העתקה והדבקה ב- Office Web Apps‏

בגלל המגבלות של טכנולוגיית דפדפן האינטרנט, העתקה והדבקה של טקסט ב- Microsoft Office Online שונה מהעתקה והדבקה של טקסט ביישומי שולחן העבודה של Office. מאמר זה מספק שלבים להעתקה והדבקה בכל אחד מיישומי Office Online.

באיזו תוכנית אתה משתמש?

Word Online

Excel Online

PowerPoint Online

OneNote Online

הערה:  אם אתה משתמש ב- Office Online עם SharePoint 2010, ראה העתקה והדבקה ב- Microsoft Office Online.

Word Online

אופן הפעולה של העתקה והדבקה משתנה אם אתה מציג או עורך בדפדפן ואם אתה מדביק טקסט שמקורו מחוץ ל- ‎ Word Online.

הצגה בדפדפן

בעת פתיחת מסמך בחלונית הקריאה, באפשרותך לבחור שורת טקסט אחת בכל פעם על-ידי גרירת העכבר (במקום ללחוץ פעמיים). לאחר מכן, הקש CTRL+C‏ (Windows) או ‎⌘+C‏ (Mac) כדי להעתיק טקסט. באפשרותך להדביק את תוכן הלוח מחוץ למסמך. כאשר אתה עושה זאת, הטקסט מתווסף למיקום החדש ללא העיצוב שלו, כגון מודגש, נטוי או צבע מסוים. באפשרותך להחיל את העיצוב מחדש במיקום החדש.

הערה: בעת הצגת מסמך בתצוגת קריאה באפשרותך לבחור מינימום של שורת טקסט. כדי שתוכל לבחור מילים או צירופי מילים, לחץ על ערוך בדפדפן.

אם ברצונך להדביק בתוך המסמך, לחץ על ערוך בדפדפן.

עריכה בדפדפן

בתצוגת עריכה באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט ותמונות בתוך המסמך על-ידי בחירת טקסט או תמונה, בדיוק באותו אופן שבו אתה מבצע פעולות אלה ביישום שולחן העבודה של Word. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט או את התמונה (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac).

הערה: אם אתה משתמש ב- Firefox וברצונך להשתמש בפקודות העתק,‏ גזור והדבק ברצועת הכלים של Word Online, עליך לאפשר ל- JavaScript להשתמש בלוח. אם אינך מעוניין לעשות זאת, השתמש בפקודות לוח המקשים ‎-C, ‏‎-X ו- ‎-V.

הדבקה ממקור שמחוץ ל- Word Online

בעת הדבקת טקסט שמגיע מחוץ ל- Word Online, הטקסט מתווסף למסמך כטקסט רגיל. במילים אחרות, מאפיינים של הטקסט, כגון מודגש, נטוי או גודל או צבע מסוימים אינם נשמרים, ועליך להחיל אותם מחדש ב- Word Online.

תמונות שהועתקו מהאינטרנט ניתנות להדבקה במסמך, אך Word Online אינו תומך בהדבקת תמונות המועתקות ממסמכים או מתוכניות אחרים. אם יש תמונה במסמך או בתוכנית אחרים שברצונך להשתמש בה ב- Word Online, שמור את התמונה במחשב ולאחר מכן עבור אל הוספה ‏> תמונה ב- Word Online.

טבלאות ורשימות     בעת הדבקת טקסט שעוצב מחוץ ל- Word Online כשורות ועמודות או כפריטי משנה ברשימה, הטבלה או המבנה ההירארכי אינם מופיעים בטקסט המודבק. שיטת העבודה המומלצת היא להדביק פריטים שכאלה תא אחד או רמה אחת בכל פעם. לחלופין, בעת הדבקת רשימה, הסר את עיצוב המספרים ולאחר מכן החל אותו מחדש ב- Word Online באמצעות הלחצנים מספור והגדל כניסה (הכרטיסיה בית) כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

היפר-קישורים    היפר-קישורים מודבקים כטקסט סטטי. כדי לבנות את הקישור מחדש, בצע את הפעולות הבאות לאחר הדבקתו:

 1. בחר את הטקסט.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על קישור.

 3. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) של הקישור.

 4. השאר את הטקסט בתיבה טקסט תצוגה כפי שהוא ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לראש הדף

Excel Online

אופן הפעולה של העתקה והדבקה משתנה אם אתה מציג או עורך בדפדפן ואם אתה מדביק טקסט שמקורו מחוץ ל- ‎Microsoft‎ Excel Online.

הצגה בדפדפן

בעת פתיחת חוברת עבודה בפעם הראשונה בדפדפן, באפשרותך לבחור תאים בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של Excel. לאחר מכן, הקש CTRL+C‏ (Windows) או ‎⌘+C‏ (Mac) כדי להעתיק תוכן תאים. באפשרותך להדביק את תוכן הלוח מחוץ לחוברת העבודה. אם ברצונך להדביק בתוך חוברת העבודה, לחץ על ערוך בדפדפן.

עריכה בדפדפן

בעת עריכת חוברת עבודה בדפדפן באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט בתוך חוברת העבודה על-ידי בחירת תאים, בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של Excel. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac). בעת ההדבקה, תוכן התאים יורש את מאפייני המיקום החדש, כגון מודגש, נטוי או צבע מסוים.

הדבקה ממקור שמחוץ ל- Excel Online

בעת הדבקת טקסט שמגיע מחוץ ל- Excel Online, הטקסט מתווסף לחוברת העבודה כטקסט רגיל. במילים אחרות, מאפיינים של הטקסט, כגון מודגש, נטוי או גודל או צבע מסוימים אינם נשמרים, ועליך להחיל אותם מחדש ב- Excel Online. בעת הדבקת תאים מחוברת עבודה או מטבלה אחרות, מבנה השורות והעמודות של התאים נשמר ב- Excel Online.

