העברה בשלב אחד ל- Office 365

כחלק מפריסת Office 365, באפשרותך להעביר את התוכן של תיבות דואר של משתמשים ממערכת דואר אלקטרוני של מקור אל Office 365. בעת ביצוע פעולה זו בפעם אחת, היא נקראת העברה בשלב אחד. בחירת העברה בשלב אחד מומלצת במצבים הבאים:

 • ארגון Exchange המקומי הנוכחי שלך הוא Microsoft Exchange Server‏ 2003‏, Microsoft Exchange Server 2007‏, Microsoft Exchange Server 2010 או Microsoft Exchange Server 2013.

 • ארגון Exchange המקומי שלך כולל פחות מ- 2,000 תיבות דואר.

  הערה: על אף שהעברה בשלב אחד תומכת בהעברה של עד 2,000 תיבות דואר, בשל משך הזמן שנדרש כדי ליצור ולהעביר 2000 משתמשים, סביר יותר להעביר 150 משתמשים או פחות.

הכנה להעברה   

הגדרת העברת דואר אלקטרוני בשלב אחד אל Office 365 מצריכה תכנון קפדני. לפני שתתחיל, להלן כמה פרטים שיש לשקול:

 • באפשרותך להעביר את כל הדואר האלקטרוני של הארגון ל- Office 365 תוך מספר ימים ולנהל את חשבונות המשתמשים ב- Office 365.

 • ניתן להעביר 2,000 תיבות דואר לכל היותר אל Office 365 באמצעות העברת Exchange בשלב אחד. עם זאת, מומלץ להעביר 150 תיבות דואר בלבד.

 • שם התחום הראשי שבו נעשה שימוש עבור ארגון Exchange המקומי שלך חייב להיות תחום שהתקבל כתחום שנמצא בבעלותך בארגון Office 365 שלך.

 • לאחר השלמת ההעברה, כל משתמש בעל תיבת דואר מקומית של Exchange יהיה משתמש חדש ב- Office 365. אך עדיין תצטרך להקצות רשיונות למשתמשים שתיבות הדואר שלהם מועברות.

לאחר הגדרת הארגון המקומי וארגון Office 365 עבור העברה בשלב אחד, המשימות לאחר ההגדרה עשויות להשפיע על המשתמשים.

 • מנהלי המערכת או המשתמשים חייבים לקבוע את תצורת המחשבים השולחניים        ודא שהמחשבים השולחניים מעודכנים ומוגדרים לשימוש עם Office 365. פעולות אלה מאפשרות למשתמשים להשתמש באישורי משתמש מקומיים כדי להיכנס ל- Office 365 מיישומי שולחן העבודה. משתמשים בעלי הרשאה להתקין יישומים יכולים לעדכן ולהגדיר את שולחנות העבודה שלהם. לחלופין, ניתן להתקין עדכונים עבורם. לאחר ביצוע העדכונים, המשתמשים יוכלו לשלוח דואר אלקטרוני מ- Outlook 2013,‏ Outlook 2010 או Outlook 2007.‏

 • עיכוב אפשרי בניתוב דואר אלקטרוני         דואר אלקטרוני שנשלח למשתמשים מקומיים שתיבות הדואר שלהם הועברו ל- Office 365 מנותב לתיבות הדואר המקומיות שלהם ב- Exchange עד לשינוי רשומת MX.

כיצד פועלת העברה בשלב אחד?

השלבים העיקריים שאתה מבצע עבור העברה בשלב אחד מוצגים באיור הבא.

התהליך לביצוע העברת דואר אלקטרוני בשלב אחד ל- Office 365
 1. מנהל המערכת מיידע את המשתמשים לגבי השינויים הקרבים ומאמת את הבעלות על התחום אצל רשם התחומים.

 2. מנהל המערכת מכין את השרתים להעברה בשלב אחד ויוצר קבוצות אבטחה ריקות מותאמות דואר ב- Office 365.‏

 3. מנהל המערכת מחבר את Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני המקומית (פעולה זו נקראת יצירת נקודת קצה של העברה).

 4. מנהל המערכת מעביר את תיבות הדואר ולאחר מכן מאמת את ההעברה.

 5. הענק למשתמשים שלך רשיונות Office 365.

 6. מנהל המערכת קובע את תצורת התחום כך שיתחיל לנתב דואר אלקטרוני ישירות ל- Office 365.

 7. מנהל המערכת מוודא שהניתוב השתנה ולאחר מכן מוחק את אצוות ההעברה בשלב אחד.

 8. מנהל המערכת משלים משימות לאחר ההעברה ב- Office 365 (מקצה רשיונות למשתמשים ויוצר רשומת מערכת שמות תחומים (DNS) של גילוי אוטומטי) וכן, באופן אופציונלי, מוציא את שרתי Exchange המקומיים משירות.

 9. מנהל המערכת שולח מכתב הצטרפות למשתמשים כדי ליידע אותם לגבי Office 365 ולתאר את אופן הכניסה לתיבות הדואר החדשות.

מוכן להפעיל העברה בשלב אחד?

הרחב את הסעיפים הבאים ובצע את השלבים.

לפני העברת תיבות דואר ל- Office 365 באמצעות העברה בשלב אחד, קיימים מספר שינויים בסביבת Exchange Server שעליך להשלים תחילה.

הערה: אם הפעלת סינכרון מדריכי כתובות, עליך לכבות אותו כדי שתוכל לבצע העברה בשלב אחד. ניתן לעשות זאת באמצעות PowerShell. לקבלת הוראות, ראה כיבוי סינכרון מדריכי כתובות עבור Office 365.

 1. קבע את תצורת Outlook בכל מקום ב- Exchange Server    המקומי  שירות העברת הדואר האלקטרוני משתמש ב- Outlook בכל מקום (הידוע גם כ- RPC over HTTP), כדי להתחבר ל- Exchange Server המקומי. Outlook בכל מקום מוגדר באופן אוטומטי עבור Exchange 2013. לקבלת מידע אודות אופן הגדרת Outlook בכל מקום עבור Exchange 2010, Exchange 2007 ו- Exchange 2003, עיין במאמרים הבאים:

 2. עליך להשתמש באישור שהונפק על-ידי רשות אישורים (CA) מהימנה עם תצורת Outlook בכל מקום כדי ש- Office 365 יפעל בהעברה בשלב אחד. עבור העברה בשלב אחד, תוסיף את Outlook בכל מקום ואת שירותי הגילוי האוטומטי לאישור שלך. לקבלת הוראות לגבי אופן ההגדרה של אישורים, ראה:

 3. אופציונלי: ודא שבאפשרותך להתחבר לארגון Exchange באמצעות Outlook בכל מקום     נסה אחת מהשיטות הבאות כדי לבדוק את הגדרות החיבור.

  • השתמש ב- Outlook מחוץ לרשת הארגונית שלך כדי להתחבר לתיבת הדואר המקומית שלך ב- Exchange.

  • השתמש במנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft Exchange כדי לבדוק את הגדרות החיבור. השתמש בבדיקות הגילוי האוטומטי של Outlook בכל מקום (RPC over HTTP) או Outlook.

  • המתן לבדיקה אוטומטית של החיבור בעת ביצוע חיבור של Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך בהמשך הליך זה.

 4. הגדר הרשאות     חשבון המשתמש המקומי שבו אתה משתמש כדי להתחבר לארגון Exchange המקומי (הנקרא גם מנהל העברה) חייב לכלול את ההרשאות הנחוצות לגישה לתיבות הדואר המקומיות שברצונך להעביר ל- Office 365. נעשה שימוש בחשבון משתמש זה בעת חיבור של Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך בהמשך הליך זה.

 5. כדי להעביר את תיבות הדואר, נדרשת למנהל המערכת אחת מההרשאות הבאות:

  • יש להקצות למנהל ההעברה את ההרשאה FullAccess עבור כל תיבת דואר מקומית.

   או

  • יש להקצות למנהל ההעברה את ההרשאה Receive As במסד הנתונים המקומי של תיבות דואר שמאחסן את תיבות הדואר של המשתמשים.

  לקבלת הוראות לגבי אופן ההגדרה של הרשאות אלה, ראה הקצאת הרשאות Exchange להעברת תיבות דואר ל- Office 365

 6. הפוך את Unified Messaging ‏(UM) ללא זמין     אם UM מופעל עבור תיבות הדואר המקומיות שאתה מעביר, בטל את UM לפני ההעברה. הפעל את UM עבור תיבות הדואר לאחר השלמת ההעברה. לקבלת שלבי 'כיצד לבצע', ראה הפיכת Unified Messaging ללא זמין עבור משתמשים עבור Exchange 2007.

 7. צור קבוצות אבטחה ונקה נציגים     מכיוון שלשירות ההעברה אין אפשרות לזהות אם קבוצות Active Directory מקומיות הן קבוצות אבטחה, אין באפשרותו להקצות קבוצות שהועברו כקבוצות אבטחה ב- Office 365. אם ברצונך לכלול קבוצות אבטחה ב- Office 365, תחילה עליך להקצות קבוצת אבטחה ריקה מותאמת דואר ב- Office 365 לפני שתתחיל בהעברה בשלב אחד.

  בנוסף, שיטת העברה זו מעבירה רק תיבות דואר, משתמשי דואר, אנשי קשר של דואר וקבוצות מותאמות דואר. אם אובייקט Active Directory אחר, כגון תיבת דואר של משתמש שאינה מועברת ל- Office 365, מוקצה כמנהל או נציג של אובייקט שמועבר, עליך להסיר אותו מהאובייקט לפני ההעברה.

במהלך ההעברה, כתובת Simple Mail Transfer Protocol ‏(SMTP) של כל תיבת דואר מקומית משמשת ליצירת כתובת הדואר האלקטרוני עבור תיבת דואר חדשה של Office 365. כדי להפעיל העברה בשלב אחד, התחום המקומי חייב להיות תחום מאומת בארגון Office 365.

 1. היכנס ל- Office 365 באמצעות חשבון בעבודה או בבית ספר השייך לך.

 2. בחר התקנה > תחומים.

 3. בדף תחומים, לחץ על הוסף תחום כדי להפעיל את אשף התחומים.

  בחר באפשרות 'הוסף תחום'
 4. בדף הוסף תחום, הקלד את שם התחום (לדוגמה, Contoso.com) שבו אתה משתמש עבור ארגון המקומי של Exchange ולאחר מכן בחר הבא.

 5. בדף אימות תחום , בחר היכנס אל- GoDaddy (אם רשומות ה-DNS שלך מנוהלות על-ידי GoDaddy) או בחר הוספת רשומת TXT במקום זאת עבור רשמים אחרים > הבא.

 6. בצע את ההוראות שסופקו עבור ספק אירוח ה- DNS שלך. בדרך כלל נבחרת רשומת TXT כדי לאמת בעלות.

  תוכל גם למצוא את ההוראות במאמר יצירת רשומות DNS עבור Office 365 בעת ניהול רשומות DNS שלך.

  לאחר שתוסיף את רשומת TXT או MX, המתן כ- 15 דקות לפני שתמשיך לשלב הבא.

 7. באשף התחומים של Office 365, בחר באפשרות סיימתי, אמת כעת. יופיע דף אימות. בחר באפשרות סיום.

  אם האימות נכשל בתחילה, המתן מעט ונסה שוב.

  אל תמשיך לשלב הבא באשף התחומים. כעת אימתת שהתחום של ארגון Exchange המקומי נמצא בבעלותך, ואתה מוכן להמשיך בהעברת דואר אלקטרוני.

נקודת קצה של העברה מכילה את ההגדרות והאישורים הנחוצים לחיבור של השרת המקומי שמארח את תיבות הדואר שאתה מעביר ל- Office 365. בנוסף, נקודת הקצה של ההעברה מגדירה את מספר תיבות הדואר שיש להעביר בו-זמנית. עבור העברה בשלב אחד, עליך ליצור נקודת קצה של העברה של Outlook בכל מקום.

 1. עבור אל מרכז הניהול של Exchange.

 2. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 3. בחר עוד סמל 'עוד' > נקודות קצה של העברה.

  בחר נקודת קצה של העברה.
 4. בדף נקודות קצה של העברה, בחר חדש סמל 'חדש' .

 5. בדף בחר את סוג נקודת הקצה של ההעברה, בחר Outlook בכל מקום > הבא.

 6. בדף הזן אישורי חשבון מקומיים, הזן מידע בתיבות הבאות:

  • כתובת דואר אלקטרוני    הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של כל משתמש בארגון Exchange המקומי שיועבר. Office 365 יבדוק את הקישוריות לתיבת הדואר של משתמש זה.

  • חשבון עם הרשאות     הקלד את שם המשתמש (בתבנית domain\user name או כתובת דואר אלקטרוני) עבור חשבון הכולל את הרשאות הניהול הנחוצות בארגון המקומי. Office 365 ישתמש בחשבון זה כדי לזהות את נקודת הקצה של ההעברה וכדי לבדוק את ההרשאות שהוקצו לחשבון זה על-ידי ניסיון לגשת לתיבת הדואר עם כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.

  • סיסמה של חשבון עם הרשאות    הקלד את הסיסמה עבור החשבון עם ההרשאות המשמש כחשבון מנהל מערכת.

 7. בחר הבא ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם Office 365 מתחבר בהצלחה לשרת המקור, הגדרות החיבור מוצגות. בחר הבא.

   חיבור מאושר עבור נקודת הקצה של 'Outlook בכל מקום'.
  • אם בדיקת החיבור לשרת המקור אינה מצליחה, ספק את המידע הבא:

   • Exchange Server    הקלד את שם התחום המלא (FQDN) עבור Exchange Server המקומי. זהו שם המחשב המארח עבור שרת תיבות הדואר. לדוגמה, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • שרת ה- Proxy של RPC    הקלד את ה- FQDN עבור שרת ה- Proxy של RPC עבור Outlook בכל מקום. בדרך כלל, שרת ה- Proxy זהה לכתובת ה- URL של Outlook Web App. לדוגמה, mail.contoso.com, שהוא גם כתובת ה- URL עבור שרת ה- Proxy המשמש את Outlook להתחברות אל Exchange Server

 8. בדף הזן מידע כללי, הקלד שם נקודת קצה של העברה; לדוגמה, Test5-endpoint. השאר את שתי התיבות האחרות ריקות כדי להשתמש בערכי ברירת המחדל.

  שם נקודת קצה של העברה.
 9. בחר חדש כדי ליצור את נקודת הקצה של ההעברה.

  כדי לוודא ש- Exchange Online מחובר לשרת המקומי, תוכל להפעיל את הפקודה שמופיעה בדוגמה 4 של Test-MigrationServerAvailability.

בהעברה בשלב אחד, תיבות דואר מקומיות מועברות ל- Office 365 באצוות העברה בודדת.

 1. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 2. בחר חדש סמל 'חדש' > העבר ל- Exchange Online.

  בחר באפשרות 'העבר ל- Exchange Online'
 3. בדף בחר סוג העברה, בחר העברה בשלב אחד > הבא.

 4. הדף אשר את נקודת הקצה של ההעברה מפרט את המידע של נקודת הקצה של ההעברה. אמת את המידע ולאחר מכן בחר הבא.

  אצוות העברה חדשה עם נקודת קצה שאושרה.
 5. בדף תצורת העברה, הקלד את השם (שאינו יכול לכלול רווחים או תווים מיוחדים) של אצוות ההעברה ולאחר מכן בחר הבא. שם האצווה מוצג ברשימת אצוות ההעברה בדף העברה לאחר יצירת אצוות ההעברה.

 6. בדף התחל את האצווה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • התחל את האצווה באופן אוטומטי    אצוות ההעברה מופעלת בעת שמירת אצוות ההעברה החדשה, עם המצב מבצע סינכרון.

  • התחל את האצווה באופן ידני מאוחר יותר    אצוות ההעברה נוצרת, אך אינה מופעלת. מצב האצווה נקבע לנוצר. כדי להפעיל אצוות העברה, בחר אותה בלוח המחוונים של ההעברה ולאחר מכן בחר התחל.

 7. בחר חדש כדי ליצור את אצוות ההעברה.

  אצוות ההעברה החדשה מוצגת בלוח המחוונים של ההעברה.

אם יצרת אצוות העברה וקבעת את תצורתה להפעלה ידנית, באפשרותך להפעיל אותה באמצעות מרכז הניהול של Exchange.

 1. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 2. בלוח המחוונים של ההעברה, בחר את האצווה ולאחר מכן בחר התחל.

 3. אם אצוות ההעברה מופעלת בהצלחה, המצב שלה בלוח המחוונים של ההעברה משתנה למבצע סינכרון.

  אצוות העברה מסתנכרנת

אימות שהסינכרון פעל

 • תוכל לעקוב אחר מצב הסינכרון בלוח המחוונים של ההעברה. אם קיימות שגיאות, באפשרותך להציג קובץ יומן רישום שמספק מידע נוסף לגביהן.

 • באפשרותך גם לוודא שהמשתמשים נוצרים במרכז הניהול של Office 365 עם התקדמות ההעברה.

