הנפשה, וידאו ושמע

הנפשת טקסט או אובייקטים

הנפשת טקסט או אובייקטים

ניתן להנפיש טקסט, תמונות, צורות, טבלאות, גרפיקת SmartArt ואובייקטים נוספים במצגת PowerPoint.

אפקטים יכולים לגרום לאובייקט להופיע, להיעלם או לזוז. הם יכולים לשנות את הגודל או הצבע של האובייקט.

PowerPoint 2013

1:54

קיים גם סרטון קשור בנושא הנפשת טקסט.

עצה: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

הוספת הנפשות לטקסט, לתמונות, לצורות ועוד במצגת

 1. בחר את האובייקט או הטקסט שברצונך להנפיש.

 2. בחר הנפשות ובחר הנפשה.

 3. בחר אפשרויות אפקט ובחר אפקט.

ניהול הנפשות ואפקטים

קיימות כמה דרכים להפעלת הנפשות במצגת:

 • בעת לחיצה: הפעל הנפשה בעת לחיצה על שקופית.

 • עם הקודם: הפעל הנפשה באותו זמן שבו מופעלת ההנפשה הקודמת ברצף.

 • אחרי הקודם: הפעל הנפשה מיד לאחר הפעלת ההנפשה הקודמת.

 • משך זמן: הארך או קצר את האפקט.

 • השהיה: הוסף זמן לפני הפעלת אפקט.

הוספת אפקטים נוספים להנפשה

 1. בחר אובייקט או טקסט עם הנפשה.

 2. בחר הוסף הנפשה ובחר הנפשה.

שינוי סדר ההנפשות

 1. בחר סמן הנפשה.

 2. בחר את האפשרות הרצויה:

  • העבר לפני: העבר את ההנפשה כך שהיא תופיע מוקדם יותר ברצף.

  • העבר אחרי: העבר את ההנפשה כך שהיא תופיע מאוחר יותר ברצף.

הוספת הנפשה לאובייקטים מקובצים

ניתן להוסיף הנפשה לאובייקטים מקובצים, לטקסט מקובץ ועוד.

 1. הקש Ctrl ובחר את האובייקטים הרצויים.

 2. בחר עיצוב אובייקט > קבץ > קבץ כדי לקבץ את האובייקטים.

 3. בחר הנפשות ובחר הנפשה.

הוספת הנפשה לאובייקט

 1. בחר את האובייקט שברצונך להנפיש.

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה הנפשה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן בחר את אפקט ההנפשה הרצוי.

  הקבוצה 'הנפשה' בכרטיסיה 'הנפשות'.

  האפקטים הפופולריים ביותר מוצגים. אם אתה מעוניין באפשרויות נוספות, לחץ על האפשרות עוד בחלק התחתון של הגלריה.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

המהירות של האפקט נקבעת על-ידי ההגדרה משך.

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת תזמון, בתיבה משך זמן, הזן את מספר השניות שברצונך שאפקט ההנפשה יפעל.

  האפשרות 'משך זמן' עבור אפקטי הנפשה ב- PowerPoint

  (מקסימום: 59 שניות. מינימום: ‎.01 שניות. ניתן להקליד משך זמן או להשתמש בחצים למעלה או למטה כדי לבחור ערך מצטבר רגיל.)

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת אפשרויות תזמון, פתח את הרשימה התחלה ובחר אחת משלוש האפשרויות המתוארות להלן:

  הפעלת אפשרויות עבור הנפשות ב- PowerPoint

  בחר

  כדי להתחיל את אפקט ההנפשה

  בעת לחיצה

  בעת לחיצה על השקופית

  עם הקודם

  במקביל לאפקט ההנפשה הקודם ברשימה. (לחיצה אחת מפעילה שני אפקטי הנפשה או יותר בו-זמנית.)

  לאחר הקודם

  מיד לאחר שאפקט ההנפשה הקודם ברשימה מסיים לפעול. (לא נדרשת לחיצה נוספת כדי להפעיל אפקט הנפשה זה.)

