הפוך את הפקדים מתח, לכווץ או להעביר גודל טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כברירת מחדל, הפקדים בטופס להישאר המעוגן לפינה הימנית העליונה של הטופס ושינוי גודל לא בעת שינוי גודל הטופס. כדי לשנות את אופן פעולה זה, באפשרותך להשתמש בפקודה Anchoring. לדוגמה, באפשרותך להגדיר תיבת טקסט כך אותו מתיחה ולמטה ימינה כפי שטופס הופך גדול יותר. אפשרות זו נותנת לך לראות יותר טקסט בפקד.

בנושא זה

עיגון פקד

שיקולים מיוחדים בעת שימוש פריסות פקדים

עיגון פקד

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ עלתצוגת עיצוב.

 2. בטופס, לחץ על הפקד שעליו ברצונך להחיל את אופן הפעולה עיגון.

 3. בכרטיסיה סדר, בקבוצה גודל, לחץ על Anchoring תמונת לחצן .

 4. לחץ על האפשרות הרצויה.

  עיגון אפשרויות

  עיגון אפשרות

  אופן הפעולה של הפקד בעת שינוי גודל הטופס

  משמאל למעלה (ברירת מחדל)

  הפקד מעוגנת לפינה הימנית העליונה של הטופס ושנה לא גודל.

  מתיחת למטה

  הפקד מעוגנת לפינה הימנית העליונה של הטופס ולאחר נמתח כלפי מטה כדי למלא את המקום הזמין.

  הימנית התחתונה

  הפקד מעוגנת אל הפינה הימנית התחתונה של הטופס ושנה לא גודל.

  מתיחת לאורך העליון

  הפקד מעוגנת לפינה הימנית העליונה של הטופס ולאחר נמתח באופן אופקי כדי למלא את המקום הזמין.

  מתיחת לאורך ולרוחב

  הפקד מעוגנת לפינה הימנית העליונה של הטופס, ואתה מתיחה כלפי מטה ומצד לצד כדי למלא את שטח זמין.

  מתיחת לרוחב התחתון

  הפקד מעוגנת אל הפינה הימנית התחתונה של הטופס ולאחר נמתח באופן אופקי כדי למלא את המקום הזמין.

  למעלה מימין

  הפקד מעוגנת לפינה השמאלית העליונה של הטופס ושנה לא גודל.

  מתח למטה וימינה

  הפקד מעוגנת לפינה השמאלית העליונה של הטופס ולאחר נמתח באופן אנכי כדי למלא את המקום הזמין.

  השמאלי התחתון

  הפקד מעוגנת לפינה השמאלית התחתונה של הטופס ושנה לא גודל.

  הערה: 

  • אם המאפיין כיוון של הטופס מוגדר מימין לשמאל, ברירת המחדל עיגון עבור הפקודות "מתח על-פני" היא מצד ימין של הטופס במקום בצד ימין.

  • אם תציין באחת האפשרויות "מתיחת" עבור פקד, הפקד הופך לעולם קטן מ- הממדים שצוינו במאפיינים הרוחב ואת הגובה של הפקד.

עצה: כדי להפסיק את פקד מתוך מתיחת, כיווץ או העברה של גודל טופס, הגדר את האפשרות עיגון של הפקד בחזרה לערך ברירת המחדל, שמאל למעלה.

עיגון בלחצן פקודה

 • אם הגדרת הגישה כדי להציג אובייקטים בתור חופפים windows במקום כמסמכים עם לשוניות, אופן הפעולה עיגון שאתה בוחר גלוי בעת שינוי הגודל של חלון טופס (או, אם הטופס מוגדל, בעת שינוי גודל חלון Access). אם תגדיר את מסד הנתונים שלך כדי להציג אובייקטים ככרטיסיות מסמך (הגדרת ברירת המחדל), אופן הפעולה עיגון שאתה בוחר גלוי רק בעת שינוי גודל חלון Access.

  כיצד ניתן להגדיר אפשרויות חלון מסמך?

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

  2. לחץ על מסד נתונים נוכחי.

  3. תחת אפשרויות יישום, תחת אפשרויות חלון מסמך, בחר חלונות חופפים או מסמכים עם לשוניות.

עצה: בתצוגת עיצוב, ודא הטופס בגודל, כך שלא יהיה לפחות הרווח רשת עיצוב ריק שלהלן ומשמאל הפקדים. פעולה זו מסייעת לוודא כי הפקדים עיגון ומתח התחתון ולקצה הימני של חלון טופס. כמו כן, הגדר את הרוחב ואת הגובה של כל פקד stretching לגודל המינימלי שבה תשתמש בנסיבות הרגיל.

