הסרת מספרי עמודים

באפשרותך להסיר (למחוק) במהירות מספרי עמודים בכותרת עליונה או כותרת תחתונה של מסמך — גם בכותרת עליונה או כותרת תחתונה המכילה תוכן נוסף, כגון סמל חברה או כותרת מסמך.

מה ברצונך לעשות?

אם המסמך שלך כולל כותרת עליונה או כותרת תחתונה שאינה משתמשת בעמוד ראשון שונה או בעמודים זוגיים ואי-זוגיים שונים, תוכל להסיר במהירות את כל מספרי העמודים.

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בחר מספר עמוד ולאחר מכן בחר הסר מספרי עמודים.

  בחר את הכרטיסיה 'עיצוב' ובקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', בחר 'מספר עמוד' ולאחר מכן 'הסר מספרי עמודים'.

הערות: 

 • אם המסמך שלך משתמש בעמודים זוגיים ואי-זוגיים שונים, יהיה עליך לעשות זאת פעמיים — פעם אחת עם עמוד אי-זוגי שנבחר ופעם אחת עם עמוד זוגי שנבחר.

 • אם לחצן הסר מספרי עמודים אינו זמין, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, בחר את מספר העמוד והקש Delete.

אם יצרת עמוד ראשון שונה במסמך שלך, באפשרותך להסיר את מספר העמוד בעמוד זה מבלי למחוק תוכן אחר, כגון תמונה או הודעת זכויות יוצרים.

שלב 1: בחר להשתמש בעמוד ראשון שונה (אם טרם עשית זאת)

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כותרת עליונה > ערוך כותרת עליונה ובכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר עמוד ראשון שונה.

  תחת 'כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה', בכרטיסיה 'עיצוב', בקבוצה 'אפשרויות', בחר או בטל את הבחירה באפשרות הרצויה.

 2. בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה כדי לצאת.

  הערה:  ניתן להחיל עמוד ראשון שונה על העמוד הראשון של כל מקטע במסמך, לא רק על העמוד הראשון עצמו.

שלב 2: מחק את מספר העמוד בעמוד הראשון

 1. בעמוד הראשון במסמך (או במקטע), לחץ פעמיים על ראש העמוד כדי לפתוח את הכותרת העליונה או על תחתית העמוד כדי לפתוח את הכותרת התחתונה.

  אתה אמור לראות תווית המציינת כותרת עליונה של עמוד ראשון -מקטע #-.

 2. בחר את מספר העמוד כדי לסמן אותו והקש Delete, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר גזור.

 3. בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש Esc כדי לצאת.

מסמכים רבים מחולקים למקטעים בכוונה - למשל חלקים או פרקים בדוח או בספר. ייתכן שלכל מקטע יש כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה עם מספרי עמודים שונים. לחלופין, ייתכן שבסוף המסמך מופיע תוכן שאינך מעוניין שיופיעו בו מספרי עמודים.

אם המסמך כבר מחולק למקטעים

 1. בעמוד הראשון של המקטע שממנו ברצונך להסיר מספרי עמודים, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לפתוח אותו.

  הערה: המקטעים במסמך ממוספרים. בעת עריכה של כותרת עליונה, תראה תווית המציינת כותרת עליונה -מקטע x- או כותרת תחתונה -מקטע #-, וכן מידע המציין אם מקטע זה מקושר למקטע הקודם.

 2. בחר את מספר העמוד ומחק אותו. כל מספרי העמודים במקטע זה יימחקו גם כן.

  אם זה לא מצליח, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ניווט, ודא שהאפשרות קשר לקודם לא נבחרה.

עצה: אם ברצונך להסיר את מספר העמוד הראשון במקטע בלבד, פתח את הכותרת העליונה בעמוד הראשון של המקטע ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים בהסרת מספר העמוד בעמוד הראשון.

אם המסמך אינו מחולק למקטעים

 1. מקם את הסמן בסוף העמוד מיד לפני העמוד שבו ברצונך להתחיל להסיר את מספרי העמודים ובכרטיסיה פריסה, לחץ על מעברים > העמוד הבא.

  עצה: אתה עשוי לגלות שכדאי להציג את התוויות של מעברי המקטע. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, בחר הצג/הסתר (¶) כדי להפעיל את התצוגה של סימוני עיצוב. בחר את הלחצן שוב כדי לבטל את התצוגה.

 2. בחלק העליון של העמוד הבא, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לפתוח אותה.

 3. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על קשר לקודם כך שאפשרות זו לא תיבחר. פעולה זו מנתקת את מספור העמוד מהעמוד הקודם.

 4. בחר את מספר העמוד ומחק אותו. כל מספרי העמודים במקטע זה יימחקו גם כן.

