הסרת נתונים מוסתרים ומידע אישי על-ידי בדיקת חוברות עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם בכוונתך לשתף עותק אלקטרוני של חוברת עבודה של Microsoft Excel, מומלץ לבדוק את חוברת העבודה כדי לאתר נתונים מוסתרים או מידע אישי שעשויים להיות מאוחסנים בחוברת העבודה עצמה או במאפייני המסמך שלה (מטה-נתונים). מכיוון שמידע מוסתר זה עלול לחשוף פרטים שאינך מעוניין לשתף בציבור אודות הארגון שלך או אודות חוברת העבודה עצמה, ייתכן שתרצה להסיר מידע זה לפני שיתוף חוברת העבודה עם אנשים אחרים.

'מפקח המסמכים' ב- Excel יכול לסייע לך למצוא ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות העבודה שלך.

הערה: באפשרותך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי מחוברות ששלחת אל אנשים אחרים. עם זאת, אם חוברת העבודה נשמרה עבודה מחוברת עבודה משותפת, לא ניתן להסיר הערות, ביאורים, מאפייני מסמך ומידע אישי. כדי להסיר מידע זה חוברת העבודה המשותפת, העותק הראשון והן לבטל את תכונת חוברת עבודה משותפת.

במאמר זה

איתור והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא ומסיר

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא אך אינו יכול להסיר

איתור והסרה של נתונים מוסתרים ומידע אישי

באפשרותך להשתמש ב'מפקח המסמכים' כדי לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות עבודה. מומלץ להשתמש ב'מפקח המסמכים' לפני שיתוף עותק אלקטרוני של חוברת העבודה, למשל בקובץ מצורף לדואר אלקטרוני.

 1. פתח את חוברת העבודה שבה ברצונך לבדוק אם ישנם נתונים מוסתרים ומידע אישי.

 2. לחץ על קובץ > שמירה בשם והקלד שם אחר בתיבה שם קובץ כדי לשמור עותק של חוברת העבודה המקורית.

  חשוב: מומלץ להשתמש ב'מפקח המסמכים' בעותק של חוברת העבודה המקורית, משום שלא תמיד ניתן לשחזר את הנתונים ש'מפקח המסמכים' מסיר.

 3. בעותק של חוברת העבודה המקורית, לחץ על קובץ >‏ מידע.

 4. לחץ על בדוק אם יש בעיות ולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 5. בתיבה מפקח המסמכים, סמן את התיבות של סוגי התוכן המוסתר שברצונך לבדוק. לקבלת מידע נוסף אודות המפקחים השונים, ראה מידע מפקח המסמכים מוצא ומסיר

 6. לחץ על בדוק.

 7. סקור את תוצאות הבדיקה בתיבת מפקח המסמכים.

 8. לחץ על הסר הכל לצד תוצאות הבדיקה עבור סוגי התוכן המוסתר שברצונך להסיר מהמסמך.

  חשוב: 

  • אם תסיר תוכן מוסתר מחוברת העבודה, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותו על-ידי לחיצה על בטל.

  • אם תסיר שורות, עמודות או גליונות עבודה מוסתרים המכילים נתונים, אתה עשוי לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה. אם אינך יודע איזה מידע נמצא בשורות, בעמודות או בגליונות העבודה המוסתרים, סגור את 'מפקח המסמכים', בטל את הסתרת העמודות, השורות או גליונות העבודה המוסתרים ולאחר מכן סקור את התוכן שלהם.

  • לא ניתן להשתמש במפקחים עבור הערות וביאורים, מאפייני מסמך ומידע אישי וכותרות עליונות וכותרות תחתונות בחוברת עבודה שנשמרה כחוברת עבודה משותפת (סקירה > שיתוף חוברת עבודה). הסיבה היא שחוברות עבודה משותפות משתמשות במידע אישי כדי לאפשר לאנשים שונים לשתף פעולה באותה חוברת עבודה. כדי להסיר מידע זה מחוברת עבודה משותפת, באפשרותך להעתיק את חוברת העבודה ולאחר מכן לבטל את שיתופה. כדי לבטל שיתוף של חוברת עבודה, לחץ על סקירה > שיתוף חוברת עבודה ונקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד באותו הזמן.

   הערה: ביטול שיתוף אינו זמין ב- Microsoft Excel Starter 2010. כדי לבטל שיתוף, עליך להשתמש בגירסה המלאה של Excel.

