העברת רשת: איחוד רשתות Yammer מרובות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להעביר רשת Yammer אחת או יותר עם תחומי הדואר האלקטרוני שלהן (רשתות של "חברות-בנות") לרשת גדולה יותר של Yammer Enterprise (רשת "אב"). הרשתות של החברות-הבנות עשויות להיות Yammer Basic או Yammer Enterprise, אך רשת האב חייבת להיות רשת Enterprise מופעלת. לדוגמה, נניח שלחברה שלך יש מספר יחידות עסקיות או חברות-בנות, ולכל אחת מהן יש רשת Yammer משלה. כמו כן, קיימת רשת Yammer בחברה-האם, ואתה מעוניין שכל העובדים ישתפו פעולה באופן הדוק יותר ברשת האב. במילים אחרות, אתה רוצה לאחד את הרשתות של החברות-הבנות. באפשרותך לעשות זאת על-ידי העברת הרשתות של החברות-הבנות לרשת האב.

הערה: העברת רשתות Yammer ברחבי Office 365 דיירים אינו נתמך.

הנה דוגמה המציגה את חברת Contoso, Ltd.‎ עם החברות-הבנות שלה, כאשר לכל אחת מהן יש רשת Yammer משלה:

 • Contoso.com    רשת האב עבור Contoso, Ltd.‎; משרתת משתמשים בעלי כתובות דואר אלקטרוני של ‎@contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    רשת של חברה-בת עבור העובדים בחטיבה של Contoso, Ltd.‎; משרתת משתמשים בעלי כתובות דואר אלקטרוני של ‎@contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    רשת של חברה-בת עבור העובדים בחטיבת התרופות; משרתת משתמשים בעלי כתובות דואר אלקטרוני של ‎@contosopharmaceuticals.com.‏

חברת Contoso, Ltd.‎ מעוניינת להשאיר את עובדי חטיבת התרופות ברשת שלהם, ולהעביר עובדים מ- Contoso_Sub.com אל Contoso.com.‏ Contoso, Ltd.‎ צריכה להעביר את המשתמשים מהחברה-הבת Contoso_Sub.com לרשת האב Contoso.com.

האיור הבא מציג את רשת החברה-הבת Contoso_Sub לפני העברתה לרשת האב של Contoso.

רשת Yammer של חברה-בת ורשת אב של Yammer לפני ביצוע העברה לצורך איחוד המשתמשים מהחברה-הבת לתוך רשת האב

האיור הבא מציג את המצב לאחר ההעברה, כאשר המשתמשים וכל הרשתות והמשתמשים החיצוניים הועברו מ- Contoso_Sub לרשת של Contoso, Ltd.‎. שים לב שהרשת של החברה-הבת והתוכן שנמצא בה אינם זמינים לאחר ההעברה.

לאחר העברת רשת Yammer, המשתמשים מהרשת של החברה-הבת מאוחדים לתוך רשת האב. בנוסף, הועברו רשתות חיצוניות (עם משתמשים). הרשת של החברה-הבת (לרבות כל התוכן) אינה זמינה עוד.

אם אתה מעוניין רק להוסיף משתמשים אורחים או לעבוד בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בחברה, שקול להשתמש בהעברת הודעות חיצוניות או ברשתות חיצוניות במקום לבצע העברה.

זהירות: 

 • העברת רשת מעבירה רק את המשתמשים.    יחד עם המשתמשים, מועברים גם פרטי המשתמשים, כגון שם ותמונת פרופיל. תוכן שנמצא ברשת, כולל קבוצות, אינו מועבר.

 • לא ניתן להפוך את תהליך ההעברה.    לא תוכל לגשת לרשת של החברה-הבת ולתוכן שנמצא בה לאחר ההעברה. לכן, לפני שתחליט לבצע העברה, תכנן את כל השלבים בקפידה.

לפני שתתחיל

זכור:

 • רק משתמשים בעלי תפקיד מנהל המערכת הכללי ב- Office 365 יכולים לבצע העברת רשת. הסיבה לכך היא שהעברת רשת כרוכה בבדיקת רשימת התחומים המאומתים בדייר של Office 365, ולפעולה זו נדרשות הרשאות של מנהל מערכת כללי.