עצה: אם ברצונך להסיר את מספר העמוד הראשון במקטע בלבד, פתח את הכותרת העליונה בעמוד הראשון של המקטע ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים בהסרת מספר בעמוד הראשון.

מה ברצונך לעשות?

ב- Word, מספרי עמודים הם שדות שמתווספים לאזורי הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של מסמך. Microsoft Office Word 2007 מסיר, או מוחק את שדות מספרי העמודים בעת בחירה בהסר מספרי עמודים.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה בחר מספר עמוד.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בחר הסר מספרי עמודים.

  חשוב: אם נראה כי האפשרות הסר מספרי עמודים אינה פועלת, נסה ללחוץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, לבחור את מספר העמוד ולהקיש Delete.

אם יצרת עמוד ראשון שונה במסמך שלך, באפשרותך להסיר את מספר העמוד בעמוד זה מבלי למחוק תוכן אחר, כגון תמונה או הודעת זכויות יוצרים.

שלב 1: בחר להשתמש בעמוד ראשון שונה (אם טרם עשית זאת)

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כותרת עליונה > ערוך כותרת עליונה ובכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר עמוד ראשון שונה.

 2. בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה כדי לצאת.

  הערה:  ניתן להחיל עמוד ראשון שונה על העמוד הראשון של כל מקטע במסמך, לא רק על העמוד הראשון עצמו.

שלב 2: מחק את מספר העמוד בעמוד הראשון

 1. בעמוד הראשון במסמך (או במקטע), לחץ פעמיים על ראש העמוד כדי לפתוח את הכותרת העליונה או על תחתית העמוד כדי לפתוח את הכותרת התחתונה.

  אתה אמור לראות תווית המציינת כותרת עליונה של עמוד ראשון -מקטע #-.

 2. בחר את מספר העמוד כדי לסמן אותו והקש Delete, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר גזור.

 3. בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש Esc כדי לצאת.

מסמכים רבים מחולקים למקטעים בכוונה - למשל חלקים או פרקים בדוח או בספר. ייתכן שלכל מקטע יש כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה עם מספרי עמודים שונים. לחלופין, ייתכן שבסוף המסמך מופיע תוכן שאינך מעוניין שיופיעו בו מספרי עמודים.

אם המסמך כבר מחולק למקטעים

 1. בעמוד הראשון של המקטע שממנו ברצונך להסיר מספרי עמודים, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לפתוח אותו.

  הערה: המקטעים במסמך ממוספרים. בעת עריכה של כותרת עליונה, תראה תווית המציינת כותרת עליונה -מקטע x- או כותרת תחתונה -מקטע #-, וכן מידע המציין אם מקטע זה מקושר למקטע הקודם.

 2. בחר את מספר העמוד ומחק אותו. כל מספרי העמודים במקטע זה יימחקו גם כן.

  אם זה לא מצליח, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ניווט, ודא שהאפשרות קשר לקודם לא נבחרה.

עצה: אם ברצונך להסיר את מספר העמוד הראשון במקטע בלבד, פתח את הכותרת העליונה בעמוד הראשון של המקטע ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים בהסרת מספר העמוד בעמוד הראשון.

אם המסמך אינו מחולק למקטעים

 1. מקם את הסמן בסוף העמוד מיד לפני העמוד שבו ברצונך להתחיל להסיר את מספרי העמודים ובכרטיסיה פריסה, לחץ על מעברים > העמוד הבא.

  עצה: אתה עשוי לגלות שכדאי להציג את התוויות של מעברי המקטע. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, בחר הצג/הסתר (¶) כדי להפעיל את התצוגה של סימוני עיצוב. בחר את הלחצן שוב כדי לבטל את התצוגה.

 2. בחלק העליון של העמוד הבא, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לפתוח אותה.

 3. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על קשר לקודם כך שאפשרות זו לא תיבחר. פעולה זו מנתקת את מספור העמוד מהעמוד הקודם.

 4. בחר את מספר העמוד ומחק אותו. כל מספרי העמודים במקטע זה יימחקו גם כן.

עצה: אם ברצונך להסיר את מספר העמוד הראשון במקטע בלבד, פתח את הכותרת העליונה בעמוד הראשון של המקטע ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים בהסרת מספר בעמוד הראשון.

 1. אם אינך נמצא בתצוגה 'עריכה', לחץ על ערוך מסמך > ערוך ב- Word Online.

  עריכה ב- Word Online

 2. לחץ על הוספה > מספרי עמודים.

 3. בתחתית הרשימה, בחר הסר מספרי עמודים.

  תמונה של הפקודה 'הסר מספרי עמודים' שנבחרה בגלריה 'מספרי עמודים'

מידע נוסף אודות עבודה עם מספרי עמודים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×