  • אם ברצונך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי מגליונות אלקטרוניים שאתה שומר בתבנית OpenDocument Spreadsheet‏ (‎.ods), עליך להפעיל את 'מפקח המסמכים' בכל פעם שאתה שומר את הגיליון האלקטרוני בתבנית זו.

לראש הדף

סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי

קיימים מספר סוגים של נתונים מוסתרים ומידע אישי הניתנים לשמירה בחוברת עבודה של Excel. ייתכן שמידע זה לא יהיה גלוי באופן מיידי בעת הצגת חוברת העבודה ב- Excel, אך ייתכן שאנשים אחרים יוכלו להציג או לאחזר את המידע.

מידע מוסתר עשוי להכיל את הנתונים ש- Excel מוסיף לחוברת העבודה כדי לאפשר לך לשתף פעולה עם אנשים אחרים בעבודה עליה. המידע המוסתר עשוי להכיל גם מידע שבאופן מכוון הגדרת כמידע מוסתר.

לדוגמה, להלן מספר פריטים שיכולים להיות המקור של נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות העבודה שלך:

 • הערות וביאורי דיו     אם שיתפת פעולה עם אנשים אחרים ביצירת חוברת העבודה, חוברת העבודה עשויה להכיל פריטים כגון הערות או ביאורי דיו. מידע זה יכול לאפשר לאנשים אחרים לראות את שמות האנשים שעבדו על חוברת העבודה שלך, הערות מבודקים ושינויים שנעשו בחוברת העבודה.

 • מאפייני מסמך ומידע אישי     מאפייני מסמך, המכונה גם מטה-נתונים, כוללים פרטים אודות חוברת העבודה שלך כגון מחבר, נושא וכותרת. מאפייני מסמך גם כוללים מידע הנשמר באופן אוטומטי על-ידי תוכניות Office, כגון שם המשתמש אשר נשמר לאחרונה חוברת עבודה, התאריך שבו נוצרה מסמך, ולתעד מיקום (Excel 2013 ואילך). אם השתמשת בתכונות ספציפיות, המסמך שלך יכיל גם סוגים נוספים של מידע המאפשר זיהוי אישי (PII), כגון כותרות דואר אלקטרוני, מידע של שליחה לסקירה, תגיות ניתוב, מאפייני מדפסת (לדוגמה, נתיב מדפסת והדפסה מאובטחת) ומידע נתיב קובץ עבור פרסום דפי אינטרנט.

 • כותרות עליונות ותחתונות     חוברות עבודה עשויות להכיל מידע בכותרות עליונות ותחתונות.

 • שורות, עמודות וגליונות עבודה מוסתרים     חוברות עבודה עשויות לכלול שורות, עמודות וגליונות עבודה שלמים מוסתרים. אם אתה מפיץ עותק של חוברת עבודה המכילה שורות, עמודות או גליונות עבודה מוסתרים, אנשים אחרים עשויים לבטל את ההסתרה שלהם ולראות את הנתונים שהם מכילים.

 • מאפייני שרת מסמכים     חוברות עבודה שנשמרו בשרת ניהול מסמכים, כגון אתר סביבת עבודה של מסמך או ספריה המבוססת על Microsoft Windows SharePoint Services, עשויות להכיל מאפייני מסמך או מידע נוספים הקשורים למיקום השרת.

 • נתוני XML מותאמים אישית     חוברות עבודה עשויות להכיל נתוני XML מותאמים אישית שאינם גלויים במסמך עצמו. 'מפקח המסמכים' יכול למצוא ולהסיר נתוני XML אלה.

 • תוכן בלתי נראה    חוברות עבודה עשויות להכיל אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים.

 • קישורים חיצוניים    חוברות עבודה עשויות להכיל קישורים לנתונים בחוברות עבודה אחרות (קישורים חיצוניים). השמות של גליונות העבודה המכילים נתונים אלה נשמרים לאחר מכן עם חוברות העבודה, אך ייתכן שלא יהיו גלויים.

 • קבצים או אובייקטים מוטבעים    חוברות עבודה עשויות להכיל קבצים מוטבעים (כגון מסמך Office או מסמך טקסט) או אובייקטים מוטבעים (כגון תרשים או משוואה) שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים.

 • פקודות מאקרו של קוד VBA    חוברות עבודה עשויות להכיל פקודות מאקרו, מודולי VBA, פקדי COM או ActiveX, טפסי משתמשים או פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (UDF) שעשויים להכיל נתונים מוסתרים.

