הסרת נתונים מוסתרים ומידע אישי על-ידי בדיקת מסמכים, מצגות או חוברות עבודה

כאשר אתה משתף עותק אלקטרוני של מסמכי Office מסוימים עם לקוחות או עמיתים, מומלץ לסקור את המסמך לקבלת נתונים מוסתרים או מידע אישי. באפשרותך להסיר מידע מוסתר זה לפני שתשתף את המסמך עם אנשים אחרים. התכונה מפקח המסמכים בWord, Excel, PowerPoint או Visio יכולה לעזור לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי במסמכים שבכוונתך לשתף.

מידע מוסתר עשוי לכלול:

 • נתונים מוסתרים או מידע אישי שייתכן שאינך מעוניין לשתף במסמכי Word

 • Excel נתונים מתווסף לחוברת עבודה כאשר אתה משתף פעולה עם אנשים אחרים

 • נתונים מוסתרים או מידע אישי בPowerPoint שעשוי להיות מאוחסן במצגת או במטה-נתונים שלה

 • מידע אודות מסמכים ומאפייני קובץ במסמכי Visio

הערה: אם לא תשלח את המסמך שלך לMicrosoft, לMicrosoft אין גישה למידע כלשהו מהמסמך שלך.

מאמר זה מתאר את סוגי המידע המאוחסנים בדרך כלל במסמכי Office כדי שתוכל להחליט מה לשמור ומה להסיר במסמך או במטה-נתונים. יש מידע שמפקח המסמכים אין אפשרות להסיר, כמוסבר בטבלאות שמלוות פרטים נוספים אודות Word, Excel וPowerPoint.

עותק אלקטרוני של מסמך Word שאתה משתף עם לקוחות או עמיתים מכיל לעתים קרובות נתונים מוסתרים או מידע אישי המאוחסנים במסמך עצמו או במאפייני המסמך או במטה-נתונים.

עצה: אם אתה רק מחפש לא להדפיס הערות, עבור אל הדפסתקובץ >, לחץ על הדפס את כל העמודים ובדוק את סימון האפשרות הדפס סימונים.

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי

מסמכי Word יכולים להכיל את הסוגים הבאים של נתונים מוסתרים ומידע אישי:

 • הערות, סימוני תיקון מהדורה משינויים מסומנים, גירסאות וביאורי דיו     אם שיתפת פעולה עם אנשים אחרים כדי ליצור את המסמך שלך, המסמך שלך עשוי להכיל פריטים כגון סימוני תיקונים מתוך שינויים מסומנים, הערות, ביאורי דיו או גירסאות. מידע זה יכול לאפשר לאנשים אחרים לראות את שמות האנשים שעבדו על המסמך שלך, הערות מבודקים ושינויים שבוצעו במסמך שלך, דברים שייתכן שלא תרצה לשתף מחוץ לצוות שלך.

 • מאפייני מסמך ומידע אישי     מאפייני מסמך או מטה-נתונים, כלול פרטים אודות המסמך שלך, כגון מחבר, נושא וכותרת. מאפייני מסמך כוללים גם מידע שנשמר באופן אוטומטי על-ידי תוכניות Office, כגון שם האדם שהציל לאחרונה מסמך ואת התאריך שבו נוצר מסמך. אם השתמשת בתכונות ספציפיות, ייתכן שהמסמך יכיל גם סוגים נוספים של מידע המאפשר זיהוי אישי (PII), כגון כותרות דואר אלקטרוני, מידע של שליחה לבדיקה, תגיות ניתוב ושמות תבניות.

 • כותרות עליונות, כותרות תחתונות וסימני מים     מסמכי Word יכולים להכיל מידע בכותרות עליונות וכותרות תחתונות. בנוסף, ייתכן שהוספת סימן מים למסמך הWord שלך.

 • טקסט מוסתר     Word מסמכים יכולים להכיל טקסט המעוצב כטקסט מוסתר. אם אינך יודע אם המסמך שלך מכיל טקסט מוסתר, באפשרותך להשתמש במפקח המסמכים כדי לחפש אותו.

 • מאפייני שרת מסמכים     אם המסמך שלך נשמר במיקום בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Windows SharePoint Services, המסמך עשוי להכיל מאפייני מסמך נוספים או מידע הקשור למיקום שרת זה.

 • נתוני XML מותאמים אישית     מסמכים יכולים להכיל נתוני XML מותאמים אישית שאינם גלויים במסמך עצמו. המפקח המסמכים יכול לחפש ולהסיר נתוני XML אלה.

חיפוש והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי באמצעות מפקח המסמכים

באפשרותך להשתמש במפקח המסמכים כדי לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי במסמכי Word. מומלץ להשתמש במפקח המסמכים לפני שתשתף עותק אלקטרוני של מסמך Word, כגון בקובץ מצורף בדואר אלקטרוני.

