העברת קובץ נתונים של Outlook

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

מאמר זה מסביר כיצד להעביר קובץ נתונים של Outlook. הוא מבוסס על ההנחה שאתה יודע כיצד לגבות קבצי נתונים של Outlook, ושעשית זאת מראש, לפני הביצוע של הליכים אלה. עיין בקישורים באותו נושא בתחתית הדף לקבלת מידע נוסף על קבצי נתונים של Outlook.

כאשר אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange Server (נדרש) ומפעיל תמיכה לא מקוונת או משתמש במצב Cached Exchange, עותק מסונכרן של פריטי Microsoft Outlook נשמר בקובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) בתיקיה מוסתרת במחשב.

איפה קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) שלי?

באפשרותך למצוא את קובץ קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) שלך דרך חשבון Outlook.

חשוב: אל תשתמש בשלבים אלה להעברת קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‎.ost) למחשב אחר. כאשר מוסיפים חשבון Exchange ב- Outlook במחשב אחר ולאחר מכן עובדים במצב לא מקוון או משתמשים ב- מצב Cached Exchange, קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) נוצר באופן אוטומטי ומתבצעת הורדה של הנתונים של Outlook.

 1. ‎‎‎פתח את Outlook, ובכרטיסיה קובץ , בחר הגדרות חשבון > הגדרות חשבון > קבצי נתונים.

 2. בכרטיסיה קבצי נתונים, תראה את המיקום של קובץ ה-‎.ost ותוכל לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'קבצי נתונים' עבור 'הגדרות חשבון' של Outlook, שמציגה את המיקום של קבצי נתונים של Outlook עבור משתמש בעל שם

  • קבל את המיקום של קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) שמופיע בעמודה מיקום עבור חשבון Exchange.

   לחלופין

  • שנה את המיקום - לדוגמה, בחר תיקיה אחרת - שבו קובץ קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) נשמר.

   הערות: 

   • בעת בחירת מיקום תיקיה חדש, נוצר קובץ קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) חדש באופן אוטומטי. על אף שהדבר אינו הכרחי, באפשרותך להעביר באופן ידני את הקובץ הקיים לתיקיה החדשה כדי למנוע את זמן ההורדה הנדרש ליצירה מחדש של הקובץ.

   • קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) משמש גם עבור מחבר Outlook. לא ניתן להעביר קבצים אלה.

העברה או יצירה של קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏)

כעת, לאחר שגילית את המיקום , כלומר הנתיב המלא, של קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) שלך, באפשרותך להעביר אותו או ליצור קובץ חדש.

 1. פתח תיבת הדו-שיח הגדרות חשבון ובחר בכרטיסיה קבצי נתונים.

 2. בחר את חשבון Exchange שלך ולאחר מכן בחר הגדרות.

  ב'הגדרות חשבון', עבור חשבון Exchange, שנה את הגדרות קובץ הנתונים

 3. בכרטיסיה מתקדם, נקה את תיבת הסימון השתמש במצב Cached Exchange ובחר אישור.

 4. כשתתבקש, בחר אישור ולאחר מכן בחר הגדרות.

 5. בכרטיסיה מתקדם, בחר הגדרות קובץ נתונים של Outlook > בטל שימוש לא מקוון > כן.

  הערה: אם לחצן בטל שימוש לא מקוון אינו זמין, חזור לשלב 3 ונקה את תיבת הסימון השתמש במצב Cached Exchange.

 6. בחר הגדרות קובץ נתונים של Outlook ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברצוני ליצור קובץ (ברירת מחדל)   
   בחר עיון, בחר את התיקיה שבה ברצונך לשמור את קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) ולאחר מכן בחר פתח.

  • ברצוני להעביר את הקובץ   
   הישן בחר עיון, בחר את קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) שהעברת למיקום תיקיה חדש ולאחר מכן בחר פתח.

 7. בחר OK.

