הנפשת גרפיקת SmartArt

PowerPoint עבור Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

כדי לספק דגש נוסף או להציג את המידע שלך בשלבים, באפשרותך להוסיף הנפשה לגרפיקת smartart או לצורה בודדת בגרפיקת smartart. לדוגמה, באפשרותך לגרום לצורה לעופף פנימה במהירות מצד אחד של המסך או להגדיל את העמעום שלה באיטיות.

הוספת הנפשה

כדי להנפיש גרפיקת SmartArt, עבור אל גרפיקת ה-SmartArt שברצונך להנפיש, לחץ על הנפשות, ובקבוצה הנפשה , לחץ על סוג ההנפשה הרצוי. לחץ על לחצן 'עוד' נוספיםכדי לראות אפשרויות נוספות. (כדי להסיר את ההנפשה, פשוט לחץ על ללא.)

לחצן 'עוד' בכרטיסיה 'הנפשה'

לאחר שהוספת את ההנפשה, באפשרותך להנפיש צורות בודדות.

 1. בכרטיסיה הנפשות , בקבוצה הנפשה , לחץ על אפשרויות אפקטולאחר מכן לחץ על בזו אחר זו.

  לחצן 'אפשרויות אפקט' בקבוצה 'הנפשה'

 2. בקבוצה הנפשה מתקדמת , לחץ על חלונית הנפשה.

  חלונית הנפשה

 3. ברשימה חלונית הנפשה , לחץ על ה תו סוגר זוויתי להרחבה שברון הרחבה כדי להציג את כל הצורות בגרפיקת SmartArt.

 4. בחר את כל הצורות שאין ברצונך להנפיש, (החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על כל צורה בתורו) ולאחר מכן לחץ על ללא בקבוצה הנפשה . (פעולה זו מסירה את אפקט ההנפשה מהצורה. היא אינה מסירה את הצורה מגרפיקת SmartArt.)

  אפשרות בלי הנפשה ('ללא') בקבוצה 'הנפשה'

 5. עבור כל צורה נותרת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה בחלונית ההנפשהולאחר מכן בחר את אפשרויות ההנפשה הרצויות.

עצה: השתמש במברשת ההנפשה (בכרטיסיה הנפשות בקבוצה הנפשה מתקדמת ) כדי להעתיק במהירות הנפשות מגרפיקת SmartArt אחת לאחרת.

 1. עבור אל גרפיקת SmartArt עם ההנפשה שברצונך להפוך.

 2. בכרטיסיה הנפשות , בקבוצה הנפשה , לחץ על מפעיל תיבת הדו לחצן מפעיל תיבת הדו-שיח ברצועת הכלים .

  מפעיל תיבת הדו-שיח בכרטיסיה 'הנפשות'

 3. לחץ על הכרטיסיה הנפשת SmartArt ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון סדר הפוך .

  חלק מהכרטיסיה 'הנפשת SmartArt' המציג את תיבת הסימון 'סדר הפוך'

באפשרותך לכוונן את ההנפשה באמצעות אפשרויות אפקט.

חשוב: אפקטי הנפשה מסוימים שאינם זמינים עבור גרפיקת SmartArt זמינים עבור צורות. כדי להחיל אפקטים אלה על SmartArt, לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על המר לצורות.

 1. עבור אל גרפיקת SmartArt עם ההנפשה שברצונך לכוונן.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על חלונית הנפשה.

  חלונית הנפשה

 3. ברשימה חלונית הנפשה , לחץ על החץ משמאל להנפשה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

  תפריט נפתח המציג אפשרויות אפקטים

 4. בתיבת הדו, בכרטיסיה הנפשת SmartArt , ברשימה גרפיקת קבוצה , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אפשרות

  תיאור

  כאובייקט אחד

  הנפשת גרפיקת ה-SmartArt כולה כתמונה אחת גדולה או אובייקט אחד.

  בבת אחת

  הנפשת כל צורה בנפרד בו. ההפרש בין הנפשה זו לבין כאשר אובייקט אחד הוא הבולט ביותר בהנפשות שבהן הצורות מסתובבות או גדלות. עם כולם בבת אחת, כל צורה מסתובבת או גדלה בנפרד. עם אובייקט אחד, גרפיקת ה-SmartArt כולה מסתובבת או גדלה.

