הנפשת טקסט או אובייקטים

באפשרותך להנפיש את הטקסט, התמונות, הצורות, הטבלאות, גרפיקת SmartArt ואובייקטים נוספים במצגת PowerPoint כדי להעניק להם אפקטים ויזואליים, כולל כניסות, יציאות, שינויי גודל או צבע ואף תנועה. בנה מצגת שקופיות המנפישה נקודות תבליט או אפילו קרדיטים להפקה.

(לאחר שתתחיל בהפעלת הסרטון, תוכל ללחוץ על החץ לשינוי גודל לחץ על החץ לשינוי גודל בחלק השמאלי התחתון של מסגרת הווידאו כדי להגדיל את הסרטון בחלק השמאלי התחתון של מסגרת הווידאו כדי להגדיל את הסרטון.)

PowerPoint 2013
4:05

הנפשה היא דרך נהדרת להדגיש נקודה, לשלוט בזרימת מידע ולהגדיל את העניין של הצופה. באפשרותך להחיל אפקטי הנפשה על שקופיות בודדות, תבנית בסיס לשקופיות או פריסות של שקופיות מותאמות אישית.

לקבלת מידע קשור, ראההגדרת הטקסט כך שהמילים יופיעו שורה אחת בכל פעם.

החלת הנפשה

 1. בחר את האובייקט או את הטקסט בשקופית שברצונך להנפיש.

  "אובייקט" בהקשר זה הוא כל פריט בשקופית, כגון תמונה, תרשים או תיבת טקסט. נקודות אחיזה לשינוי גודל מופיעות מסביב לאובייקט בעת בחירתו בשקופית. (למטרות הנפשה, פיסקה בתוך תיבת טקסט גם היא אובייקט, אך היא לא תכלול נקודות אחיזה לשינוי גודל כשתבחר אותה; במקום זאת, תיבת הטקסט כולה כוללת נקודות אחיזה לשינוי גודל.)

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, לחץ על הוסף הנפשה ובחר אפקט הנפשה.

  הוסף אפקט הנפשה ב- PowerPoint

  כדי לוודא שההנפשות יפעלו כשתציג את הצגת השקופיות, ודא כי בעת מעבר אל הצגת שקופיות > הגדר הצגת שקופיות, התיבה הצג ללא הנפשה אינה מסומנת. אם תיבה זו מסומנת, ההנפשות יופיעו בתצוגה המקדימה של הצגת השקופיות, אך לא כשתציג אותה.

כדי להחיל אפקטי הנפשה נוספים על אותו אובייקט, ראה החלת אפקטי הנפשה מרובים על אובייקט אחד. כדי להוסיף נתיב תנועה, ראה הוספת אפקט הנפשה של נתיב תנועה.

אפקטי כניסה ויציאה מסוימים (כגון היפוך, שחרור והצלפה) ואפקטי הדגשה מסוימים (כגון מברשת צבע וגל) זמינים רק עבור אובייקטים המכילים טקסט. אם ברצונך להחיל אפקט הנפשה שאינו זמין מסיבה זו, נסה להוסיף תו רווח בתוך האובייקט.

אפקטי הנפשה תלת-ממדיים

מנוייOffice 365 יכולים להוסיף אפקטי הנפשה לאובייקטים תלת-ממדיים:

 • הגעה או עזיבה

 • משטח מסתובב ונדנדה

 • קפיצה ופנייה

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.
משך: 58 שניות
מנוי Office 365

הנפשה תלת-ממדית זמינה למנויי Office 365 בלבד. המנויים מקבלים תכונות חדשות ושיפורים מדי חודש. לחץ כדי לנסות או לקנות מנוי.

שינוי המהירות של אפקט ההנפשה

המהירות של האפקט נקבעת על-ידי ההגדרה משך.

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת תזמון, בתיבה משך זמן, הזן את מספר השניות שברצונך שאפקט ההנפשה יפעל.

  אפשרויות תזמון עבור הנפשות ב- PowerPoint

  (מקסימום: 59 שניות. מינימום: ‎.01 שניות. ניתן להקליד משך זמן או להשתמש בחצים למעלה או למטה כדי לבחור ערך מצטבר רגיל.)

שינוי אופן ההתחלה של אפקט ההנפשה

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת אפשרויות תזמון, פתח את הרשימה התחלה ובחר אחת משלוש האפשרויות המתוארות להלן:

  כדי להתחיל את אפקט ההנפשה

  בחר

  בעת לחיצה על השקופית

  בעת לחיצה

  במקביל לאפקט ההנפשה הקודם ברשימה. (לחיצה אחת מתחילה שני אפקטי הנפשה ומעלה בו-זמנית.)

  עם הקודם

  מיד לאחר שאפקט ההנפשה הקודם ברשימה מסיים לפעול. (לא נדרשת לחיצה נוספת כדי להתחיל אפקט הנפשה זה.)

  לאחר הקודם

  אפשרויות התחלה עבור הנפשות ב- PowerPoint

הגדרת הזמן בין אפקטי הנפשה

האפשרות עיכוב קובעת את משך הזמן שחולף לפני תחילת אפקט הנפשה ספציפי — לאחר ביצוע לחיצה או לאחר סיום אפקט ההנפשה הקודם.

שינוי הסדר של אפקטי ההנפשה בשקופית

כדי לסדר מחדש ערכה של הנפשות בשקופית:

 1. פתח את חלונית ההנפשה: בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, בחר חלונית הנפשה.

 2. בחלונית ההנפשה, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לסדר מחדש.

 3. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה תזמון, תחת סדר מחדש הנפשה בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות תזמון עבור הנפשות ב- PowerPoint
  • בחר העבר לפני כדי להעביר את האפקט מקום אחד למעלה בסדר ההנפשה.

  • בחר העבר אחרי כדי להעביר את האפקט מקום אחד למטה בסדר ההנפשה.

  ניתן לבחור אפשרות מספר פעמים, בהתאם לצורך, כדי להעביר את האפקט שנבחר למקום המתאים בסדר ההנפשה.

הסרת אפקט הנפשה

בעת הנפשת אובייקט (כגון נקודת תבליט או תמונה), ספרה קטנה מופיעה מימין לאובייקט. ספרה זו מציינת את הנוכחות של אפקט הנפשה ואת מקומו בסדר ההנפשות בשקופית הנוכחית.

כדי להסיר הנפשה

 1. בחר את הספרה של ההנפשה שברצונך להסיר.

 2. הקש על מקש Delete בלוח המקשים.

לקבלת תיאור מקיף יותר, ראה שינוי או הסרה של אפקט הנפשה.

העתקת אפקטי הנפשה מאובייקט אחד לאובייקט אחר

הימנע מהצורך להנפיש באופן ידני כמה אובייקטים באותו אופן: השתמש ב'מברשת הנפשה' כדי להעתיק הנפשות מאובייקט אחד לאובייקט אחר. לקבלת פרטים מלאים וסרטון הדגמה מהיר, ראה שכפול הנפשות באמצעות 'מברשת הנפשה'.

האפשרות 'מברשת הנפשה' זמינה בסרגל הכלים 'הנפשה' ברצועת הכלים כאשר פריט מונפש נבחר בשקופית

הדגמה של הנפשה

לצפייה בסרטון בן חמש דקות המציג תכונות הנפשה רבות, ראה הדרכה: הוספת הנפשות לשקופיות

הוספת הנפשה לאובייקט

 1. בחר את האובייקט שברצונך להנפיש.

  "אובייקט" בהקשר זה הוא כל פריט בשקופית, כגון תמונה, תרשים או תיבת טקסט. נקודות אחיזה לשינוי גודל מופיעות מסביב לאובייקט בעת בחירתו בשקופית. (למטרות הנפשה, פיסקה בתוך תיבת טקסט גם היא אובייקט, אך היא לא תכלול נקודות אחיזה לשינוי גודל כשתבחר אותה; במקום זאת, תיבת הטקסט כולה כוללת נקודות אחיזה לשינוי גודל.)

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה הנפשה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן בחר את אפקט ההנפשה הרצוי.

