העברה או העתקה של תאים ושל תוכן תאים

העברה או העתקה של תאים ושל תוכן תאים

באפשרותך להשתמש בפקודות גזור, העתק והדבק ב- Excel כדי להעביר או להעתיק תאים או את התוכן שלהם. ניתן גם להעתיק תכונות מסוימות או תוכן מסוים מהתאים. לדוגמה, באפשרותך להעתיק את ערך התוצאה של נוסחה כלשהי מבלי להעתיק את הנוסחה עצמה, או להעתיק את הנוסחה בלבד.

בעת העברה או העתקה של תא, Excel מעביר או מעתיק את התא, כולל נוסחאות וערכי התוצאה שלהן, עיצובי תא והערות. עשה זאת באופן הבא:

 1. בחר את התאים שברצונך להעביר או להעתיק.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  • כדי להעביר תאים, לחץ על גזור תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+X.

  • כדי להעתיק תאים, לחץ על העתק תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 3. בחר את התא הימני העליון באזור ההדבקה.

  עצה: כדי להעביר או להעתיק בחירה לגליון עבודה אחר או לחוברת עבודה אחרת, לחץ על לשונית של גליון עבודה אחר או עבור לחוברת עבודה אחרת, ולאחר מכן בחר את התא הימני העליון של אזור ההדבקה.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק תמונת לחצן .

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+V.

הערות: 

 • Excel מציג גבול נע מונפש מסביב לתאים שנגזרו או שהועתקו. כדי לבטל גבול נע, הקש Esc.

 • Excel מחליף נתונים קיימים באזור ההדבקה בעת גזירה והדבקה של תאים כדי להעביר אותם.

 • כדי לבחור אפשרויות ספציפיות בעת הדבקת תאים, באפשרותך ללחוץ על החץ מתחת להדבק תמונת לחצן , ולאחר מכן ללחוץ על האפשרות הרצויה. לדוגמה, באפשרותך ללחוץ על הדבקה מיוחדת או על תמונה.

 • כברירת מחדל, Excel מציג את לחצן אפשרויות הדבקה בגליון העבודה כדי לספק לך אפשרויות מיוחדות בעת הדבקת תאים, כגון השאר עיצוב מקור. אם אין ברצונך להציג לחצן זה בכל פעם שאתה מדביק תאים, תוכל לבטל אפשרות זו. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות. בקטגוריה מתקדם, תחת גזירה, העתקה והדבקה, נקה את תיבת הסימון הצג לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן.

העברה או העתקה של תאים באמצעות העכבר

כברירת מחדל, עריכה בשיטת גרירה ושחרור מופעלת, כך שניתן להשתמש בעכבר כדי להעביר ולהעתיק תאים.

 1. בחר את התאים או את טווח התאים שברצונך להעביר או להעתיק.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעביר תא או טווח תאים, הצבע על גבול הבחירה. כאשר המצביע הופך למצביע הזזה מצביע הזזה של Excel , גרור את התא או את טווח התאים למיקום אחר.

  • כדי להעתיק תא או טווח תאים, החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך הצבעה על גבול הבחירה. כאשר המצביע הופך למצביע העתקה מצביע העתקה של Excel , גרור את התא או את טווח התאים למיקום אחר.

הערה: Excel מחליף נתונים קיימים באזור ההדבקה בעת העברת תאים.

בעת העתקת תאים, הפניות לתאים מותאמות באופן אוטומטי. עם זאת, בעת העברת תאים, הפניות לתאים אינן מותאמות והתוכן של תאים אלה ושל כל התאים המצביעים עליהם עשוי להיות מוצג כשגיאות הפניה. במקרה זה, תצטרך להתאים את ההפניות באופן ידני.

אם אזור ההעתקה שנבחר כולל תאים, שורות או עמודות מוסתרים, ‏Excel מעתיק אותם. ייתכן שיהיה עליך לבטל באופן זמני את ההסתרה של נתונים שאינך רוצה לכלול בעת העתקת מידע.

לראש הדף

הוספת תאים שהועברו או הועתקו בין תאים קיימים

 1. בחר את התא או את טווח התאים המכילים את הנתונים שברצונך להעביר או להעתיק.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  • כדי להעביר את הקטע הנבחר, לחץ על גזור תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+X.

  • כדי להעתיק את הקטע הנבחר, לחץ על העתק תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא הימני העליון של אזור ההדבקה, ולאחר מכן לחץ על הוסף תאים שנגזרו או על הוסף תאים שהועתקו.