  לאחר סיום ההעברה, מצב הסינכרון הוא מסונכרן.

למרות שמשימה זו אופציונלית, היא יכולה לסייע במניעת עיכובים בקבלת דואר אלקטרוני בתיבות הדואר החדשות של Office 365.

כאשר אנשים מחוץ לארגון שלך שולחים לך דואר אלקטרוני, מערכות הדואר האלקטרוני שלהם אינן בודקות להיכן יש לשלוח את הדואר האלקטרוני בכל פעם. במקום זאת, המערכות שלהם שומרות את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך בהתבסס על הגדרה בשרת ה- DNS שנקראת אורך חיים (TTL). אם תשנה את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך לפני שתוקף ה- TTL פג, מערכת הדואר האלקטרוני של השולח מנסה לשלוח דואר אלקטרוני למיקום הקודם לפני שהיא מגלה שהמיקום השתנה. שינוי מיקום זה עלול להוביל לעיכוב במסירת דואר. דרך אחת למנוע בעיה זו היא להפחית את ה- TTL ששרת ה- DNS שלך מספק לשרתים מחוץ לארגון. פעולה זו תגרום לארגונים האחרים לרענן את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך לעתים קרובות יותר.

רוב מערכות הדואר האלקטרוני מבקשות עדכון מדי שעה אם מוגדר מרווח זמן קצר, כגון 3,600 שניות (שעה אחת). מומלץ להגדיר את מרווח הזמן לערך נמוך זה (או נמוך ממנו) לפני שתתחיל בהעברת הדואר האלקטרוני. הגדרה זו מספקת לכל המערכות ששולחות לך דואר אלקטרוני די זמן כדי לעבד את השינוי. לאחר מכן, כאשר תבצע את המעבר הסופי ל- Office 365, תוכל לשנות את ה- TTL בחזרה למרווח זמן ארוך יותר.

המקום שבו יש לשנות את הגדרת ה- TTL הוא ברשומת MX במערכת הדואר האלקטרוני שלך. רשומה זו שוכנת במערכת ה- DNS הפונה לציבור. אם יש לך יותר מרשומת MX אחת, עליך לשנות את הערך בכל אחת מהרשומות ל- 3,600 שניות או פחות.

אם אתה זקוק לעזרה בקביעת התצורה של הגדרות ה- DNS, ראה יצירת רשומות DNS עבור Office 365 בעת ניהול רשומות DNS שלך.

מערכות דואר אלקטרוני משתמשות ברשומת DNS בשם רשומת MX כדי לברר להיכן יש להעביר הודעות דואר אלקטרוני. במהלך תהליך העברת הדואר האלקטרוני, רשומת ה- MX שלך הצביעה על מערכת הדואר האלקטרוני המקורית. כעת, לאחר השלמת העברת הדואר האלקטרוני ל- Office 365, הגיע הזמן להגדיר את רשומת ה- MX כך שתצביע על Office 365. פעולה זו מסייעת בהבטחה שדואר אלקטרוני יועבר לתיבות הדואר של Office 365. בנוסף, העברת רשומת ה- MX מאפשרת לך לבטל את מערכת הדואר האלקטרוני הקודמת כשתהיה מוכן לכך.

עבור ספקי DNS רבים, קיימות הוראות ספציפיות לשינוי רשומת MX. אם ספק ה- DNS שלך אינו מופיע או אם ברצונך לקבל מושג כללי לגבי ההנחיות הכלליות, מסופקות גם הוראות כלליות לגבי רשומות MX.

ייתכן שיחלפו עד 72 שעות עד שמערכות הדואר האלקטרוני של הלקוחות והשותפים שלך יזהו את השינוי שבוצע ברשומת ה- MX. המתן לפחות 72 שעות לפני שתמשיך למשימה הבאה: מחיקת אצוות ההעברה בשלב אחד.

לאחר שתשנה את רשומת ה- MX ותוודא שכל הדואר האלקטרוני מנותב לתיבות דואר של Office 365, תוכל ליידע את המשתמשים שהדואר שלהם עובר ל- Office 365. לאחר מכן, תוכל למחוק את אצוות ההעברה בשלב אחד. ודא שהמצבים הבאים מתקיימים לפני מחיקת אצוות ההעברה בשלב אחד.