האפשרות השהיה קובעת את משך הזמן שחולף לפני תחילת אפקט הנפשה ספציפי — לאחר ביצוע לחיצה או לאחר סיום אפקט ההנפשה הקודם.

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת אפשרויות תזמון, בקבוצה השהיה, ציין את משך הזמן בשניות.

האפשרות 'השהיה' עבור אפקטי הנפשה ב- PowerPoint

כדי לסדר מחדש ערכה של הנפשות בשקופית:

 1. פתח את חלונית ההנפשה: בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, בחר חלונית הנפשה.

 2. בחלונית ההנפשה, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לסדר מחדש.

 3. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה תזמון, תחת סדר מחדש הנפשה בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות תזמון עבור הנפשות ב- PowerPoint
  • בחר העבר לפני כדי להעביר את האפקט מקום אחד למעלה בסדר ההנפשה.

  • בחר העבר אחרי כדי להעביר את האפקט מקום אחד למטה בסדר ההנפשה.

  ניתן לבחור אפשרות מספר פעמים, בהתאם לצורך, כדי להעביר את האפקט שנבחר למקום המתאים בסדר ההנפשה.

בעת הנפשת אובייקט, מופיע סמן מספרי קטן מימין לאובייקט כדי לציין את הנוכחות של אפקט הנפשה ואת מקומו ברצף ההנפשות בשקופית הנוכחית.

 1. בחר את הספרה של ההנפשה שברצונך להסיר.

 2. הקש על מקש Delete בלוח המקשים.

לקבלת תיאור מקיף יותר, ראה שינוי, הסרה או כיבוי של אפקטי הנפשה.

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להוסיף לו מספר הנפשות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על הוסף הנפשה.

  הקבוצה 'הנפשה מתקדמת' בכרטיסיה 'הנפשות'.

לאחר שהוספת אפקט הנפשה אחד או יותר, כדי לוודא שהאפקטים אכן פועלים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על תצוגה מקדימה.

  הקבוצה 'תצוגה מקדימה' בכרטיסיה 'הנפשות'.

הימנע מהצורך להנפיש באופן ידני כמה אובייקטים באותו אופן: השתמש ב'מברשת הנפשה' כדי להעתיק הנפשות מאובייקט אחד לאובייקט אחר. לקבלת פרטים מלאים וסרטון הדגמה מהיר, ראה שכפול הנפשות באמצעות 'מברשת הנפשה'.

האפשרות 'מברשת הנפשה' זמינה בסרגל הכלים 'הנפשה' ברצועת הכלים כאשר פריט מונפש נבחר בשקופית

החלת אפקט הנפשה

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להנפיש.

  "אובייקט" בהקשר זה הוא כל פריט בשקופית, כגון תמונה, תרשים או תיבת טקסט. נקודות אחיזה לשינוי גודל מופיעות מסביב לאובייקט בעת בחירתו בשקופית.

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה הנפשות, בחר את אפקט ההנפשה הרצוי מתוך הרשימה הנפש.

  הנפשות מוכללות

  אם האובייקט שנבחר הוא תיבת טקסט, יהיו לך שתי אפשרויות עבור כל סוג של הנפשה ברשימה הנפש:

  • הכל בבת אחת: ההנפשה מתרחשת עבור כל הטקסט בו זמנית.

  • לפי פיסקאות ברמה ראשונה: ההנפשה מתרחשת בנפרד עבור כל פיסקה של תיבת הטקסט, כל אחת בתורה.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 • בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להסיר ממנו את ההנפשה.

 • בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, בחר ללא הנפשה מתוך הרשימה הנפש.

לקבלת תיאור מקיף יותר, ראה שינוי, הסרה או כיבוי של אפקטי הנפשה.

כדי לקבל שליטה רבה יותר על האופן והמועד שבהם מוחלים האפקטים, ניתן ליצור ולהחיל הנפשה מותאמת אישית. לדוגמה, ניתן להגדיל או לכווץ לטקסט, לגרום לו להסתובב או לנצנץ וכן להגדיר הנפשה כך שתשמע את צליל התשואות בעת חשיפת תמונה. ניתן להחיל יותר מהנפשה אחת, כדי לגרום לשורת טקסט להתעופף פנימה עם או בלי צליל, ולאחר מכן לגרום לטקסט להתעופף החוצה. ניתן להשתמש באפשרויות הדגשה, כניסה, או יציאה בנוסף לנתיבי תנועה מוגדרים מראש או מותאמים אישית.