חשוב: אנו ממליצים מאוד להשתמש במפקח המסמכים בעותק של המסמך המקורי, משום שלא תמיד ניתן לשחזר את הנתונים שמפקח המסמכים מסיר.

 1. פתח את מסמך הWord שברצונך לבדוק אם קיימים נתונים מוסתרים ומידע אישי.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור בשם ולאחר מכן הקלד שם בתיבה שם הקובץ כדי לשמור עותק של המסמך המקורי.

 3. בעותק של המסמך המקורי, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על מידע.

 4. לחץ על בדוק אם יש בעיותולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 5. בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים, בחר בתיבות הסימון כדי לבחור את סוגי התוכן המוסתר שברצונך לבדוק.

 6. לחץ על בדוק.

 7. סקור את תוצאות הבדיקה בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים.

 8. לחץ על הסר הכל לצד תוצאות הבדיקה עבור סוגי התוכן המוסתר שברצונך להסיר מהמסמך.

  חשוב: 

  • אם תסיר תוכן מוסתר מהמסמך שלך, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותו על-ידי לחיצה על בטל.

  • אם ברצונך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי ממסמכים שאתה שומר בתבנית OpenDocument Text (. odt), עליך לבצע את המפקח המסמכים בכל פעם שאתה שומר את המסמך בתבנית זו.

מה מפקח המסמכים מוצא ומסיר מסמכי Word

ב- Word, המפקח המסמכים מציג כמה מפקחים שונים המאפשרים לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי הספציפי למסמכי Word. לקבלת רשימה של הסוגים השונים של נתונים מוסתרים ומידע אישי שמפקח המסמכים יכולים לחפש ולהסיר ממסמכי Word, עיין בטבלה הבאה.

הערות: 

 • אם הארגון שלך התאים אישית את המפקח המסמכים על-ידי הוספת מודולי מפקח, ייתכן שתוכל לבדוק את המסמכים שלך לקבלת סוגי מידע נוספים.

 • אם אתה משתמש ב- Microsoft Word Starter 2010, לא כל התכונות המפורטות עבור Word נתמכות ב- Word Starter. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות ב- Word Starter, ראה תמיכה בתכונות של Word Starter.

שם מפקח

מחפש ומסיר

הערות, מהדורות, גירסאות וביאורים

הערה: ב- Word Starter 2010, מפקח המסמכים מסיר רק גירסאות וביאורים.

 • הערות

 • סימוני תיקון מהדורה משינויים מסומנים

 • מידע אודות גירסת מסמך

 • ביאורי דיו

מאפייני מסמך ומידע אישי

 • מאפייני מסמך, כולל מידע מהכרטיסיות תקציר, סטטיסטיקה והתאמה אישית של תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך

 • כותרות דואר אלקטרוני

 • תגיות ניתוב

 • מידע של שליחה לסקירה

 • מאפייני שרת מסמכים

 • מידע אודות מדיניות ניהול מסמכים

 • מידע אודות סוג תוכן

 • מידע של קישור איגוד נתונים עבור שדות מאוגדי נתונים (הערך האחרון מומר לטקסט)

 • שם משתמש

 • שם תבנית

כותרות עליונות, כותרות תחתונות וסימני מים

 • מידע בכותרות עליונות של מסמך

 • מידע בכותרות תחתונות של מסמך

 • סימני מים

טקסט מוסתר

טקסט המעוצב כמוסתר (אפקט גופן הזמין בתיבת הדו-שיח גופן)

הערה: מפקח זה אינו יכול לזהות טקסט שהוסתר בשיטות אחרות (לדוגמה, טקסט לבן על רקע לבן).

נתוני XML מותאמים אישית

 • נתוני XML מותאמים אישית שעשויים להיות מאוחסנים בתוך מסמך

תוכן בלתי נראה

אובייקטים שאינם גלויים מכיוון שהם מעוצבים כבלתי נראים.

הערה: מפקח זה אינו יכול לזהות אובייקטים המכוסים על-ידי אובייקטים אחרים.

בעת שיתוף עותק אלקטרוני של חוברת עבודה של Excel, הקפד לסקור את חוברת העבודה עבור נתונים מוסתרים או מידע אישי שעשוי להיות מאוחסן בחוברת העבודה עצמה או מאפייני המסמך שלה (מטה-נתונים).

המפקח המסמכים בExcel יכולה לעזור לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות העבודה שלך.

הערה: למרות שניתן להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי מחוברות עבודה ששלחת לאנשים אחרים, אם חוברת העבודה הExcel נשמרה כחוברת עבודה משותפת, אין באפשרותך להסיר הערות, ביאורים, מאפייני מסמך ומידע אישי. כדי להסיר מידע זה מחוברת עבודה משותפת, העתק תחילה ובטל את התכונה ' חוברת עבודה משותפת'.