  הקבוצה 'הנפשה' בכרטיסיה 'הנפשות'.
  • אם אינך רואה את אפקט ההנפשה הרצוי מסוג כניסה, יציאה, הדגשה או נתיב תנועה, לחץ על אפקטי כניסה נוספים, אפקטי הדגשה נוספים, אפקטי יציאה נוספים או נתיבי תנועה נוספים.

  • אפקטי כניסה ויציאה מסוימים (כגון היפוך, שחרור והצלפה) ואפקטי הדגשה מסוימים (כגון מברשת צבע וגל) זמינים רק עבור אובייקטים המכילים טקסט. אם ברצונך להחיל אפקט הנפשה שאינו זמין מסיבה זו, נסה להוסיף רווח בתוך האובייקט.

  • לאחר שהחלת הנפשה על אובייקט או טקסט, הפריטים המונפשים מתויגים בשקופית עם תגית מספר שאינה מודפסת, המוצגת לצד הטקסט או האובייקט. התגית מופיעה בתצוגה 'רגילה' בלבד אם הכרטיסיה הנפשות נבחרת או אם חלונית המשימות 'הנפשה' גלויה.

שינוי המהירות של אפקט ההנפשה

המהירות של האפקט נקבעת על-ידי ההגדרה משך.

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת תזמון, בתיבה משך זמן, הזן את מספר השניות שברצונך שאפקט ההנפשה יפעל.

  אפשרויות תזמון עבור הנפשות ב- PowerPoint

  (מקסימום: 59 שניות. מינימום: ‎.01 שניות. ניתן להקליד משך זמן או להשתמש בחצים למעלה או למטה כדי לבחור ערך מצטבר רגיל.)

שינוי אופן ההתחלה של אפקט ההנפשה

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת אפשרויות תזמון, פתח את הרשימה התחלה ובחר אחת משלוש האפשרויות המתוארות להלן:

  כדי להתחיל את אפקט ההנפשה

  בחר

  בעת לחיצה על השקופית

  בעת לחיצה

  במקביל לאפקט ההנפשה הקודם ברשימה. (לחיצה אחת מתחילה שני אפקטי הנפשה ומעלה בו-זמנית.)

  עם הקודם

  מיד לאחר שאפקט ההנפשה הקודם ברשימה מסיים לפעול. (לא נדרשת לחיצה נוספת כדי להתחיל אפקט הנפשה זה.)

  לאחר הקודם

  אפשרויות התחלה עבור הנפשות ב- PowerPoint

הגדרת הזמן בין אפקטי הנפשה

האפשרות עיכוב קובעת את משך הזמן שחולף לפני תחילת אפקט הנפשה ספציפי — לאחר ביצוע לחיצה או לאחר סיום אפקט ההנפשה הקודם.

שינוי הסדר של אפקטי ההנפשה בשקופית

כדי לסדר מחדש ערכה של הנפשות בשקופית:

 1. פתח את חלונית ההנפשה: בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, בחר חלונית הנפשה.

 2. בחלונית ההנפשה, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לסדר מחדש.

 3. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה תזמון, תחת סדר מחדש הנפשה בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות תזמון עבור הנפשות ב- PowerPoint
  • בחר העבר לפני כדי להעביר את האפקט מקום אחד למעלה בסדר ההנפשה.

  • בחר העבר אחרי כדי להעביר את האפקט מקום אחד למטה בסדר ההנפשה.

  ניתן לבחור אפשרות מספר פעמים, בהתאם לצורך, כדי להעביר את האפקט שנבחר למקום המתאים בסדר ההנפשה.

הסרת אפקט הנפשה

בעת הנפשת אובייקט (כגון נקודת תבליט או תמונה), ספרה קטנה מופיעה מימין לאובייקט. ספרה זו מציינת את הנוכחות של אפקט הנפשה ואת מקומו בסדר ההנפשות בשקופית הנוכחית.

כדי להסיר הנפשה

 1. בחר את הספרה של ההנפשה שברצונך להסיר.

 2. הקש על מקש Delete בלוח המקשים.

לקבלת תיאור מקיף יותר, ראה שינוי או הסרה של אפקט הנפשה.

החלת מספר אפקטי הנפשה על אובייקט יחיד

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להוסיף לו מספר הנפשות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על הוסף הנפשה.

