הסרת שינויים מסומנים והערות במסמך

בנושא זה

השינויים שלי מוצגים

הבנת התכונה מעקב אחר שינויים

כיצד אוכל לבדוק אם קיימים שינויים מסומנים והערות במסמך?

כיצד אוכל להיפטר מהשינויים המסומנים ומההערות?

כיצד הגיעו השינויים המסומנים וההערות למסמך?

כיצד למצוא שינויים והערות מוסתרים

הסיבה לכך ש- Microsoft Office Word מציג שינויים מסומנים והערות כברירת מחדל

האם אוכל ליהנות משני העולמות?

השינויים שלי מוצגים

אתה מקבל מסמך בהודעת דואר אלקטרוני מעמית לעבודה. מסמך זה יהווה נקודת פתיחה טובה למסמך עליו ברצונך לעבוד, ולכן אתה שומר אותו תחת שם חדש ומתאים אותו לצרכיך. לא עולה בדעתך כי העמית שלך השאיר הערות במסמך המקורי, מאחר שאינך רואה אותם בעותק שלך.

כעת אתה מוכן להעביר את המסמך ללקוחות שלך, אך ברצונך לשלוח להם את גירסת המסמך שלך, ולא אוסף של המסמך המקורי, ההערות של העמית שלך והעדכונים שלך.

לחלופין, השתמשת בתכונה 'מעקב אחר שינויים' ב- Word כדי לעקוב אחר השינויים שביצעת במכתב בקשת העבודה שלך. כעת ברצונך לשלוח את המכתב למעביד הפוטנציאלי שלך, אשר צריך לראות את התוצאה של העריכה שלך, ולא את התהליך המחשבתי שעברת כדי להגיע לתוצאה זו.

בכל מקרה, אתה מופתע מאוד כאשר נמעני המסמך שלך מדווחים כי קשה לקרוא את המסמך שלך, עם כל הקווים החוצים, הקווים התחתונים והבלונים בצד המסמך. הבט! ישנה פיסקה במכתב שלך עם שלוש נקודות שונות המוצגות בעיצוב של קו חוצה — והכישורים אותם רצית להדגיש הפעם מוצגים בטקסט המסומן בקו תחתון. רוב הסיכויים שלא תקבל את העבודה הזו.

מסמך עם מעקב אחר שינויים

טקסט זה לא היה במסמך כאשר שלחת אותו. כיצד Word מצא והציג את התוכן הזה? כיצד תוכל לגרום ל- Word להתנהג כראוי?

לראש הדף

הבנת התכונה 'מעקב אחר שינויים'

ייתכן כי אינך מודע לכך, אך אתה עובד עם התכונה מעקב אחר שינויים או הערות ב- Word. בדרך כלל, כאשרWord עוקב אחר שינויים, הוא מציג מחיקות בבלונים בשוליים ותוספות כטקסט המסומן בקו תחתון. מחיקות — כמו גם הערות (או "ביאורים") — עשויות גם להיות מוצגות כך שיופיעו בשורה.

ישנן מספר דרכים להסתרת השינויים המסומנים או ההערות — אך כל השינויים שבוצעו בעת שהתכונה מעקב אחר שינויים הופעלה וכל ההערות שנוספו יישארו חלק מהמסמך עד לקבלתן או לדחייתן (או, במקרה של הערות, עד למחיקתן).

הערה: הסתרת שינויים מסומנים אינה מוחקת שינויים מסומנים או הערות קיימים מהמסמך. במקום זאת, הסתרת שינויים מסומנים מאפשרת לך להציג את המסמך ללא צורך בפילוס דרך בין קווים חוצים, קווים תחתונים ובלונים.

לראש הדף

כיצד אוכל לבדוק אם קיימים שינויים מסומנים והערות במסמך?

Word 2010 מספק תכונה בשם 'מפקח המסמכים', המאפשרת לך לבדוק אם קיימים שינויים מסומנים, הערות, טקסט מוסתר ומידע אישי נוסף במסמך. כדי לבדוק מסמך:

 1. פתח את המסמך שבו תרצה לבחון אם קיימים שינויים מסומנים והערות.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. לחץ על מידע, לחץ על בדוק אם יש בעיות ולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 4. בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים, לחץ על בדוק.

 5. סקור את תוצאות הבחינה. אם מפקח המסמכים מצא הערות ושינויים מסומנים, תתבקש ללחוץ על הסר הכל לצד הערות, מהדורות, גירסאות וביאורים.

 6. לחץ על בדוק מחדש או על סגור.

לראש הדף

כיצד אוכל להיפטר מהשינויים המסומנים ומההערות?

כדי להיפטר משינויים מסומנים ומהערות, עליך לקבל או לדחות את השינויים ולמחוק את ההערות. כך תעשה זאת:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על החץ לצד הצג סימון.
  רשימת האפשרויות 'הצג סימון'

 2. ודא כי מופיע סימן ביקורת לצד כל אחד מהפריטים הבאים:

  • הערות

  • דיו

  • תוספות ומחיקות

  • עיצוב

  • בודקים (הצבע על בודקים וודא כי האפשרות כל הבודקים נבחרה).