 • פריטים שעשויים להכיל נתונים המאוחסנים במטמון    חוברות עבודה עשויות להכיל נתונים המאוחסנים במטמון עבור טבלאות PivotTable, תרשימי PivotChart, כלי פריסה, צירי זמן ונוסחאות קוביה שייתכן שלא יהיה גלויים.

 • סקרים של Excel    חוברות עבודה עשויות להכיל שאלות מוסתרות מתוך סקרים של Excel שהוזנו ב- Excel Online ונשמרו עם חוברת העבודה, אך אינן גלויות שם.

 • תרחישי מנהל התרחישים    חוברות עבודה עשויות להכיל תרחישים שהוגדרו באמצעות מנהל התרחישים. תרחישים אלה עשויים להכיל נתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים.

 • מסננים    חוברות עבודה עשויות להכיל מסנני טבלה או מסננים אוטומטיים פעילים שעשויים לגרום לנתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים להישמר עם חוברת העבודה.

 • שמות מוסתרים    חוברות עבודה עשויות להכיל שמות מוסתרים שעשויים להיות המקור של נתונים מוסתרים.

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא ומסיר

ב- Excel, 'מפקח המסמכים' מציג פריטים שהוא מזהה כדי לסייע לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי ספציפיים לחוברות עבודה של Excel. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הנתונים המוסתרים והמידע האישי שמפקח המסמכים יכול לאתר ולהסיר מחוברות העבודה שלך.

הערות: 

 • לא כל התכונות של Excel המופיעות בטבלה נתמכות ב- Microsoft Excel Starter 2010. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות ב- Excel Starter, ראה תמיכה בתכונות של Excel Starter.

 • אם הארגון שלך הוסיף מודולי מפקח מותאמים אישית ל'מפקח המסמכים', ייתכן שתראה סוגי מידע נוספים.

עבור פריטים אלה:

'מפקח המסמכים' מוצא ומסיר:

הערות וביאורים

 • הערות

 • ביאורי דיו

הערה: ב- Excel Starter 2010, מפקח המסמכים מסיר ביאורים בלבד.

מאפייני מסמך ומידע אישי

 • מאפייני מסמך, כולל מידע מהכרטיסיות תקציר, סטטיסטיקה והתאמה אישית של תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך

 • (Excel 2013 ואילך) מיקום מסמך, בעת לחיצה על הסר הכל, מיקום מסמך קיים ינוקו מקובץ. מיקום המסמך לא ניתן שנוספו בחזרה הקובץ בעת שמירה עד שתסגור את Excel 2013 ואילך ופתח את הקובץ שוב.

 • כותרות דואר אלקטרוני

 • תגיות ניתוב

 • מידע של שליחה לסקירה

 • מאפייני שרת מסמכים

 • מידע אודות מדיניות ניהול מסמכים

 • מידע אודות סוג תוכן

 • שם משתמש

 • מידע אודות נתיב מדפסת

 • הערות תרחיש

 • נתיב קובץ עבור פרסום דפי אינטרנט

 • הערות עבור שמות מוגדרים ושמות טבלאות

 • חיבורים לא פעילים של נתונים חיצוניים

כותרות עליונות וכותרות תחתונות

 • מידע בכותרות עליונות של גליון עבודה

 • מידע בכותרות תחתונות של גליון עבודה

שורות ועמודות מוסתרות

 • שורות מוסתרות

 • עמודות מוסתרות המכילות נתונים

  הערות: 

  • אם קיימות בחוברת העבודה שלך עמודות מוסתרות שאינן מכילות נתונים ושממוקמות בין עמודות שכן מכילות נתונים, עמודות מוסתרות ריקות אלה יזוהו ויוסרו גם הן.

  • אם העמודות או השורות המוסתרות בחוברת העבודה מכילות נתונים, הסרתן עשויה לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה. אם אינך יודע איזה מידע מכילות השורות או העמודות המוסתרות, סגור את 'מפקח המסמכים', בטל את הסתרת השורות או העמודות וסקור את התוכן שלהן.

  • 'מפקח המסמכים' אינו מזהה צורות, תרשימים, פקדים, אובייקטים ופקדים של Microsoft ActiveX, תמונות או פריטי גרפיקה של SmartArt שעשויים להימצא בעמודות מוסתרות.

  • הסתרה של שורות או עמודות מוסתרות אינן מוסרות אם הם חלק כותרת טבלה, כותרת עליונה של רשימה או Pivottable. שורות ועמודות אלה אלה מבוטלת.

