הפיכת גליון נתונים לקל יותר להצגה והדפסה

כאשר אתה פותח טבלה או מציג את התוצאה של שאילתה, Microsoft Office Access 2007 מציג את הטבלה או את תוצאת השאילתה בתצוגת גליון נתונים. באפשרותך להתאים אישית את המראה של גליון העבודה — ייצוג השורות והעמודות שמוצג בתצוגת גליון נתונים — במספר דרכים, כדי להפוך אותו לקל יותר לעבודה, הצגה או הדפסה.

במאמר זה מוסבר כיצד להתאים אישית את המראה של גליון נתונים כדי, לדוגמה, להקפיא עמודה במקום או לשנות את צבע הרקע של כל שורה שניה.

במאמר זה

מה זה גליון נתונים?

שמירת שינויים בפריסה

שינוי גודל של עמודות או שורות

שינוי מיקום של עמודה

שינוי גופן, גודל גופן, עיצוב וצבע גופן

הצגה או הסתרה של עמודות

הקפאה וביטול הקפאה של עמודות

שינוי הסגנון של קווי הרשת וצבע הרקע

הגדרת ברירות מחדל עבור המראה של גליון נתונים

הצגת סכומים כוללים של עמודות

שינוי צבע הרקע של כל שורה שניה

מה זה גליון נתונים?

בגליון נתונים מוצגים השדות עבור כל רשומה מטבלה, טופס או תוצאת שאילתה, בתבנית טבלאית (שורות ועמודות), כמוצג להלן.

הטבלה Employees בתצוגת גליון נתונים

באפשרותך גם להציג טופס בתצוגת גליון נתונים באמצעות הפקודה טופס מפוצל, אשר פותחת כרטיסיית אובייקט חדשה להצגת טופס המפוצל באופן אופקי לשתי תצוגות: תצוגת פריסה ותצוגת גליון נתונים. לפיצול טופס, פתח טופס בכל תצוגה שהיא ולאחר מכן, בכרטיסיה צור, בקבוצה טפסים, לחץ על טופס מפוצל.

לראש הדף

שמירת שינויים בפריסה

כאשר אתה מבצע שינויים בפריסה ובמראה של גליון עבודה, ייתכן שתרצה לשמור שינויים אלה כדי להחילם בפעם הבאה שאתה פותח את גליון הנתונים. עם סגירת גליון נתונים לאחר ביצוע שינויים בפריסה, אתה מונחה לשמור את השינויים. אם תלחץ על כן, השינויים יישמרו ויוחלו בפעם הבאה שתפתח את גליון הנתונים. אם תלחץ על לא, השינויים יימחקו וגליון הנתונים ייפתח עם הגדרות ברירת המחדל לפריסה (או ההגדרות האחרונות שנשמרו) בפעם הבאה שתפתח אותו.

לראש הדף

שינוי גודל של עמודות או שורות

לעתים, אין אפשרות להכיל את כל העמודות בגליון עבודה בתצוגה, או שעמודות מסוימות נפרשות על מקום רב מהנחוץ. בנוסף, ייתכן שתרצה לשנות את גובה השורות. לאחר פתיחת טבלה, שאילתה או טופס בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לשנות באופן ידני את גודלה של עמודה מסוימת, או לשנות באופן אוטומטי את גודלה של עמודה בהתאם לתוכן שבה. באפשרותך לשנות את גובהן של השורות בגליון נתונים, אך הגובה החדש חל על כל השורות, לא רק על שורות ספציפיות.

שינוי גודל של עמודה באופן ידני

 • מקם את המצביע בקצה הימני של העמודה שאת גודלה ברצונך לשנות, וכאשר סמן העכבר הפוך לחץ דו-ראשי, גרור אותו עד שהעמודה תגיע לגודל הרצוי.

  שינוי גודל של עמודה בגליון נתונים

  -לחלופין-

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה ולאחר מכן לחץ על רוחב עמודה בתפריט הקיצור.

 • בתיבת הדו-שיח רוחב עמודה, הזן רוחב עמודה או בחר את תיבת הסימון רוחב סטנדרטי כדי להשתמש ברוחב ברירת המחדל ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי גודל של עמודה בהתאם לתוכן

 • לחץ פעמיים על הקצה הימני של כותרת העמודה.

  -לחלופין-

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה ולאחר מכן לחץ על רוחב עמודה בתפריט הקיצור.

 • בתיבת הדו-שיח רוחב עמודה, לחץ על התאמה מיטבית.

שינוי גודל של שורות

כאשר אתה משנה גודל של שורה, משתנה גודלן של כל השורות. אין אפשרות לשנות את גודלה של כל שורה בנפרד.

שינוי גודל של שורה בגליון נתונים

 • מקם את המצביע בין כל שני בורר רשומות בצד שמאל של גליון הנתונים וגרור אותו עד שגודל השורה תואם לרצונך.

