העתקה ושינוי של מקור נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

יש מצבים מסוימים שבהם ייתכן שברצונך להעתיק חיבור של מקור נתונים לפני שתבצע בו שינויים, כולל:

 • כשאתה עובד עם רשימות וספריות של Microsoft SharePoint, וברצונך ליצור שאילתה מותאמת אישית.

  חיבור מקור הנתונים עבור רשימות וספריות של SharePoint מציג נתונים משאילתת ברירת מחדל שאין אפשרות לשנות אותה. יחד עם זאת, אם תעתיק חיבור מקור נתונים עבור רשימה או ספריה של SharePoint, יהיה באפשרותך לאחר מכן ליצור שאילתה מותאמת אישית.

 • כשאתה עובד עם מסד נתונים, וברצונך ליצור מספר שאילתות מקור נתונים אשר מבוססות על אותו מקור נתונים.

באפשרותך גם להעתיק ולשנות חיבורים אחרים של מקורות נתונים בספריית מקורות נתונים. בלחיצה על העתקה ושינוי, אתה יוצר עותק של חיבור מקור הנתונים. לאחר מכן באפשרותך לשנות את העותק באמצעות אפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים.

באפשרותך לשנות את השאילתה עבור מקורות נתונים המבוססים על SQL, כמו רשימות וספריות של SharePoint וחיבורי מסד נתונים. עבור חיבורי מקורות נתונים אחרים, אין שאילתה שאפשר לשנות. יחד עם זאת, באפשרותך לשנות מאפיינים אחרים של אותם חיבורי מקורות נתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

העתקה ושינוי של SharePoint רשימה או ספריה

העתקה ושינוי של חיבור מסד נתונים

העתקה ושינוי של קובץ XML

העתקה ושינוי של קובץ script בצד השרת

העתקה ושינוי של שירות אינטרנט של XML

העתקה ושינוי של מקור נתונים מקושר

העתקה ושינוי של רשימה או ספריה של SharePoint

רשימות וספריות של SharePoint שמופיעות בספריית מקורות נתונים הן חיבורים אל הנתונים המקוריים, והן מציגות את התוצאות של שאילתה על נתונים אלה. שלא בדומה לשאילתות של מקורות נתונים אחרים בספריית מקורות נתונים, אין באפשרותך לשנות שאילתות עבור מקורות נתונים שנוצרים אוטומטית עבור רשימות וספריות שלSharePoint. יחד עם זאת, באפשרותך להעתיק חיבור אל רשימה או ספריה של SharePoint ולאחר מכן לבצע התאמה אישית של שאילתה כדי להחיל על הרשימה או הספריה במטרה להציג את הנתונים הרצויים המדויקים.

השלבים הבאים נראה לך כיצד להעתיק חיבור מקור נתונים ולאחר מכן שנה את שם, תיאור ומילות מפתח עבור מקור נתונים זה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השינוי של השאילתה עבור מקור נתונים, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על הרשימה או הספריה של SharePoint שברצונך להעתיק ולאחר מכן לשנות ולאחר מכן לחץ על העתקה ושינוי.

  תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים מופיעה.

 3. בכרטיסיה כללי, בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים החדש שלך.

  הערה: אם אינך מקליד שם חדש עבור העותק של מקור הנתונים, השם יהיה זהה לזה של מקור הנתונים המקורי, אך עם תוספת של _עותק(1)‎. לדוגמה, אם אתה מעתיק את חיבור מקור הנתונים הכרזות אך לא מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה הכרזות_עותק(1)‎.

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים החדש שלך.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד את כל מילות המפתח הרצויות.

כעת באפשרותך לציין שאילתה עבור הרשימה החדשה או הספריה שלך. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתה, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

לראש הדף

העתקה ושינוי של חיבור מסד נתונים

באפשרותך לשנות שאילתה עבור חיבור מסד נתונים במהירות ובקלות. יחד עם זאת, אם יש לך מספר שאילתות, שאתה משתמש בכולן על בסיס קבוע, ייתכן שתמצא שיותר נוח לשמור כל שאילתה כמקור נתונים נפרד.

לדוגמה, סוחרי הצפון, חברה של מזון גורמה, עוקבת אחר מוצריה במסד נתונים SQL. שאילתת ברירת המחדל על מסד הנתונים מציגה את כל המוצרים שהחברה סוחרי הצפון הזמינה מעודה. חבר צוות מציע ליצור שאילתה אחרת שתציג רק את המוצרים שהזמנתם הופסקה. ניתן להשיג תוצאה זו בקלות על-ידי העתקה של שאילתת מקור הנתונים הראשונה, שינוי השאילתה כך שהיא תציג רק את הפריטים שהזמנתם הופסקה, ולאחר מכן שמירה של השאילתה ששונתה בשם חדש כחיבור נפרד למסד נתונים ב'ספריית מקורות נתונים'.

השלבים הבאים נראה לך כיצד להעתיק את מקור הנתונים ולאחר מכן שנה את שם, תיאור ומילות מפתח עבור מקור נתונים זה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השינוי של השאילתה עבור מקור נתונים, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על חיבור מסד הנתונים שברצונך להעתיק, שנה ולאחר מכן לחץ על העתקה ושינוי.

  תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים מופיעה.

 3. בכרטיסיה כללי, בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים החדש שלך.

  הערה: אם אינך מקליד שם חדש עבור העותק של מקור הנתונים, השם יהיה זהה לזה של הפריט הקודם, עם תוספת של ‎_עותק(1). לדוגמה, אם אתה מעתיק את מסד הנתונים מוצרים ואינך מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה מוצרים_עותק(1).

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים החדש שלך.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד את כל מילות המפתח הרצויות.

