העתקה והדבקה של תוכן תאים ספציפיים

Excel עבור Office 365 עבור Mac, ‏Excel 2019 עבור Mac, Excel 2016 עבור Mac

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך להעתיק ולהדביק תוכן ספציפי או תאים תכונות (כגון נוסחאות, תבניות, הערות ו אימות). כברירת מחדל, אם אתה משתמש באת עותק סמל 'העתק' וסמלים לחצן 'אפשרויות הדבקה' הדבק (או COMMAND + C ו- COMMAND + V), כל התכונות מועתקים. כדי לבחור אפשרות הדבקה ספציפית, באפשרותך להשתמש באפשרות תפריט הדבקה או בחר הדבקה מיוחדת ולאחר בחר אפשרות מהתיבה ' הדבקה מיוחדת '. תכונות מלבד מה תבחר אינם נכללים בעת הדבקת.

התפריט 'הדבקה', המציג אפשרויות והדבקה מיוחדת

אפשרויות תפריט 'הדבק'

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים או תכונות אחרות שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על העתק סמל 'העתק' .

 3. לחץ על התא הראשון באזור שבו ברצונך להדביק את מה שהעתקת.

 4. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ לצד הדבק ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות. האפשרויות בתפריט הדבק יהיה תלוי בסוג הנתונים בתאים שנבחרו:

  בכרטיסיה 'בית', בחר 'הדבק'

בחר

כדי להדביק

הדבק

את כל התוכן והעיצוב של התא, כולל נתונים מקושרים.

נוסחאות

רק נוסחאות.

נוסחאות ועיצוב מספרים

רק נוסחאות ואפשרויות עיצוב מספרים.

שמור על עיצוב המקור

את כל התוכן והעיצוב של התאים.

ללא גבולות

את כל תוכן התא והעיצוב למעט גבולות תא.

שמור על רוחב עמודות של המקור

רק רוחב עמודות.

בצע חילוף

סידור מחדש של תוכן התאים שהועתקו בעת ההדבקה. נתונים בשורות מודבקים בעמודות וההיפך.

הדבק ערכים

רק ערכים כפי שהם מוצגים בתאים.

ערכים ועיצוב מספרים

רק ערכים ועיצוב מספרים.

ערכים ועיצוב מקור

רק הערכים מספר ואת צבע עיצוב גודל גופן.

עיצוב

את כל עיצוב התא, לרבות עיצוב המספר והמקור.

הדבק קישור

קשר את הנתונים המודבקים לנתונים המקוריים. כשאתה מדביק קישור לנתונים שהעתקת, Excel מזין במיקום החדש הפניה מוחלטת לתא או לטווח התאים שהועתקו.

הדבק כתמונה

עותק של התמונה.

תמונה מקושרת

עותק של התמונה עם קישור לתאים המקוריים (אם תבצע שינויים בתאים המקוריים, שינויים אלה ישתקפו בתמונה שהודבקה).

רוחב עמודות

הדבקת הרוחב של עמודה אחת או של טווח עמודות בעמודה או בטווח עמודות אחרים.

מזג עיצוב מותנה

שלב עיצוב מותנה מהתאים המועתקים עם עיצוב מותנה שנמצא באזור ההדבקה.

אפשרויות 'הדבקה מיוחדת'

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים או תכונות אחרות שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על העתק סמל 'העתק' .

 3. לחץ על התא הראשון באזור שבו ברצונך להדביק את מה שהעתקת.

 4. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ לצד הדבק ולאחר מכן בחר הדבקה מיוחדת.

  בכרטיסיה 'בית', בחר 'הדבק'

 5. בחר באפשרויות הרצויות.

  התיבה 'הדבקה מיוחדת'

אפשרויות הדבקה

בחר

כדי להדביק

הכל

את כל התוכן והעיצוב של התא, כולל נתונים מקושרים.

נוסחאות

רק נוסחאות.

ערכים

רק ערכים כפי שהם מוצגים בתאים.

עיצובים

את התוכן והעיצוב של התא.

הערות

ההערות המצורפות לתא בלבד.

אימות

רק כללי אימות נתונים.

הכל באמצעות ערכת הנושא של המקור

את כל התוכן והעיצוב של התא תוך שימוש בערכת הנושא שחלה על נתוני המקור.

הכל פרט לגבולות

את תוכן התא והעיצוב למעט גבולות תא.

רוחב עמודות

את הרוחב של עמודה אחת או של טווח עמודות בעמודה או בטווח עמודות אחרים.

עיצוב מספרים ונוסחאות

רק נוסחאות ועיצוב מספרים.

עיצוב מספרים וערכים

רק ערכים ואפשרויות עיצוב מספרים מהתאים שנבחרו.

הכל, מזג עיצובים מותנים

שלב עיצוב מותנה מהתאים המועתקים עם עיצוב מותנה שנמצא באזור ההדבקה.