  -לחלופין-

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בורר רשומות ולאחר מכן לחץ על גובה שורה בתפריט הקיצור.

 • בתיבת הקיצור גובה שורה, הזן גובה שורה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי גודל של שורות לגובה ברירת המחדל

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בורר רשומות ולאחר מכן לחץ על גובה שורה בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח גובה שורה, בחר את תיבת הסימון גובה סטנדרטי ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: לא ניתן לבטל שינויים שבוצעו ברוחב של עמודה או בגובה של שורות על-ידי לחיצה על לחצן בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה. לביטול שינויים, סגור את גליון הנתונים ולאחר מכן לחץ על לא כאשר תתבקש לשמור את השינויים בפריסה של גליון הנתונים. לחיצה על לא תבטל גם שינויים אחרים שבוצעו בפריסה.

לראש הדף

שינוי מיקום של עמודה

באפשרותך לארגן את סדר העמודות בגליון נתונים על-ידי גרירת עמודות למיקומים אחרים. לדוגמה, באפשרותך לבצע פעולה זו כדי להבטיח שעמודה מסוימת תהיה השמאלית ביותר, ולפיכך תמיד בתצוגה.

 1. לחץ על כותרת העמודה לבחירת העמודה.

 2. גרור את העמודה אל מיקומה החדש. עם הופעת הסמן, שחרר את העמודה במקום.

  העברת העמודה First Name למיקום השמאלי ביותר

לראש הדף

שינוי גופן, גודל גופן, עיצוב וצבע גופן

לאחר פתיחת טבלה, שאילתה או טופס בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לשנות את הגופן או את מאפייני הגופן, כגון גודל, עיצוב וצבע. שים לב שהשינויים חלים על גליון הנתונים כולו. אם ברצונך לשמור את השינויים כך שיופיעו באופן אוטומטי בפעם הבאה שתפתח את גליון הנתונים, זכור ללחוץ על כן עם סגירת גליון הנתונים והופעת הבקשה לשמור את הנתונים שבוצעו בפריסה.

באיור שלהלן מוצגת הקבוצה גופן בכרטיסיה בית. יש להשתמש בפקודות בקבוצה זו לביצוע שינויים במאפייני הגופנים בגליון הנתונים.

הקבוצה 'גופן'

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הגופן, הקלד או לחץ על שם גופן בתיבה גופן.

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקלד או לחץ על גודל גופן בתיבה גודל גופן.

  • כדי לשנות את סגנון הגופן, לחץ על לחצן מודגש, נטוי או קו תחתון (או כל שילוב שהוא של שלושת הלחצנים).

  • כדי לשנות את צבע הגופן, לחץ על החץ שליד לחצן צבע גופן ולאחר מכן בחר צבע מלוח הצבעים.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של עמודות

כאשר אתה עובד בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך להסתיר עמודות כדי להסירן מהתצוגה. באפשרותך לבטל פעולה זו אם תבחר להציג עמודות מוסתרות. לדוגמה, ייתכן שתרצה להסתיר עמודה שמכילה מידע שאינו נחוץ בכל עת.

הערה: כדי להציג או להסתיר עמודות בגליון עבודה, ראשית עליך לפתוח טבלה, שאילתה או טופס בתצוגת גליון נתונים.

הסתרת עמודה או עמודות

 1. בחר את העמודה או העמודות שברצונך להסתיר.

  לבחירת עמודות סמוכות, לחץ ממושכות על SHIFT תוך לחיצה על כותרות עמודות נוספות.

  הערה: לא ניתן לבחור כך עמודות שאינן סמוכות זו לזו. בחר את העמודות הנוספות והסתר אותן בנפרד.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה ולאחר מכן לחץ על הסתר עמודות בתפריט הקיצור.

הסתרת עמודות בגליון נתונים

הצגת עמודה מוסתרת או עמודות מוסתרות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל כותרת עמודה שהיא ולאחר מכן לחץ על ביטול הסתרת עמודות.

 2. בתיבת הדו-שיח ביטול הסתרת עמודות, בחר את תיבות הסימון עבור העמודות המוסתרות שברצונך להציג ולאחר מכן לחץ על סגור.

לראש הדף

הקפאה וביטול הקפאה של עמודות

לעתים, ייתכן שתעדיף להשאיר עמודות מסוימות במקומן בצד שמאל בעודך גולל או מנווט אל מיקום אחר בגליון הנתונים. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשאיר עמודה במקומה כדי להציג תמיד תפקיד או מספר זהות כדי שניתן יהיה לזהות רשומה בקלות. לשם כך, באפשרותך להקפיא לפחות עמודה אחת במקומה.

הערה: כדי להקפיא או לבטל הקפאה של עמודות בגליון נתונים, ראשית עליך לפתוח טבלה, שאילתה או טופס בתצוגת גליון נתונים.

הקפאה של עמודה אחת או יותר

 1. בחר את העמודה או העמודות שברצונך להקפיא.