 8. בכרטיסיה מתקדם, בחר בתיבת הסימון השתמש במצב Cached Exchange, בחר אישור ולאחר מכן בחר אישור כאשר תוצג לך בקשה לכך, כדי להפעיל מחדש את Outlook.

 9. סגור את תיבות הדו-שיח הגדרות חשבון והתקנת דואר.

 10. בתיבת הדו-שיח דואר, בחר אישור.

הערה: כאשר קובץ נתונים לא מקוון של Outlook ‏(‏ost.‏) חדש נוצר, הקובץ הישנן לא נמחק. באפשרותך למחוק את הקובץ הישן.

למידע נוסף

יצירת קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst) לצורך שמירת המידע שלך

ייבוא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה מקובץ ‎.pst של Outlook

מבוא לקבצי נתונים ‏(‎.pst ו- ‎.ost) עבור Outlook 2010

אודות העברת קבצי נתונים של Outlook 2007

אם אתה עובר למחשב חדש או מתקין מחדש את כל התוכנות בדיסק קשיח חדש או שעבר אתחול מחדש, תצטרך להתקין מחדש את Outlook 2007. מאמר זה מסביר כיצד תוכל לראות את הודעות הדואר האלקטרוני הישנות שלך בהתקנה החדשה.

חשוב: אל תשתמש בשלבים המפורטים במאמר זה כדי להעביר קובץ נתונים לא מקוון של Outlook‏ (‎.ost) ממחשב אחד לאחר. הוראות אלה מיועדות לקבצי תיקיות אישיות (‎.pst) בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות שני סוגים אלה של קבצי Outlook, ראה מבוא לקבצי נתונים של Outlook. מאמר זה אינו עוסק בהעתקת פרטי תצורה אחרים, כגון כללים, קבוצות שליחה/קבלה, הגדרות חשבון והצעות להשלמה אוטומטית.

אזהרה: מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה יודע כיצד לגבות קבצי נתונים של Outlook, ושכבר עשית זאת. אל תאתחל דיסק קשיח שמכיל את קבצי הנתונים של Outlook לפני שתתחיל לגבות תחילה את הנתונים לדיסק קשיח אחר, כונן רשת או מדיה נשלפת. אתחול הכונן הקשיח ישמיד לצמיתות את הנתונים השמורים בכונן זה. בנוסף לקבצי הנתונים שלך, ישנם קבצי תצורה אחרים שכדאי לגבות.

היכן הודעות הדואר האלקטרוני שלך נשמרות?

היכן הודעות הדואר האלקטרוני שלך נשמרות? האם ההודעות נשמרות בשרת דואר אלקטרוני או באופן מקומי במחשב שלך בקובץ נתונים של Outlook? התשובה תלויה בסוג חשבון הדואר האלקטרוני שברשותך ובאופן שבו קבעת את תצורת החשבון ב- Outlook. המקום שבו הודעות החדשות שלך נשמרות מוגדר כמיקום ברירת המחדל למסירה.

 • חשבון Microsoft Exchange    

  אם אתה משתמש בחשבון Exchange, בדרך כלל הודעות הדואר האלקטרוני, לוח השנה, אנשי הקשר ופריטים אחרים מועברים אל תיבת דואר שלך בשרת שבו פועל Exchange ומאוחסנים בה. בעת התקנת Outlook במחשב חדש וקביעת תצורה של חשבון Exchange, כל הפריטים שלך בשרת שבו פועל Exchange יהיו זמינים עבורך שוב. שאר המידע במאמר זה אינו חל עליך, אלא אם יצרת ארכיון או קבצי נתונים מקומיים, או שציינת כי הודעות Exchange שלך יועברו לקובץ נתונים מקומי.

