הפונקציות DStDev ו- DStDevP

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש הפונקציות DStDev ו- DStDevP כדי לאמוד את סטיית התקן על-פני בקבוצת ערכים בקבוצת רשומות ( תחום ) שצוין. השתמש בפונקציות DStDev ו- DStDevP ב- Visual Basic עבור מודול Applications (VBA), של מאקרו, בביטוי שאילתה או פקד מחושב בטופס או בדוח.

השתמש בפונקציה DStDevP כדי להעריך אוכלוסיה ובפונקציה DStDev כדי להעריך מדגם של האוכלוסיה.

לדוגמה, תוכל להשתמש בפונקציה DStDev במודול כדי לחשב את סטיית התקן בסידרת תוצאות מבחנים התלמידים.

תחביר

DStDev ( expr domain [criteria] )

DStDevP ( expr domain [criteria] )

הפונקציות DStDev ו- DStDevP מכילות את הארגומנטים הבאים:

ארגומנט

תיאור

expr

נדרש. ביטוי המזהה את השדה המספרי שבו ברצונך לחפש את סטיית התקן. הוא יכול להיות ביטוי מחרוזת המזהה שדה מתוך טבלה או שאילתה, או שהוא יכול להיות ביטוי המבצע חישוב על נתונים בשדה זה. ב- expr, באפשרותך לכלול את שם השדה בטבלה, פקד טופס, קבוע או פונקציה. אם expr כולל פונקציה, היא יכול להיות מוכללת או מוגדרת על-ידי המשתמש, אך לא אחר צבירה של תחום או פונקציית צבירה של SQL.

domain

נדרש. ביטוי מחרוזת המזהה את קבוצת הרשומות המהווה את התחום. הוא יכול להיות שם טבלה או שם שאילתה עבור שאילתה שאינה דורשת פרמטר.

criteria

אופציונלי. ביטוי מחרוזת המשמש להגבלת טווח הנתונים עליו תופעל הפונקציה DStDev או DStDevP . לדוגמה, קריטריונים הנו שווה-ערך ה-where בביטוי SQL, ללא המילה לעתים קרובות בו. אם הקריטריונים מושמט, הפונקציות DStDev ו- DStDevP להעריך את expr מול תחום כולה. כל אחד מהשדות הכלולה ב- criteria גם להיות שדה התחום; אחרת, תחזיר את הפונקציות DStDev ו- DStDevPNull.


הערות

אם domain מפנה פחות משתי רשומות או אם פחות משתי רשומות עונות על הקריטריונים, הפונקציות DStDev ו- DStDevP מחזירות Null, המצביע על כך שלא ניתן לחשב סטיית.

אם תשתמש בפונקציה DStDev או DStDevP מאקרו, במודול, בביטוי שאילתה, או בפקד מחושב, עליך לבנות את הארגומנט criteria בקפידה כדי להבטיח שהוא יוערך כראוי.

באפשרותך להשתמש הפונקציות DStDev ו- DStDevP כדי להגדיר קריטריונים בשורה קריטריונים של שאילתת בחירה. לדוגמה, באפשרותך ליצור שאילתה טבלת הזמנות וטבלה מוצרים כדי להציג את כל המוצרים עבורם עלות המשלוח היישום מעל לממוצע בתוספת סטיית התקן עבור עלות משלוח. בשורה קריטריונים מתחת לשדה Freight תכיל את הביטוי הבא:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

באפשרותך להשתמש הפונקציות DStDev ו- DStDevP בביטוי שדה מחושב של שאילתה או בשורה עדכן של שאילתת עדכון.

הערה: באפשרותך להשתמש בפונקציות StDev ו- StDevP או הפונקציות DStDev ו- DStDevP בביטוי שדה מחושב של שאילתת סכומים. אם אתה משתמש בפונקציה DStDev או DStDevP , ערכים מחושבים לפני קיבוץ הנתונים. אם אתה משתמש בפונקציה StDev או StDevP , הנתונים מקובצים לפני הערכת הערכים בביטוי השדה.

השתמש בפונקציה DStDev ו- DStDevP בפקד מחושב כאשר עליך להגדיר קריטריונים להגבלת טווח הנתונים שעליהם מבצעים את הפונקציה. לדוגמה, כדי להציג סטיית תקן עבור הזמנות שיש לשלוח בקליפורניה, קבע את המאפיין ControlSource של תיבת הטקסט כביטוי הבא:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

אם ברצונך פשוט לחפש את סטיית התקן על-פני כל הרשומות ב- domain, השתמש בפונקציה StDev או StDevP .

עצה

אם סוג הנתונים של השדה ממנו נגזר expr הוא מספר, הפונקציות DStDev ו- DStDevP מחזירות את סוג נתונים כפול. אם אתה משתמש בפונקציה DStDev או DStDevP בפקד מחושב, כלול פונקציית המרה של סוג נתונים בביטוי כדי לשפר את הביצועים.

הערה: שינויים שלא נשמרו לרשומות ב- domain אינם נכללים בעת השימוש בפונקציות אלה. אם אתה מעוניין הפונקציה DStDev או DStDevP לבסס על הערכים ששונו, תחילה עליך לשמור את השינויים על-ידי לחיצה על שמור רשומה תחת רשומות בכרטיסיה נתונים , תוך העברת המוקד לרשומה אחרת, או על-ידי שימוש בפעולת השירות Update .

דוגמה

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

הדוגמה הבאה מחזירה הערכות של סטיית התקן של אוכלוסייה ומדגם אוכלוסיה עבור הזמנות שנשלחו בריטניה. התחום הוא טבלת הזמנות. הארגומנט criteria מגביל את הרשומות המתקבלות לאלה שעבורו הערך ShipCountryRegion הוא UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

הדוגמה הבאה מחשבת את אותן הערכות על-ידי שימוש במשתנה, strCountryRegion, הארגומנט criteria . שים לב כי בסימני גרש בודד (') יכללו בביטוי המחרוזת, כך שכאשר המחרוזות משורשרות, יהיה מוקף מילולי מחרוזת UK בגרשיים בודדים.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider