הסרת רקע של תמונה

ב- Word, PowerPoint, Excel ו- Outlook, ניתן להסיר רקע מתמונה כדי להדגיש את נושא התמונה או כדי להסיר פרטים שמסיחים את הדעת.

הסרת רקע אינה זמינה עבור קבצי גרפיקה וקטורית, כגון Scalable Vector Graphics ‏(SVG‎),‏ Adobe Illustrator Graphics‏ (AI‎),‏ Windows Metafile Format‏ (WMF) ו- Vector Drawing File ‏(DRW).

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.
1:24
פרח סגול עם רקע של עלים ירוקים
התמונה המקורית
הפרח לאחר הסרת הרקע
אותה תמונה לאחר הסרת הרקע

ניתן להשתמש בהסרת הרקע האוטומטית, או לצייר קווים כדי לציין אילו אזורים של רקע התמונה יש לשמור ואילו אזורים יש להסיר.

פרח עם עלים ברקע

התמונה המקורית מציגה קווים להסרת רקע

 1. לחץ על התמונה שממנה ברצונך להסיר את הרקע.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה התאמה, לחץ על הסר רקע.

  לחצן 'הסר רקע', המוצג בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט' ברצועת הכלים של Office 2016

  (אם אינך רואה את הכרטיסיות הסר רקע או כלי תמונה, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ לחיצה כפולה על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב. (בנוסף, תכונה זו אינה זמינה ב- PowerPoint 2007.)

  אזור הרקע המוגדר כברירת מחדל ייצבע במגנטה כדי לסמן אותו להסרה, בעוד שהקדמה תשמור על הצבעוניות הטבעית שלה. במקרים מסוימים, תקבל את התוצאה הרצויה ללא פעולות נוספות; במקרים אחרים, ייתכן שתרצה להוסיף או להסיר אזורים של התמונה, כמתואר בשלב הבא.

 3. במקרה הצורך, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה הסרת רקע, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • אם החלקים בתמונה שאותם ברצונך להשאיר הוסרו, לחץ על סמן אזורים לשמירה והשתמש בעיפרון לציור צורה חופשית עיפרון המשמש לציור טבלאות כדי לסמן את האזורים בתמונה שאותם ברצונך לשמור.

  • כדי להסיר חלקים נוספים מהתמונה, לחץ על סמן אזורים להסרה והשתמש בעיפרון הציור עיפרון המשמש לציור טבלאות לסימון אזורים אלה.

   לחצנים להסרת רקע בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט' ברצועת הכלים של Office 2016
 4. לסיום, לחץ על השאר שינויים או על בטל את כל השינויים בקבוצה סגירה.

שמירת התמונה שנערכה

 • השינויים שאתה מבצע ברקע התמונה משפיעים רק על עותק התמונה שמוצגת במצגת, במסמך, בחוברת העבודה או בהודעת דואר אלקטרוני. הם אינם משפיעים על קובץ התמונה המקורי. עם זאת, לאחר שסיימת ובחרת באפשרות השאר שינויים, תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה וללחוץ על שמור כתמונה כדי לשמור את התמונה המתוקנת החדשה כקובץ נפרד.

 1. לחץ על התמונה שממנה ברצונך להסיר את הרקע.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה התאמה, לחץ על הסר רקע.

  לחצן 'הסר רקע' נמצא בקבוצה 'התאמה' שבכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את האפשרות הסר רקע או את הכרטיסיה כלי תמונות, ודא שבחרת תמונה כלשהי. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. לחץ על אחת מנקודות האחיזה בקווי הכתוביות ולאחר מכן גרור את הקו כך שיכיל את החלק מהתמונה שאותו ברצונך לשמור, ללא רוב האזורים שאותם ברצונך להסיר.

  פרח עם עלים ברקע

  תמונה המציגה קווי כתוביות ונקודות אחיזה להסרת רקע

  במקרים רבים, ניתן להגיע לתוצאה הרצויה ללא עבודה נוספת על-ידי "משחק" עם המיקום והגודל של קווי הכתוביות.

 4. במקרה הצורך, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה הסרת רקע, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  הכרטיסיה 'הסרת רקע'
  • אם החלקים בתמונה שאותם ברצונך לשמור הוסרו, לחץ על סמן אזורים לשמירה והשתמש בעיפרון הציור עיפרון המשמש לציור טבלאות לסימון האזורים בתמונה שאותם ברצונך לשמור.

  • כדי להסיר חלקים נוספים מהתמונה, לחץ על סמן אזורים להסרה והשתמש בעיפרון הציור עיפרון המשמש לציור טבלאות לסימון אזורים אלה.

