העברה או העתקה של גליונות עבודה או נתוני גליון עבודה

העברה או העתקה של גליונות עבודה או נתוני גליון עבודה

באפשרותך להשתמש בפקודה העברה או העתקה של גיליון כדי להעביר או להעתיק גליונות עבודה שלמים (המוכרים גם כגליונות) למיקומים אחרים באותה חוברת עבודה או בחוברת עבודה אחרת. באפשרותך להשתמש בפקודות גזור והעתק כדי להעביר או להעתיק חלק מהנתונים לגליונות עבודה אחרים או לחוברות עבודה אחרות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

 1. בחר את גליונות העבודה שברצונך להעביר או להעתיק. אם ברצונך להעביר או להעתיק יותר מגיליון אחד, הקש והחזק את מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הלשוניות של הגליונות שברצונך להעתיק.

  הערה    כאשר נבחרים מספר גליונות עבודה, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בחר בית > עיצוב > העברה או העתקה של גיליון. לחלופין, ניתן גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן ללחוץ על העברה או העתקה.

  העברה או העתקה של גיליון
 3. בתיבת הדו-שיח העברה או העתקה, לחץ על הגיליון שאמור להופיע לאחר הגיליון שהועבר או שהועתק.

  העברה או העתקה של תיבת דו-שיח

  לחלופין, ניתן ללחוץ על (העבר לסוף) להוספה לאחר הגיליון האחרון בחוברת העבודה.

 4. כדי להעתיק את הגליונות במקום להעבירם, בתיבת הדו-שיח העברה או העתקה, בחר בתיבת הסימון צור עותק.

  יצירת עותק של גליון העבודה משכפלת אותו בחוברת העבודה, ושם הגיליון מציין כי זהו עותק  - לדוגמה, העותק הראשון שתיצור מ'גיליון1' יקבל את השם 'גיליון1 (2)'.

הערות ועצות

 • אם אינך רואה את חוברת העבודה שברצונך להעתיק אליה, ראה העברה או העתקה של חלק מגליון עבודה לגליון עבודה אחר.

 • כדי להעביר גליונות בתוך חוברת העבודה הנוכחית, באפשרותך לגרור את הגליונות הנבחרים לאורך השורה של לשוניות הגליונות. כדי להעתיק את הגליונות, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת גרירת הגליונות; שחרר את לחצן העכבר לפני שחרור המקש Ctrl.

 • כדי לשנות שם של גליון עבודה שהועבר או הועתק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון שלו, לחץ על שנה שם ולאחר מכן הקלד את השם החדש בלשונית הגיליון. (לחלופין, באפשרותך ללחוץ פעמיים על לשונית הגיליון ולאחר מכן לערוך את השם.)

 • כדי לשנות את צבע לשונית הגיליון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, לחץ על צבע לשונית ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  צבע לשונית
 • זכור כי רמת הדיוק של חישובים או תרשימים המבוססים על נתוני גליון עבודה עלולה להיפגע אם תעביר את גליון העבודה. בדומה, אם תוסיף גליון עבודה שהועבר או הועתק בין גליונות שנוסחה תלת-ממדית מפנה אליהם, ייתכן שהנתונים מגליון עבודה זה ייכללו באופן לא צפוי בחישוב.

 1. כדי להעביר או להעתיק גליונות עבודה לחוברת עבודה אחרת, ודא שחוברת העבודה המהווה יעד פתוחה באותו מופע של Microsoft Excel.

  הערה: לא ניתן להעביר או להעתיק גליונות עבודה בין חוברות עבודה הפתוחות במופעים נפרדים של Excel. אם חוברת עבודה נפתחת במופע נפרד של Excel - לדוגמה, כאשר אתה פותח חוברת עבודה מאתר של Windows SharePoint Services - ודא שאתה פותח חוברת עבודה זו באותו מופע של Excel ולא עובר אליה דרך תיבת הדו-שיח פתיחה (הכרטיסיה קובץ, פתח).

 2. בחר את גליונות העבודה שברצונך להעביר או להעתיק. אם ברצונך להעביר או להעתיק יותר מגיליון אחד, הקש והחזק את מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הלשוניות של הגליונות שברצונך להעתיק. אם ברצונך לבחור את כל הגליונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית גיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות.

  הערה    כאשר נבחרים מספר גליונות עבודה, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 3. בחר בית > עיצוב > העברה או העתקה של גיליון. לחלופין, ניתן גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן ללחוץ על העברה או העתקה.