איתור והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי

מפקח המסמכים עוזר לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות עבודה Excel. מומלץ להשתמש במפקח המסמכים לפני שתשתף עותק אלקטרוני של חוברת העבודה, כגון בקובץ מצורף לדואר אלקטרוני.

חשוב: אנו ממליצים מאוד להשתמש במפקח המסמכים בעותק של חוברת העבודה המקורית, משום שלא תמיד ניתן לשחזר את הנתונים שמפקח המסמכים מסיר.

 1. פתח את חוברת העבודה שבה ברצונך לבדוק אם ישנם נתונים מוסתרים ומידע אישי.

 2. לחץ על קובץ > שמירה בשם והקלד שם אחר בתיבה שם קובץ כדי לשמור עותק של חוברת העבודה המקורית.

 3. בעותק של חוברת העבודה המקורית, לחץ על קובץ >‏ מידע.

 4. לחץ על בדוק אם יש בעיותולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 5. בתיבה ' מפקח המסמכים ', סמן את התיבות של סוגי התוכן המוסתר שברצונך לבדוק. לקבלת מידע נוסף אודות הפקחים הבודדים, ראה מה מפקח המסמכים מוצא ומסיר מסמכי Excel.

 6. לחץ על בדוק.

 7. סקור את תוצאות הבדיקה בתיבה ' מפקח המסמכים '.

 8. לחץ על הסר הכל לצד תוצאות הבדיקה עבור סוגי התוכן המוסתר שברצונך להסיר מהמסמך.

  חשוב: 

  • אם תסיר תוכן מוסתר מחוברת העבודה, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותו על-ידי לחיצה על בטל.

  • אם תסיר שורות, עמודות או גליונות עבודה מוסתרים המכילים נתונים, אתה עשוי לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה. אם אינך יודע איזה מידע השורות, העמודות או גליונות העבודה המוסתרים מכילים, סגור את המפקח המסמכים, בטל את ההסתרה של השורות, העמודות או גליונות העבודה המוסתרים ולאחר מכן סקור את התוכן שלהם.

  • לא ניתן להשתמש במפקחים עבור הערות וביאורים, מאפייני מסמך ומידע אישי וכותרות עליונות וכותרות תחתונות בחוברת עבודה שנשמרה כחוברת עבודה משותפת (סקירה > שיתוף חוברת עבודה). הסיבה היא שחוברות עבודה משותפות משתמשות במידע אישי כדי לאפשר לאנשים שונים לשתף פעולה באותה חוברת עבודה. כדי להסיר מידע זה מחוברת עבודה משותפת, באפשרותך להעתיק את חוברת העבודה ולאחר מכן לבטל את שיתופה. כדי לבטל שיתוף של חוברת עבודה, לחץ על סקירה > שיתוף חוברת עבודה ונקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד באותו הזמן.

   הערה: ביטול שיתוף אינו זמין ב- Microsoft Excel Starter 2010. כדי לבטל את השיתוף, עליך להשתמש בגירסה המלאה של Excel.

  • אם ברצונך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי מגליונות אלקטרוניים שאתה שומר בתבנית OpenDocument גיליון אלקטרוני (. ods), עליך לבצע את הפעולות המפקח המסמכים בכל פעם שתשמור את הגיליון האלקטרוני בתבנית זו.

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי ב-Excel

אלה הם חלק מהפריטים שיכולים להיות המקור של נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות העבודה Excel:

 • הערות וביאורי דיו     חוברת העבודה עשויה להכיל פריטים כגון הערות או ביאורי דיו אם שיתפת פעולה עם אנשים אחרים כדי ליצור את חוברת העבודה שלך. מידע זה יכול לאפשר לאנשים אחרים לראות את שמות האנשים שעבדו על חוברת העבודה שלך, הערות מבודקים ושינויים שבוצעו בחוברת העבודה שלך.

 • מאפייני מסמך ומידע אישי     מטה-נתונים או מאפייני מסמך ב- Excel, בדיוק כמו באפליקציות Office אחרות, כלול פרטים כגון מחבר, נושא וכותרת. Office שומר באופן אוטומטי את שם האדם שהציל לאחרונה חוברת עבודה, התאריך שבו נוצר מסמך ומיקום מסמך (Excel 2013 או גירסאות מתקדמות יותר). ייתכן שקיימים סוגים נוספים של מידע המאפשר זיהוי אישי (PII), כגון כותרות דואר אלקטרוני, מידע של שליחה לסקירה, תגיות ניתוב, מאפייני מדפסת (לדוגמה, נתיב מדפסת וקוד סיסמה מאובטח) ומידע אודות נתיב הקבצים עבור פרסום דפי אינטרנט.

