הפונקציות DVar‏, DVarP

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש הפונקציות DVar ו- DVarP כדי לאמוד שונות על-פני בקבוצת ערכים בקבוצת רשומות ( תחום ) שצוין. השתמש בפונקציות DVar ו- DVarP ב- Visual Basic for מודול Applications (VBA), של מאקרו, בביטוי שאילתה או פקד מחושב בטופס או בדוח.

השתמש בפונקציה DVarP כדי להעריך שונות אוכלוסיה ובפונקציה DVar כדי להעריך שונות במדגם אוכלוסיה.

לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפונקציה DVar כדי לחשב את השונות בסידרת תוצאות מבחנים התלמידים.

תחביר

DVar ( expr domain [criteria] )

DVarP ( expr domain [criteria] )

הפונקציות DVar ו- DVarP כוללות את הארגומנטים הבאים:

ארגומנט

תיאור

expr

נדרש. ביטוי המזהה את השדה המספרי בו ברצונך למצוא את השונות. הוא יכול להיות ביטוי מחרוזת המזהה שדה מתוך טבלה או שאילתה, או שהוא יכול להיות ביטוי המבצע חישוב על נתונים בשדה זה. ב- expr, באפשרותך לכלול את שם השדה בטבלה, פקד טופס, קבוע או פונקציה. אם expr כולל פונקציה, היא יכול להיות מוכללת או מוגדרת על-ידי המשתמש, אך לא אחר צבירה של תחום או פונקציית צבירה של SQL. כל שדה הכלול ב- expr להיות שדה מספרי.

domain

נדרש. ביטוי מחרוזת המזהה את קבוצת הרשומות המהווה את התחום. הוא יכול להיות שם טבלה או שם שאילתה עבור שאילתה שאינה דורשת פרמטר.

criteria

אופציונלי. ביטוי מחרוזת המשמש להגבלת טווח הנתונים עליו תופעל הפונקציה DVar או DVarP . לדוגמה, קריטריונים הנו שווה-ערך ה-where בביטוי SQL, ללא המילה לעתים קרובות בו. אם הקריטריונים מושמט, הפונקציות DVar ו- DVarP להעריך את expr מול תחום כולה. כל אחד מהשדות הכלולה ב- criteria גם להיות שדה התחום; אם לא יחזירו הפונקציות DVar ו- DVarPNull.


הערות

אם domain מפנה פחות משתי רשומות או אם פחות משתי רשומות עונות criteri, DVar ו- DVarP מחזירות Null, המצביע על כך שלא ניתן לחשב שונות.

אם תשתמש בפונקציה DVar או DVarP מאקרו, במודול, בביטוי שאילתה, או בפקד מחושב, עליך לבנות את הארגומנט criteria בקפידה כדי להבטיח שהוא יוערך כראוי.

באפשרותך להשתמש בפונקציה DVar ו- DVarP כדי להגדיר קריטריונים בשורה קריטריונים של שאילתה נבחרת, בביטוי שדה מחושב בשאילתה, או בשורה עדכן של שאילתת עדכון.

הערה: באפשרותך להשתמש הפונקציות DVar ו- DVarP או בפונקציות Var ו- VarP בביטוי שדה מחושב שאילתת סכומים. אם אתה משתמש בפונקציה DVar או DVarP , ערכים מחושבים לפני קיבוץ הנתונים. אם אתה משתמש בפונקציה Var או VarP , הנתונים מקובצים לפני הערכת הערכים בביטוי השדה.

השתמש בפונקציות DVar ו- DVarP בפקד מחושב כאשר עליך להגדיר קריטריונים להגבלת טווח הנתונים שעליהם מבצעים את הפונקציה. לדוגמה, כדי להציג שונות עבור הזמנות שיש לשלוח בקליפורניה, קבע את המאפיין ControlSource של תיבת הטקסט כביטוי הבא:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

אם ברצונך פשוט לחפש את סטיית התקן על-פני כל הרשומות ב- domain, השתמש בפונקציה Var או VarP .

הערה: שינויים שלא נשמרו לרשומות ב- domain אינם נכללים בעת השימוש בפונקציות אלה. אם אתה מעוניין הפונקציה DVar או DVarP לבסס על הערכים ששונו, תחילה עליך לשמור את השינויים על-ידי לחיצה על שמור רשומה תחת רשומות בכרטיסיה נתונים , תוך העברת המוקד לרשומה אחרת, או על-ידי שימוש בפעולת השירות Update .

דוגמה

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

הדוגמה הבאה מחזירה מעריכה את השונות עבור אוכלוסיה ואת מדגם אוכלוסיה עבור הזמנות שנשלחו בריטניה. התחום הוא טבלת הזמנות. הארגומנט criteria מגביל את הרשומות המתקבלות לאלה שעבורו ShipCountryRegion שווה ל- UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

הדוגמה הבאה מחזירה הערכות על-ידי שימוש במשתנה, strCountryRegion, הארגומנט criteria . שים לב כי בסימני גרש בודד (') יכללו בביטוי המחרוזת, כך שכאשר המחרוזות משורשרות, יהיה מוקף מילולי מחרוזת UK בגרשיים בודדים.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider