העתקת נתוני תא והדבקת תכונות בלבד

קיימות שתי דרכים להדבקת תוכן מסוים מתא או תכונות כגון נוסחה, עיצוב או הערה, שהועתקו מתא אחר. באפשרותך לבחור אפשרות הדבקה ספציפית ישירות מהתפריט הדבקה או ללחוץ על הדבקה מיוחדת, ולבחור אפשרות מהתיבה הדבקה מיוחדת .

עבור אפשרויות הדבקה מיוחדת, לחץ על 'הדבקה' בכרטיסיה 'בית'

 1. בחר את התא עם את התכונה שברצונך להעתיק והקש Ctrl+C.

  עצה: כדי להעתיק בחירה לגליון עבודה אחר או לחוברת עבודה אחרת, לחץ על לשונית של גליון עבודה אחר או עבור לחוברת עבודה אחרת.

 2. לחץ על התא הימני העליון של אזור הדבקה והשתמש באפשרויות של הדבקה או באפשרויות של הדבקה מיוחדת.

אפשרויות תפריט 'הדבקה'

לחץ על בית > הדבקה ובחר את אפשרות ההדבקה הספציפית הרצויה. לדוגמה, כדי להדביק רק את העיצוב מהתא שהועתק, לחץ על עיצוב לחצן 'הדבק עיצוב' . הטבלה הבאה מציגה את האפשרויות הזמינות בתפריט 'הדבקה':

סמל

שם אפשרות

תוצאת הדבקה

הדבקת תוכן תא

הדבקה

כל תוכן התא.

סמל עבור הדבקת ערך ושמירה על רוחב עמודת המקור

שמור על רוחב עמודות של המקור

העתקת תוכן התא ביחד עם רוחב העמודה שלו.

הדבק ערכים שהועתקו על-ידי החלפת עמודות לשורות וההיפך.

בצע חילוף

סידור מחדש של תוכן התאים שהועתקו בעת ההדבקה. נתונים בשורות מודבקים בעמודות וההיפך.

הדבק ערכים עם עיצוב המקור

ערכים ועיצוב מקור

ערכים ועיצוב מתאים שהועתקו.

האפשרות 'הדבק קישור'

הדבק קישור

הפניה לתאי המקור במקום תוכן התא שהועתק.

הדבק תמונה שהועתקה

תמונה

העתקת תמונה.

הדבק תמונה מקושרת

תמונה מקושרת

התמונה שהועתקה עם קישור לתאים המקוריים (אם תבצע שינויים בתאים המקוריים, שינויים אלה ישתקפו בתמונה שהודבקה).

אפשרויות 'הדבקה מיוחדת'

לשימוש באפשרויות מהתיבה 'הדבקה מיוחדת', לחץ על בית > הדבקה > הדבקה מיוחדת.

קיצור מקשים: הקש Ctrl+Alt+V.

תיבת הדו-שיח 'הדבקה מיוחדת'

בתיבה הדבקה מיוחדת , בחר את התכונה שברצונך להדביק.

הערה: בהתאם לסוג הנתונים שהעתקת ואפשרות הדבקה שבחרת, ייתכן שאפשרויות אחרות יהיו מעומעמות.

שם אפשרות

תוצאת הדבקה

הכל

כל התוכן והעיצוב של התאים.

הערות

ההערות המצורפות לתא בלבד.

אימות

רק הגדרות אימות הנתונים מהתאים שהועתקו.

רוחב עמודות

רק רוחב עמודות.

אפשרויות נפוצות של 'הדבקה' ו'הדבקה מיוחדת'

באפשרותך להשתמש בכמה מהאפשרויות של 'הדבקה מיוחדת' גם מהתפריט הדבקה וגם מהתיבה הדבקה מיוחדת. שמות האפשרויות עשויים להיות שונים מעט אך התוצאות זהות:

סמל ושם האפשרות בתפריט 'הדבקה' ובתיבה 'הדבקה מיוחדת'

תוצאת הדבקה

סמל 'הדבק עיצוב' עיצוב

עיצובים ב'הדבקה מיוחדת'.

רק העיצוב מהתאים שהועתקו.

הדבק ערכים בלבד ערכי

ערכים (התוצאות הגלויות של נוסחאות ולא הנוסחאות).

סמל 'הדבק נוסחאות' נוסחאות

רק הנוסחאות מהתאים שהועתקו.