 • כותרות עליונות ותחתונות     חוברות עבודה עשויות להכיל מידע בכותרות עליונות ותחתונות.

 • שורות, עמודות וגליונות עבודה מוסתרים    חוברות עבודה עשויות לכלול שורות, עמודות וגליונות עבודה שלמים מוסתרים. אם אתה מפיץ עותק של חוברת עבודה המכילה שורות, עמודות או גליונות עבודה מוסתרים, אנשים אחרים עשויים לבטל את ההסתרה שלהם ולראות את הנתונים שהם מכילים.

 • מאפייני שרת מסמכים     חוברות עבודה שנשמרות במיקום בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Windows SharePoint Services, עשויות להכיל מאפייני מסמך נוספים או מידע הקשור למיקום השרת.

 • נתוני XML מותאמים אישית     חוברות עבודה עשויות להכיל נתוני XML מותאמים אישית שאינם גלויים במסמך עצמו. המפקח המסמכים יכול לחפש ולהסיר נתוני XML אלה.

 • תוכן בלתי נראה     חוברות עבודה יכולות להכיל אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים.

 • קישורים חיצוניים    חוברות עבודה יכולות לכלול קישורים לנתונים בחוברות עבודה אחרות (קישורים חיצוניים). שמות גליונות העבודה המכילים נתונים אלה נשמרים לאחר מכן בחוברות העבודה, אך ייתכן שאינם גלויים.

 • קבצים או אובייקטים מוטבעים    חוברות עבודה יכולות לכלול קבצים מוטבעים (כגון מסמך Office או טקסט) או אובייקטים מוטבעים (כגון תרשים או משוואה) שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים.

 • פקודות מאקרו של קוד VBA    חוברות עבודה יכולות להכיל פקודות מאקרו, מודולי VBA, פקדי COM או ActiveX, טפסי משתמשים או פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (Udf) שעשויים להכיל נתונים מוסתרים.

 • פריטים שעשויים להכיל נתונים המאוחסנים במטמון    חוברות עבודה יכולות להכיל נתונים המאוחסנים במטמון עבור טבלאות PivotTable, תרשימי PivotChart, כלי פריסה, צירי זמן ונוסחאות קוביה שייתכן שאינם גלויים.

 • סקרי Excel    חוברות עבודה יכולות להיות מוסתרות Excel שאלות בסקר שהוזנו בExcel באינטרנט ונשמרו עם חוברת העבודה, אך אינן גלויות שם.

 • תרחישי מנהל התרחישים    חוברות עבודה יכולות לכלול תרחישים שהוגדרו באמצעות מנהל התרחישים. תרחישים אלה עשויים להכיל נתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים.

 • מסננים    חוברות עבודה יכולות לכלול מסנני מסננים פעילים או מסנני טבלאות שעשויים לגרום לשמירה של נתונים במטמון או מוסתרים באמצעות חוברת העבודה.

 • שמות מוסתרים    חוברות עבודה יכולות לכלול שמות מוסתרים שעשויים להיות המקור של נתונים מוסתרים.

מה מפקח המסמכים מוצא ומסיר במסמכי Excel

מפקח המסמכים מציגה פריטים שהוא מזהה כדי לעזור לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי הספציפי לחוברות עבודה Excel. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הנתונים המוסתרים והמידע האישי שמפקח המסמכים יכולים לחפש ולהסיר מחוברות העבודה שלך.

הערות: 

 • לא כל תכונות הExcel המופיעות בטבלה נתמכות בMicrosoft Excel Starter 2010.

 • אם הארגון שלך הוסיף מודולי מפקח מותאמים אישית למפקח המסמכים, ייתכן שתראה סוגי מידע נוספים.

עבור פריטים אלה:

המפקח המסמכים מוצא ומסיר:

הערות וביאורים

 • הערות

 • ביאורי דיו

הערה: בExcel Starter 2010, מפקח המסמכים מסיר רק ביאורים.

מאפייני מסמך ומידע אישי

 • מאפייני מסמך, כולל מידע מהכרטיסיות תקציר, סטטיסטיקה והתאמה אישית של תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך

 • (Excel 2013 או גירסאות מתקדמות יותר) מיקום המסמך, בעת לחיצה על הסר הכל, מיקום המסמך הקיים ינוקו מהקובץ. מיקום המסמך לא יתווסף בחזרה לקובץ תוך כדי שמירה עד שתסגור Excel 2013 או מאוחר יותר ותפתח שוב את הקובץ.