אפשרויות פעולה

אפשרויות הפעולה משלבות ערכים מבחינה מתמטית בין אזורי ההעתקה וההדבקה.

לחץ על

כדי לבצע

ללא

הדבקת התוכן של אזור ההעתקה ללא פעולה מתמטית.

הוסף

הוספת הערכים של אזור ההעתקה לערכים של אזור ההדבקה.

החסר

חיסור הערכים של אזור ההעתקה מהערכים של אזור ההדבקה.

הכפל

הכפלת הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

חלק

חילוק הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

אפשרויות אחרות:

לחץ על

לשם

דלג על ריקים

מניעת החלפת ערכים או תכונות באזור ההדבקה כשקיימים תאים ריקים באזור ההעתקה.

בצע חילוף

סידור מחדש של תוכן התאים שהועתקו בעת ההדבקה. נתונים בשורות מודבקים בעמודות וההיפך.

הדבק קישור

אם הנתונים הם תמונה, יצירת קישור לתמונת המקור. אם תמונת המקור תשתנה, גם תמונה זו תשתנה.

עצה: חלק מהאפשרויות אינן זמינות בתפריט הדבק והן בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. שמות אפשרות עשויים להשתנות מעט אך התוצאות אינן זהות.

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים או תכונות אחרות שברצונך להעתיק.

 2. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על העתק   לחצן 'העתק' .

 3. לחץ על התא הראשון באזור שבו ברצונך להדביק את מה שהעתקת.

 4. בכרטיסיה בית, תחת עריכה, לחץ על הדבק ולאחר מכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עריכה'

 5. בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת, תחת הדבק, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לחץ על

  לשם

  הכל

  הדבקת כל תוכן התא העיצוב, כולל נתונים מקושרים.

  נוסחאות

  הדבקת הנוסחאות בלבד, כפי שהוזנו בשורת הנוסחאות.

  ערכים

  הדבקת הערכים בלבד, כפי שהם מוצגים בתאים.

  עיצובים

  הדבקת עיצוב תאים בלבד.

  הערות

  הדבקת ההערות המצורפות לתא בלבד.

  אימות

  הדבקת כללי אימות נתונים עבור התאים שהועתקו באזור ההדבקה.

  הכל באמצעות ערכת הנושא של המקור

  הדבקת שכל תוכן התא והעיצוב באמצעות ערכת הנושא שהוחלה בנתוני המקור.

  הכל פרט לגבולות

  הדבקת שכל תוכן התא והעיצוב למעט גבולות תא.

  רוחב עמודות

  הדבקת הרוחב של עמודה אחת או של טווח עמודות בעמודה או בטווח עמודות אחרים.

  עיצוב מספרים ונוסחאות

  הדבקת אפשרויות עיצוב של מספרים ונוסחאות בלבד מהתאים שנבחרו.

  עיצוב מספרים וערכים

  הדבקת אפשרויות עיצוב של מספרים וערכים בלבד מהתאים שנבחרו.

  מזג עיצוב מותנה

  שלב עיצוב מותנה מהתאים המועתקים עם עיצוב מותנה שנמצא באזור ההדבקה.

  כדי לשלב ערכים בין העתק והדבק מתמטית אזורים, בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת, תחת פעולה, לחץ על הפעולה המתמטית שברצונך להחיל על הנתונים שהעתקת.

  לחץ על

  כדי לבצע

  ללא

  הדבקת התוכן של אזור ההעתקה ללא פעולה מתמטית.

  הוסף

  הוספת הערכים של אזור ההעתקה לערכים של אזור ההדבקה.

  החסר

  חיסור הערכים של אזור ההעתקה מהערכים של אזור ההדבקה.

  הכפל

  הכפלת הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

  חלק

  חילוק הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

  אפשרויות נוספות לקבוע תאים ריקים כיצד מטופלים בעת הדבקת, אם הנתונים המועתקים מודבקת שורות או עמודות וקישור הנתונים שהודבקו למסד הנתונים שהועתקו.

  לחץ על

  לשם

  דלג על ריקים

  להימנע מהחלפת ערכים באזור ההדבקה כאשר קיימים תאים ריקים באזור ההעתקה.

  בצע חילוף

  שינוי עמודות של נתונים שהועתקו לשורות או להפך.

  הדבק קישור

  קשר את הנתונים המודבקים לנתונים המקוריים. כשאתה מדביק קישור לנתונים שהעתקת, Excel מזין במיקום החדש הפניה מוחלטת לתא או לטווח התאים שהועתקו.

  הערה: אפשרות זו זמינה רק כאשר אתה בוחר הכל או הכל פרט לגבולות תחת הדבק בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת.

למידע נוסף

העברה או העתקה של גיליון

העברה או העתקה של תאים, שורות או עמודות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×