האפשרות 'הדבק נוסחאות ועיצוב מספרים' עיצוב מספרים של נוסחאות &

נוסחאות ותבניות מספר ב'הדבקה מיוחדת'.

נוסחאות ותבניות מספר בלבד (ולא תבניות טקסט) מהתאים שהועתקו.

ערכי מדביק ועיצוב מספרים עיצוב מספרים של ערכים &

ערכים ותבניות מספר ב'הדבקה מיוחדת'.

רק הערכים (לא הנוסחאות) ותבניות המספר מהתאים שהועתקו.

הדבק תוכן תא ללא גבולות ללא גבולות

הכל פרט לגבולות ב'הדבקה מיוחדת'.

כל תוכן התא שהועתק, למעט גבולות.

הדבק ערך עם עיצוב המקור שמור על עיצוב המקור

הכל באמצעות ערכת הנושא של המקור ב'הדבקה מיוחדת'.

תוכן התאים ביחד עם העיצוב מהתאים שהועתקו.

לקבלת מידע נוסף אודות העתקת גליון עבודה שלם למיקום אחר באותה חוברת עבודה או לחוברת עבודה אחרת, ראה העברה או העתקה של גליונות עבודה או נתוני גליון עבודה.

לאחר העתקת נתונים ב- Excel Online, באפשרותך להדביק את הדרכים הבאות:

 • עם העיצוב המקורי והנוסחאות, אם זהו ערך מחושב

 • נוסחאות והערכים שלהן

 • ערכים בלבד

 • עיצוב בלבד

 • החלפת נתונים

עצה: אם אינך מצליח להעתיק או להדביק, לחץ על ערוך חוברת עבודה > ערוך ב-Excel Online.

כדי להדביק תוכן תא שהועתק, לחץ על התא שאליו ברצונך להדביק, ובכרטיסיה בית ,לחץ על הדבק סמל הדבק >.

להלן הפעולות שבאפשרותך להדביק:

 • כל תוכן התא

 • היפר-קישורים

 • הגדרות אימות נתונים

עצה: באפשרותך גם להדביק על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על התא שברצונך להדביק ולבחור הדבק.

הדבקת נוסחאות

באפשרותך להדביק נוסחאות (נוסחאות עם הערכים שלהן, או, ערכים בלבד) בחוברת עבודה או בחוברות עבודה ב- Excel Online. לקבלת מידע נוסף, ראה העתקה והדבקה של נוסחה לתא או לגליון עבודה אחר.

הדבקת ערכים

לאחר שהעתקת נתונים מתאים מחושבים, וברצונך להדביק רק את הערכים ללא הנוסחאות, לחץ על התא שבו ברצונך להדביק את הערכים ולאחר מכן לחץ על הדבק _GT_ הדבק ערכים.

באפשרותך להדביק ערכים בתוך חוברת עבודה או דרך חוברות עבודה ב- Excel Online.

הדבקת עיצוב.

לפעמים ברצונך לעשות שימוש חוזר בעיצוב בתאים המכילים נתונים אחרים. לדוגמה, בתמונה הבאה, העיצוב מתאים בחנות מודבק בעמודה ' חנות ב' '.

באפשרותך להדביק עיצוב לתא או לטווח

באפשרותך להדביק נתונים מעוצבים בתוך חוברת עבודה או דרך חוברות עבודה ב- Excel Online.

כך תוכל להדביק רק את העיצוב:

 1. בחר את התא או טווח התאים המכיל את העיצוב שברצונך להעתיק והקש Ctrl + C.

 2. בחר את התאים שבהם ברצונך להדביק את העיצוב ולחץ על הדבק את עיצוב הדבק>.

הדבקה תוך ביצוע חילוף

באפשרותך להדביק נתונים כנתונים שהוחלפו בתוך חוברת העבודה שלך. החלפת כיוון הטקסט של התאים המועתקים בעת ההדבקה. נתונים בשורות מודבקים בעמודות וההיפך.

דוגמה להדבקה של חילוף

כך תוכל להדביק את תוכן התאים לחילוף:

 1. העתק את טווח התאים.

 2. בחר את התאים הריקים שבהם ברצונך להדביק את הנתונים שהוחלפו.

 3. בכרטיסיה בית , לחץ על סמל הדבק ולאחר מכן בחר הדבק חילוף.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

העתקה והדבקה של נוסחה לתא או לגליון עבודה אחרים

העתקה והדבקה של עיצוב מותנה לתאים אחרים

עבודה עם היפר-קישורים ב-Excel

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×