 • כל המשתמשים עושים שימוש בתיבות דואר של Office 365. לאחר מחיקת האצווה, דואר שנשלח לתיבות דואר ב- Exchange Server המקומי אינו מועתק לתיבות הדואר המתאימות ב- Office 365.

 • תיבות הדואר של Office 365 סונכרנו לפחות פעם אחת מאז שהדואר התחיל להישלח אליהן ישירות. לשם כך, ודא שהערך בתיבה שעת הסינכרון האחרון עבור אצוות ההעברה מאוחר יותר מהמועד שבו החל ניתוב הדואר ישירות לתיבות הדואר של Office 365.

בעת מחיקת אצוות העברה בשלב אחד, שירות ההעברה מנקה רשומות הקשורות לאצוות ההעברה ולאחר מכן מוחק את אצוות ההעברה. האצווה מוסרת מרשימת אצוות ההעברה בלוח המחוונים של ההעברה.

 1. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 2. בלוח המחוונים של ההעברה, בחר את האצווה ולאחר מכן בחר מחק.

  הערה: ייתכן שיחלפו מספר דקות עד להסרת האצווה.

 3. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 4. ודא שאצוות ההעברה אינה מפורטת עוד בלוח המחוונים של ההעברה.

הפעל חשבונות משתמשים של Office 365 עבור החשבונות שהועברו על-ידי הקצאת רשיונות.    אם לא תקצה רשיון, תיבת הדואר תהפוך ללא זמינה בתום תקופת החסד (30 יום). כדי להקצות רשיון במרכז הניהול של Office 365, ראה הקצאת רשיונות למשתמשים ב- Office 365 לעסקים.

לאחר העברת תיבות דואר ל- Office 365, קיימות משימות שיש להשלים לאחר מכן.

 1. צור רשומת DNS של גילוי אוטומטי כדי שהמשתמשים יוכלו לעבור בקלות לתיבות הדואר שלהם.    לאחר העברת כל תיבות הדואר המקומיות ל- Office 365, תוכל לקבוע את תצורתה של רשומת DNS של גילוי אוטומטי עבור ארגון Office 365, כדי לאפשר למשתמשים להתחבר בקלות לתיבות הדואר החדשות שלהם ב- Office 365 באמצעות Outlook ולקוחות ניידים. רשומת DNS חדשה זו של גילוי אוטומטי חייבת להשתמש באותו מרחב שמות שבו אתה משתמש עבור ארגון Office 365 שלך. לדוגמה, אם מרחב השמות מבוסס הענן הוא cloud.contoso.com, רשומת ה- DNS של גילוי אוטומטי שעליך ליצור היא autodiscover.cloud.contoso.com.

  אם אתה ממשיך להחזיק ב- Exchange Server,עליך גם לוודא שרשומת ה- DNS של גילוי אוטומטי CNAME מצביעה על Office 365 הן ב- DNS הפנימי והן ב- DNS החיצוני לאחר ההעברה, כך שלקוח Outlook יתחבר לתיבת הדואר הנכונה.

  הערה: ב- Exchange 2007‏, Exchange 2010 ו- Exchange 2013 עליך להגדיר גם את Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI ל- Null.

  Office 365 משתמש ברשומת CNAME כדי ליישם את שירות הגילוי האוטומטי עבור Outlook ולקוחות ניידים. רשומת ה- CNAME של גילוי אוטומטי חייבת להכיל את המידע הבא:

  • Alias:   ‏ autodiscover

  • Target:   ‏ autodiscover.outlook.com

  לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת רשומות DNS עבור Office 365 בעת ניהול רשומות DNS שלך.

 2. הוצא את שרתי Exchange Server המקומיים משירות.    לאחר שתוודא שכל הדואר האלקטרוני מנותב ישירות לתיבות הדואר של Office 365 ואין עוד צורך בשמירה על ארגון הדואר האלקטרוני המקומי, או אם אין בכוונתך ליישם פתרון כניסה יחידה, באפשרותך להסיר את התקנת Exchange מהשרתים שלך ולהסיר את ארגון Exchange המקומי.

  לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים:

  הערה: הוצאת Exchange משירות עשויה לגרום להשלכות לא מכוונות. לפני שתוציא משירות את ארגון Exchange המקומי, מומלץ לפנות לתמיכה של Microsoft.

למידע נוסף

דרכים להעברת דואר אלקטרוני אל Office 365

קביעת נתיב העברה

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×