 • כותרות דואר אלקטרוני

 • תגיות ניתוב

 • מידע של שליחה לסקירה

 • מאפייני שרת מסמכים

 • מידע אודות מדיניות ניהול מסמכים

 • מידע אודות סוג תוכן

 • שם משתמש

 • מידע אודות נתיב מדפסת

 • הערות תרחיש

 • נתיב קובץ עבור פרסום דפי אינטרנט

 • הערות עבור שמות מוגדרים ושמות טבלאות

 • חיבורים לא פעילים של נתונים חיצוניים

כותרות עליונות וכותרות תחתונות

 • מידע בכותרות עליונות של גליון עבודה

 • מידע בכותרות תחתונות של גליון עבודה

שורות ועמודות מוסתרות

 • שורות מוסתרות

 • עמודות מוסתרות המכילות נתונים

  הערות: 

  • אם קיימות בחוברת העבודה שלך עמודות מוסתרות שאינן מכילות נתונים ושממוקמות בין עמודות שכן מכילות נתונים, עמודות מוסתרות ריקות אלה יזוהו ויוסרו גם הן.

  • אם העמודות או השורות המוסתרות בחוברת העבודה מכילות נתונים, הסרתן עשויה לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה. אם אינך יודע איזה מידע מכילים השורות או העמודות המוסתרות, סגור את המפקח המסמכים, בטל את ההסתרה של השורות או העמודות המוסתרות ולאחר מכן סקור את התוכן שלהן.

  • המפקח המסמכים אינו מזהה צורות, תרשימים, פקדים, אובייקטים ופקדים של Microsoft ActiveX, תמונות או גרפיקת SmartArt שעשויים להיות ממוקמים בעמודות מוסתרות.

  • שורות מוסתרות או עמודות מוסתרות אינן מוסרות אם הן מהוות חלק מכותרת עליונה של טבלה, כותרת רשימה או Pivottable. שורות ועמודות אלה אינן מוסתרות.

גליונות עבודה מוסתרים

גליונות עבודה מוסתרים

הערה: אם גליונות העבודה המוסתרים בחוברת העבודה מכילים נתונים, הסרת הגליונות עלולה לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה. אם אינך יודע איזה מידע מכילים גליונות העבודה המוסתרים, סגור את המפקח המסמכים, בטל את הסתרת גליונות העבודה המוסתרים ולאחר מכן סקור את התוכן שלהם.

נתוני XML מותאמים אישית

נתוני XML מותאמים אישית שעשויים להיות מאוחסנים בתוך חוברת עבודה

תוכן בלתי נראה

אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים

הערה: המפקח המסמכים אינו מזהה אובייקטים המכוסים על-ידי אובייקטים אחרים.

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא אך אינו יכול להסיר

המפקח המסמכים מזהה את הפריטים הבאים שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים בחוברת העבודה שלך. אין לו אפשרות להסיר פריטים אלה עבורך מאחר שהדבר עשוי לגרום לפעולה בלתי תקינה של חוברת העבודה. באפשרותך לבחון כל פריט שהמפקח מוצא ולקבוע אם ברצונך להסיר אותו ידנית או להחליף אותו בפריט שאינו מכיל נתונים מוסתרים, כגון תמונה סטטית.

עבור פריטים אלה:

המפקח המסמכים מוצא:

קישורים חיצוניים

קישורים לנתונים בחוברות עבודה אחרות. השמות של גליונות העבודה המכילים את הנתונים נשמרים עם חוברת העבודה, אך אינם גלויים שם. קישורים חיצוניים כוללים הפניות חיצוניות המשמשות ב:

 • תאי גליון עבודה

 • שמות

 • אובייקטים, כגון תיבות טקסט או צורות

 • כותרות של תרשימים

 • סדרות נתונים בתרשימים

קבצים או אובייקטים מוטבעים

קבצים מוטבעים (כגון מסמך Office או טקסט) או אובייקטים מוטבעים (כגון תרשים או משוואה) שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים בחוברת העבודה שלך. להלן דוגמאות של חלק מסוגי האובייקטים:

 • אובייקטי תמונת מפת סיביות

 • Microsoft משוואה בין אובייקטים של 3.0

 • Microsoft אובייקטי תרשים תרשים

 • PowerPoint אובייקטי מצגת

 • Visio אובייקטי ציור

 • Word אובייקטי מסמך

 • אובייקטי טקסט OpenDocument

פקודות מאקרו של קוד VBA

פקודות מאקרו או פריטי VBA העשויים לכלול נתונים מוסתרים בחוברת העבודה. נתונים אלה כוללים:

 • פקודות מאקרו, כולל Excel גליונות מאקרו של 4.0 (XLM)

 • מודולי VBA

 • פקדי COM או ActiveX

 • טפסי משתמשים, כולל Excel טפסים של 5.0

 • פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (UDF)