  הקבוצה 'הנפשה מתקדמת' בכרטיסיה 'הנפשות'.

הצגת רשימה של ההנפשות הנמצאות כעת בשקופית

באפשרותך להציג את הרשימה של כל ההנפשות בשקופית בחלונית ההנפשה. חלונית ההנפשה מציגה מידע חשוב אודות אפקט הנפשה, כגון סוג האפקט, סדר האפקטים המרובים אחד ביחס לשני, שם האובייקט המושפע ומשך זמן האפקט.

כדי לפתוח את חלונית המשימות 'הנפשה', בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על חלונית הנפשה.

חלונית המשימות 'הנפשה'.

1. בחלונית המשימות, מספרים מציינים את הסדר שבו מופעלים אפקטי ההנפשה. המספרים בחלונית המשימות מתאימים לתגיות הממוספרות שאינן מודפסות, המוצגות בשקופית.

2. צירי זמן מייצגים את משך הזמן של האפקטים.

3. סמלים מייצגים את סוג אפקט ההנפשה. בדוגמה זו, מדובר באפקט יציאה.

4. בחר פריט ברשימה כדי להציג את סמל התפריט (חץ למטה), ולאחר מכן לחץ על הסמל כדי לחשוף את התפריט.

הערות: 

 • אפקטים מופיעים בחלונית המשימות 'הנפשה' בסדר שאתה מוסיף אותם.

 • ניתן גם להציג סמלים המציינים את תזמון ההתחלה של אפקטי הנפשה ביחס לאירועים אחרים בשקופית. כדי להציג את סמלי תזמון ההתחלה עבור כל ההנפשות, לחץ על סמל התפריט לצד אפקט הנפשה ובחר הסתר ציר זמן מתקדם.

 • קיימים מספר סוגים של סמלים שמציינים את תזמון ההתחלה של אפקטי הנפשה. לבחירתך האפשרויות שלהלן:

  • התחל בלחיצה (סמל עכבר, מוצג כאן): ההנפשה מתחילה בעת לחיצה על העכבר.

  • התחל עם הקודם (ללא סמל): אפקט ההנפשה מתחיל לפעול במקביל לאפקט הקודם ברשימה. הגדרה זו משלבת אפקטים מרובים בו-זמנית.

  • התחל לאחר הקודם (סמל שעון): אפקט ההנפשה מתחיל מיד לאחר שאפקט ההנפשה הקודם ברשימה מסיים לפעול.

הגדרת האפשרויות, התזמון או הסדר של אפקטים עבור הנפשה

 • כדי להגדיר את אפשרויות האפקט עבור הנפשה, בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה, לחץ על החץ שמימין לאפשרויות אפקט ולחץ על האפשרות המבוקשת.

 • באפשרותך לציין את תזמון ההתחלה, המשך או ההשהיה עבור הנפשה בכרטיסיה הנפשות.

  • כדי להגדיר תזמון התחלה עבור הנפשה, בקבוצה תזמון, לחץ על החץ משמאל לתפריט התחל ובחר את התזמון הרצוי.

  • כדי להגדיר את משך זמן ההפעלה של ההנפשה, בקבוצה תזמון, הזן את מספר השניות המבוקש בתיבה משך זמן.

  • כדי להגדיר השהיה לפני תחילת ההנפשה, בקבוצה תזמון, הזן את מספר השניות המבוקש בתיבה השהיה.

 • כדי לבצע סידור מחדש להנפשה ברשימה, בחלונית המשימות הנפשה, בחר בהנפשה שברצונך לסדר מחדש ובכרטיסיה הנפשות, בקבוצה תזמון, תחת סדר מחדש הנפשה, בחר באפשרות העבר לפני כדי לגרום להנפשה להתרחש לפני הנפשה אחרת ברשימה, או בחר באפשרות העבר אחרי כדי לגרום להנפשה להתרחש לאחר הנפשה אחרת ברשימה.

בדיקת אפקט ההנפשה

לאחר שהוספת אפקט הנפשה אחד או יותר, כדי לוודא שהאפקטים אכן פועלים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על תצוגה מקדימה.

  הקבוצה 'תצוגה מקדימה' בכרטיסיה 'הנפשות'.