ניתן ליצור הנפשות מותאמות אישית בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית חלונית משימות, אשר מציגה מידע חשוב אודות אפקט הנפשה, כולל סוג האפקט, סדר האפקטים המרובים אחד ביחס לשני וחלק מהטקסט של האפקט.

חלונית המשימות 'הנפשה מותאמת אישית'

1. סמלים מציינים את תזמון אפקט ההנפשה ביחס לאירועים אחרים בשקופית. לבחירתך האפשרויות שלהלן:

 • התחל בלחיצה (סמל עכבר, מוצג כאן): אפקט ההנפשה מתחיל בעת לחיצה על השקופית.

 • התחל עם הקודם (ללא סמל): אפקט ההנפשה מתחיל כאשר האפקט הקודם ברשימה מתחיל לפעול (כלומר, לחיצה אחת מבצעת שני אפקטי הנפשה או יותר).

 • התחל לאחר הקודם (סמל שעון): אפקט ההנפשה מתחיל מיד לאחר שהפעלת האפקט הקודם ברשימה מסתיימת (כלומר, לא נדרשת לחיצה נוספת כדי להתחיל את הפעלת ההנפשה הבאה).

2. בחר פריט ברשימה כדי להציג את סמל התפריט (חץ למטה), ולאחר מכן לחץ על הסמל כדי לחשוף את התפריט.

3. מספרים מציינים את הסדר שבו מופעלים אפקטי הנפשה. מספרים גם מתאימים לתוויות המשויכות לפריטים מונפשים בתצוגה רגילה בעת הצגת חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

4. סמלים מייצגים את סוג אפקט ההנפשה. בדוגמה זו, מדובר באפקט הדגשה.

פריטים מונפשים מצוינים בשקופית על-ידי תגית ממוספר שאינה מודפסת. תגית זו מתאימה לאפקטים ברשימה הנפשה מותאמת אישית והתגית מוצגת לצד הטקסט או האובייקט. התגית מופיעה רק בתצוגה 'רגילה' בעת הצגת חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

כדי להחיל אפקט הנפשה מותאם אישית על Office PowerPoint 2007, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להנפיש.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 3. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על הוסף אפקט ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לגרום לטקסט או לאובייקט להיכנס עם אפקט, הצבע על כניסה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט, כגון אפקט סחרור, לטקסט או לאובייקט שהנו גלוי כבר בשקופית, הצבע על הדגשה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט שיגרום לטקסט או לאובייקט לצאת מהשקופית בשלב מסוים, הצבע על יציאה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט שגורם לטקסט או לאובייקט לזוז בדפוס מסוים, הצבע על נתיבי תנועה ולאחר מכן לחץ על נתיב.

 4. כדי לציין כיצד להחיל את האפקט על הטקסט או האובייקט שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אפקט ההנפשה המותאם אישית ברשימה הנפשה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט בתפריט הקיצור.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין הגדרות עבור טקסט, בכרטיסיות אפקט, תזמון והנפשת טקסט, לחץ על האפשרויות שברצונך להשתמש בהן כדי להנפיש את הטקסט.

  • כדי לציין הגדרות עבור אובייקט, בכרטיסיות אפקט ותזמון, לחץ על האפשרויות שברצונך להשתמש בהן כדי להנפיש את האובייקט.

אפקטים מופיעים ברשימה הנפשה מותאמת אישית בסדר שאתה מוסיף אותם.

השתמש בשלבים הבאים כדי להחיל אפקטי צליל על תבליטים של טקסט שהוספת להם אפקטי הנפשה. כדי להתחיל, השקופית אמורה להיראות בערך כך.

השקופית מכילה אפקטי הנפשה של 'כניסה' ו'יציאה'

וחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית נראית בערך כך.