  בזו אחר זו

  הנפשת כל צורה בנפרד, אחת אחרי השניה.

  רמה בו

  הנפשת כל הצורות באותה רמה בו. לדוגמה, אם יש לך שלוש צורות עם טקסט ברמה 1 ושלוש צורות עם טקסט ברמה 2, הצורות רמה 1 מונפשות יחד תחילה, ולאחר מכן צורות רמה 2 מונפשות יחד.

  רמה אחת אחר זו

  הנפשת כל צורה בתוך כל רמה בזו אחר זו לפני המעבר לצורות ברמה הבאה. לדוגמה, אם יש לך ארבע צורות עם טקסט ברמה 1 ושלוש צורות עם טקסט ברמה 2, כל אחת מהצורות של רמה 1 מונפשת בזו אחר זו, לפני שכל אחת מהצורות של שלוש הרמות מונפשות בזו אחר זו.

הערות: 

 • ההנפשה ' הכל בבת אחת ' פועלת בצורה שונה מהנפשה של אובייקט אחד . לדוגמה, אם אתה בוחר את האפשרות ' הכל בו ' וההנפשה ' טוס בהנפשה ', צורות שמרחיקות כדי לטוס במהירות גבוהה יותר, כך שכל הצורות יגיעו ליעדם בו. אם אתה בוחר את אותה הנפשה והאפשרות כאובייקט אחד , כל הצורות עפות באותה מהירות.

 • אם אתה בוחר הנפשה כלשהי למעט כאובייקט אחד, הרקע של גרפיקת ה-SmartArt יופיע בשקופית. אין באפשרותך להנפיש את הרקע, ולכן אם הוא מבלגן את השקופית, נסה להגדיר את המילוי והקווים של גרפיקת ה-SmartArt ללא.

 1. עבור אל גרפיקת SmartArt עם ההנפשה שברצונך להסיר.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על חלונית הנפשה.

  חלונית הנפשה

 3. ברשימה חלונית הנפשה , לחץ על החץ משמאל להנפשה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הסר.

כדי להחליט איזו הנפשה פועלת בצורה הטובה ביותר, עיין במידע בחלונית הטקסט של גרפיקת ה-SmartArt, מכיוון שרוב ההנפשה מתחילה בתבליט העליון בחלונית הטקסט ומעבירה למטה משם. לחלופין, באפשרותך להפעיל הנפשה בסדר הפוך (עיין בסעיף "הפוך את סדר ההנפשה" לעיל). אם אינך רואה את חלונית הטקסט, לחץ על החלונית ' טקסט ' בקבוצה ' יצירת גרפיקה ' בכרטיסיה ' עיצוב כלי SmartArt '.

ההנפשות הזמינות תלויות בפריסה של גרפיקת ה-SmartArt, אך תמיד תוכל להנפיש את כל הצורות בבת אחת או בצורה אחת בכל פעם.

הנפשות שאתה מחיל על גרפיקת SmartArt שונות מהנפשות שניתן להחיל על צורות, טקסט או WordArt בדרכים הבאות:

 • קווים מחברים בין צורות משויכים תמיד לצורה השניה ואינם מונפשים בנפרד.

 • אם אתה מחיל הנפשה על צורות בגרפיקת SmartArt, ההנפשה מופעלת בסדר שבו הצורות מופיעות. ניתן להפוך את הסדר רק כולו.

  דוגמה     אם יש לך שש צורות וכל אחת מהן מכילה אות בודדת A עד F, באפשרותך להפעיל את ההנפשה מ-A עד F או F עד A. לא ניתן להפעיל את ההנפשה מחוץ לסדר, כגון A עד C ולאחר מכן F עד D. אך, באפשרותך ליצור שקופיות מרובות לחיקוי סדר זה. בדוגמה זו, באפשרותך ליצור שקופית אחת שמהנפיש צורות A עד C ושקופית שניה המהנפיש צורות F עד D.

 • בעת החלפת פריסות של גרפיקת SmartArt, ההנפשה שהוספת מועברת לפריסה החדשה.

הוספת הנפשה

חשוב: אפקטי הנפשה נוספים, כגון אפקט הכניסה של מכונת הצבעים או אפקט היפוך היציאה, זמינים רק עבור צורות. אפקטים שאינם זמינים עבור גרפיקת SmartArt יופיעו מעומעמים. אם ברצונך להשתמש באפקטי הנפשה שאינם זמינים עבור גרפיקת SmartArt, המר את גרפיקת ה-smartart לצורות בודדותולאחר מכן הוסף את אפקט ההנפשה.

