הסרת נתונים מוסתרים ומידע אישי על-ידי בדיקת מסמכים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם בכוונתך לשתף עותק אלקטרוני של מסמך Microsoft Word עם לקוחות או עמיתים, מומלץ לבדוק את המסמך כדי לאתר נתונים מוסתרים או מידע אישי שייתכן שמאוחסנים במסמך עצמו או במאפייני המסמך (מטה-נתונים). מאחר שמידע מוסתר זה עלול לחשוף פרטים אודות הארגון שלך או אודות המסמך עצמו אשר אין ברצונך לשתף באופן ציבורי, כדאי לך להסיר את המידע המוסתר לפני שתשתף את המסמך עם אנשים אחרים.

מאמר זה מתאר כיצד התכונה 'מפקח המסמכים' ב- Word יכולה לעזור לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי במסמכים שלך.

במאמר זה

איתור והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי

מידע ש'מפקח המסמכים' מחפש ומסיר

איתור והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי

באפשרותך להשתמש ב'מפקח המסמכים' כדי לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי במסמכי Word. מומלץ להשתמש ב'מפקח המסמכים' לפני שיתוף עותק אלקטרוני של מסמך Word, כגון בקובץ מצורף בדואר אלקטרוני.

 1. פתח את מסמך Word שברצונך לבדוק אם יש בו נתונים מוסתרים ומידע אישי.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור בשם ולאחר מכן הקלד שם בתיבה שם הקובץ כדי לשמור עותק של המסמך המקורי.

  ב- Word 2007: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על שמירה בשם ולאחר מכן הקלד שם בתיבה שם הקובץ כדי לשמור עותק של המסמך המקורי.

  חשוב: מומלץ להשתמש ב'מפקח המסמכים' בעותק של המסמך המקורי, מכיוון שלא תמיד ניתן לשחזר את הנתונים ש'מפקח המסמכים' מסיר.

 3. בעותק של המסמך המקורי, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על מידע.

  ב- Word 2007: בעותק של המסמך המקורי, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן ולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך. דלג על שלב 4 ולאחר מכן המשך לשלב 5.

 4. לחץ על בדוק אם יש בעיות ולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 5. בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים, בחר בתיבות הסימון כדי לבחור את סוגי התוכן המוסתר שברצונך לבדוק.

 6. לחץ על בדוק.

 7. סקור את תוצאות הבדיקה בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים.

 8. לחץ על הסר הכל לצד תוצאות הבדיקה עבור סוגי התוכן המוסתר שברצונך להסיר מהמסמך.

  חשוב: 

  • אם תסיר תוכן מוסתר מהמסמך שלך, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותו על-ידי לחיצה על בטל.

  • אם ברצונך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי ממסמכים שאתה שומר בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt), עליך להפעיל את 'מפקח המסמכים' בכל פעם שאתה שומר את המסמך בתבנית זו.

לראש הדף

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי

יש מספר סוגים של נתונים מוסתרים ומידע אישי שניתן לשמור במסמך Word. ייתכן שמידע זה לא יהיה גלוי באופן מיידי בעת הצגת המסמך ב- Word, אך ייתכן שאנשים אחרים יוכלו להציג או לאחזר את המידע.

מידע מוסתר עשוי להכיל את הנתונים ש- Word מוסיף למסמך כדי לאפשר לך לשתף פעולה עם אנשים אחרים בכתיבה ובעריכה. המידע המוסתר עשוי להכיל גם מידע שבאופן מכוון הגדרת כמוסתר.

מסמכי Word יכולים להכיל את הסוגים הבאים של נתונים מוסתרים ומידע אישי:

 • הערות, סימוני תיקון מהדורה משינויים מסומנים, גירסאות וביאורי דיו     אם שיתפת פעולה עם אנשים אחרים כדי ליצור את המסמך שלך, המסמך עשוי לכלול פריטים כגון סימוני תיקון מהדורה משינויים מסומנים, הערות, ביאורי דיו או גירסאות. מידע זה יכול לאפשר לאנשים אחרים לראות את שמות האנשים שעבדו על המסמך, הערות של בודקים ושינויים שבוצעו במסמך.