 • ניתן לבצע מספר העברות רשת ברצף, ללא צורך להמתין לסיום ההעברה הקודמת.

 • אם משתמש קיים בשתי הרשתות, חשבון המשתמש ברשת האב יישמר ויקודם מחשבון אורח לחשבון רגיל, במידת הצורך, והחשבון ברשת של החברה-הבת יימחק.

 • ניתן להפעיל העברת רשת רק מתוך רשתות Yammer Enterprise שהופעלו דרך Office 365 (לקבלת מידע נוסף, ראה מדריך ההפעלה של Yammer).

יש ליידע מראש את כל המשתמשים לגבי שינויים משמעותיים ברשת, כגון העברה – כדי שהם יוכלו להתכונן לכך ולהתחיל להפיק תועלת משינויים אלה. מומלץ לבצע את הפעולות הבאות לפני התחלת העברת הרשת:

 • עיין בתוכן/פעילות ברשת של החברה-הבת וייצא את הנתונים הנחוצים. לאחר ההעברה, העבר באופן ידני את התוכן שרצונך לשמור, כולל יצירה ידנית מחדש של הקבוצות הרלוונטיות. לקבלת מידע אודות אופן הייצוא של נתוני Yammer, ראה ייצוא נתונים. שים לב שכל תוכן רשת המקור יאבד במהלך ההעברה.

 • מכיוון שהעברת רשת מהווה שינוי גדול עבור משתמשי הרשת, הקפד להכין תוכנית תקשורת עבור המשתמשים ברשתות המושפעות. עיין במדריך התקשורת של Yammer בדף 'משאבים' של Office 365 Customer Success Center. לפני השלמת ההעברה, הקפד ליידע את המשתמשים המושפעים לגבי התאריך, השעה והשפעות ההעברה, וספק להם את הסיבות לביצוע ההעברה. עבור רשת שמועברת, המלץ למשתמשים לשמור את המידע הדרוש להם, כגון נתוני הודעות פרטיות, הערות וקבצים, לפני תאריך ההתחלה של ההעברה, מכיוון שלא תהיה להם עוד גישה לתוכן או למידע זה לאחר ההעברה.

 • הודע למשתמשים ברשת האב על הצטרפות המשתמשים החדשים.

ביצוע העברת הרשת

העברת הרשת כוללת שלושה שלבים, ואנו נדריך אותך בביצועם. ניתן לבצע מספר העברות רשת ברצף, ללא צורך להמתין לסיום ההעברה הקודמת. התחל ברשת האב (הרשת שאליה ברצונך להעביר את הרשת השניה):

 1. ברשת האב, עבור אל הגדרות > מנהל רשת.

  צילום מסך של תפריט הניהול של Yammer - 'העברת רשת' נמצאת תחת 'תוכן ואבטחה'
 2. בחר העברת רשת.

  צילום מסך של פריט תפריט 'העברת רשת' עבור מנהלי מערכת של Yammer

  עליך להתחיל בדף שכותרתו שלב 1 מתוך 3 - בדיקה/הוספה של תחומים מאומתים. דף זה מפרט את התחומים המאומתים שנוספו כבר לדייר של Office 365 עבור רשת Yammer זו. אם הרשת הרצויה אינה מוצגת, לחץ על הקישור ל- Office 365 כדי להוסיף תחומים מאומתים נוספים ולאחר מכן חזור לדף זה.

  צילום מסך של שלב 1 מתוך 3 - בדוק/הוסף תחומים מאומתים לפני העברת רשת Yammer
 3. לאחר שתוסיף את כל התחומים המאומתים הרצויים, בחר הבא.

  כעת תגיע לדף שלב 2 מתוך 3 - בחירת רשת של Yammer להעברה. דף זה מפרט את כל הרשתות הזכאיות להעברה. זכור שעליך להוסיף תחילה את כל התחומים של רשת Yammer שברצונך להעביר כתחומים מאומתים ב- Office 365. רק התחומים המאומתים עבור רשתות Yammer מפורטים בדף זה. אם אינך רואה את הרשת שאתה מחפש, בחר את לחצן הקודם והוסף את התחומים המאומתים.

  צילום מסך של שלב 2 מתוך 3 - בחירת רשת Yammer להעברה
 4. בדף שלב 2 מתוך 3 - בחירת רשת של Yammer להעברה, בחר את רשת Yammer שברצונך להעביר לרשת זו ולאחר מכן בחר הבא.