אם לא מופיע סימן ביקורת לצד הפריט, לחץ על הפריט כדי לבחור אותו.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, לחץ על הבא או על הקודם.
  הקבוצה 'שינויים'

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בקבוצה שינויים, לחץ על קבל.

  • בקבוצה שינויים, לחץ על דחה.

  • בקבוצה הערות, לחץ על מחק.

 3. חזור על שלבים 3 ו- 4 עד לקבלה או לדחייה של כל השינויים המסומנים במסמך ולמחיקת כל ההערות.

  הערות: 

  • אם ידוע לך שאתה רוצה לקבל את כל השינויים, לחץ על קבל ולאחר מכן לחץ על קבל את כל השינויים במסמך.

  • אם ידוע לך שאתה רוצה לדחות את כל השינויים, לחץ על דחה ולאחר מכן לחץ על דחה את כל השינויים במסמך.

  • כדי להסיר את כל ההערות, עליך למחוק אותן. בקבוצה הערות, לחץ על החץ לצד מחק ולאחר מכן לחץ כל מחק את כל ההערות במסמך.

לראש הדף

כיצד הגיעו השינויים המסומנים וההערות למסמך?

ייתכן שחשבת שהסרת את ההערות או את השינויים המסומנים, או שקיבלת את המסמך מאדם אחר ולא שמת לב כי הוא כולל הערות או שינויים מסומנים. כיצד Word מאחסן את הפריטים האלה ללא שתהיה מודע להם?

ייתכן כי אתה או האדם ששלח את המסמך הסתרתם את השינויים המסומנים או את ההערות כדי להפוך את המסמך לקריא יותר. עם זאת, הסתרת השינויים המסומנים אינה מסירה אותם. הם יישארו במסמך עד שתנקוט בפעולה כלשהי. בהתאם לגירסת Word שלך ולהגדרות בהן אתה משתמש, השינויים המסומנים או ההערות עשויים להופיע מחדש בעת פתיחת המסמך על ידך או על-ידי אדם אחר.

אם אינך מעוניין שאחרים יראו שינויים מסומנים או הערות, קבל או דחה את השינויים המסומנים ומחק את ההערות לפני שיתוף המסמך עם אחרים.

לראש הדף

כיצד למצוא שינויים והערות מוסתרים

ישנן מספר דרכים להסתרת שינויים מסומנים והערות, אשר עשויות לגרום לך לחשוב שהם אינם נמצאים במסמך. לדוגמה:

 • התיבה 'הצג לשם סקירה'    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, התיבה הצג לשם סקירה מראה לך באיזה מצב תצוגה אתה נמצא. כמו כן, היא מספקת אפשרויות נוספות להצגת המסמך שלך. אם תלחץ על סופי או על מקורי, יוסתרו שינויים מסומנים והערות. כדי להציג אותם, בחר את סופי: הצג סימון או את מקורי: הצג סימון.
  התיבה 'הצג עבור סקירה' בקבוצה 'מעקב'

 • הצגת סימון    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, באפשרותך להשתמש ברשימה הצג סימון כדי להסתיר הערות ושינויים מסומנים. פריטים המסומנים בסימן ביקורת תחת הצג סימון מוצגים; פריטים ללא סימן ביקורת מוסתרים. כדי להציג פריט, כגון תוספות ומחיקות, לחץ עליו בתפריט הצגת סימון.
  רשימת האפשרויות 'הצג סימון'

הסיבה לכך ש- Microsoft Office Word מציג שינויים מסומנים והערות כברירת מחדל

כדי למנוע ממך להפיץ בשוגג מסמכים הכוללים שינויים מסומנים והערות, Word מציג את השינויים המסומנים ואת ההערות כברירת מחדל. סימון מוצג סופי מהווה את אפשרות ברירת המחדל בתיבה הצג לשם סקירה.

לראש הדף

האם אוכל ליהנות משני העולמות?

אם ברצונך לשמר שינויים מסומנים או הערות במסמך ואתה מעוניין לשתף את המסמך מבלי שאחרים יראו את השינויים המסומנים וההערות, הפתרון הטוב ביותר הוא לשמור עותקים נפרדים של המסמך.

צור עותק ציבורי להפצה ושמור עותק פרטי לעצמך. בגירסה הציבורית של המסמך, קבל או דחה את כל השינויים המסומנים ומחק את כל ההערות, כמתואר במאמר זה. בגירסה הפרטית של המסמך, באפשרותך להשאיר את השינויים המסומנים וההערות במקום.

לראש הדף

למידע נוסף

הוספה או מחיקה של הערה

הצגה או הסתרה של הערות או שינויים מסומנים

סקירה, קבלה, דחייה והסתרה של שינויים מסומנים

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×