הסרת ההתקנה של Office ממחשב PC

השלבים הבאים מתארים כיצד להסיר את ההתקנה של מוצרי Office 2 או Office 1 ממחשב PC (נישא, שולחני או 2-ב-1). כדי להסיר את התקנת Office 2016 או 2011 עבור Mac, ראה הסרת ההתקנה של Office 2016 עבור Mac או הסרת ההתקנה של Office 2011 עבור Mac.

הסרת ההתקנה של Office מסירה רק את יישומי Office מהמחשב שלך. היא אינה מסירה שום קבצים, מסמכים או חוברות עבודה שיצרת באמצעות יישומי Office.

נסה תחילה להסיר את התקנת Office באמצעות לוח הבקרה. אם פעולה זו אינה מצליחה, השתמש בכלי התיקון הקל או נסה להסיר את התקנת Office באופן ידני.

הערה: לא ניתן להסיר את ההתקנה של יישום בודד, כגון Word או Publisher, הכלול בהתקנת חבילת Office. תוכל להסיר את ההתקנה של יישום בודד רק אם רכשת אותו כגירסה עצמאית.

אם יש לך מנוי לOffice 365, יש לך בוודאי את הגרסא האחרונה של Office שהותקנה. בכל אופן, אם אינך בטוח בגירסה שלך ראה "באיזו גרסא של Office אני משתמש?"

אפשרות 1 - הסרת ההתקנה של Office באמצעות לוח הבקרה

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לראות את השלבים להסרת ההתקנה של Office מלוח הבקרה.

 1. בתפריט התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 , הזן לוח הבקרה בתיבת החיפוש ובחר לוח הבקרה מתוך התוצאות.

 2. בחר תוכניות > תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Microsoft Office ובחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש גירסאות חדשות יותר של Office, בצע את השלבים במאמר הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office במחשב PC או Mac.

כדי להתקין מחדש את Office 2016 או Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2016 או Office 2013.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל windows +‏ x
 2. בחר תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Office שברשותך ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש גירסאות חדשות יותר של Office, בצע את השלבים במאמר הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office במחשב PC או Mac.

כדי להתקין מחדש את Office 2016 או Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2016 או Office 2013.

 1. לחץ על התחל >‏ לוח הבקרה.

 2. לחץ על תוכניות > תוכניות ותכונות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על יישום Office שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 4. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש גירסאות חדשות יותר של Office, בצע את השלבים במאמר הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office במחשב PC או Mac.

כדי להתקין מחדש את Office 2016 או Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2016 או Office 2013.

אפשרות 2 - הסרת ההתקנה של Office לחלוטין באמצעות כלי התיקון הקל

 1. לחץ על לחצן תיקון נוח זה כדי להסיר את התקנת Office.

  לחצן הורדה של תיקון קל המציין שיש תיקון אוטומטי זמין
 2. לקבלת שאר השלבים שמציגים כיצד לשמור את התיקון הקל ולהשתמש בו, בחר את הדפדפן שלך מהרשימה הנפתחת שלהלן:

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר פתח כדי לפתוח את הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

   בחר באפשרות ’פתח’ כדי לפתוח את כלי התיקון הקל O15CTRRemove.diagcab

   אם הקובץ אינו נפתח אוטומטית, בחר שמור > פתח תיקיה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ (שמו אמור להתחיל ב- O15CTRRemove) כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  4. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב להתקין את Office.

  1. בפינה הימנית התחתונה, בחר את הקובץ o15CTRRemove ומהרשימה הנפתחת, בחר Show in folder (הצג בתיקיה).

   מהרשימה הנפתחת, בחר 'הצג בתיקיה'

   לחץ פעמיים על ההורדה o15CTRRemove כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  4. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב להתקין את Office.

  1. בחר Save File (שמור קובץ) ולאחר מכן בחר OK (אישור).

   שמירת קובץ O15CTRRemove.diagcab ב- Firefox

   בחלון הדפדפן בפינה העליונה, בחר Show all downloads (הצג את כל ההורדות). בספריה, בחר Downloads (הורדות) > O15CTRRemove.diagcab ולאחר מכן בחר את סמל התיקיה. לחץ פעמיים על הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  4. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב להתקין את Office.