הגדרת גודל פקדים ושוליים בטופס

1. בתיבת הטקסט תיאור והוגדר למתיחת לאורך ולרוחב ולאחר והוגדר לגודלה שמיש המינימלי.

2. רשת העיצוב של הטופס בגודל למטה כך נשארת כמות קטנה של רווח לבן.

הערה: ייתכן שיהיה עליך הזזה או שינוי גודל של פקדים אחרים בטופס (במיוחד פריטים כותרת עליונה או כותרת תחתונה) לפני, תוכל לשנות גודל של רשת העיצוב של הטופס.

לראש הדף

שיקולים מיוחדים בעת שימוש פריסות פקדים

פריסת פקדים הוא רשת הדומה לטבלה המאפשר לך ליישר מספר פקדים בטופס. פריסות פקדים שימושיים משום שהן מאפשרות לך במהירות יישור ומיקום קבוצות של פקדים בבת אחת, מבלי הראשון לבחור את כל פקד. בעת יצירת טופס באמצעות אחד מהכלים quick-create בקבוצה טפסים בכרטיסיה צור, Access מציג שדות בפריסות פקדים כברירת מחדל.

פריסות פקדים מגיעים בשני סוגים: טבלאי ועמודות מוערמות. בכרטיסיה בעל פריט יחיד forms (אלה שבו המאפיין תצוגת ברירת המחדל מוגדר כטופס יחיד ), Access משתמש פריסות פקדים מוערמת כברירת מחדל. בפריסה מוערמת, התכונה עיגון מעביר, מתיחה הפקדים לגובה ולרוחב.

על פריטים מרובים טפסים (אלה שבו המאפיין תצוגת ברירת המחדל מוגדר טפסים רציפים ), Access משתמש פריסות פקדים טבלאית כברירת מחדל. בפריסה טבלאית, התכונה עיגון, רק מעביר, מתיחה פקדים אנכית. לדוגמה, מתיחת לאורך ולרוחב עיגון אפשרות רק גורם פקד למתיחת לרוחב, לא למטה.

באפשרותך לציין עיגון עבור פקד אחד בלבד בכל פריסת פקדים. עיגון הפקדים פריסת פקדים אחרים מוגדר באופן אוטומטי, בהתאם בטבלה הבאה:

עיגון אפשרות

הגדרות האוטומטי של פקדים אחרים ב- s פריסת פקדים שם

פריסה מוערמת

פריסה טבלאית

משמאל למעלה (ברירת מחדל)

כל הפקדים אחרים מוגדרים כשמאל למעלה.

כל הפקדים אחרים מוגדרים כשמאל למעלה.

מתיחת למטה

פקדי לעיל מוגדרים כשמאל למעלה. פקדי שלהלן מוגדרות השמאלי התחתון.

כל הפקדים האחרים מוגדרות מתח למטה.

הימנית התחתונה

כל הפקדים האחרים מוגדרות השמאלי התחתון.

כל הפקדים אחרות מוגדרות השמאלי התחתון.

מתיחת לאורך העליון

כל הפקדים אחרים מוגדרים מתח על-פני למעלה.

פקדי שמאלה מוגדרים כשמאל למעלה. פקדי ימינה מוגדרות השמאלי העליון.

מתיחת לאורך ולרוחב

פקדי לעיל מוגדרים מתח על-פני למעלה. פקדי שלהלן מוגדרים מתח על-פני למטה.

פקדי שמאלה מוגדרות מתח למטה. פקדי ימינה מוגדרות מתח למטה וימינה.

מתיחת לרוחב התחתון

כל הפקדים אחרים מוגדרים מתח על-פני למטה.

פקדי שמאלה מוגדרות השמאלי התחתון. פקדי ימינה מוגדרות השמאלי התחתון.

למעלה מימין

כל הפקדים אחרות מוגדרות השמאלי העליון.

כל הפקדים אחרות מוגדרות השמאלי העליון.

מתח למטה וימינה

פקדי לעיל מוגדרות השמאלי העליון. פקדי שלהלן מוגדרות השמאלי התחתון.

כל הפקדים אחרות מוגדרות מתח למטה וימינה.

השמאלי התחתון

כל הפקדים אחרות מוגדרות השמאלי התחתון.

כל הפקדים אחרות מוגדרות השמאלי התחתון.

הערה: בהתאם לעיצוב הטופס שלך, ייתכן שיהיה עליך הסרת פקד מסדר פריסת פקדים כדי להשיג את אופן הפעולה עיגון הרצוי. כדי להסיר פקד מפריסת פקדים, בזמן שהדוח פתוח בתצוגת עיצוב, בחר את הפקדים שברצונך להסיר מפריסת ולאחר מכן בכרטיסיה סדר, בקבוצה פריסת פקדים, לחץ על הסר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×