העברה מ-Office 365 ProPlus ל-Office 365 אישי עבור Windows 10

שלבים אלה מראים לך כיצד להעביר את הקבצים, הודעות הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שלך מחשבון Office 365 ProPlus שלך בחסות בית הספר לחשבון Office 365 Personal החדש שלך עבור Windows 10.

דרישות מוקדמות והליכי העברה

שלבים אלה מניחים שעליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • חשבון Office 365 ProPlus

 • חשבון Office 365 Personal

 • מכשיר Windows 10 עם מספיק שטח אחסון ללא תשלום כדי להכיל את כל הקבצים, הודעות הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שאתה מעביר.

לפני שתתחיל את תהליך ההעברה, תוכל להפסיק את ההתקנה הקיימת של OneDrive for Businessאפליקציית סינכרון ולהסיר את התקנתו. שלבים אלה מהווים קבוצת משנה של מעבר מיישום הסינכרון הקודם של OneDrive For Business.

לפני שתתחיל, משתמשים אמורים לאשר תחילה שOneDrive for Businessאפליקציית סינכרון הקיים אינו מסנכרן קבצים באופן פעיל. אם כן, אנו ממליצים למשתמשים להמתין להשלמת הסינכרון לפני שתמשיך, כדי להעניק לענן שינויים אלה זמן רב יותר.

המשתמשים צריכים לבצע את הפעולות הבאות כדי להפסיק לסנכרן אתרי OneDrive, ולהתכונן להגדיר את אפליקציית סינכרון החדש:

 1. ודא שכל העלאת קבצים או עריכות פעילות פעילים מסתיימת ומשתקפת באופן מלא באתר האינטרנט.

 2. באזור ההודעות של שורת המשימות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הענן הכחול OneDrive For Business .

  לקוח שולחן העבודה הקודם של OneDrive for Business

  (ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ הצג סמלים מוסתרים לצד אזור ההודעות כדי לראות את סמל OneDrive for Business .)

 3. אם הפסקת סינכרון של תיקיה מופיעה באפור, דלג לשלב 5.

  צילום מסך של הפקודה 'הפסקת סינכרון תיקיה' בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לקוח הסינכרון של OneDrive for Business

 4. אם הפסקת סינכרון תיקיה זמינה, לחץ עליה וודא שהתיקיה OneDrive – [שם] אינה מופיעה ברשימה זו. אם היא מופיעה, בחר אותה ולחץ על לחצן הפסק סינכרון . אתה מסיים כאשר התיקיה עבור OneDrive for Business אינה מופיעה עוד ברשימה זו.

  צילום מסך של תיבת הדו-שיח 'הפסקת סינכרון תיקיה'

 5. כדי לצאת מ-groove. exe, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הענן הכחול שלו באזור ההודעות של שורת המשימות ובחר exit.

 6. פתח את סייר Windows ושנה את שם התיקיה המקומית ששימשה בעבר את ה- OneDrive for Businessאפליקציית סינכרון (לדוגמה, OneDrive-Contoso. old).

הערה: מלבד שמירת הקבצים המקומיים, השלב האחרון מכיל את היתרון המוסף של בעיות באימות הקישורים למסמכים בתיקיה זו בכל אחת מהרשימות האחרונות ביישומי Office. אחרת, משתמשים מפעילים את הסיכון לעדכון קבצים אלה ולציפייה שיסונכרנו, ולא יזכרו שהם ניתקו סינכרון עבור תיקיה זו.

בחלק זה של ההעברה, אתה מייצא פרטי דואר אלקטרוני לקובץ במכשיר שלך. ודא שיש לך מספיק מקום במכשיר שלך כדי להכיל את כל הודעות הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה בתיבת הדואר שלך.

כך נראית רצועת הכלים ב- Outlook 2016.
 • אם ברצועת הכלים שלך יש אפשרות קובץ בפינה הימנית העליונה, אתה משתמש בגירסת שולחן העבודה של Outlook ואתה נמצא במקום הנכון!

 • אם ברצועת הכלים שלך אין אפשרות "File" בפינה הימנית העליונה, ראה איזו גירסה של outlook יש לי? כדי לקבוע את גירסת outlook שברשותך וכיצד להגיע להוראות הייצוא הנכונות.