התקנת Office

כדי להתקין מחדש גירסאות חדשות יותר של Office, בצע את השלבים במאמר הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office במחשב PC או Mac.

כדי להתקין מחדש את Office 2016 או Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2016 או Office 2013.

הערה: תיקון קל זה לא יפעל אם התקנת את Office דרך חנות Windows. כדי להסיר את התקנת Office בחנות Windows, עבור אל התחל > הגדרות > יישומים ותכונות. גלול ברשימה עד שתמצא את יישומי Microsoft Office לשולחן העבודה. בחר הסר התקנה.

אפשרות 3 - הסרת ההתקנה של Office באופן ידני

אם כלי התיקון הקל אינו מסיר לחלוטין את התקנת Office ממחשב PC, תוכל להסיר את התקנת Office באופן ידני. ראה:

התקנה מחדש של Office

כדי להתקין מחדש גירסאות חדשות יותר של Office, בצע את השלבים במאמר הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office במחשב PC או Mac.

כדי להתקין מחדש את Office 2016 או Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2016 או Office 2013.

אפשרות 1 - הסרת ההתקנה של Office 2013 באמצעות לוח הבקרה

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לראות את השלבים להסרת ההתקנה של Office מלוח הבקרה.

 1. בתפריט התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 , הזן לוח הבקרה בתיבת החיפוש ובחר לוח הבקרה מתוך התוצאות.

 2. בחר תוכניות > תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Microsoft Office ובחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדין להתקין מחדש את Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2013 במחשב PC

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל windows +‏ x
 2. בחר תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Office שברשותך ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדין להתקין מחדש את Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2013 במחשב PC

 1. לחץ על התחל >‏ לוח הבקרה.

 2. לחץ על תוכניות > תוכניות ותכונות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על יישום Office שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 4. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדין להתקין מחדש את Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2013 במחשב PC

אפשרות 2 - הסרה מלאה של התקנת Office 2013 באמצעות כלי התיקון הקל

 1. לחץ על לחצן תיקון נוח זה כדי להסיר את התקנת Office.

  לחצן הורדה של תיקון קל המציין שיש תיקון אוטומטי זמין
 2. בחר את הדפדפן שלך מהרשימה הנפתחת כדי לגלות כיצד לשמור ולאחר מכן להפעיל את הקובץ.

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר שמור.

   בחר 'שמור' כדי לפתוח את התיקון הקל o15-ctrremove.diagcab
  2. בתיבה הבאה שמציינת o15-ctrremove.diagcab סיים את ההורדה, לחץ על פתח.

  3. אשף הסרת ההתקנה של Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  4. כאשר ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה תוצג על המסך, פעל לפי ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר פתח כדי לפתוח את הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

   בחר באפשרות ’פתח’ כדי לפתוח את כלי התיקון הקל O15CTRRemove.diagcab

   אם הקובץ אינו נפתח אוטומטית, בחר שמור > פתח תיקיה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ (שמו אמור להתחיל ב- O15CTRRemove) כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  1. בפינה הימנית התחתונה, בחר את הקובץ o15CTRRemove ומהרשימה הנפתחת, בחר Show in folder (הצג בתיקיה).

   מהרשימה הנפתחת, בחר 'הצג בתיקיה'

   לחץ פעמיים על ההורדה o15CTRRemove כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  1. בחר Save File (שמור קובץ) ולאחר מכן בחר OK (אישור).

   שמירת קובץ O15CTRRemove.diagcab ב- Firefox

   בחלון הדפדפן בפינה העליונה, בחר Show all downloads (הצג את כל ההורדות). בספריה, בחר Downloads (הורדות) > O15CTRRemove.diagcab ולאחר מכן בחר את סמל התיקיה. לחץ פעמיים על הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

כדין להתקין מחדש את Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2013 במחשב PC

אפשרות 3 - הסרת ההתקנה של Office 2013 באופן ידני

אם כלי התיקון הקל אינו מסיר לחלוטין את התקנת Office ממחשב PC, תוכל להסיר את התקנת Office באופן ידני. ראה:

התקנה מחדש של Office

כדין להתקין מחדש את Office 2013, ראה הורדה והתקנה או התקנה מחדש של Office 2013 במחשב PC

אפשרות 1 - הסרת ההתקנה של Office 2010 באמצעות לוח הבקרה

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לראות את השלבים להסרת ההתקנה של Office מלוח הבקרה.