  חשבונות Exchange מאפשרים גם לעבוד במצב לא מקוון או להשתמש במצב Cached Exchange. אם אתה משתמש באחת מתכונות אלה, עותקים מקומיים של הפריטים שלך נשמרים במחשב שלך בקובץ תיקיות לא מקוונות (‎.ost). קובץ ה- ‎.ost מסונכרן מעת לעת עם הפריטים בשרת שבו פועל Exchange. מאחר שהנתונים שלך נשארים בשרת שבו פועל Exchange, באפשרותך ליצור מחדש את קובץ ‎.ost זה במחשב החדש, מבלי שתצטרך לגבות אותו.

  • קביעה אם מצב Cached Exchange מופעל    

   1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני.

   2. בחר בחשבון Exchange ולאחר מכן לחץ על שינוי.

   3. תחת Microsoft Exchange Server, אם תיבת הסימון השתמש במצב Cached Exchange נבחרה, מצב Cached Exchange מופעל.

    לחלופין, באפשרותך להעביר פריטים של חשבון Exchange אל קובץ תיקיות אישיות (‎.pst) או לאחסן אותם בארכיון. באפשרותך גם לקבוע את התצורה של Outlook להעברת פריטים חדשים לקובץ ‎.pst, במקום לשמור את הפריטים בשרת. עליך לגבות קבצי ‎.pst אלה ולחבר אותם מחדש להתקנה החדשה של Outlook.

  • קביעה אם מיקום ברירת המחדל למסירה הוא ‎.pst    

   1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני.

   2. תחת חשבון הדואר האלקטרוני שנבחר מעביר הודעות דואר אלקטרוני חדשות למיקום הבא, אמת את מיקום ברירת המחדל למסירה שמופיע ברשימה.

    הערה: בעת מסירת דואר אלקטרוני חדש לתיבת דואר של Exchange מוצג בדרך כלל תיבת דואר - <שם משתמש> או פשוט שם המשתמש שלך. בעת מסירת דואר אלקטרוני חדש לקובץ ‎.pst מוצג תיקיות אישיות או שם תצוגה מותאמת אישית שסיפקת עבור קובץ ה- pst.

 • חשבונות POP3‏, IMAP ו- HTTP    

  אם אתה משתמש בחשבון דואר אלקטרוני של ‎POP3, שהוא אחד מסוגי חשבונות הדואר האלקטרוני האישי, הודעות הדואר האלקטרוני יורדו משרת דואר אלקטרוני מסוג POP3 אצל ספק שירותי האינטרנט (ISP) למחשב שלך, יועברו לקובץ תיקיות אישיות (‎.pst) מקומי בשם outlook.pst ויאוחסנו בו. Outlook.pst הוא שם ברירת המחדל של קובץ הנתונים. הקובץ מאוחסן בתיקיה ‎<drive>:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

  חשבונות IMAP ו- HTTP שומרים את הודעות הדואר האלקטרוני שלך בשרת, בדיוק כמו חשבון Exchange. כמו בכל סוג של חשבון דואר אלקטרוני של Outlook, באפשרותך לבחור לאחסן בארכיון או להעביר פריטים מהשרת לקובץ ‎.pst מקומי. אם אחסנת בארכיון או העברת פריטים מהשרת לקובץ ‎.pst מקומי, עליך לגבות את קובץ ה- ‎.pst ולאחר מכן להתחבר אליו מחדש בהתקנה החדשה של Outlook. אם שמרת הכל בשרת, לאחר השימוש באשף חשבונות הדואר האלקטרוני להגדרת חשבון IMAP או HTTP, כל הפריטים בשרת הדואר האלקטרוני שוב יהיו זמינים עבורך ב- Outlook.

העברת קובץ נתונים של Outlook ממחשב אחד לאחר

התקנת Outlook במחשב חדש או בדיסק קשיח חדש ואתה מוכן להתחיל להשתמש בנתונים הישנים שלך.

 • השתמש בסייר Windows כדי להעתיק כל קובץ תיקיות אישיות (‎.pst) ממיקומו הגיבוי שלו (כונן רשת או מדיה נשלפת, כגון תקליטור, DVD או דיסק קשיח נייד) אל התיקיה <drive>:\Documents ו- Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

על אף שתוכל לשמור את קבצי הנתונים שלך בכל תיקיה, זהו מיקום ברירת המחדל שבו Outlook משתמש בעת יצירת קבצי pst.