 • מאפייני מסמך ומידע אישי    מאפייני מסמך, המכונים גם מטה-נתונים, כוללים פרטים אודות המסמך, כגון מחבר, נושא וכותרת. מאפייני מסמך כוללים גם מידע שתוכניות Office שומרות באופן אוטומטי, כגון שם האדם האחרון ששמר את המסמך והתאריך שבו נוצר המסמך. אם השתמשת בתכונות ספציפיות, ייתכן שהמסמך יכיל גם סוגים נוספים של מידע המאפשר זיהוי אישי (PII), כגון כותרות דואר אלקטרוני, מידע של שליחה לבדיקה, תגיות ניתוב ושמות תבניות.

 • כותרות עליונות, כותרות תחתונות וסימני מים     מסמכי Word יכולים להכיל מידע בכותרות עליונות ותחתונות. בנוסף, ייתכן שהוספת סימן מים למסמך Word.

 • טקסט מוסתר     מסמכי Word יכולים להכיל טקסט המעוצב כטקסט מוסתר. אם אינך יודע אם המסמך שלך מכיל טקסט מוסתר, באפשרותך להשתמש ב'מפקח המסמכים' כדי לחפש טקסט כזה.

 • מאפייני שרת מסמכים     אם המסמך שלך נשמר במיקום הנמצא בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Microsoft Windows SharePoint Services, המסמך עשוי להכיל מאפייני מסמך או מידע נוספים הקשורים למיקום שרת זה.

 • נתוני XML מותאמים אישית     מסמכים יכולים להכיל נתוני XML מותאמים אישית שאינם גלויים במסמך עצמו. 'מפקח המסמכים' יכול למצוא ולהסיר נתוני XML אלה.

לראש הדף

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא ומסיר

ב- Word, 'מפקח המסמכים' מציג מספר מפקחים שונים המאפשרים לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי ייחודיים למסמכי Word. לקבלת רשימה של הסוגים השונים של נתונים מוסתרים ומידע אישי ש'מפקח המסמכים' יכול לחפש ולהסיר ממסמכי Word, סקור את הטבלה שלהלן.

הערות: 

 • אם הארגון שלך התאים אישית את 'מפקח המסמכים' על-ידי הוספת מודולי מפקח, ייתכן שתוכל לחפש במסמכים שלך סוגי מידע נוספים.

 • אם אתה משתמש ב- Microsoft Word Starter 2010, לא כל התכונות המפורטות עבור Word נתמכות ב- Word Starter. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות ב- Word Starter, ראה תמיכה בתכונות של Word Starter.

שם מפקח

מחפש ומסיר

הערות, מהדורות, גירסאות וביאורים

הערה: ב- Word Starter 2010, 'מפקח המסמכים' מסיר גירסאות וביאורים בלבד.

 • הערות

 • סימוני תיקון מהדורה משינויים מסומנים

 • מידע אודות גירסת מסמך

 • ביאורי דיו

מאפייני מסמך ומידע אישי

 • מאפייני מסמך, כולל מידע מהכרטיסיות תקציר, סטטיסטיקה והתאמה אישית של תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך

 • כותרות דואר אלקטרוני

 • תגיות ניתוב

 • מידע של שליחה לסקירה

 • מאפייני שרת מסמכים

 • מידע אודות מדיניות ניהול מסמכים

 • מידע אודות סוג תוכן

 • מידע של קישור איגוד נתונים עבור שדות מאוגדי נתונים (הערך האחרון מומר לטקסט)

 • שם משתמש

 • שם תבנית

כותרות עליונות, כותרות תחתונות וסימני מים

 • מידע בכותרות עליונות של מסמך

 • מידע בכותרות תחתונות של מסמך

 • סימני מים

טקסט מוסתר

 • טקסט המעוצב כמוסתר (אפקט גופן הזמין בתיבת הדו-שיח גופן)

  הערה: מפקח זה אינו יכול לזהות טקסט שהוסתר בשיטות אחרות (לדוגמה, טקסט לבן על רקע לבן).

נתוני XML מותאמים אישית

 • נתוני XML מותאמים אישית שעשויים להיות מאוחסנים בתוך מסמך

תוכן בלתי נראה

 • אובייקטים שאינם גלויים מכיוון שהם מעוצבים כבלתי נראים.

  הערה: מפקח זה אינו יכול לזהות אובייקטים המכוסים על-ידי אובייקטים אחרים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×