 1. בתפריט התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 , הזן לוח הבקרה בתיבת החיפוש ובחר לוח הבקרה מתוך התוצאות.

 2. בחר תוכניות > תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Microsoft Office ובחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש את Office 2010, ראה התקנת Office 2010.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל windows +‏ x
 2. בחר תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Office שברשותך ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש את Office 2010, ראה התקנת Office 2010.

 1. לחץ על התחל >‏ לוח הבקרה.

 2. לחץ על תוכניות > תוכניות ותכונות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על יישום Office שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 4. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש את Office 2010, ראה התקנת Office 2010.

 1. פתח את תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

 2. אתר את הערך של Microsoft Office ברשימת התוכניות המותקנות.

 3. בחר אותו ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה (או על הסר ב- Windows XP).

 4. חזור על הפעולה אם אתה רואה כמה מוצרי Office ברשימה.

 5. הפעל מחדש את המחשב.

כדי להתקין מחדש את Office 2007, ראה התקנת Office 2007.

אפשרות 2 - הסרה מלאה של התקנת Office 2010 באמצעות כלי התיקון הקל

הערה: כלי זה לתיקון קל פועל רק אם אתה משתמש ב- Windows 7‏, Windows 8,‏ Windows 8.1 או Windows 10. אם יש לך מערכת הפעלה ישנה יותר (כגון Windows Vista או Windows XP שאינן נתמכות עוד), הסר את ההתקנה של Office מלוח הבקרה או הסר את התקנתו באופן ידני.

 1. לחץ על לחצן תיקון נוח זה כדי להסיר את התקנת Office.

  לחצן הורדה של תיקון קל המציין שיש תיקון אוטומטי זמין
 2. בחר את הדפדפן שלך מהרשימה הנפתחת כדי לגלות כיצד לשמור ולאחר מכן להפעיל את הקובץ.

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר שמור.

   בחר 'שמור' כדי לפתוח את התיקון הקל o15-ctrremove.diagcab
  2. בתיבה הבאה שמציינת o15-ctrremove.diagcab סיים את ההורדה, לחץ על פתח.

  3. אשף הסרת ההתקנה של Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  4. כאשר ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה תוצג על המסך, פעל לפי ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר פתח כדי לפתוח את הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

   בחר באפשרות ’פתח’ כדי לפתוח את כלי התיקון הקל O15CTRRemove.diagcab

   אם הקובץ אינו נפתח אוטומטית, בחר שמור > פתח תיקיה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ (שמו אמור להתחיל ב- O15CTRRemove) כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  1. בפינה הימנית התחתונה, בחר את הקובץ o15CTRRemove ומהרשימה הנפתחת, בחר Show in folder (הצג בתיקיה).

   מהרשימה הנפתחת, בחר 'הצג בתיקיה'

   לחץ פעמיים על ההורדה o15CTRRemove כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  1. בחר Save File (שמור קובץ) ולאחר מכן בחר OK (אישור).

   שמירת קובץ O15CTRRemove.diagcab ב- Firefox

   בחלון הדפדפן בפינה העליונה, בחר Show all downloads (הצג את כל ההורדות). בספריה, בחר Downloads (הורדות) > O15CTRRemove.diagcab ולאחר מכן בחר את סמל התיקיה. לחץ פעמיים על הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

כדי להתקין מחדש את Office 2010, ראה התקנת Office 2010.

אפשרות 3 - הסרת ההתקנה של Office 2010 באופן ידני

אם כלי התיקון הקל אינו מסיר לחלוטין את התקנת Office ממחשב PC, תוכל להסיר את התקנת Office באופן ידני. ראה:

התקנה או הסרה של רכיבי תוכנית בודדים של Office

בעת הניסיון הראשון להשתמש בתכונה שטרם הותקנה, Office בדרך כלל מתקין את התכונה באופן אוטומטי.