הערה: מיקום זה הוא תיקיה מוסתרת. כדי להשתמש בסייר Windows לניווט אל תיקיה זו, עליך להפעיל תחילה את התצוגה של תיקיות מוסתרות. בסייר Windows, על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקיה. בכרטיסיה תצוגה, תחת הגדרות מתקדמות, תחת קבצים ותיקיות, תחת קבצים ותיקיות מוסתרים, בחר הצג קבצים ותיקיות מוסתרים. אם ברצונך לראות את כל סיומות שמות הקבצים, נקה את תיבת הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים. תיקיות מוסתרות מופיעות מעומעמות כדי לציין שהן לא תיקיות רגילות.

בעת ההפעלה הראשונה של Outlook, אתה מתבקש לקבל את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך. בהתאם לסוג החשבון שבו אתה משתמש, Outlook עשוי ליצור קובץ נתונים חדש הידוע ב-Outlook כקובץ תיקיות אישיות (. pst). זה טוב אם אתה משתמש חדש, אך כנראה לא מה שאתה רוצה אם היית כבר משתמש ב-Outlook, הודעות הדואר האלקטרוני שלך נמסרו לקובץ. pst, וברצונך להמשיך להשתמש בקובץ. pst זה. באפשרותך עדיין להגיע לנתונים המקוריים, אך תחילה עליך להשלים את הגדרת Outlook על-ידי מענה לשאלות שאתה מתבקש להשיב להן. לאחר שאתה משתמש ב-Outlook, ישנם כמה שלבים חשובים לקבלת הנתונים הישנים שלך בחזרה ולאחר מכן ודא שההודעות החדשות מועברות לקובץ. pst אותו השתמשת בעבר.

אם אתה משתמש בחשבון POP3, או שהגדרת חשבון Exchange למסירת הודעות לקובץ תיקיות אישיות (‎.pst) מקומי, עליך להגדיר את Outlook כדי לפתוח את הקובץ.

 1. בתפריט קובץ, הצבע על פתח ולאחר מכן לחץ על קובץ נתונים של Outlook.

 2. לחץ על קובץ ה- ‎.pst שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על אישור.

שם התיקיה המשויכת לקובץ הנתונים מופיע ברשימת התיקיות בחלונית הניווט. אם מעולם לא שינית את שם התצוגה, היא עדיין מוגדרת כברירת מחדל כ'תיקיות אישיות'.

השלמת חצי מהדרך. כעת, סביר להניח שאתה רואה שתי תיקיות אישיות שמופיעות בחלונית הניווט. התיקיה הראשונה נוצרה על-ידי Outlook כאשר הפעלת בפעם הראשונה את Outlook וסיפקת מידע על החשבון. התיקיה השנייה היא הנתונים הישנים שלך. באפשרותך לוודא שנשמר גיבוי של הנתונים המקוריים ב- Outlook על-ידי הצגת תיבת הדואר הנכנס או תיקיות המשנה תחת אחד המופעים של תיקיה זו. אתה אמור לראות את כל הפריטים הישנים שלך.

אם מוצגים שני מופעים בשם 'תיקיות אישיות' בחלונית הניווט, אנו ממליצים לבצע את השלבים המהירים במקטע 'התאמה אישית של שם התצוגה של קובץ הנתונים' כדי להפוך את ההליך הבא לקל יותר. אם אתה רואה רק תיקיה אחת ברמה העליונה בשם 'תיקיות אישיות', דלג לסעיף 'מסירת הודעות לקובץ ‎.pst שהיה בשימוש בעבר'.

אם שמרת את הגדרות ברירת המחדל ויש לך שתי קבוצות של 'תיקיות אישיות', הדבר עשוי להיות מבלבל. יש לך שני קבצי נתונים - הקובץ ש- Outlook יצר כאשר הפעלת את Outlook בפעם הראשונה וקובץ הנתונים הישן שלך, שזה עתה הוספת. זה הזמן להתאים אישית את שם התצוגה כדי למנוע בלבול.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיות אישיות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים עבור תיקיות אישיות.

