העתקה והדבקה ב-Office עבור האינטרנט

בשל המגבלות של טכנולוגיית דפדפן האינטרנט, העתקה והדבקה של טקסט ב-Microsoft Office באינטרנט משתנות מהעתקה והדבקה של טקסט ביישומי שולחן העבודה של Office. מאמר זה מספק שלבים להעתקה ולהדבקה בכל אחת מתוכניות Office באינטרנט.

באיזו תוכנית אתה משתמש?

Word באינטרנט

PowerPoint באינטרנט

OneNote באינטרנט

הערה: אם אתה משתמש ב- Office באינטרנט עם SharePoint 2010, ראה העתקה והדבקה ב-Office Web Apps.

Word באינטרנט

אופן הפעולה של העתקה והדבקה משתנה בהתאם לשאלה אם אתה מציג או עורך בדפדפן, והאם אתה מדביק תוכן מחוץ לWord באינטרנט.

הצגה בדפדפן

בעת פתיחת מסמך בחלונית הקריאה, באפשרותך לבחור שורת טקסט אחת בכל פעם על-ידי גרירת העכבר (במקום ללחוץ פעמיים). לאחר מכן, הקש CTRL+C‏ (Windows) או ‎⌘+C‏ (Mac) כדי להעתיק טקסט. באפשרותך להדביק את תוכן הלוח מחוץ למסמך. כאשר אתה עושה זאת, הטקסט מתווסף למיקום החדש ללא העיצוב שלו, כגון מודגש, נטוי או צבע מסוים. באפשרותך להחיל את העיצוב מחדש במיקום החדש.

הערה: בעת הצגת מסמך בתצוגת קריאה באפשרותך לבחור מינימום של שורת טקסט. כדי שתוכל לבחור מילים או צירופי מילים, לחץ על ערוך בדפדפן.

אם ברצונך להדביק בתוך המסמך, לחץ על ערוך בדפדפן.

עריכה בדפדפן

בתצוגת עריכה באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט ותמונות בתוך המסמך על-ידי בחירת טקסט או תמונה, בדיוק באותו אופן שבו אתה מבצע פעולות אלה ביישום שולחן העבודה של Word. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט או את התמונה (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac).

הערה: אם אתה משתמש ב-Firefox וברצונך להשתמש בפקודות העתקה, גזירהוהדבקה ברצועת הכלים של Word באינטרנט, עליך לאפשר JavaScript כדי להשתמש בלוח. אם אינך מעוניין לעשות זאת, השתמש בפקודות לוח המקשים ‎-C, ‏‎-X ו- ‎-V.

הדבקה מחוץ לWord באינטרנט

בעת הדבקת טקסט מחוץ לWord באינטרנט, הטקסט נוסף למסמך כטקסט רגיל. במילים אחרות, מאפייני הטקסט, כגון מודגש, נטוי או גודל מסוים או צבע מסוים, אינם נשמרים ועליך להחיל אותם מחדש ב- Word באינטרנט.

ניתן להדביק תמונות שאתה מעתיק מהאינטרנט במסמך, אך Word באינטרנט אינו תומך בהדבקה של תמונות שהועתקו ממסמכים או מתוכניות אחרות. אם יש תמונה במסמך או בתוכנית אחרת שבה ברצונך להשתמש ב- Word באינטרנט, שמור את התמונה במחשב שלך ולאחר מכן עבור אל הוספת תמונה > ב- Word באינטרנט.

טבלאות ורשימות   בעת הדבקת טקסט המעוצב מחוץ לWord באינטרנט כשורות וכעמודות או כפריטי משנה ברשימה, הטבלה או המבנה ההירארכי אינם מופיעים בטקסט המודבק. העבודה הטובה ביותר היא להדביק פריטים כגון תא או רמה אחד בכל פעם. לחלופין, בעת הדבקת רשימה, הסר את עיצוב המספר ולאחר מכן החל אותו מחדש ב- Word באינטרנט, באמצעות לחצני הכניסה ' מספור והגדלה ' (הכרטיסיה 'בית ') כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

היפר-קישורים    היפר-קישורים מודבקים כטקסט סטטי. כדי לשחזר את הקישור, בצע את הפעולות הבאות לאחר הדבקתו:

  1. בחר את הטקסט.

  2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על קישור.

  3. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) של הקישור.

  4. השאר את הטקסט בתיבה טקסט תצוגה כפי שהוא ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לראש הדף

PowerPoint באינטרנט

באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט בתוך המצגת על-ידי בחירת טקסט, בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של PowerPoint. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac).