היפר-קישורים    היפר-קישורים מודבקים כטקסט סטטי. כדי לבנות מחדש את הקישור, בצע את הפעולות הבאות לאחר הדבקתו:

 1. בחר את הטקסט.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על קישור.

 3. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) של הקישור.

 4. בתיבה טקסט תצוגה, הקלד את טקסט הקישור ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לראש הדף

PowerPoint Online

באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט בתוך המצגת על-ידי בחירת טקסט, בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של PowerPoint. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac).

תמונות שהועתקו מהאינטרנט ניתנות להדבקה בשקופית, אך PowerPoint Online אינו תומך בהדבקת תמונות המועתקות ממצגות או מתוכניות אחרות. אם יש תמונה במצגת או בתוכנית אחרות שברצונך להשתמש בה ב- PowerPoint Online, שמור את התמונה במחשב ולאחר מכן עבור אל הוספה ‏> תמונה ב- PowerPoint Online.

כדי להעביר תמונה משקופית אחת לאחרת, העתק את התמונה, הדבק אותה בשקופית החדשה ולאחר מכן מחק אותה מהמיקום המקורי שלה.

הערות: 

 • אין באפשרותך להעתיק או לגזור טקסט בתצוגת קריאה או בהצגת שקופיות. כדי שתוכל להעתיק או לגזור טקסט, לחץ על ערוך בדפדפן.

 • אם אתה משתמש ב- Firefox וברצונך להשתמש בפקודות העתק,‏ גזור והדבק ברצועת הכלים של PowerPoint Online, עליך לאפשר ל- JavaScript להשתמש בלוח. אם אינך מעוניין לעשות זאת, השתמש בפקודות לוח המקשים ‎-C, ‏‎-X ו- ‎-V.

לראש הדף

OneNote Online

אופן הפעולה של העתקה והדבקה משתנה אם אתה מציג או עורך בדפדפן ואם אתה מדביק טקסט שמקורו מחוץ ל- ‎Microsoft‎ OneNote Online.

הצגה בדפדפן

בעת פתיחת חוברת עבודה בתצוגת קריאה, באפשרותך לבחור טקסט בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של OneNote. לאחר מכן, הקש CTRL+C‏ (Windows) או ‎⌘+C‏ (Mac) כדי להעתיק טקסט. באפשרותך להדביק את תוכן הלוח מחוץ למחברת. כאשר אתה עושה זאת, הטקסט מתווסף למיקום החדש ללא העיצוב שלו, כגון מודגש, נטוי או צבע מסוים. באפשרותך להחיל את העיצוב מחדש במיקום החדש.

אם ברצונך להדביק בתוך המחברת, לחץ על ערוך בדפדפן.

עריכה בדפדפן

בתצוגת עריכה באפשרותך לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט ותמונות בתוך המחברת על-ידי בחירת טקסט או תמונה, בדיוק כפי שאתה עושה זאת ביישום שולחן העבודה של OneNote. הקש CTRL+C כדי להעתיק, CTRL+X כדי לגזור או CTRL+V כדי להדביק את הטקסט או את התמונה (Windows); לחלופין, הקש ‎⌘+C,‏ ‎⌘+X או ‎⌘+V‏ (Mac).

הערה: אם אתה משתמש בדפדפן Firefox וברצונך להשתמש בפקודות העתק,‏ גזור והדבק ברצועת הכלים של OneNote Online, עליך לאפשר ל- JavaScript להשתמש בלוח. אם אינך מעוניין לעשות זאת, השתמש בפקודות לוח המקשים ‎-C, ‏‎-X ו- ‎-V.

הדבקה ממקור שמחוץ ל- OneNote Online

בעת הדבקת טקסט שמגיע מחוץ ל- OneNote Online, הטקסט מתווסף למחברת כטקסט רגיל. במילים אחרות, מאפיינים של הטקסט, כגון מודגש, נטוי או גודל או צבע מסוימים אינם נשמרים, ועליך להחיל אותם מחדש ב- OneNote Online.

תמונות שהועתקו מהאינטרנט ניתנות להדבקה במחברת, אך OneNote Online אינו תומך בהדבקת תמונות המועתקות ממחברות או מתוכניות אחרות. אם יש תמונה במחברת או בתוכנית אחרות שברצונך להשתמש בה ב- OneNote Online, שמור את התמונה במחשב ולאחר מכן עבור אל הוספה ‏> תמונה ב- OneNote Online.

טבלאות ורשימות    בעת הדבקת טקסט שעוצב מחוץ ל- OneNote Online כשורות ועמודות או כפריטי משנה ברשימה, הטבלה או המבנה ההירארכי לא יופיעו בטקסט שהודבק. שיטת העבודה המומלצת היא להדביק פריטים כאלה תא אחד או רמה אחת בכל פעם. לחלופין, בעת הדבקת רשימה, הסר את עיצוב המספרים ולאחר מכן החל אותו מחדש ב- OneNote Online באמצעות הלחצנים מספור והגדל כניסה (הכרטיסיה בית) כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

היפר-קישורים    היפר-קישורים מודבקים כטקסט סטטי. כדי לבנות מחדש את הקישור, בצע את הפעולות הבאות לאחר הדבקתו:

 1. בחר את הטקסט.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על קישור.

 3. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) של הקישור.

 4. השאר את הטקסט בתיבה טקסט תצוגה כפי שהוא ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×