 1. פתח את תיבת הדואר של בית הספר שלך ב- Office 365 ProPlus ב- Outlook וייצא את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך על-ידי ביצוע הOutlook 2013 ו-2016: ייצוא פריטי Outlook לשלבי קובץ. Pst שנמצאו בדואר אלקטרוני של ייצוא או גיבוי, אנשי קשר ולוח שנה קובץ. pst של Outlook. הקפד לבחור את התיקיה העליונה הגבוהה ביותר לייצוא מ.

לאחר שתסיים את ההעברה ותשתמש בתיבת הדואר שלך ב- Office 365 Personal, תיבת הדואר של בית הספר עדיין תוכל לקבל דואר. כדי לוודא שאתה מקבל את כל הדואר האלקטרוני שנשלח לתיבת הדואר שלך בבית הספר לאחר ההעברה, עליך ליצור כלל העברה. כלל ההעברה ישלח את כל הדואר האלקטרוני לתיבת הדואר החדשה שלך ב- Office 365 Personal ולאחר מכן תמחק אותה מתיבת הדואר שלך בבית הספר.

קבע את תצורת הכלל כך:

 • החלת כלל זה לאחר שההודעה מגיעה

 • היכן שמי נמצא בתיבה ' אל ' או ' עותק '

 • העבר אותה אל <Office 365 Personal דואר אלקטרוני address>

 • ולמחוק אותו

 1. ב- Outlook, לחץ על הכרטיסיה קובץ .

 2. בחלונית השמאלית, לחץ על ניהול כללים והתראות.

 3. בתיבה כללים והתראות , בכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני , לחץ על כלל חדש.

 4. תחת שלב 1: בחר תבנית, בחר באפשרות החל את הכלל על הודעות שאני מקבל תבנית מתוך התחלה מרשימת כללים ריקהשל תבניות. לחץ על הבא.

 5. תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר את המיקום שבו השם שלי נמצא בתיבה אל או עותק ולחץ על הבא.

 6. בשלב 1: בחירת פעולות בחר העבר אותה לאנשים או לקבוצה ציבוריתומחק אותה.

 7. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל (לחץ על ערך המסומן בקו תחתון), לחץ על הקישור אנשים או קבוצה ציבורית והקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ב- Office 365 Personal בתיבה אל-> . לחץ על אישור ולאחר מכן.

 8. תן לכלל שם, לדוגמה, העבר את כל הדואר לחשבון אישי. ובחר הפעל כלל זה

 9. לחץ על סיוםולאחר מכן על החלואישור .

הדרך הקלה ביותר להודיע לאנשים ששולחים לך את הדואר האלקטרוני לדעת שיש לך כתובת דואר אלקטרוני חדשה היא להשתמש בהודעה תשובות אוטומטיות (מחוץ למשרד) . הקפד לבחור אפשרויות אלה:

 • שלח תשובות אוטומטיות

 • הצב את ההודעה שברצונך שכל השולחים יתקבלו בתוך הארגון שלי ומחוץ לכרטיסיות הארגון שלי.

 • בכרטיסיה מחוץ לארגון שלי , בחר את התשובה האוטומטית לאנשים מחוץ לארגון שלי וכל מי שנמצא מחוץ לאפשרויות הארגון שלי כדי לוודא שכולם יקבלו את כתובת הדואר האלקטרוני החדשה שלך אם תרצה.

 1. הגדר כלל תשובות אוטומטיות (מחוץ למשרד) בחשבון הדואר האלקטרוני שלך בבית הספר כדי ליידע את כל השולחים של כתובת הדואר האלקטרוני החדשה שלך על-ידי ביצוע השלבים בסעיף שליחת תשובות אוטומטיות של ' מחוץ למשרד ' מ-Outlook עבור Windows.

 2. ב -Outlook, צא מ- Office 365 ProPlus על-ידי לחיצה על קובץ, חשבון Officeויציאה .

 3. סגור את Outlook ואת כל יישומי Office האחרים.

כעת, לאחר שברשותך כל הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שלך בקובץ Outlook. pst ותיקיית גיבוי של תיקיות OneDrive for Business בית הספר שלך, באפשרותך להכין את המחשב עבור היישומים והשירותים החדשים של Office 365 Personal.