העתקת אפקטי הנפשה מאובייקט אחד לאובייקט אחר

הימנע מהצורך להנפיש באופן ידני כמה אובייקטים באותו אופן: השתמש ב'מברשת הנפשה' כדי להעתיק הנפשות מאובייקט אחד לאובייקט אחר. לקבלת פרטים מלאים וסרטון הדגמה מהיר, ראה שכפול הנפשות באמצעות 'מברשת הנפשה'.

האפשרות 'מברשת הנפשה' זמינה בסרגל הכלים 'הנפשה' ברצועת הכלים כאשר פריט מונפש נבחר בשקופית

מבט כולל על הנפשות

ניתן להשתמש באפקטי ההנפשה המוכללים ב- Microsoft Office PowerPoint 2007, או ליצור אפקטים מותאמים אישית משלך. באפשרותך להחיל אפקטי הנפשה על שקופיות בודדות, על תבנית בסיס לשקופיות, או על פריסות של שקופיות מותאמות אישית. לקבלת מידע נוסף אודות תבניות בסיס לשקופיות ופריסות מותאמות אישית, ראה יצירה והתאמה אישית של תבנית בסיס לשקופיות ומהי פריסת שקופית?

החלת אפקט הנפשה מוכלל על טקסט או אובייקט

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להנפיש.

  "אובייקט" בהקשר זה הוא כל פריט בשקופית, כגון תמונה, תרשים או תיבת טקסט. נקודות אחיזה לשינוי גודל מופיעות מסביב לאובייקט בעת בחירתו בשקופית.

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה הנפשות, בחר את אפקט ההנפשה הרצוי מתוך הרשימה הנפש.

  הנפשות מוכללות

  אם האובייקט שנבחר הוא תיבת טקסט, יהיו לך שתי אפשרויות עבור כל סוג של הנפשה ברשימה הנפש:

  • הכל בבת אחת: ההנפשה מתרחשת עבור כל הטקסט בו זמנית.

  • לפי פיסקאות ברמה ראשונה: ההנפשה מתרחשת בנפרד עבור כל פיסקה של תיבת הטקסט, כל אחת בתורה.

הסרת אפקט הנפשה

 • בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להסיר ממנו את ההנפשה.

 • בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, בחר ללא הנפשה מתוך הרשימה הנפש.

לקבלת תיאור מקיף יותר, ראה שינוי או הסרה של אפקט הנפשה.

יצירה והחלה של אפקט הנפשה מותאם אישית על טקסט או אובייקטים

כדי לקבל שליטה רבה יותר על האופן והמועד שבהם מוחלים האפקטים, ניתן ליצור ולהחיל הנפשה מותאמת אישית. לדוגמה, ניתן להגדיל או לכווץ לטקסט, לגרום לו להסתובב או לנצנץ וכן להגדיר הנפשה כך שתשמע את צליל התשואות בעת חשיפת תמונה. ניתן להחיל יותר מהנפשה אחת, כדי לגרום לשורת טקסט להתעופף פנימה עם או בלי צליל, ולאחר מכן לגרום לטקסט להתעופף החוצה. ניתן להשתמש באפשרויות הדגשה, כניסה, או יציאה בנוסף לנתיבי תנועה מוגדרים מראש או מותאמים אישית.

ניתן ליצור הנפשות מותאמות אישית בהנפשה מותאמת אישיתחלונית משימות. חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית מציגה מידע חשוב אודות אפקט הנפשה, כולל סוג האפקט, סדר האפקטים המרובים אחד ביחס לשני וחלק מהטקסט של האפקט.

חלונית המשימות 'הנפשה מותאמת אישית'

1. סמלים מציינים את תזמון אפקט ההנפשה ביחס לאירועים אחרים בשקופית. לבחירתך האפשרויות שלהלן:

 • התחל בלחיצה (סמל עכבר, מוצג כאן): אפקט ההנפשה מתחיל בעת לחיצה על השקופית.

 • התחל עם הקודם (ללא סמל): אפקט ההנפשה מתחיל כאשר האפקט הקודם ברשימה מתחיל לפעול (כלומר, לחיצה אחת מבצעת שני אפקטי הנפשה או יותר).