   עצה: אם תשנה את דעתך לגבי אזור שסימנת שברצונך לשמור או להסיר, לחץ על מחק סימון ולאחר מכן לחץ על הקו.

 5. לסיום, לחץ על השאר שינויים או על בטל את כל השינויים בקבוצה סגירה.

באפשרותך להחיל אפקט אמנותי, כגון 'איור עיפרון' או 'מלט' או להוסיף אפקטי תמונה כגון צללים, השתקפויות או זוהר, לתמונה שנותרה לאחר הסרת הרקע. לדוגמה, אם נותר רק פרח אחד בתמונה ואתה מחיל הצללה, הצל יופיע רק עבור הפרח ששמרת לאחר הסרת הרקע.

לראש הדף

שמירת התמונה שנערכה

 • השינויים שאתה מבצע ברקע התמונה משפיעים רק על עותק התמונה שמוצגת במצגת, במסמך, בחוברת העבודה או בהודעת דואר אלקטרוני. הם אינם משפיעים על קובץ התמונה המקורי. עם זאת, לאחר שסיימת ובחרת באפשרות השאר שינויים, תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה וללחוץ על שמור כתמונה כדי לשמור את התמונה המתוקנת החדשה כקובץ נפרד.

חשוב: דחיסת תמונה במטרה להקטין את גודל הקובץ משנה את כמות הפרטים הנשמרים בתמונת המקור. פירוש הדבר שלאחר הדחיסה, מראה התמונה עשוי להיות שונה משהיה לפני הדחיסה. לכן, עליך לדחוס את התמונה ולשמור את הקובץ לפני הסרת הרקע. ניתן לבצע שוב את הדחיסה גם לאחר ששמרת את הקובץ, כל עוד לא סגרת את התוכנית שבה אתה עובד, אם תוצאת הדחיסה והסרת הרקע אינה משביעה את רצונך.

 1. לחץ על התמונה שממנה ברצונך להסיר את הרקע.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה התאמה, לחץ על הסר רקע.

  לחצן 'הסר רקע' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט' ברצועת הכלים של Office 2010

  אם אינך רואה את האפשרות הסר רקע או את הכרטיסיה כלי תמונות, ודא שבחרת תמונה כלשהי. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב. (בנוסף, תכונה זו אינה זמינה ב- PowerPoint 2007).

 3. לחץ על אחת מנקודות האחיזה בקווי הכתוביות ולאחר מכן גרור את הקו כך שיכיל את החלק מהתמונה שאותו ברצונך לשמור, ללא רוב האזורים שאותם ברצונך להסיר.

  פרח עם עלים ברקע

  תמונה המציגה קווים ונקודות אחיזה להסרת רקע

  במקרים רבים, ניתן להגיע לתוצאה הרצויה ללא עבודה נוספת על-ידי "משחק" עם המיקום והגודל של קווי הכתוביות.

 4. בעת הצורך, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי לציין אילו חלקים של התמונה אינך מעוניין להסיר באופן אוטומטי, לחץ על סמן אזורים לשמירה.

  • כדי לציין אילו חלקים של התמונה ברצונך להסיר בנוסף לאלה שסומנו באופן אוטומטי, לחץ על סמן אזורים להסרה.

   עצה: אם תשנה את דעתך לגבי אזור שסימנת בקו, בין אם להשאיר אותו או להסיר אותו, לחץ על מחק סימון ולאחר מכן לחץ על הקו כדי לשנות אותו.

   הכרטיסיה 'הסרת רקע'

   הכרטיסיה הסרת רקע

 5. לחץ על השאר שינויים בקבוצה סגור.

  הערה: כדי לבטל את הסרת הרקע האוטומטית, לחץ על בטל את כל השינויים בקבוצה סגור.

באפשרותך להוסיף אפקטים כגון צללים, השתקפויות וזוהר לתמונה שממנה הסרת את הרקע. אפקטים אלה יחולו על התמונה הגלויה בלבד. לדוגמה, אם תחיל צל על התמונה, רק החלק של התמונה שהשארת כאשר הסרת את הרקע יטיל צל.

שמירת התמונה שנערכה

 • השינויים שאתה מבצע ברקע התמונה משפיעים רק על עותק התמונה שמוצגת במצגת, במסמך, בחוברת העבודה או בהודעת דואר אלקטרוני. הם אינם משפיעים על קובץ התמונה המקורי. עם זאת, לאחר שסיימת ובחרת באפשרות השאר שינויים, תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה וללחוץ על שמור כתמונה כדי לשמור את התמונה המתוקנת החדשה כקובץ נפרד.

לראש הדף

וידאו: הסרת רקע מתמונה ב- PowerPoint for Mac 2011:

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.
שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×