תכונות BI עם נתונים המאוחסנים במטמון

תכונות BI שעשויות לכלול נתונים המאוחסנים במטמון שנשמרו עם חוברת העבודה, וקרוב לוודאי מכילות נתונים שאינם גלויים. המפקח המסמכים מחפש את הפריטים הבאים שעשויים להכיל מטמון נוסחאות של PivotCache, SlicerCache או Cube:

 • טבלאות PivotTable ותרשימי PivotChart

 • כלי פריסה וצירי זמן

 • נוסחאות קוביה

סקרי Excel

Excel שאלות בסקר שנוצרו בExcel באינטרנט ונשמרו עם חוברת העבודה מבלי להיות גלויות שם.

תרחישי מנהל התרחישים

תרחישים המוגדרים באמצעות מנהל התרחישים ועלולים לגרום לנתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים להישמר עם חוברת העבודה.

מסננים

מסננים שעשויים להיות הגורם לנתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים בחוברת העבודה. המפקח המסמכים מחפש מסננים מסננים ומסנני טבלה המוחלים על הנתונים שלך.

שמות מוסתרים

שמות מוסתרים שעשויים לאחסן נתונים מוסתרים בחוברת העבודה.

באפשרותך לחפש ולהסיר מידע מוסתר במצגות הPowerPoint שלך באמצעות המפקח המסמכים.

עצה: אם אתה רק מחפש לא להדפיס הערות, עבור אל הדפסתקובץ >, לחץ על שקופיות בעמוד מלא ובדוק הדפסת הערות.

איתור והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי

חשוב: אנו ממליצים מאוד להשתמש במפקח המסמכים על עותק של המצגת המקורית, משום שלא תמיד ניתן לשחזר את הנתונים שמפקח המסמכים מסיר.

 1. פתח את מצגת הPowerPoint שברצונך לבדוק אם קיימים נתונים מוסתרים ומידע אישי.

 2. בכרטיסיה קובץ , בחר שמור בשםולאחר מכן הקלד שם בתיבה שם הקובץ כדי לשמור עותק של המצגת המקורית.

 3. בעותק של המצגת המקורית, בכרטיסיה קובץ , בחר מידע.

 4. לחץ על בדוק אם יש בעיותולאחר מכן בדוק מסמך.

 5. בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים, בחר בתיבות הסימון כדי לבחור את סוגי התוכן המוסתר שברצונך לבדוק. לקבלת מידע נוסף אודות הפקחים הבודדים, ראה הסרת נתונים מוסתרים ומידע אישי על-ידי בדיקת מסמכים, מצגות או חוברות עבודה.

 6. לחץ על בדוק.

 7. סקור את תוצאות הבדיקה בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים.

 8. לחץ על הסר הכל לצד תוצאות הבדיקה עבור סוגי התוכן המוסתר שברצונך להסיר מהמסמך.

  • אם תסיר תוכן מוסתר מהמצגת שלך, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותו על-ידי לחיצה על בטל.

  • אם ברצונך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי ממצגות שאתה שומר בתבנית OpenDocument המצגת (odp.), עליך לבצע את המפקח המסמכים בכל פעם שתשמור את המצגת בתבנית זו.

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי

PowerPoint מצגת יכולה לשמור מספר סוגים של נתונים מוסתרים ומידע אישי. בעוד שמידע זה עשוי לא להיות גלוי באופן מיידי, עדיין ניתן לאחזר אותו מהמצגת שלך.

מידע מוסתר יכול לכלול את הנתונים שPowerPoint מוסיף כדי לאפשר לך לשתף פעולה ביצירת המצגת עם אנשים אחרים. המידע המוסתר עשוי להכיל גם מידע שבאופן מכוון הגדרת כמוסתר.

מצגות PowerPoint יכולות להכיל את הסוגים הבאים של נתונים מוסתרים ומידע אישי:

 • הערות וביאורי דיו    אם אתה משתף פעולה עם אנשים אחרים כדי ליצור את המצגת שלך, המצגת עשויה להכיל פריטים כגון הערות או ביאורי דיו. מידע זה יכול לאפשר לאנשים אחרים לראות את השינויים שבוצעו ואת השמות של האנשים שעבדו על המצגת שלך, יחד עם הערות מבודקים.

 • נתוני מעקב אחר תיקונים   כאשר אתה משתף פעולה במסמך משותף המאוחסן בענן, PowerPoint 2016 עבור Office 365 מאחסן נתונים לגבי האנשים שביצעו שינויים במסמך ומתי השינויים התבצעו.

