העלאת קבצים או תמונות ל- OneDrive עבור מכשירים ניידים של Windows

העלאת קבצים או תמונות ל- OneDrive עבור מכשירים ניידים של Windows

העלה ועבוד עם קבצים ב- OneDrive במכשיר Windows בדיוק כפי שאתה עושה במחשב שלך. העלה ושמור את כל סוגי הקבצים, כולל מסמכים, תמונות, סרטוני וידאו וקבצי מוסיקה.

בחר את גירסת Windows של המכשיר שלך מתוך אחת הכרטיסיות להלן:

אפשרות זו חלה על Windows 10 עבור הרכזת טלפון, tablet, HoloLens או פני שטח.

העלאת קבצים מהמכשיר שלך ל- OneDrive

השתמש באותו תהליך כדי להעלות ולשמור קבצים מכל סוג באפליקציית OneDrive, כולל מסמכים, תמונות, סרטוני וידאו וקבצי מוסיקה.

 1. באפליקציית OneDrive, בתיקיה שבה ברצונך להוסיף את התמונות, הקש על הוסף הוספת תמונה .

 2. הקש על העלה סמל 'העלה' ב- OneDrive עבור Windows 10 Mobile .

 3. בשדה בחר אפליקציה, בחר את מקור של שברצונך להעלות, כמו מכשיר זה או אפליקציית התמונות בטלפון שלך.

  הערות: 

  • במחשב שבו מותקן Windows 10, תיבת הדו-שיח פתיחה מציגה את הקבצים במחשב שלך. עיין לקבצים שברצונך להעלות ובחר פתח.

  • אם הטלפון שלך מוגדר לשמור תמונות באופן אוטומטי ב- OneDrive, אפליקציית התמונות של הטלפון שלך תציג תמונות מ- OneDrive וכן תמונות מהטלפון שלא שהועלו. העלאת תמונה שכבר נמצאת ב- OneDrive יוצרת עותק של התמונה.

 4. חפש את הקובץ שברצונך להעלות, בחר אותו ולאחר מכן הקש על אישור אישור .

עצה: תוכל גם להעלות תמונות וסרטוני וידאו מהטלפון שלך לתיקיית OneDrive במחשב באמצעות סייר הקבצים, או באמצעות ייבוא של אפליקציית התמונות. חבר את הטלפון שלך למחשב באמצעות כבל הנתונים של הטלפון שלך או באמצעות חיבור wi-fi או חיבור Bluetooth.

העלאה אוטומטית של תמונות וסרטוני וידאו שאתה מצלם מהמכשיר שלך ל- OneDrive

הערה: ניתן להשתמש ב'העלאה ממצלמה' בחשבון אחד בלבד בכל פעם.

 1. באפליקציית OneDrive, הקש על תפריט תפריט OneDrive > הגדרות הגדרות OneDrive > העלאה ממצלמה.

 2. תחת העלאה ממצלמה, הזז את המתג למצב מופעל.

  כדי להעלות באופן אוטומטי גם סרטוני וידאו שאתה מצלם בטלפון, הזז את המתג למצב מופעל ליד כלול סרטוני וידאו.

  עצה: באפשרותך להעלות סרטוני וידאו באופן אוטומטי רק אם גם האפשרות העלאה ממצלמה מופעלת.

 3. תחת חשבון גיבוי מצלמה, הקש כדי לפתוח את הרשימה ובחר את חשבון OneDrive שאליו ברצונך להעלות תמונות.

עצה: אם אתה משתמש בחיבור לאינטרנט לפי שימוש, כמו חיבור נתונים סלולריים, העבר את המתג למצב כבוי ליד העלה על חיבורים לפי שימוש. אם החיבור שלך אינו חיבור לפי שימוש - רוב החיבורים של רשת Wi-fi אינם לפי שימוש - תוכל להעביר מתג זה למצב מופעל.

יצירת תיקיה

באפשרותך להוסיף תיקיות בתצוגה קבצים או בכל תיקיה אחרת ב- OneDrive.

 1. באפליקציית OneDrive, בתצוגה קבצים, הקש על הוסף הוספת תמונה ולאחר מכן הקש על תיקיה חדשה הפקודה 'תיקיה חדשה' באפליקציית OneDrive ב- Windows 10 .

 2. הזן שם עבור התיקיה החדשה ולאחר מכן הקש על אישור אישור .

העברת קבצים לתיקיה אחרת של OneDrive

 1. באפליקציית OneDrive, הקש על בחר בחר קבצים ולאחר מכן הקש על תיבת הסימון של קובץ אחד או יותר מהקבצים שברצונך להעביר. הקש על הצג עוד הצג עוד ולאחר מכן הקש על העבר העברת קבצים .

 2. תחת העבר פריטים אל, הקש על התיקיה שאליה ברצונך להעביר את הקבצים ולאחר מכן הקש על העבר אישור .

  עצה: כדי ליצור תיקיה חדשה עבור הקבצים שאתה מעביר, הקש על תיקיה חדשה הפקודה 'תיקיה חדשה' באפליקציית OneDrive ב- Windows 10 .

