העברת התוכן של הארגון שלך מ- Docs.com

מאמר זה נועד למנהלי מערכת של Office 365. אם אתה משתמש שפרסם מסמכים או קבצים אישיים ב- Docs.com, ראה גיבוי תוכן Docs.com האישי שלך או קרא תחילה את המאמר מידע חשוב לגבי סיום השירות Docs.com.


מאמר זה עודכן לאחרונה ב- 25 ביולי 2017

שירות Docs.com של Microsoft יופסק בקרוב

Microsoft עומדת להוציא משימוש את שירות Docs.com ביום שישי, 15 בדצמבר 2017 ואנו ממליצים לכל המשתמשים להעביר את התכנים הקיימים ב- Docs.com לפלטפורמות אחסון ושיתוף קבצים אחרות בהקדם האפשרי, מאחר ש- Docs.com יפסיק להיות זמין לאחר תאריך זה.

אף על פי שהאתר Docs.com לא יוסר באופן מלא מהאינטרנט עד לחודש דצמבר, היכולת להשתמש בתכונות מסוימות תצומצם בשבועות הקרובים. ראה מידע חשוב לגבי סיום השירות Docs.com לקבלת ציר זמן של תאריכים ספציפיים שבהם היקף השירות והתכונות המוצעות יוגבלו יותר ויותר.

המידע המופיע להלן מתאר את השלבים להעברה אוטומטית של תוכן Docs.com של הארגון שלך לשירותים אחרים של אחסון או שיתוף קבצים.

מה קורה לתוכן ב- Docs.com לאחר העברתו מהאתר?

התוכן ב- Docs.com יועבר ל- OneDrive, למעט מחברות של OneNote שייתכן שהמשתמשים שלך פרסמו בעבר ב- Docs.com.

תיקיית Docs.com מיוחדת תיווצר בחשבון OneDrive של כל משתמש, שבו יאוחסן כל התוכן של Docs.com שהמשתמש העביר.

סוג תוכן

יעד ההעברה

 • מסמכי Word

 • חוברות עבודה של Excel

 • מצגות PowerPoint

 • קבצי PDF

 • אוספי Docs.com

 • עולמות Minecraft

 • קבצי טקסט (‎.c‏, ‎.cs‏, ‎.css‏, ‎.cpp‏, ‎.h‏, ‎.htm‏, ‎.html‏, ‎.php‏, ‎.js, ‏

  ‎.java,‏ ‎.m‏, ‎.mm‏, ‎.perl‏,‎ ‎.pl‏, ‎.py‏, ‎.rb‏, ‎.sql‏, ‎.ts‏, ‎.txt‏, ‎.xml)

OneDrive.com

 • מצגות Sway

 • יומני Docs.com

 • דפי 'אודות Docs.com'

Sway.com

זהירות: לאחר העברת תוכן Docs.com של משתמש, הדף שלו ב- Docs.com יוגדר למצב קריאה בלבד. הוא לא יוכל עוד לעדכן או לפרסם תוכן ב- Docs.com. עם זאת, המשתמשים עדיין יוכלו להוריד את התוכן או למחוק את חשבון Docs.com שלהם.

כיצד ניתן להתחיל להעביר תוכן של Docs.com עבור הארגון שלי?

כדי שהעברה אוטומטית תפעל כהלכה, לארגון שלך נדרש מנוי OneDrive for Business, ויש להקצות למשתמשים שלך חשבונות OneDrive אישיים.

אם עדיין אין לך מנוי, באפשרותך לשקול לרכוש מנוי OneDrive for Business. לחלופין, באפשרותך לפעול לפי תהליך ההעברה החלופי המתואר בהמשך מאמר זה.

חשוב: האפשרות להעביר תוכן Docs.com של המשתמשים שלך ל- OneDrive באופן אוטומטי תהיה זמינה רק עד 14 בדצמבר 2017.

בתום התהליך, כל הקבצים והתכנים יועברו לחשבון OneDrive האישי של כל משתמש. קישורים לתוכן המקורי ב- Docs.com ינותבו מחדש ל- OneDrive.

כדי להתחיל העברה אוטומטית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדף העברת תוכן של Docs.com עבור הארגון שלך, לחץ על התחל העברה.

 2. פעל לפי ההנחיות כדי לאמת את הרשאות מנהל הדייר ולאחר מכן אשר את ההעברה.

תהליך ההעברה האוטומטית זמין עכשיו עבור הארגון שלך. ברוב המקרים, התהליך צפוי להסתיים בתוך 48 שעות בקירוב. כדי לעקוב אחר המצב והתוצאה של תהליך ההעברה, ניתן לחזור לדף העברת תוכן של Docs.com עבור הארגון שלך בכל עת.

עצה: אם ברצונך לוודא ש- Docs.com נמצא בשימוש בדייר שלך לפני הפעלת העברה אוטומטית, לחץ על סקור מסמכים ומשתמשים כדי להציג רשימה של כל משתמשי Docs.com והתוכן שלהם.