אם התכונה הרצויה לא מותקנת באופן אוטומטי, או אם ברצונך להסיר תוכניות בודדות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל התוכניות.

 2. ב- Microsoft Windows, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • Windows 7 ו- Windows Vista‏     לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על תוכניות ותכונות. לחץ על שם החבילה או התוכנית של Microsoft Office שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

   הערה: בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על תוכניות ותכונות. לחץ על שם החבילה או התוכנית של Microsoft Office שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

  • Microsoft Windows XP    לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על שינוי או הסרה של תוכניות. לחץ על שם החבילה או התוכנית של Microsoft Office שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

   הערה: בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות, לחץ על שם החבילה או התוכנית של Microsoft Office שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

 4. בתיבת הדו-שיח התקנת Office, לחץ על הוסף או הסר תכונות ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. לחץ על אפשרויות ההתקנה המותאמות אישית הרצויות:

  • לחץ על סימן חיבור (+) כדי להרחיב תיקיה ולהציג תכונות נוספות.

  • הסימן לצד כל תכונה מציין את אופן ההתקנה של התכונה כברירת מחדל. באפשרותך לשנות את אופן ההתקנה של התכונה על-ידי לחיצה על הסימן שלה ולאחר מכן בחירה בסימן אחר מהרשימה המופיעה. להלן הסימנים ומשמעויותיהם:

   הפעל מהמחשב שלי הפעל מהמחשב שלי     התוכנה תותקן ותאוחסן בדיסק הקשיח שלך כאשר תשלים את ההתקנה. תוכנות משנה לא יותקנו ולא יאוחסנו בדיסק הקשיח.

   הפעל מהמחשב שלי הפעל הכל מהמחשב שלי     התוכנה וכל תוכנות המשנה שלה יותקנו ויאוחסנו בדיסק הקשיח בעת השלמת התקנה.

   התקנה בשימוש הראשון התקנה בשימוש הראשון     התוכנה תותקן בדיסק הקשיח שלך כאשר תשתמש בתוכנה בפעם הראשונה. במועד זה, ייתכן שתידרש גישה לתקליטור או לשרת הרשת מהם בוצעה ההתקנה המקורית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה עבור כל התוכנות.

   לא זמין לא זמין     התוכנה לא תותקן מכיוון שאינה זמינה.

  • אם לתכונה יש תכונות משנה, סימן עם רקע לבן מציין שלתכונה ולכל תכונות המשנה שלה יש אותה שיטת התקנה. סימן עם רקע אפור מציין שלתכונה ולתכונות המשנה שלה יש שילוב של שיטות התקנה שונות.

  • באפשרותך גם להשתמש בלוח המקשים כדי לעבור בין תכונות ולשנות את האפשרויות שלהן. השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה כדי לבחור תכונות. השתמש במקש חץ שמאלה כדי להרחיב תכונה המכילה תכונת משנה אחת או יותר. השתמש במקש חץ ימינה כדי לכווץ תכונה מורחבת. לאחר שבחרת את התכונה שברצונך לשנות, הקש על מקש רווח כדי להציג את התפריט של אפשרויות ההתקנה. השתמש במקשי חץ למעלה וחץ למטה כדי לבחור באפשרות ההתקנה הרצויה ולאחר מכן הקש ENTER.

 6. כאשר סיימת לבחור את אפשרויות ההתקנה המותאמות אישית הרצויות לך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על שדרג. לחצן זה מופיע אם ההתקנה מזהה גירסה קודמת של אותה תוכנית Office במחשב שלך.

  • לחץ על התקן כעת. לחצן זה מופיע אם ההתקנה אינה מזהה גירסה קודמת של אותה תוכנית Office במחשב שלך.

התקנה מחדש של Office

כדי להתקין מחדש את Office 2010, ראה התקנת Office 2010.

אפשרות 1 - הסרת ההתקנה של Office באמצעות לוח הבקרה

בחר את מערכת ההפעלה שלך להלן כדי לראות את השלבים להסרת ההתקנה של Office מלוח הבקרה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה.