ניתן להדביק תמונות שאתה מעתיק מהאינטרנט בשקופית, אך PowerPoint באינטרנט אינו תומך בהדבקה של תמונות שהועתקו ממצגות או מתוכניות אחרות. אם קיימת תמונה במצגת או בתוכנית אחרת שבה ברצונך להשתמש ב- PowerPoint באינטרנט, שמור את התמונה במחשב שלך ולאחר מכן עבור אל הוספת תמונה > ב- PowerPoint באינטרנט.

כדי להעביר תמונה משקופית אחת לאחרת, העתק את התמונה, הדבק אותה בשקופית החדשה ולאחר מכן מחק אותה מהמיקום המקורי שלה.

הערות: 

  • אין באפשרותך להעתיק או לגזור טקסט בתצוגת קריאה או בהצגת שקופיות. כדי שתוכל להעתיק או לגזור טקסט, לחץ על ערוך בדפדפן.

  • אם אתה משתמש ב-Firefox וברצונך להשתמש בפקודות העתקה, גזירהוהדבקה ברצועת הכלים של PowerPoint באינטרנט, עליך לאפשר JavaScript כדי להשתמש בלוח. אם אינך מעוניין לעשות זאת, השתמש בפקודות לוח המקשים ‎-C, ‏‎-X ו- ‎-V.

לראש הדף

OneNote באינטרנט

אופן הפעולה של העתקה והדבקה משתנה בהתאם לשאלה אם אתה מציג או עורך בדפדפן ואם אתה מדביק טקסט מחוץ ל-Microsoft OneNote באינטרנט.

הצגה בדפדפן

בעת פתיחת חוברת עבודה בתצוגת קריאה, באפשרותך לבחור טקסט בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של OneNote. לאחר מכן, הקש CTRL+C‏ (Windows) או ‎⌘+C‏ (Mac) כדי להעתיק טקסט. באפשרותך להדביק את תוכן הלוח מחוץ למחברת. כאשר אתה עושה זאת, הטקסט מתווסף למיקום החדש ללא העיצוב שלו, כגון מודגש, נטוי או צבע מסוים. באפשרותך להחיל את העיצוב מחדש במיקום החדש.

אם ברצונך להדביק בתוך המחברת, לחץ על ערוך בדפדפן.

עריכה בדפדפן

בתצוגת עריכה באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט ותמונות בתוך המחברת על-ידי בחירת טקסט או תמונה, בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של OneNote. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט או את התמונה (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac).

הערה: אם אתה משתמש בדפדפן Firefox וברצונך להשתמש בפקודות העתקה, גזירהוהדבקה ברצועת הכלים של OneNote באינטרנט, עליך לאפשר JavaScript כדי להשתמש בלוח. אם אינך מעוניין לעשות זאת, השתמש בפקודות לוח המקשים ‎-C, ‏‎-X ו- ‎-V.

הדבקה מחוץ לOneNote באינטרנט

בעת הדבקת טקסט מחוץ OneNote באינטרנט הטקסט נוסף למחברת כטקסט רגיל. במילים אחרות, מאפייני הטקסט, כגון מודגש, נטוי או גודל מסוים או צבע מסוים, אינם נשמרים ועליך להחיל אותם מחדש ב- OneNote באינטרנט.

ניתן להדביק תמונות שאתה מעתיק מהאינטרנט במחברת, אך OneNote באינטרנט אינו תומך בהדבקה של תמונות שהועתקו ממחברות או תוכניות אחרות. אם יש תמונה במחברת או בתוכנית אחרת שבה ברצונך להשתמש ב- OneNote באינטרנט, שמור את התמונה במחשב שלך ולאחר מכן עבור אל הוספת תמונה > ב- OneNote באינטרנט.

טבלאות ורשימות    בעת הדבקת טקסט המעוצב מחוץ לOneNote באינטרנט כשורות וכעמודות או כפריטי משנה ברשימה, הטבלה או המבנה ההירארכי אינם מופיעים בטקסט המודבק. העבודה הטובה ביותר היא להדביק פריטים כגון תא או רמה אחד בכל פעם. לחלופין, בעת הדבקת רשימה, הסר את עיצוב המספר ולאחר מכן החל אותו מחדש ב- OneNote באינטרנט, באמצעות לחצני הכניסה ' מספור והגדלה ' (הכרטיסיה 'בית ') כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

היפר-קישורים    היפר-קישורים מודבקים כטקסט סטטי. כדי לשחזר את הקישור, בצע את הפעולות הבאות לאחר הדבקתו:

  1. בחר את הטקסט.

  2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על קישור.

  3. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) של הקישור.

  4. השאר את הטקסט בתיבה טקסט תצוגה כפי שהוא ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×