גליונות עבודה מוסתרים

 • גליונות עבודה מוסתרים

  הערה: אם גליונות העבודה המוסתרים בחוברת העבודה מכילים נתונים, הסרת הגליונות עלולה לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה. אם אינך יודע איזה מידע מכילים גליונות העבודה המוסתרים, סגור את 'מפקח המסמכים', בטל את הסתרת גליונות העבודה וסקור את התוכן שלהם.

נתוני XML מותאמים אישית

 • נתוני XML מותאמים אישית שעשויים להיות מאוחסנים בתוך חוברת עבודה

תוכן בלתי נראה

 • אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים

  הערה: 'מפקח המסמכים' אינו מזהה אובייקטים המכוסים על-ידי אובייקטים אחרים.

מידע ש'מפקח המסמכים' מוצא אך אינו יכול להסיר

'מפקח המסמכים' מזהה את הפריטים הבאים שעשויים לכלול נתונים שאינם גלויים בחוברת העבודה שלך. אין לו אפשרות להסיר פריטים אלה עבורך מאחר שהדבר עשוי לגרום לפעולה בלתי תקינה של חוברת העבודה. באפשרותך לבחון כל פריט שהמפקח מוצא ולקבוע אם ברצונך להסיר אותו ידנית או להחליף אותו בפריט שאינו מכיל נתונים מוסתרים, כגון תמונה סטטית.

עבור פריטים אלה:

מפקח המסמכים מוצא:

קישורים חיצוניים

קישורים לנתונים בחוברות עבודה אחרות. השמות של גליונות העבודה המכילים את הנתונים נשמרים עם חוברת העבודה, אך אינם גלויים שם. קישורים חיצוניים כוללים הפניות חיצוניות המשמשות ב:

 • תאי גליון עבודה

 • שמות

 • אובייקטים, כגון תיבות טקסט או צורות

 • כותרות של תרשימים

 • סדרות נתונים בתרשימים

קבצים או אובייקטים מוטבעים

קבצים מוטבעים (כגון מסמך Office או מסמך טקסט) או אובייקטים מוטבעים (כגון תרשים או משוואה) שעשויים להכיל נתונים שאינם גלויים בחוברת העבודה. להלן דוגמאות של חלק מסוגי האובייקטים:

 • אובייקטי תמונת מפת סיביות

 • אובייקטי Microsoft Equation 3.0

 • אובייקטי תרשים Microsoft Graph

 • אובייקטי מצגת Microsoft PowerPoint

 • אובייקטי ציור Microsoft Visio

 • אובייקטי מסמך Microsoft Word

 • אובייקטי טקסט OpenDocument

פקודות מאקרו של קוד VBA

פקודות מאקרו או פריטי VBA העשויים לכלול נתונים מוסתרים בחוברת העבודה. נתונים אלה כוללים:

 • פקודות מאקרו, לרבות גליונות מאקרו של Excel 4.0 ‏(XLM)

 • מודולי VBA

 • פקדי COM או ActiveX

 • טפסי משתמשים, כולל טפסי Excel 5.0

 • פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (UDF)

תכונות BI עם נתונים המאוחסנים במטמון

תכונות BI שעשויות לכלול נתונים המאוחסנים במטמון שנשמרו עם חוברת העבודה, וקרוב לוודאי מכילות נתונים שאינם גלויים. 'מפקח המסמכים' מחפש את הפריטים הבאים שעשויים להכיל PivotCache‏, SlicerCache או מטמון נוסחת קוביה:

 • טבלאות PivotTable ותרשימי PivotChart

 • כלי פריסה וצירי זמן

 • נוסחאות קוביה

סקרי Excel

שאלות של סקר Excel שנוצרו ב- Excel Online ונשמרו עם חוברת העבודה מבלי להיות גלויות שם.

תרחישי מנהל התרחישים

תרחישים המוגדרים באמצעות מנהל התרחישים ועלולים לגרום לנתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים להישמר עם חוברת העבודה.

מסננים

מסננים שעשויים להיות הגורם לנתונים המאוחסנים במטמון או מוסתרים בחוברת העבודה. 'מפקח המסמכים' מחפש מסננים אוטומטיים ומסנני טבלה המוחלים על הנתונים שלך.

שמות מוסתרים

שמות מוסתרים שעשויים לאחסן נתונים מוסתרים בחוברת העבודה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×