הפונקציה NPV

החזרת Double המציין את הערך הנוכחי הנקי של השקעה בהתבסס על סידרה של תזרימי מזומנים תקופתיים (תשלומים ותקבולים) ותעריף מוזל.

תחביר

NPV( rate, values ())

תחביר הפונקציה NPV כולל את הארגומנטים הבאים:

ארגומנט

תיאור

rate

נדרש. Double מציין תעריף מוזל לאורך התקופה, המבוטא כשבר עשרוני.

values ()‎

נדרש. מערך של ערכי Double המציין ערכי תזרים מזומנים. המערך חייב להכיל לפחות ערך שלילי אחד (תשלום) וערך חיובי אחד (תקבול).


הערות

הערך הנוכחי הנקי של השקעה הוא הערך הנוכחי של סידרה עתידת של תשלומים ותקבולים.

הפונקציה NPV משתמשת בסדר הערכים בתוך המערך כדי לפרש את סדר התשלומים והתקבולים. הקפד להזין את ערכי התשלומים והתקבולים ברצף הנכון.

ההשקעה בערך ה- NPV מתחילה תקופה אחת לפני התאריך של תזרים המזומנים הראשון ומסתיימת בערך תזרים המזומנים האחרון במערך.

חישוב הערך הנוכחי הנקי מבוסס על תזרימי מזומנים עתידיים. אם תזרים המזומנים הראשון חל בתחילת התקופה הראשונה, יש להוסיף את הערך הראשון לערך המוחזר על-ידי NPV ואין לכלול אותו בערכי תזרים המזומנים של values( )‎.

הפונקציה NPV דומה לפונקציה PV (ערך נוכחי) למעט העובדה שהפונקציה PV מאפשרת לתזרימי המזומנים להתחיל בתחילת התקופה או בסיומה. שלא כמו ערכי תזרים המזומנים המשתנים ב- NPV, תזרימי המזומנים בפונקציה PV צריכים להיות קבועים לאורך כל תקופת ההשקעה.

דוגמה

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

דוגמה זו משתמשת בפונקציה NPV כדי להחזיר את הערך הנוכחי הנקי של סדרת תזרימי מזומנים הכלולים במערך Values(). RetRate מייצג את שיעור התשואה הפנימי הקבוע.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg
שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×