  כדי לבחור עמודה אחת, לחץ על כותרת העמודה של אותה עמודה. כדי לבחור עמודות סמוכות, לחץ ממושכות על SHIFT תוך לחיצה על כותרות עמודות נוספות. לא ניתן לבחור כך עמודות שאינן סמוכות זו לזו. בחר את העמודות הנוספות והקפא אותן בנפרד.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה ולאחר מכן לחץ על הקפא עמודות בתפריט הקיצור.

  הערה: כל העמודות שאתה מקפיא מועברות אל הצד השמאלי של יתר העמודות. כדי להחזיר עמודות אלה למיקומיהן המקוריים, ראשית עליך לבטל את הקפאתן ולאחר מכן עליך לגרור כל עמודה אל המיקום הרצוי.

ביטול ההקפאה של כל העמודות

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת עמודה מסוימת ולאחר מכן לחץ על בטל הקפאת כל העמודות בתפריט הקיצור.

לראש הדף

שינוי הסגנון של קווי הרשת וצבע הרקע

באפשרותך לשנות את המראה של גליון נתונים על-ידי החלפת סגנון קווי הרשת וצבע הרקע. בנוסף, באפשרותך להגדיר את צבע הרקע כך שהוא ישתנה בכל רשומה שניה. לשם כך, עיין בסעיף שינוי צבע הרקע של כל שורה שניה.

הערה: כדי להגדיר סגנון קווי רשת או צבע רקע בגליון נתונים, ראשית עליך לפתוח טבלה, שאילתה או טופס בתצוגת גליון נתונים.

הגדרת סגנון קווי רשת

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על החץ שליד לחצן קווי רשת.

 2. לחץ על סגנון קווי הרשת הרצוי.

  לחצן 'קווי רשת' בקבוצה 'גופן'

הגדרת צבע הרקע

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על החץ שליד לחצן צבע מילוי/רקע.

 2. לחץ על צבע הרקע הרצוי.

  לחצן 'צבע מילוי/רקע' בקבוצה 'גופן'

לראש הדף

הגדרת ברירות מחדל עבור המראה של גליון נתונים

באפשרותך להתאים אישית את ערכי ברירת המחדל שמגדירים את המראה הראשוני עבור גליון נתונים. על-ידי התאמה אישית של ערכי ברירת המחדל, באפשרותך להחיל מראה תקני המוגדר כברירת מחדל על כל גליונות הנתונים החדשים. ניתן לשנות הגדרות אלה בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access. הגדרת הפריסה שנקבעת כאן מוחלת על כל מסדי הנתונים החדשים, לא רק על מסד הנתונים הנוכחי.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן .

 2. לחץ על אפשרויות Access ולאחר מכן לחץ על גליון נתונים.

 3. הגדר את האפשרויות הרצויות.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

הצגת סכומים כוללים של עמודות

לעתים, נוח להציג סכום כולל בתחתית עמודה. Office Access 2007 מספק כלי חדש שנקרא 'שורת סכום', אשר מפשט את תהליך הסיכום של עמודת נתונים. באפשרותך להשתמש ב'שורת סכום' גם כדי לבצע חישובים אחרים, כגון איתור ממוצעים, ספירת הפריטים בעמודה, ואיתור ערך מינימום או מקסימום בעמודת נתונים.

שורת סכום בגליון נתונים

כדי להציג את שורת הסכום בעת הצגה של גליון נתונים, השתמש בהליך הבא:

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על סכומים.

  בתחתית גליון הנתונים מופיעה שורה חדשה, כאשר בעמודה הראשונה מופיעה המילה סכום.

 2. לחץ על התא עם המילה סכום.

  שים לב שבתא מופיע חץ.

 3. לחץ על החץ כדי לבחור פונקציית צבירה.

  פונקציות הצבירה הזמינות תלויות בסוג הנתונים שנמצא באותה עמודה. לדוגמה, אם העמודה מכילה נתוני מטבעות, תופיע רשימת פונקציות צבירה הדומה לזו המוצגת באיור שלעיל.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשורת הסכום, לחץ על הקישור בסעיף למידע נוסף במאמר זה.

לראש הדף

שינוי צבע הרקע של כל שורה שניה

באפשרותך להגדיר את צבע הרקע של כל שורה שניה בגליון עבודה ללא תלות בצבע הרקע הרגיל. כאשר אתה מגדיר צבע רקע משתנה, אתה מקל על ההבחנה בין שורות סמוכות.

הערה: כדי לשנות את צבע הרקע של כל שורה שניה בגליון נתונים, ראשית עליך לפתוח טבלה, שאילתה או טופס בתצוגת גליון נתונים.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על החץ שליד לחצן החלף צבע מילוי/רקע.

  לחצן 'החלף צבע מילוי/רקע' בקבוצה 'גופן'

 2. לחץ על השורה השניה וצבע הרקע הרצוי, יוחל.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×