כעת באפשרותך לציין שאילתה עבור חיבור מסד הנתונים החדש. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתה, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

לראש הדף

העתקה ושינוי של של קובץ XML

כמו במקרה של רשימות וספריות של SharePoint, אין באפשרותך לשנות שאילתות עבור מקורות נתונים שנוצרים אוטומטית עבור קבצי XML מקומיים. יחד עם זאת, באפשרותך להעתיק ולשנות קבצי XML מקומיים במטרה לשנות את השם של מקור הנתונים, להוסיף תיאור או להוסיף מילות מפתח. אפשר לשנות את השם, התיאור ומילות המפתח עבור קובץ XML חיצוני ללא צורך להעתיק קודם את מקור הנתונים.

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על קובץ ה- XML שברצונך להעתיק ולאחר מכן לשנות, ולאחר מכן לחץ על העתקה ושינוי.

  תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים מופיעה.

 3. בכרטיסיה כללי, בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים החדש שלך.

  הערה: אם אינך מקליד שם חדש עבור העותק של מקור הנתונים, השם יהיה זהה לזה של הפריט הקודם, עם תוספת של ‎_עותק(1). לדוגמה, אם אתה מעתיק את קובץ ה- XML שנקרא מוצרים אך אינך מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה מוצרים_עותק(1)‎.

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים החדש שלך.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד את כל מילות המפתח הרצויות.

לראש הדף

העתקה ושינוי של קובץ Script בצד השרת

העתקה ושינוי של חיבור אל קובץ Script בצד השרת יכולה להועיל אם יש לך צורך בחיבור אל אותו קובץ Script בצד השרת אך עם ערכי פרמטרים שונים.

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על קובץ ה- XML שברצונך להעתיק ולאחר מכן לשנות, ולאחר מכן לחץ על העתקה ושינוי.

  תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים מופיעה.

 3. בכרטיסיה כללי, בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים החדש שלך.

  הערה: אם אינך מקליד שם חדש עבור העותק של מקור הנתונים, השם יהיה זהה לזה של הפריט הקודם, עם תוספת של _עותק(1). לדוגמה, אם אתה מעתיק את הקובץ Rss.aspx בקובץ ה- Script בצד השרת www.gotdotnet.com אך אינך מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה Rss.aspx ב- www.gotdotnet.com_עותק(1)‎.

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים החדש שלך.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד את כל מילות המפתח הרצויות.

 6. בכרטיסיה מקור, בתיבה הוסף או שנה פרמטרים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הוסף.

  • לחץ על הפרמטר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

 7. בתיבה פרמטר, בתיבה שם, הקלד שם עבור הפרמטר החדש או המעודכן.

 8. בתיבה ערך ברירת מחדל, הקלד ערך ברירת מחדל עבור הפרמטר החדש או המעודכן.

  הערה: אם קובץ ה- Script בצד השרת משתמש בפרמטר שהוזן על-ידי משתמש שביקר באתר, בחר בתיבת הסימון ניתן לקבוע את ערכו של פרמטר זה באמצעות חיבור Web Part.

לראש הדף

העתקה ושינוי של שירות Web מסוג XML

העתקה ושינוי של חיבור של שירות Web מסוג XML יכולה להועיל אם יש לך צורך בחיבור אל אותו שירות אינטרנט אך ברצונך להשתמש בשיטות שונות או בערכים שונים של פרמטרים.

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על קובץ ה- XML שברצונך להעתיק ולאחר מכן לשנות, ולאחר מכן לחץ על העתקה ושינוי.

  תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים מופיעה.

 3. בכרטיסיה כללי, בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים החדש שלך.

  הערה: אם אינך מקליד שם חדש עבור העותק של מקור הנתונים, השם יהיה זהה לזה של הפריט הקודם, עם תוספת של _עותק(1). לדוגמה, אם אתה מעתיק את ה- Webs בשירות האינטרנט של סוחרי הצפון אך אינך מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה Webs בסוחרי הצפון_עותק(1)‎.

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים החדש שלך.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד את כל מילות המפתח הרצויות.

 6. בכרטיסיה מקור, בתיבה פרמטרים, לחץ על הפרמטר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

 7. בתיבה פרמטר, הקלד את הפרמטר שבו ברצונך להשתמש.

  הערה: אם שירות האינטרנט משתמש בפרמטר שהוזן על-ידי משתמש שביקר באתר, בחר בתיבת הסימון ניתן לקבוע את ערכו של פרמטר זה באמצעות חיבור Web Part.

לראש הדף

העתקה ושינוי של מקור נתונים מקושר

העתקה ושינוי של מקור נתונים מקושר יכולה להועיל אם מקור הנתונים המקושר מורכב מחיבורי מסד נתונים וברצונך ליצור עותק של חיבור מסד הנתונים המקושר הראשון במטרה לשנות את השאילתה.

השלבים הבאים נראה לך כיצד להעתיק את מקור הנתונים ולאחר מכן שנה את שם, תיאור ומילות מפתח עבור מקור נתונים זה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השינוי של השאילתה עבור מקור נתונים, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על מקור הנתונים המקושר שברצונך להעתיק ולאחר מכן לשנות, ולאחר מכן לחץ על העתקה ושינוי.

  תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים מופיעה.

 3. בכרטיסיה כללי, בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים החדש שלך.

  הערה: שלא בדומה לחיבורי מקורות נתונים אחרים, אם אינך מקליד שם חדש עבור מקור הנתונים, השם יהיה זהה לזה של הפריט הקודם.

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים החדש שלך.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד את כל מילות המפתח הרצויות.

כעת באפשרותך לציין שאילתה עבור חיבור מסד הנתונים החדש. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתה, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×