 • מאפייני מסמך ומידע אישי     מאפייני מסמך, הנקראים גם מטה-נתונים, כוללים פרטים אודות המצגת שלך, כגון מחבר, נושא וכותרת. מאפייני מסמך כוללים גם מידע שנשמר באופן אוטומטי על-ידי תוכניות Office, כגון שם האדם שהציל לאחרונה מסמך ואת התאריך שבו נוצר מסמך. אם השתמשת בתכונות ספציפיות, המסמך שלך עשוי להכיל גם סוגים נוספים של מידע המאפשר זיהוי אישי (PII), כגון כותרות דואר אלקטרוני, מידע של שליחה לסקירה, תגיות ניתוב ומידע אודות נתיב הקבצים עבור פרסום דפי אינטרנט.

 • תוכן בלתי נראה בשקופית     המצגת שלך עשויה להכיל אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים.

 • תוכן מחוץ לשקופיות     מצגות PowerPoint יכולות להכיל אובייקטים שאינם גלויים באופן מיידי מכיוון שהם נגררים אל מחוץ לשקופית לאזור ' מחוץ לשקופיות '. תוכן מחוץ לשקופיות יכול לכלול תיבות טקסט, פריטי אוסף תמונות, גרפיקה וטבלאות.

 • הערות מצגת     המקטע ' הערות ' של מצגת PowerPoint יכול להכיל טקסט שייתכן שאינך מעוניין לשתף באופן ציבורי, במיוחד אם ההערות נכתבו רק לשימוש של האדם שמעביר את המצגת.

 • מאפייני שרת מסמכים     אם המצגת שלך נשמרה במיקום בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Windows SharePoint Services, המצגת עשויה להכיל מאפייני מסמך נוספים או מידע הקשור למיקום שרת זה.

 • נתוני XML מותאמים אישית    מצגות יכולות להכיל נתוני XML מותאמים אישית שאינם גלויים במסמך עצמו. המפקח המסמכים יכול לחפש ולהסיר נתוני XML אלה.

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא ומסיר

ב- PowerPoint, המפקח המסמכים מציג כמה מפקחים שונים שמאפשרים לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי הספציפי למצגות PowerPoint. לקבלת רשימה של הסוגים השונים של נתונים מוסתרים ומידע אישי שמפקח המסמכים יכולים לחפש ולהסיר ממצגות, עיין בטבלה הבאה.

אם הארגון שלך התאים אישית את המפקח המסמכים על-ידי הוספת מודולי מפקח, ייתכן שתוכל לבדוק את המצגות שלך לקבלת סוגי מידע נוספים.

שם מפקח

מחפש ומסיר

הערות וביאורים

 • הערות

 • ביאורי דיו

מאפייני מסמך ומידע אישי

 • מאפייני מסמך, כולל מידע מהכרטיסיות תקציר, סטטיסטיקה והתאמה אישית של תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך

 • כותרות דואר אלקטרוני

 • תגיות ניתוב

 • מידע של שליחה לסקירה

 • מאפייני שרת מסמכים

 • מידע אודות מדיניות ניהול מסמכים

 • מידע אודות סוג תוכן

 • נתיב קובץ עבור פרסום דפי אינטרנט

נתוני מעקב אחר תיקונים

נתונים לגבי האנשים שערכו את הקובץ ולאחר עריכתם.

תכונה זו זמינה רק למנויי Office 365 שהצטרפו לתוכנית Office Insider. אם אתה מנוי של Office 365, ודא שברשותך הגירסה העדכנית ביותר של Office.

תוכן בלתי נראה בשקופית

אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים

מפקח זה אינו מזהה אובייקטים המכוסים על-ידי אובייקטים אחרים.

תוכן מחוץ לשקופיות

 • תוכן או אובייקטים שאינם גלויים באופן מיידי במצגת מאחר שהם ממוקמים מחוץ לאזור השקופית, כולל:

  • אוסף תמונות

  • תיבות טקסט

  • גרפיקה

  • טבלאות

   המפקח המסמכים אינו מזהה או מסיר אובייקטים מחוץ לשקופיות באמצעות אפקטי הנפשה.

הערות מצגת

טקסט שנוסף למקטע ' הערות ' של מצגת

למפקח המסמכים אין אפשרות להסיר תמונות שנוספו למקטע ' הערות ' של מצגת.

נתוני XML מותאמים אישית

נתוני XML מותאמים אישית שעשויים להיות מאוחסנים בתוך מצגת

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא אך אינו יכול להסיר

המפקח המסמכים מזהה את הפריטים הבאים שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים במצגת שלך. מפקח המסמכים אין אפשרות להסיר פריטים אלה עבורך מאחר שהוא עשוי לגרום לכך שהמצגת לא תפעל כהלכה. באפשרותך לבחון כל פריט שהמפקח מוצא ולקבוע אם ברצונך להסיר אותו ידנית או להחליף אותו בפריט שאינו מכיל נתונים מוסתרים, כגון תמונה סטטית.