  עצה    כדי להעביר או להעתיק בחירה לגליון עבודה או לחוברת עבודה שונים, לחץ על לשונית של גליון עבודה אחר או עבור לחוברת עבודה אחרת ולאחר מכן בחר את התא הימני העליון של אזור ההדבקה.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספה והדבקה, לחץ על הכיוון שאליו ברצונך להזיז את התאים הסובבים.

הערה    אם תוסיף שורות או עמודות שלמות, השורות והעמודות הסובבות יוזזו למטה ולימין.

לראש הדף

העתקת תאים גלויים בלבד

אם תאים, שורות או עמודות מסוימים בגליון העבודה אינם מוצגים, באפשרותך להעתיק את כל התאים או את התאים הגלויים בלבד. לדוגמה, באפשרותך לבחור להעתיק רק את נתוני הסיכום המוצגים בגליון עבודה עם חלוקה לרמות.

 1. בחר את התאים שברצונך להעתיק.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר, ולאחר מכן לחץ על מעבר מיוחד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. תחת בחר, לחץ על תאים גלויים בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 5. בחר את התא הימני העליון באזור ההדבקה.

  עצה: כדי להעביר או להעתיק בחירה לגליון עבודה אחר או לחוברת עבודה אחרת, לחץ על לשונית של גליון עבודה אחר או עבור לחוברת עבודה אחרת, ולאחר מכן בחר את התא הימני העליון של אזור ההדבקה.

 6. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק תמונת לחצן .

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+V.

 • אם תלחץ על החץ מתחת להדבק תמונת לחצן , תוכל לבחור מתוך כמה אפשרויות הדבקה להחלה על הקטע שנבחר.

‏‏Excel‏ מדביק את הנתונים שהועתקו בתוך שורות או עמודות עוקבות. אם אזור ההדבקה מכיל שורות או עמודות מוסתרות, ייתכן שתצטרך לבטל את ההסתרה של אזור ההדבקה כדי לראות את כל התאים שהועתקו.

בעת העתקה או הדבקה של נתונים מוסתרים או מסוננים ליישום אחר או למופע אחר של Excel, רק התאים הגלויים מועתקים.

לראש הדף

מניעה מתאים ריקים שהועתקו להחליף נתונים

 1. בחר את טווח התאים המכיל תאים ריקים.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 3. בחר את התא הימני העליון באזור ההדבקה.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ תחת הדבק תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

 5. בחר בתיבת הסימון דלג על ריקים.

לראש הדף

העברה או העתקה של תוכן של תא בלבד

 1. לחץ פעמיים על התא המכיל את הנתונים שברצונך להעביר או להעתיק.

  הערה    כברירת מחדל, באפשרותך לערוך ולבחור נתוני תא ישירות בתא על-ידי לחיצה עליו פעמיים, אך ניתן גם לערוך ולבחור נתוני תא בשורת הנוסחאות.

 2. בתוך התא, בחר את התווים שברצונך להעביר או להעתיק.

  כיצד לבחור תווים בתוך תא

  כדי לבחור את תוכן התא

  בצע פעולה זו

  בתוך התא

  לחץ פעמיים על התא, ולאחר מכן גרור לאורך תוכן התא שברצונך לבחור.

  בשורת הנוסחאות

  תמונת לחצן

  לחץ על התא, ולאחר מכן גרור לאורך תוכן התא שברצונך לבחור בשורת הנוסחאות.

  באמצעות לוח המקשים

  הקש F2 כדי לערוך את התא, השתמש במקשי החצים כדי למקם את הסמן, ולאחר מכן הקש Shift+מקש חץ כדי לבחור את התוכן.

 3. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  • כדי להעביר את הקטע הנבחר, לחץ על גזור תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+X.

  • כדי להעתיק את הקטע הנבחר, לחץ על העתק תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 4. בתוך התא, לחץ במקום שבו ברצונך להדביק את התווים, או לחץ פעמיים על תא אחר כדי להעביר או להעתיק את הנתונים.

 5. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק תמונת לחצן .

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+V.

 6. הקש ENTER.

  הערה: בעת לחיצה על תא פעמיים או הקשת F2 כדי לערוך את התא הפעיל, מקשי החצים פועלים בתוך תא זה בלבד. כדי להשתמש במקשי החצים לשם מעבר לתא אחר, הקש Enter תחילה כדי להשלים את שינויי העריכה שלך בתא הפעיל.

לראש הדף

העתקה של ערכי תא, עיצובי תא או נוסחאות בלבד

בעת הדבקת נתונים שהועתקו, באפשרותך לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • הדבקת עיצוב התא בלבד, כגון צבע הגופן או צבע המילוי (ולא את תוכן התאים).