 2. בחר תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Microsoft Office שברשותך ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש את Office 2007, ראה התקנת Office 2007.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל windows +‏ x
 2. בחר תוכניות ותכונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוצר Office שברשותך ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 3. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש את Office 2007, ראה התקנת Office 2007.

 1. לחץ על התחל >‏ לוח הבקרה.

 2. לחץ על תוכניות > תוכניות ותכונות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על יישום Office שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  הערה: אם התקנת חבילת Office, כגון Office Home and Student או שיש לך מנוי Office, חפש את שם החבילה. אם קנית יישום Office אחד, כגון Word או Visio, חפש את שם היישום.

 4. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.

כדי להתקין מחדש את Office 2007, ראה התקנת Office 2007.

 1. פתח את תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

 2. אתר את הערך של Microsoft Office ברשימת התוכניות המותקנות.

 3. בחר אותו ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה (או על הסר ב- Windows XP).

 4. חזור על הפעולה אם אתה רואה כמה מוצרי Office ברשימה.

 5. הפעל מחדש את המחשב.

כדי להתקין מחדש את Office 2007, ראה התקנת Office 2007.

אפשרות 2 - הסרת ההתקנה של Office 2007 משתמשת באופן אוטומטי בכלי התיקון הקל

הערה: כלי זה לתיקון קל פועל רק אם אתה משתמש ב- Windows 7‏, Windows 8,‏ Windows 8.1 או Windows 10. אם יש לך מערכת הפעלה ישנה יותר (כגון Windows Vista או Windows XP שאינן נתמכות עוד), הסר את ההתקנה של Office 2007 מלוח הבקרה או הסר אותו באופן ידני.

 1. לחץ על לחצן תיקון נוח זה כדי להסיר את התקנת Office.

  לחצן הורדה של תיקון קל המציין שיש תיקון אוטומטי זמין
 2. בחר את הדפדפן שלך מהרשימה הנפתחת כדי לגלות כיצד לשמור ולאחר מכן להפעיל את הקובץ.

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר שמור.

   בחר 'שמור' כדי לפתוח את התיקון הקל o15-ctrremove.diagcab
  2. בתיבה הבאה שמציינת o15-ctrremove.diagcab סיים את ההורדה, לחץ על פתח.

  3. אשף הסרת ההתקנה של Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  4. כאשר ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה תוצג על המסך, פעל לפי ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

  1. בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר פתח כדי לפתוח את הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

   בחר באפשרות ’פתח’ כדי לפתוח את כלי התיקון הקל O15CTRRemove.diagcab

   אם הקובץ אינו נפתח אוטומטית, בחר שמור > פתח תיקיה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ (שמו אמור להתחיל ב- O15CTRRemove) כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  1. בפינה הימנית התחתונה, בחר את הקובץ o15CTRRemove ומהרשימה הנפתחת, בחר Show in folder (הצג בתיקיה).

   מהרשימה הנפתחת, בחר 'הצג בתיקיה'

   לחץ פעמיים על ההורדה o15CTRRemove כדי להפעיל את כלי התיקון הקל.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

  1. בחר Save File (שמור קובץ) ולאחר מכן בחר OK (אישור).

   שמירת קובץ O15CTRRemove.diagcab ב- Firefox

   בחלון הדפדפן בפינה העליונה, בחר Show all downloads (הצג את כל ההורדות). בספריה, בחר Downloads (הורדות) > O15CTRRemove.diagcab ולאחר מכן בחר את סמל התיקיה. לחץ פעמיים על הקובץ O15CTRRemove.diagcab.

  2. אשף הסרת ההתקנה של Microsoft Office מופעל. בחר הבא ופעל לפי ההנחיות.

  3. כאשר תוצג על המסך ההודעה הסרת ההתקנה הצליחה, בצע את ההנחיה להפעלה מחדש של המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. בחר הבא.

אפשרות 3 - הסרת ההתקנה של Office 2007 באופן ידני

אם כלי התיקון הקל אינו מסיר לחלוטין את התקנת Office ממחשב PC, תוכל להסיר את התקנת Office באופן ידני. ראה:

התקנה מחדש של Office 2007

כדי להתקין מחדש את Office 2007, ראה התקנת Office 2007.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×