 2. לחץ על מתקדם.

 3. בתיבת הטקסט שם, הקלד שם בעל משמעות עבורך, כגון 'ההודעות שלי'.

 4. לחצו פעמיים על אישור.

כעת תוכל לראות תיקיה ברמה העליונה בשם 'ההודעות שלי' בחלונית הניווט. תמיד תוכל לזהות במהירות את קובץ הנתונים שלך מבין כל שאר הקבצים האחרים.

עצה: התאמה אישית של שמות הקבצים שימושית גם אם אתה שומר בארכיון קבצים מרובים של. pst. לדוגמה, אם אתה יוצר קובץ. pst חודשי כדי לאחסן את כל הפריטים שנשלחו לחודש זה, באפשרותך לשנות את שם התצוגה מתיקיות אישיות לפריט ידידותי יותר, כגון ' שלח ארכיון דואר '-בדצמבר 2007.

באפשרותך להשתמש בקובץ ‎.pst אחד או יותר, אך ניתן להעביר הודעות חדשות לקובץ אחד בלבד.

כעת, כשהפריטים הישנים שלך זמינים ב- Outlook, עליך לציין ל- Outlook איזה קובץ נתונים הוא קובץ הנתונים הראשי, וכל הפריטים החדשים צריכים לעבור אל תיבת הדואר הנכנס בקובץ ‎.pst זה. הקובץ או תיבת הדואר שאליהם מועברות ההודעות החדשות שלך מוגדרים כמיקום ברירת המחדל למסירה.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. בכרטיסיה דואר אלקטרוני, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני החדש ולאחר מכן לחץ על שנה תיקיה.

 3. בתיבת הדו-שיח מיקום חדש למסירת דואר אלקטרוני, בחר בתיבת הדואר הנכנס של קובץ ה- ‎.pst הישן.

 4. לחץ על סיום.

 5. צא והפעל מחדש את Outlook.

ייתכן שתרצה למחוק קובץ התיקיות האישיות שנוצר כאשר הגדרת את Outlook. לפני שתמשיך, חשוב מאוד שתלחץ תחילה על תיבת הדואר הנכנס עבור קובץ תיקיות אישיות זה ותוודא שעד כה לא הוצבו פריטים חדשים בתיבת הדואר הנכנס. באפשרותך ללחוץ על פריטים ולגרור אותם מתיבת הדואר הנכנס של קובץ ה- ‎.pst החדש לקובץ ה- ‎.pst הישן. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ התיקיות האישיות שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על סגור תיקיות אישיות. אם האפשרות סגור תיקיות אישיות אינה זמינה, או שאתה מנסה להסיר את קובץ ה- ‎.pst ש- Outlook יצר כאשר הפעלת את Outlook בפעם הראשונה, או שמיקום ברירת המחדל למסירה עדיין מצביע על הקובץ הלא נכון. ודא שאתה מנסה להסיר את קובץ התיקיות האישיות שלא מכיל אף פריט, או חזור על השלבים בסעיף 'מסירת הודעות לקובץ ‎.pst שהיה בשימוש בעבר' כדי לשנות את מיקום המסירה המוגדר כברירת מחדל.

סגירת קובץ ‎.pst לא מוחקת את הקובץ או מסירה פריטים כלשהם ממנו. הקובץ אינו מוצג עוד בחלונית הניווט. תמיד תוכל להחזיר כל קובץ ‎.pst לתצוגה:

 1. בתפריט קובץ, הצבע על פתח ולאחר מכן לחץ על קובץ נתונים של Outlook.

 2. לחץ על קובץ ה- ‎.pst שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על אישור.

למידע נוסף

מבוא לקבצי נתונים של Outlook

ייבוא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה מקובץ ‎.pst של Outlook

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×