 • המרת נוסחאות בתא לערכים המחושבים מבלי להחליף את העיצוב הקיים.

 • הדבקת הנוסחאות בלבד (ולא את הערכים המחושבים).

 • בחר את התא או את טווח התאים המכילים את הערכים, את עיצובי התא או את הנוסחאות שברצונך להעתיק.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 • בחר את התא הימני העליון של אזור ההדבקה או את התא שבו ברצונך להדביק את הערך, עיצוב התא או הנוסחה.

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ מתחת להדבק תמונת לחצן ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק ערכים בלבד, לחץ על ערכים.

  • כדי להדביק עיצובי תא בלבד, לחץ על עיצוב.

  • כדי להדביק נוסחאות בלבד, לחץ על נוסחאות.

   הערה: אם הנוסחאות המועתקות מכילות הפניות יחסיות לתאים, Excel מתאים את ההפניות (ואת החלקים היחסיים של הפניות מעורבות לתאים) בנוסחאות הכפולות. לדוגמה, נניח שהתא B8 מכיל את הנוסחה ‎=SUM(B1:B7)‎. אם תעתיק את הנוסחה לתא C8, הנוסחה הכפולה תתייחס לתאים המתאימים בעמודה זו: ‎=SUM(C1:C7)‎. אם הנוסחאות המועתקות מכילות הפניות מוחלטות לתאים, ההפניות בנוסחאות הכפולות לא ישתנו. אם לא תקבל את התוצאות הרצויות, באפשרותך גם לשנות את ההפניות בנוסחאות המקוריות להפניות יחסיות לתאים או להפניות מוחלטות לתאים ולאחר מכן להעתיק מחדש את התאים.

לראש הדף

העתקת הגדרות של רוחב תא

בעת הדבקת נתונים שהועתקו, הנתונים המודבקים משתמשים בהגדרות רוחב העמודה של תאי היעד. כדי לתקן רוחב עמודה כך שיתאים לתאי המקור, בצע שלבים אלה.

 1. בחר את התאים שברצונך להעביר או להעתיק.

  כיצד לבחור תאים או טווחים

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  • כדי להעביר תאים, לחץ על גזור תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+X.

  • כדי להעתיק תאים, לחץ על העתק תמונת לחצן .

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+C.

 3. בחר את התא הימני העליון באזור ההדבקה.

  עצה: כדי להעביר או להעתיק בחירה לגליון עבודה אחר או לחוברת עבודה אחרת, לחץ על לשונית של גליון עבודה אחר או עבור לחוברת עבודה אחרת, ולאחר מכן בחר את התא הימני העליון של אזור ההדבקה.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ תחת הדבק תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על השאר את רוחב מקור העמודה.

לראש הדף

כיצד לבחור תאים או טווחים

כדי לבחור

בצע פעולה זו

תא בודד

לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

טווח תאים

לחץ על התא הראשון בטווח, ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש Shift לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

טווח גדול של תאים

לחץ על התא הראשון בטווח, והחזק את מקש Shift לחוץ תוך כדי לחיצה על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

כל התאים בגליון עבודה

לחץ על לחצן בחר הכל.

לחצן 'בחר הכל'

כדי לבחור את גליון העבודה במלואו, ניתן גם להקיש Ctrl+A.

הערה: אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשת Ctrl+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

בחר את התא הראשון או את טווח התאים הראשון, ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

ניתן גם לבחור את התא הראשון או טווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש Shift+F8 כדי להוסיף לבחירה תא או טווח אחר שאינו סמוך. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש Shift+F8 שוב.

הערה: לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה.

שורה או עמודה שלמה

לחץ על כותרת השורה או העמודה.

כותרות גליונות עבודה

1. כותרת שורה

2. כותרת עמודה

ניתן גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון והקשה על Ctrl+‏Shift+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

הערה: אם השורה או העמודה מכילה נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את השורה או העמודה כולה.

שורות או עמודות סמוכות

גרור לאורך כותרת השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה, לאחר מכן החזק את מקש Shift לחוץ ובחר את השורה או העמודה האחרונה.

שורות או עמודות שאינן סמוכות

לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירה. לאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת הלחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

בחר תא בשורה או בעמודה, ולאחר מכן הקש Ctrl+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

הקש Ctrl+Home כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או בטבלת Excel.

הקש Ctrl+End כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או בטבלת Excel המכילה נתונים או עיצוב.

תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה)

בחר את התא הראשון, ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+End כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

תאים עד לתחילת גליון העבודה

בחר את התא הראשון, ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Home כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

עצה: כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×