החלונית 'הנפשה מותאמת אישית' מציגה אפקטי הנפשה של 'כניסה' ו'יציאה'

בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, ברשימה הנפשה מותאמת אישית, לחץ על החץ מימין לאפקט הנפשה שהוחל על התבליט הראשון של הטקסט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

  אפשרויות אפקט

 2. בכרטיסיה אפקט, תחת שיפורים, ברשימה צליל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר צליל.

  • כדי להוסיף צליל מתוך קובץ, בחר צליל אחר ולאחר מכן אתר את קובץ הצליל שבו ברצונך להשתמש.

 3. חזור על שלבים 1 ו- 2 עבור כל תבליט טקסט שברצונך להוסיף לו אפקט צליל.

לאחר שהוספת אפקט הנפשה אחד או יותר, כדי לוודא שהאפקטים אכן פועלים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלק התחתון של חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על הפעל.

בדיקת אפקטי ההנפשה

החלת הנפשה

 1. בחר את האובייקט או את הטקסט בשקופית שברצונך להנפיש.

  "אובייקט" בהקשר זה הוא כל פריט בשקופית, כגון תמונה, תרשים או תיבת טקסט. נקודות אחיזה לשינוי גודל מופיעות מסביב לאובייקט בעת בחירתו בשקופית. (למטרות הנפשה, פיסקה בתוך תיבת טקסט גם היא אובייקט, אך היא לא תכלול נקודות אחיזה לשינוי גודל כשתבחר אותה; במקום זאת, תיבת הטקסט כולה כוללת נקודות אחיזה לשינוי גודל.)

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, פתח את גלריית ההנפשות ובחר את ההנפשה הרצויה.

  האפשרויות בגלריה 'הנפשות' ב- PowerPoint Online
 3. בכרטיסיה הנפשות, פתח את הרשימה אפשרויות אפקטים כדי לבחור מבין האפשרויות הזמינות. אפשרויות האפקטים זמינות עבור טקסט או לבחירת הכיוון או העוצמה של ההנפשה (לא כל ההנפשות כוללות אפשרויות אפקטים).

 4. כדי להציג הנפשה בתצוגה מקדימה, בכרטיסיה הצגת שקופיותשל רצועת הכלים, בחר 'הפעל מההתחלה'.

  כדי להתחיל הצגת שקופיות, בכרטיסיה 'תצוגה' של רצועת הכלים, בחר 'הפעל מההתחלה'.

  (אם ביטלת את רצועת הכלים הפשוטה יותר, אין לך כרטיסיה של הצגת שקופיות; במקום זאת, השתמש בכרטיסיה תצוגה כדי להתחיל את הצגת השקופיות.)

 5. בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על השקופית כדי להפעיל אפקט הנפשה.

הסרת אפקט הנפשה

 1. בחר את האובייקט המונפש.

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, פתח את גלריית ההנפשות ובחר ללא.

שינוי הסדר של אפקטי הנפשה

בעת הנפשת אובייקט, מופיע סמן מספרי קטן מימין לאובייקט כדי לציין את הנוכחות של אפקט הנפשה ואת מקומו ברצף ההנפשות בשקופית. סמנים אלה מופיעים כאשר הכרטיסיה הנפשה ברצועת הכלים נבחרת.

 1. בשקופית, בחר אובייקט מונפש.

 2. בכרטיסיה הנפשה ברצועת הכלים, בקבוצה תזמון, לחץ על העבר לפני או על העבר אחרי.

  כל לחיצה משנה את מיקום האובייקט בסדר ברמה אחת. המספור בסמני ההנפשה משתנה כדי לשקף את סדר האפקטים.

למידע נוסף

הצגת הטקסט בשורה אחת, במילה אחת או באות אחת בכל פעם

הוספת קובץ GIF מונפש לשקופית

החלת מספר אפקטי הנפשה על אובייקט אחד

הוספת אפקט הנפשה של נתיב תנועה

אפקטים תלת-ממדיים ב- PowerPoint

מעברים בין שקופיות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×