העלאת קבצים מהמכשיר שלך ל- OneDrive

 1. ב- OneDrive, בתצוגה כל הקבצים, הקש על הוסף הוספת תמונה בחלק התחתון של המסך.

 2. תחת בחר אפליקציה, בחר את מקור התמונה או הסרטון שברצונך להעלות, כגון אפליקציית התמונות.

 3. חפש את התמונה או הסרטון שברצונך להעלות, בחר אותם ולאחר מכן הקש על אישור ההוספה הסתיימה .

העלאה אוטומטית של תמונות וסרטוני וידאו שאתה מצלם אל OneDrive

הערות: 

 • ניתן להשתמש ב'העלאה ממצלמה' בחשבון אחד בלבד בכל פעם.

 • תמונות המועלות באמצעות התכונה 'העלאה ממצלמה' ימוינו באופן אוטומטי לפי שנה וחודש בתיקיות מקוננות בתוך התיקיה 'סרט צילום'. ניתן לשלוט בכך באמצעות הגדרות 'ארגון' בדף ההגדרות של סרט הצילום. שים לב שהעברה, שינוי שם או מחיקה של תיקיות אלה אינם נתמכים או מומלצים בשלב זה.

 1. עבור אל הגדרות הטלפון והקש על גיבוי > תמונות+וידאו.

 2. תחת תמונות או סרטוני וידאו, בחר איכות טובה או איכות מיטבית.

  אם אינך מעוניין להעלות באופן אוטומטי תמונות או סרטוני וידאו, ודא שהאפשרות אל תעלה נבחרה.

עצה: כדי ללמוד כיצד להעביר תמונות וסרטוני וידאו מהטלפון שלך לתיקיית OneDrive במחשב, ראה סינכרון תמונות וסרטוני וידאו באמצעות המחשב שלי באתר האינטרנט של Windows Phone.

יצירת תיקיה

באפשרותך להוסיף תיקיות בתצוגה Files או בכל תיקיה אחרת ב- OneDrive.

 1. בתצוגה או בתיקיה שבהן ברצונך ליצור תיקיה חדשה, הקש על עוד סמל 'הצג עוד' ב- OneDrive עבור Windows Mobile 8/8.1 ולאחר מכן בחר צור תיקיה חדשה.

 2. הקש על שם תיקיה, הקלד את השם הרצוי עבור התיקיה ולאחר מכן הקש על אישור ההוספה הסתיימה .

העברת קבצים לתיקיה אחרת של OneDrive

 1. בחר את הקבצים שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש על העבר סמל 'העבר' ב- OneDrive עבור Windows Mobile 8/8.1 (ייתכן שתחילה תצטרך להקיש על עוד סמל 'הצג עוד' ב- OneDrive עבור Windows Mobile 8/8.1 כדי לראות את סמל העבר).

  עצה: באפשרותך להעביר תיקיות לתוך תיקיה אחרת, וכן קבצים בודדים.

 2. הרשימה קבצים מופיעה. הקש על התיקיה שאליה ברצונך להעביר את הקבצים ולאחר מכן הקש על העבר פריטים לכאן.

עצה: כדי ליצור תיקיה חדשה עבור הקבצים שאתה מעביר, בחלק התחתון של הרשימה קבצים, הקש על תיקיה חדשה. הזן שם עבור התיקיה החדשה ולאחר מכן הקש על צור.

זקוק לעזרה נוספת?

מקוון

קבל עזרה מקוונת
הצג דפי תמיכה נוספים עבור OneDrive ו- OneDrive for Business.
עבור אפליקציית OneDrive למכשירים ניידים, ראה פתרון בעיות באפליקציית OneDrive למכשירים ניידים.

סמל תמיכה בדואר אלקטרוני

תמיכה בדואר אלקטרוני
אם אתה עדיין זקוק לעזרה, נער את המכשיר הנייד שלך בזמן שאתה משתמש באפליקציית OneDrive או פנה בדואר אלקטרוני לצוות התמיכה של OneDrive. כדי לפנות לתמיכה של OneDrive for Business ממחשב PC או Mac, בחר את סמל OneDrive באזור ההודעות או בשורת התפריטים, ולאחר מכן בחר עוד > שלח משוב > אני לא אוהב משהו.

OneDrive for Business מנהלי מערכת יכולים גם להציג את קהילת Tech Community עבור OneDrive for Business, לעיין בעזרה עבור מנהלי מערכת של OneDrive for Business או ליצור קשר עם התמיכה של Office 365 לעסקים.

פורומים של קהילת Office 365

יש לך משוב?
OneDrive UserVoice הוא המקום שבו תוכל להציע את התכונות שברצונך שנוסיף ל- OneDrive. בעוד שאיננו יכולים להבטיח תכונות ספציפיות או להתחייב ללוח זמנים ספציפי, אנו נגיב לכל הצעה שתקבל 500 הצבעות לפחות.

עבור אל אתר UserVoice של OneDrive.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×