 • התחל לאחר הקודם (סמל שעון): אפקט ההנפשה מתחיל מיד לאחר שהפעלת האפקט הקודם ברשימה מסתיימת (כלומר, לא נדרשת לחיצה נוספת כדי להתחיל את הפעלת ההנפשה הבאה).

2. בחר פריט ברשימה כדי להציג את סמל התפריט (חץ למטה), ולאחר מכן לחץ על הסמל כדי לחשוף את התפריט.

3. מספרים מציינים את הסדר שבו מופעלים אפקטי הנפשה. מספרים גם מתאימים לתוויות המשויכות לפריטים מונפשים בתצוגה רגילה בעת הצגת חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

4. סמלים מייצגים את סוג אפקט ההנפשה. בדוגמה זו, מדובר באפקט הדגשה.

פריטים מונפשים מצוינים בשקופית על-ידי תגית ממוספר שאינה מודפסת. תגית זו מתאימה לאפקטים ברשימה הנפשה מותאמת אישית והתגית מוצגת לצד הטקסט או האובייקט. התגית מופיעה רק בתצוגה 'רגילה' בעת הצגת חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

כדי להחיל אפקט הנפשה מותאם אישית על Office PowerPoint 2007, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להנפיש.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 3. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על הוסף אפקט ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לגרום לטקסט או לאובייקט להיכנס עם אפקט, הצבע על כניסה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט, כגון אפקט סחרור, לטקסט או לאובייקט שהנו גלוי כבר בשקופית, הצבע על הדגשה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט שיגרום לטקסט או לאובייקט לצאת מהשקופית בשלב מסוים, הצבע על יציאה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט שגורם לטקסט או לאובייקט לזוז בדפוס מסוים, הצבע על נתיבי תנועה ולאחר מכן לחץ על נתיב.

 4. כדי לציין כיצד להחיל את האפקט על הטקסט או האובייקט שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אפקט ההנפשה המותאם אישית ברשימה הנפשה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט בתפריט הקיצור.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין הגדרות עבור טקסט, בכרטיסיות אפקט, תזמון והנפשת טקסט, לחץ על האפשרויות שברצונך להשתמש בהן כדי להנפיש את הטקסט.

  • כדי לציין הגדרות עבור אובייקט, בכרטיסיות אפקט ותזמון, לחץ על האפשרויות שברצונך להשתמש בהן כדי להנפיש את האובייקט.

אפקטים מופיעים ברשימה הנפשה מותאמת אישית בסדר שאתה מוסיף אותם.

החלת אפקטי צליל על תבליטים של טקסט

השתמש בשלבים הבאים כדי להחיל אפקטי צליל על תבליטים של טקסט שהוספת להם אפקטי הנפשה. כדי להתחיל, השקופית אמורה להיראות בערך כך.

השקופית מכילה אפקטי הנפשה של 'כניסה' ו'יציאה'

וחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית נראית בערך כך.

החלונית 'הנפשה מותאמת אישית' מציגה אפקטי הנפשה של 'כניסה' ו'יציאה'

בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, ברשימה הנפשה מותאמת אישית, לחץ על החץ מימין לאפקט הנפשה שהוחל על התבליט הראשון של הטקסט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

  אפשרויות אפקט

 2. בכרטיסיה אפקט, תחת שיפורים, ברשימה צליל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר צליל.

  • כדי להוסיף צליל מתוך קובץ, בחר צליל אחר ולאחר מכן אתר את קובץ הצליל שבו ברצונך להשתמש.

 3. חזור על שלבים 1 ו- 2 עבור כל תבליט טקסט שברצונך להוסיף לו אפקט צליל.

החלת נתיב תנועה על אובייקט

חשוב: 

 • לפני החלת נתיב תנועה על אובייקט, עליך להוסיף לשקופית את האובייקט, כגון תמונה או פריט אוסף תמונות. בחר תמונה או פריט אוסף תמונות שכוללים רקע שקוף, מכיוון שבעת החלת נתיב התנועה, פריט אוסף התמונות ייראה (ללא רקע) כאילו הוא זז על-גבי השקופית כאובייקט אחד.