 1. הסר את כל יישומיOffice 365 ProPlus מהמחשב שלך על-ידי ביצוע השלבים המפורטים בנושא הסרת ההתקנה של Office 2013, Office 2016 או office 365 ממחשב PC

 2. הפעל מחדש את המחשב.

ה- אפליקציית סינכרון של OneDrive מחליף את יישומי הסינכרון שלOneDrive ו- OneDrive for Business ומאפשר לך להוסיף חשבון אישי וחשבון עסקי. בשלב זה, תוכל להתקין את אפליקציית סינכרון של OneDrive ולחבר אותו לחשבון Office 365 Personal שלך. אם יש לך תיקיות משותפות בבית הספר שלך Office 365 ProPlusOneDrive וקיימת האפשרות שהם עודכנו על-ידי מישהו לאחר סינכרון ושינוי שם של התיקיה בית הספר Office 365 ProPlusOneDriveבשלב 2: ניקוי התיקיה המקומית מתוך האפליקציה הקיימת של OneDrive_for_Business והסרת ההתקנה של OneDrive_for_Business, באפשרותך להתחבר לשני החשבונות ולסנכרן את הגירסאות הנוכחיות של הקבצים שלך.

 1. התקן את אפליקציית סינכרון של OneDrive החדש במחשב שלך על-ידי ביצוע שלבי ההתקנה בסינכרון קבצים עם OneDrive ב-Windows באמצעותשיטה 1: אם לא נכנסת לחשבון ב-OneDrive. היכנס באמצעות החשבון החדש שלך ב- Office 365 Personal.

 2. בסייר הקבצים , העתק והדבק את התוכן של התיקיה Office 365 ProPlus של בית הספר במבנה התיקיות של Office 365 PersonalOneDrive.

עליך להתקין מחדש את יישומי Microsoft Office המגיעים עם מנוי Office 365 Personal שלך.

 1. התקן את Office 2016 במחשב Windows 10 על-ידי ביצוע השלבים המפורטים בנושא: התקנת Office במחשב PC או מחשב Mac.

השלב האחרון בהעברה מבית הספר שלך סיפק את חשבון Office 365 ProPlus לOffice 365 Personal שלך הוא לקבוע את התצורה של פרופיל Outlook 2016 ולאחר מכן לייבא את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שלך מקובץ ה-. pst שיצרת ב-

 1. בלוח הבקרה, לחץ או לחץ פעמיים על דואר.

  Mail מופיע במיקומים שונים בלוח הבקרה, בהתאם לגירסה של מערכת ההפעלה Microsoft Windows, תצוגת לוח הבקרה שנבחרה, והאם מותקנת מערכת הפעלה של 32 או 64 סיביות או גירסה של microsoft Outlook.

  הדרך הקלה ביותר לאתר את דואר היא לפתוח את לוח הבקרה ב- Windows ולאחר מכן, בתיבה חיפוש שבראש החלון, להקליד דואר. בלוח הבקרה של Windows XP, הקלד דואר בתיבה כתובת.

  הערה: סמל דואר מופיע לאחר הפעלת Outlook בפעם הראשונה.

  פס הכותרת של תיבת הדו-שיח התקנת דואר מכיל את השם של הפרופיל הנוכחי. כדי לבחור פרופיל קיים אחר, לחץ על הצגת פרופילים, בחר את שם הפרופיל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 2. פרופיל הדואר האלקטרוני הישן של בית הספר שלך עדיין מופיע שם, בחר אותו ולחץ על הסר.

 3. לחץ על הוסף.

 4. הקלד שם עבור הפרופיל ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. הקלד שם עבור הפרופיל (לדוגמה O365 Personal), לחץ על אישור .

 6. הקלד את שמך.

 7. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ב- Office 365 Personal, לחץ על הבא

 8. הזן את הסיסמה שלך, אם תתבקש לעשות זאת.

 9. לחץ על סיום והחל ולאחר מכן על אישור.

 10. בצע את השלבים ב-Outlook 2013 ו-2016: ייבוא פריטי Outlook ממקטע קובץ. pst של ייבוא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה מתוך מאמר קובץ. Pst של Outlook. יבא את קובץ ה-. pst ששמרת בשלב 2: ייצוא תיבת הדואר של בית הספר.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×