 4. בתיבת הדו-שיח העברה או העתקה, לחץ על חוברת העבודה שאליה ברצונך להעביר או להעתיק את הגליונות הנבחרים. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על פנקס חדש כדי להעביר או להעתיק את הגליונות שנבחרו לחוברת עבודה חדשה.

 5. ברשימה לפני הגיליון, לחץ על הגיליון שאמור להופיע לאחר הגיליון שהועבר או שהועתק. לחלופין, ניתן ללחוץ על (העבר לסוף) להוספה לאחר הגיליון האחרון בחוברת העבודה.

 6. כדי להעתיק את הגליונות במקום להעבירם, בתיבת הדו-שיח העברה או העתקה, בחר בתיבת הסימון צור עותק.

  בעת יצירת עותק של גליון העבודה, גליון העבודה משוכפל בחוברת העבודה המהווה יעד. העברת גליון עבודה מסירה אותו מחוברת העבודה המקורית, והוא מופיע בחוברת העבודה המהווה יעד בלבד.

הערות ועצות

 • כדי לשנות שם של גליון עבודה שהועבר או הועתק בחוברת העבודה המהווה יעד, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון שלו, לחץ על שנה שם ולאחר מכן הקלד את השם החדש בלשונית הגיליון.

 • כדי לשנות את צבע לשונית הגיליון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, לחץ על צבע לשונית ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

 • גליונות עבודה שאתה מעביר או מעתיק לחוברת עבודה אחרת ישתמשו בגופנים, באפקטים ובצבעים של ערכת הנושא החלים על חוברת העבודה המהווה יעד.

 1. בגליון עבודה, בחר את הנתונים שברצונך להעביר או להעתיק.

  הערה: אם הבחירה כוללת שורות או עמודות מוסתרות, Excel יעתיק גם את הנתונים שבשורות ובעמודות מוסתרות אלה. ייתכן שיהיה עליך לבטל באופן זמני הסתרה של שורות או עמודות שאין ברצונך לכלול ולאחר מכן לבחור כל טווח נתונים שברצונך להעביר או להעתיק בפעולות נפרדות. לקבלת מידע, ראה הצגה או הסתרה של עמודות ושורות.

 2. אם ברצונך להעביר את הנתונים, הקש CTRL+X. אם ברצונך להעתיק, הקש CTRL+C.

 3. עבור אל גליון העבודה שבו ברצונך להדביק את הנתונים, בין שגיליון זה נמצא באותה חוברת עבודה או בחוברת עבודה אחרת.

 4. בחר את התא הימני העליון של האזור שבו ברצונך להדביק את הנתונים.

  הערה: נתונים באזור ההדבקה יימחקו. בנוסף, אם אזור ההדבקה מכיל שורות או עמודות מוסתרות, ייתכן שיהיה עליך לבטל את ההסתרה של אזור ההדבקה כדי לראות את כל התאים המועתקים.

 5. הקש CTRL+V.

הערות ועצות

 • לפני ההדבקה, ניתן גם להקיש CTRL+ALT+V ‏(Ctrl,‏ Option,‏ V ב- Mac) ולאחר מכן לבחור אפשרות כגון 'רוחב העמודות' כדי להדביק במידות הרוחב של הנתונים המקוריים. לחלופין, בחר ערכים כדי להדביק רק את הערכים ולא את הנוסחאות של הנתונים המקוריים.

 • כברירת מחדל, Excel מציג את לחצן אפשרויות הדבקה בגיליון העבודה כדי לספק לך אפשרויות מיוחדות בעת הדבקת תאים, כגון השאר עיצוב מקור. אם אינך מעוניין ש- Excel יציג לחצן זה בכל הדבקה של תאים, באפשרותך לבטל אפשרות זו (בכרטיסיה קובץ של רצועת הכלים בחלק העליון של חוברת העבודה, לחץ על אפשרויות, לחץ על הקטגוריה מתקדם ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן תחת גזירה, העתקה והדבקה).

 • בעת העתקת תאים, הפניות לתאים מותאמות באופן אוטומטי. עם זאת, בעת העברת תאים, הפניות לתאים אינן מותאמות, וייתכן כי התוכן של תאים אלה ושל כל התאים המצביעים אליהם יוצג כשגיאות הפניה. במקרה זה, תצטרך להתאים את ההפניות באופן ידני.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×