 5. תגיע לדף שכותרתו שלב 3 מתוך 3 - ייצוא נתונים והתחלת ההעברה. דף זה מספק לך מידע אודות הרשת שאתה עומד להעביר, כגון שם הרשת ומספר ההודעות, כדי שתוכל לוודא שזו הרשת הנכונה. שים לב שרק משתמשים יועברו. כל שאר התוכן יימחק לצמיתות. מומלץ מאוד לייצא את הנתונים מהרשת של החברה-הבת לפני התחלת ההעברה.

  צילום מסך של שלב 3 מתוך 3 - ייצוא נתונים והתחלת העברה
 6. לאחר שתייצא את הנתונים הרצויים ותהיה מוכן להתחיל את ההעברה, בחר התחל העברה.

  תופיע תיבת דו-שיח לאישור.

  צילום מסך של תיבת הדו-שיח לאישור שברצונך להעביר רשת Yammer
 7. בתיבה האם אתה בטוח לחלוטין שברצונך להעביר את הרשת? , תחת אני מאשר את העברת הרשת של Network Name, הזן את שם הרשת שברצונך להעביר כדי לאשר אותו, ולאחר מכן בחר העבר.

  זהירות: לא ניתן לעצור את ההעברה או להפוך את התהליך. לכן עליך לוודא שייצאת את כל הנתונים הרצויים ושבחרת את הרשת הנכונה להעברה לפני בחירת האפשרות העבר. אם אינך בטוח, בחר ביטול וחזור אחורה כדי לייצא את הנתונים שלך או לבדוק את שם הרשת.

 8. בדף המצב של העברות רשת, באפשרותך להציג את מצב ההעברה. דף זה מפרט את התחומים המשויכים לרשתות שמועברות, את שם האדם שהפעיל את ההעברה, את תאריכי/שעות ההתחלה והסיום של ההעברה ואת מצב ההעברה. באפשרותך להציג פרטים לגבי הרשת, כגון מספר המשתמשים הפעילים, מספר ההודעות והרשתות החיצוניות.

  צילום מסך שמציג את מצב העברות הרשת - העברת רשת Yammer מופעלת

  שים לב שניתן לבצע מספר העברות רשת ברצף, ללא צורך להמתין לסיום ההעברה הקודמת. לכן, באפשרותך להתחיל את ההעברה הבאה באופן מיידי על-ידי ביצוע חוזר של שלבי האשף.

מצב העברת הרשת

תהליך העברת הרשת פועל כפי שמוצג באיור הבא.

תרשים זרימה המראה שתחילה עליך להעביר את התחומים מרשת Yammer של החברה-הבת ולהוציא את הרשת משימוש פעיל, ולאחר מכן להעביר משתמשים ורשתות חיצוניות במקביל.

בשלב 1 מתבצעת העברה של התחומים מהרשת של החברה-הבת, ורשת זו יוצאת משימוש. לאחר מכן, בשלב 2, המשתמשים והרשתות החיצוניות מועברים במקביל. גם אם קבוצת משנה של משתמשים או רשתות חיצוניות אינה מועברת, ההעברה עצמה תימשך ותסתיים. תוכל למצוא פרטים נוספים/שגיאות בדף המצב.

דף מצב ההעברה יכול להציג את הודעות השגיאה הבאות.

הודעת שגיאה

משמעות

העברת source network name נכשלה

ההעברה של הרשת של החברה-הבת לא הצליחה.

העברת user email נכשלה

אם ההעברה של משתמש אחד או יותר לא הצליחה, תופיע הודעת שגיאה אחת או יותר בסגנון זה. בשלב זה, באפשרותך להחליט להוסיף את המשתמש באופן ידני לרשת האב. שים לב שהרשת של החברה-הבת כבר הועברה בשלב זה.

העברת external network name נכשלה

אם ההעברה של רשת חיצונית אחת או יותר לא הצליחה, תופיע הודעת שגיאה אחת או יותר בסגנון זה. שים לב שהרשת של החברה-הבת כבר הועברה בשלב זה.

כדי לפתור בעיות נוספת, פנה אל התמיכה של Yammer.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×