העתקה והדבקה של שקופיות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חסוך זמן ועבודה על-ידי העתקת שקופית (מהמצגת שאתה עובד עליהם) או ממצגת נפרדת. בעת העתקת שקופית אחת או יותר ממצגת למיקום בתוך אותה מצגת או למצגת אחרת, באפשרותך לציין את ערכת הנושא הרצויה על שקופיות חדשות להטמעת.

 1. לחץ על תצוגה ולאחר מכן בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגילה.

 2. בתמונות הממוזערות של השקופיות בצד ימין, לחץ על השקופית שברצונך להעתיק:

  • כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה, הקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על השקופית המבוקשת האחרונה.

  • כדי לבחור מספר שקופיות לא ברצף, הקש CTRL ולאחר מכן לחץ על כל שקופית מבוקשת.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית הנבחרת ולאחר מכן לחץ על העתק.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת שאחריה ברצונך שהשקופיות המועתקות יופיעו במצגת השניה. תחת אפשרויות הדבקה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לרשום את ערכת הנושא של מצגת היעד, לחץ על השתמש בערכת נושא היעד השתמש בערכת הנושא של היעד .

  • כדי לשמר את ערכת הנושא של המצגת שממנה אתה מעתיק, לחץ על שמור על עיצוב המקור שמור על עיצוב המקור .

היכן נמצא לחצן אפשרויות הדבקה?

בעת הדבקת שקופית במיקום חדש, לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן מופיע אוטומטית ליד השקופית המודבקת בתצוגה רגילה.

ניתן להגיע אל אפשרויות הדבקה על-ידי לחיצה על בית ולאחר מכן לחיצה על החץ הקטן תחת הדבק.

בעת הדבקת שקופית, היא יורשת את ערכת הנושא של השקופית שלפניו. עם זאת, אם אתה מעתיק את השקופיות ממצגת אחרת המשתמשת ערכת נושא שונה, תוכל לשמור ערכת נושא זו בעת הדבקת לשקופית במצגת אחרת.

העתקה והדבקה של שקופיות

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על נורמלית.

 2. בחלונית המכילה את הכרטיסיות מיתאר ושקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופיות החלונית המכילה את הכרטיסיות 'מיתאר' ו'שקופיות'

 3. בחר את השקופית שאליה ברצונך להעתיק על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שקופית אחת, לחץ עליו.

  • כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה, הקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על השקופית המבוקשת האחרונה.

  • כדי לבחור מספר שקופיות לא ברצף, הקש CTRL ולאחר מכן לחץ על כל שקופית מבוקשת.

 4. לחיצה ימנית על אחד של השקופיות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על העתק.

 5. מצגת שבה ברצונך להדביק את השקופיות שהועתקו, בחלונית המכילה את החלוקה לרמות ואת כרטיסיות השקופיות, בכרטיסיה שקופיות, באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית שאליה ברצונך השקופיות שהועתקו למעקב.

 6. בתפריט שמופיע בעת לחיצה ימנית, תחת אפשרויות הדבקה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מעוניין שהשקופית לקבל ערכת הנושא של מצגת היעד שבה אתה מדביק, לחץ על השתמש בערכת נושא היעד השתמש בערכת הנושא של היעד .

  • אם אתה מעוניין השקופית כדי לשמר את ערכת הנושא של המצגת שממנה אתה מעתיק, לחץ על שמור על עיצוב המקור שמור על עיצוב המקור .

היכן נמצא לחצן אפשרויות הדבקה?

בעת הדבקת שקופית במיקום חדש במצגת, לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן בדרך כלל מופיע ליד השקופית המודבקת על הכרטיסיה שקופיות או פריסה רגילה להציג (ראה הגרפיקה מעל עבור המיקום), או בחלונית שקופיות. אפשרויות הדבקה מאפשרת לך לשלוט במראה התוכן שלך לאחר ביצוע ההדבקה.

כדי להגיע אל אפשרויות הדבקה דרך נוספת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ הקטן תחת הדבק.

 • בחלונית המכילה את החלוקה לרמות ' ו'שקופיות ', לחץ על הכרטיסיה שקופיות ולאחר מכן באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית שאליה ברצונך השקופיות שהועתקו למעקב.

כברירת מחדל, בעת הדבקת שקופית במיקום חדש במצגת, היא יורשת את ערכת הנושא של השקופית שלפניו. עם זאת, אם העתקת את השקופיות ממצגת אחרת המשתמשת ערכת נושא שונה, תוכל לשמור ערכת נושא זו בעת הדבקת לשקופית במצגת אחרת. כדי לשנות את העיצוב כך שקופית המודבק שאינם יורשים את ערכת הנושא מהשקופית שלפניו, השתמש את לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן — המופיע ליד השקופית המודבקת.

העתקה והדבקה של שקופיות

 1. בחלונית המכילה את הכרטיסיות מיתאר ושקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופיות.

 2. בחר את השקופית שאליה ברצונך להעתיק על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שקופית אחת, לחץ עליו.

  • כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה, הקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על השקופית האחרונה שברצונך לבחור.

  • כדי לבחור מספר שקופיות לא רציף, הקש CTRL ולאחר מכן לחץ על כל שקופית שברצונך לבחור.

 3. לחיצה ימנית על אחד של השקופיות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על העתק.

 4. מצגת היעד, בכרטיסיה שקופיות, באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית שאליה ברצונך השקופיות שהועתקו כדי לעקוב אחר ולאחר מכן לחץ על הדבק.

  כדי לשמר את העיצוב המקורי של השקופית המועתקת, לחץ על אפשרויות הדבקה לחצן תמונת לחצן , המופיע ליד השקופיות המודבק בכרטיסיה מיתאר או שקופיות בתצוגה רגילה, או בחלונית השקופיות, ולאחר מכן לחץ על שמור על עיצוב המקור.

  אם אינך רואה לחצן אפשרויות הדבקה, עבור אל היכן נמצא לחצן אפשרויות הדבקה?

  הערה: להלן.

עצה

כדי להזיז את השקופיות למיקום אחר, בחר את השקופיות שברצונך להעביר ולאחר מכן גרור אותם אל המיקום החדש. השתמש בלחצן אפשרויות הדבקה כמתואר לעיל כדי לשמור על העיצוב המקורי.

היכן נמצא לחצן אפשרויות הדבקה?

בעת הדבקת שקופית במיקום חדש במצגת, לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן מופיעה בדרך כלל ליד השקופית המודבקת בכרטיסיה מיתאר או שקופיות בתצוגה רגילה, או בחלונית שקופיות. לחצן אפשרויות הדבקה מאפשרת לך לשלוט במראה התוכן שלך לאחר הדבקתו — המכונה גם תבנית בסיס לכותרות.

להלן סיבות מדוע ייתכן שלא תראה את לחצן אפשרויות הדבקה לאחר הדבקת שקופית:

 • הדבקת באמצעות הדבקה מיוחדת ממקטע הלוח של הכרטיסיה בית. עליך להשתמש על גזור או העתק ופקודות הדבק, או באפשרותך להעתיק ולהדביק על-ידי שימוש בלוח של Office כדי לראות את אפשרויות ההדבקה.

 • הדבקת קבוצה של אובייקטים מתוכנית אחרת, כגון Microsoft Office Word.

 • ישנו ללא אי התאמה של סגנון בין המקור והיעד עבור השקופית שבה אתה מדביק.

למידע נוסף

שימוש חוזר בשקופיות ממצגת אחרת (ייבוא)

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×