 • בעת חיפוש פריטי אוסף תמונות ותמונות באופן מקוון, תנותב אל Bing. עליך לכבד את זכויות היוצרים, ומסנן הרשיון ב-Bing יכול לסייע לך לבחור באילו תמונות להשתמש.

כדי להחיל אפקט הנפשה על גרפיקת SmartArt, ראה הנפשה של גרפיקת SmartArt.

 1. לאחר הוספת האובייקט לשקופית, גרור אותו אל המיקום בשקופית שבו ברצונך שהאובייקט יתחיל לזוז.

 2. לחץ על האובייקט.

 3. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 4. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על הוסף אפקט, הצבע על נתיבי תנועה, הצבע על צייר נתיב מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על שרבוט.

  הערה: המצביע הופך לעט.

 5. עבור אל פריט אוסף התמונות או האובייקט האחר, צייר את הנתיב שברצונך שהאובייקט יבצע בשקופית ולאחר מכן לחץ על המיקום שבו האובייקט יפסיק לזוז.

ציור נתיב תנועה

1. אובייקט מסוג פריט אוסף תמונות שהוחל עליו אפקט ההנפשה הרביעי

2. נתיב התנועה

3. אפקט ההנפשה מסוג 'כניסה' הוחל על התבליט הראשון של הטקסט

4. אפקט ההנפשה מסוג 'יציאה' הוחל על התבליט הראשון של הטקסט

5. אפקט ההנפשה מסוג 'כניסה' הוחל על התבליט השני של הטקסט

6. אפקט ההנפשה מסוג 'יציאה' הוחל על התבליט השני של הטקסט

בדיקת אפקט ההנפשה

לאחר שהוספת אפקט הנפשה אחד או יותר, כדי לוודא שהאפקטים אכן פועלים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלק התחתון של חלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על הפעל.

בדיקת אפקטי ההנפשה

מידע נוסף אודות הנפשת טקסט ואובייקטים

יש ארבעה סוגים שונים של אפקטי הנפשה:

 • אפקטי כניסה גורמים לאובייקט להתעמעם בהדרגה עד שייכנס למיקוד, לעופף לתוך השקופית מהקצה או לנתר מול עיניך.

 • אפקטי יציאה כוללים את היכולת לגרום לאובייקט להתעופף אל מחוץ לשקופית, להיעלם מהתצוגה או להסתחרר בספירלה אל מחוץ לשקופית.

 • אפקטי הדגשה כוללים כיווץ אובייקט או הגדלתו, שינוי הצבע שלו או סיבובו מהמרכז.

 • באפשרותך להשתמש בנתיבי תנועה כדי לגרום לאובייקט לזוז למעלה או למטה, שמאלה או ימינה, או בתבנית של כוכב או מעגל (בין יתר האפקטים). באפשרותך גם לצייר נתיב תנועה משלך.

באפשרותך להשתמש בכל הנפשה בפני עצמה, או לשלב כמה אפקטים. לדוגמה, כדי לגרום לשורת טקסט להתעופף פנימה בעודה גדלה, החל את אפקט הכניסה טיסה פנימה ואת אפקט ההדגשה הגדל/כווץ. לחץ על הוסף הנפשה כדי להוסיף אפקטים, והשתמש בחלונית ההנפשה כדי להגדיר שאפקט ההדגשה יתרחש עם הקודם.

הגלריה של אפקטי ההנפשה בכרטיסיה הנפשות מציגה רק את האפקטים הפופולריים ביותר. קבל אפשרויות נוספות על-ידי לחיצה על הוסף הנפשה, גלילה למטה ולחיצה על עוד אפקטי כניסה, עוד אפקטי הדגשה, עוד אפקטי יציאה, או עוד נתיבי תנועה.

אפקטי הנפשה נוספים ב- PowerPoint

הנפשות ומעברים

ב- PowerPoint, הנפשות ומעברים אינם זהים. מעבר מנפיש את האופן שבו שקופית אחת מתחלפת בשקופית הבאה. כדי להוסיף מעבר, ראה הוספה, שינוי או הסרה של מעברים בין שקופיות.

נושאים קשורים

הופעת המילים בשורה אחת בכל פעם ב- PowerPoint

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×