כיצד ניתן להעביר תוכן Docs.com של משתמשים ללא מנוי OneDrive for Business?

אם לארגון שלך אין מנוי OneDrive for Business, שקול לרכוש מנוי מסוג זה אם ברצונך לנצל את יתרונות ההעברה האוטומטית של תוכן Docs.com עבור כל המשתמשים.

כדי להעביר תוכן Docs.com ללא מנוי OneDrive for Business, תצטרך להנחות את המשתמשים להעביר את תוכן Docs.com שלהם בעצמם.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. ודא שהפכת את שירות Docs.com לזמין עבור הארגון שלך. ראה ניהול השימוש ב- Docs.com בארגון שלך לקבלת פרטים לגבי הסכמת הצטרפות.

 2. המלץ לכל אחד מהמשתמשים להיכנס לחשבון Docs.com שלו באמצעות החשבון הארגוני שלו ולהוריד את התוכן לשירות האחסון או השיתוף שיבחר. כדי להימנע מאובדן נתונים, יש להשלים תהליך זה עד 14 בדצמבר 2017. משתמשים בודדים יכולים גם לבחור למחוק את החשבונות והתוכן שלהם ב- Docs.com בכל עת לפני תאריך זה.

כיצד ניתן לפתור בעיות בכשלים של העברת תוכן?

באפשרותך לברר את המצב והתוצאות של העברת התוכן של הארגון שלך על-ידי ביקור בדף העברת תוכן של Docs.com עבור הארגון שלך. בדף זה, באפשרותך לעקוב עבור כמה משתמשים ומסמכים ההעברה הושלמה בהצלחה.

כדי להציג שגיאות עבור קבצים או מסמכים כלשהם, לחץ על לחצן עיין ביומן השגיאות. פעולה זו פותחת רשימת קבצים והשגיאות שלהם בכרטיסיית דפדפן נפרדת. להלן ההמלצות שלנו עבור כל סוגי השגיאות שאתה עשוי להיתקל בהן:

סוג הכשל

הפעולות המוצעות

OneDrive אינו מוגדר

בצע את הפעולות הבאות:

ברגע ש- OneDrive for Business יוגדר עבור הארגון שלך, לחץ על התחל העברה שוב.

חריגה ממגבלת האחסון של OneDrive

בצע את הפעולות הבאות:

 • הגדל את מיכסת חשבון OneDrive for Business עבור כל אחד מהמשתמשים שמנסים להעביר תוכן Docs.com.

 • בקש מהמשתמש שעבורו מוצגת שגיאה למחוק קבצים לא נחוצים שייתכן שמאוחסנים כבר בחשבון OneDrive שלו כדי שמיכסת האחסון הכוללת לא תחרוג מהמגבלה של הארגון שלך.

כשלא תהיה עוד חריגה ממגבלת האחסון של הארגון שלך, לחץ על התחל העברה שוב.

החשבון לא קיים

חשבון ארגוני אחד או יותר הנמצא בשימוש עבור Docs.com אינו זמין עוד. במקרה זה, אין אפשרות להעביר באופן אוטומטי את התוכן של חשבונות כאלה. ניתן להוריד באופן ידני ולגבות כל תוכן שפורסם בעבר עם האפשרות אפשר לאנשים אחרים להוריד את המסמך שלך ב-Docs.com. אם הבעלים המקורי של החשבון הנדון לא אפשר הורדה בעבר, לא ניתן עוד לגבות את התוכן.

העברה פועלת כבר

אם משתמש מסוים התחיל כבר להעביר את התוכן שלו ל- OneDrive בעצמו ותהליך העברה זה עדיין לא הושלם, לא תתחיל העברה אוטומטית עבור משתמש מסוים זה.

שגיאה לא ידועה

בעיות רשת זמניות עלולות לגרום לכישלון העברת התוכן שלך. לחץ על התחל העברה שוב כדי לנסות שוב, או נסה להתחיל שוב את ההעברה במועד מאוחר יותר.

אם בעיה זו נמשכת, בקש מכל המשתמשים שלא היתה אפשרות להשלים עבורם העברה אוטומטית ליזום את העברת התוכן שלהם באופן ידני על-ידי ביצוע השלבים המפורטים במאמר העברת התוכן האישי שלך מ- Docs.com.

אני זקוק לעזרה נוספת!

אם אינך בטוח אילו צעדים עליך לנקוט לפני ששירות Docs.com ייצא מכלל שימוש, או אם אתה נתקל בבעיות במהלך העברת התוכן שלך, צור עמנו קשר בכתובת docssupport@microsoft.com (ייתכן שתצטרך לתת לדפדפן שלך הרשאה לפתוח את לקוח הדואר האלקטרוני לאחר הלחיצה על קישור זה).

אנו מעריכים מאוד את נאמנותך לשירות שלנו, ונשמח לספק לך סיוע בביצוע העברה זו.


למידע נוסף

מידע חשוב לגבי סיום השירות Docs.com

העברת התוכן האישי שלך מ- Docs.com

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×