עבור פריטים אלה:

המפקח המסמכים מוצא:

קבצים או אובייקטים מוטבעים

קבצים מוטבעים (כגון מסמך Office או טקסט) או אובייקטים מוטבעים (כגון תרשים או משוואה) שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים בחוברת העבודה שלך. להלן דוגמאות של חלק מסוגי האובייקטים:

 • אובייקטי תמונת מפת סיביות

 • Microsoft משוואה בין אובייקטים של 3.0

 • Microsoft אובייקטי תרשים תרשים

 • PowerPoint אובייקטי מצגת

 • Visio אובייקטי ציור

 • Word אובייקטי מסמך

 • אובייקטי טקסט OpenDocument

פקודות מאקרו או קוד VBA

מאקרו או פריטי VBA שעשויים להכיל נתונים מוסתרים במצגות שלך. אלה כוללים:

 • פקודות מאקרו

 • מודולי VBA

 • פקדי COM או ActiveX

מפקח המסמכים והנתונים האישיים

נתוני מעקב אחר גירסאות, הוצגו בPowerPoint 2016 גירסת build מס ' 8403 עבור Office 365 מקומיים, ממחיש מגבלה של מפקח המסמכים. לדוגמה, נניח שקלי ולינדה משתפים פעולה במצגת A ב- Office 365. נתוני מעקב אחר תיקונים (כלומר, שמות משתמשים והזמנים שבהם הם ביצעו עריכות) נוספים למצגת. אם מוחמד פותח לאחר מכן מצגת ב- PowerPoint 2013 ומפעיל מפקח המסמכים בקובץ כדי להסיר נתונים אישיים, המפקח המסמכים בגירסה זו של PowerPoint לא יוכל לזהות ולהסיר את נתוני מעקב התיקונים שנוספו למצגת על-ידי הגירסה החדשה יותר של Office 365 המשמשת את Kelly ו-Linda. למוחמד אין אפשרות להסיר את נתוני המעקב אחר התיקון מבלי לשדרג לגירסה הנוכחית של PowerPoint ולאחר מכן להפעיל מפקח המסמכים

באפשרותך להסיר מידע מוסתר ב- Visio, בדיוק כפי שאתה יכול מאפליקציות עבור Office אחרים. לפני שתספק לאחרים עותק של מסמך Visio, ייתכן שinformatioin שברצונך להסיר מהמסמך וממאפייני קובץ המסמך.

ניתן להסיר בקלות מידע אישי מאזורי התכונות הבאים בVisio:

 • הערות שנוספו לדפי המסמך

 • מאפייני קובץ (מחבר, מנהלוחברה)

 • שמות הבודקים, ראשי התיבות והסימונים

 • נתיבי קובץ של סטנסיל

 • נתיב ומשם של קובץ תבנית

הערה: אם מסמך זמין לאנשים אחרים בשרת משותף, בכל פעם שמישהו פותח את המסמך, המידע מוצג לגבי שם המשתמש שהקובץ פותח ואת שם המחשב שבו הקובץ מאוחסן. כדי לסייע בהגנה על מידע זה, ודא שניתן לגשת למסמכים משותפים רק על-ידי משתמשים מהימנים.

באפשרותך לחפש ולהסיר מידע מוסתר במצגות הVisio שלך על-ידי נקיטת השלבים הבאים.

 1. לחץ על File > Info _GT_ הסר מידע אישי.

 2. לחץ על הכרטיסיה מידע אישי .

 3. בחר את תיבת הסימון הסר פריטים אלה מהמסמך .

  עצה: בחר את תיבת הסימון הזהר אותי אם אני מנסה להוסיף מידע זה משוב אם ברצונך לראות אזהרה בכל פעם שאתה מנסה להוסיף משוב מידע אישי.

 4. כדי להסיר נתונים שעשויים להיות רגישים ממקורות נתונים חיצוניים, בחר את תיבת הסימון הסר נתונים ממקורות חיצוניים המאוחסנים במסמך .

  הערה: בחירה בתיבת סימון זו אינה מסירה נתונים שקושרו לצורה. היא מסירה את מקור הנתונים מהדיאגרמה, אך אם נתונים ממקור הנתונים נמצאים בדיאגרמה, עליך להסיר אותו באופן ידני.

אנחנו מקשיבים!

מאמר זה עודכן לאחרונה ב- 8 בינואר 2019, כתוצאה מההערות שלך. אם אתה מוצא מאמר זה שימושי, ובמיוחד אם לא עשית זאת, השתמש בפקדי המשוב שלהלן כדי להשאיר לנו כמה הצעות בונות לגבי האופן שבו אנו יכולים לשפר אותו.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×