 1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לבצע הנפשה שלה.

 2. בכרטיסיה הנפשות , בקבוצה הנפשות , בחר את ההנפשה הרצויה מתוך הרשימה הנפשה .

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

 1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לבצע הנפשה שלה.

 2. בכרטיסיה הנפשות , בקבוצה הנפשות , בחר על-ידי הסתעפות אחת אחרי השניה או לפי רמה בזו אחר זו.

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

 3. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

  תמונת הקבוצה 'הנפשות'

 4. ברשימת הנפשות מותאמת אישית, לחץ על ה תו סוגר זוויתי להרחבה הרחב את הסוגר הזוויתי כדי להציג את כל הצורות בגרפיקת ה-SmartArt שלך.

 5. ברשימה הנפשה מותאמת אישית, בחר את כל הצורות שאין ברצונך להנפיש, על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה על כל צורה בתורו.

 6. לחץ על הסר. פעולה זו מסירה את אפקט ההנפשה מהצורה. היא אינה מסירה את הצורה עצמה מגרפיקת SmartArt.

 7. עבור כל צורה שנותרת, בחר את אפשרויות ההנפשה המדויקות הרצויות על-ידי בחירת הצורה ברשימת ההנפשה המותאמת אישית ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה או לחיצה על שנה.

 8. לאחר שתסיים לבחור את אפשרויות ההנפשה הרצויות, סגור את חלונית ההנפשה המותאמת אישית.

הערה: אפקטים שאינם זמינים עבור גרפיקת SmartArt יופיעו מעומעמים. אם ברצונך להשתמש באפקטי הנפשה שאינם זמינים עבור גרפיקת SmartArt, המר את גרפיקת ה-smartart לצורות בודדות ולאחר מכן הוסף את אפקט ההנפשה.

 1. לחץ על גרפיקת ה-SmartArt עם ההנפשה שברצונך להפוך.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

  תמונת הקבוצה 'הנפשות'

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההנפשה המותאמת אישית ברשימת ההנפשה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט

 4. לחץ על הכרטיסיה הנפשת SmartArt ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון סדר הפוך .

כאשר אתה מהנפיש את גרפיקת ה-SmartArt, בהתאם לפריסה שבה אתה משתמש, באפשרותך לכוונן את ההנפשה באמצעות האפשרויות הבאות.

צלילי

תיאור

כאובייקט אחד

ההנפשה מוחלת כאילו כל גרפיקת ה-SmartArt היא תמונה גדולה אחת או אובייקט.

בבת אחת

כל הצורות בגרפיקת ה-SmartArt מונפשות בו. ההפרש בין הנפשה זו לבין כאשר אובייקט אחד הוא הבולט ביותר בהנפשות שבהן הצורות מסתובבות או גדלות. עם כולם בבת אחת, כל צורה מסתובבת או גדלה בנפרד. עם אובייקט אחד, גרפיקת ה-SmartArt כולה מסתובבת או גדלה.

בזו אחר זו

כל צורה מונפשת בנפרד, אחת אחרי השניה.

לפי ענף אחד אחד

כל הצורות באותו ענף מונפשות בבת אחת. הנפשה זו פועלת היטב עם ענפים של תרשים ארגוני או פריסת הירארכיה, והיא דומה לזו בזו אחר זו.

לפי רמה בו

כל הצורות באותה רמה מונפשות בו. לדוגמה, אם יש לך פריסה עם שלוש צורות המכילות טקסט ברמה 1 ושלוש צורות המכילות טקסט ברמה 2, שלוש הצורות המכילות טקסט ברמה 1 מונפשות יחד תחילה, ולאחר מכן שלוש הצורות המכילות טקסט ברמה 2 מונפשות יחד.

תמונה של חלונית הטקסט המציגה טקסט של רמה 1 ורמה 2

לפי רמה בזו אחר זו

הצורות בגרפיקת ה-SmartArt מונפשות תחילה לפי רמה ולאחר מכן בנפרד ברמה זו. לדוגמה, אם יש לך פריסה עם ארבע צורות המכילות טקסט ברמה 1 ושלוש צורות המכילות טקסט ברמה 2, כל אחת מארבע הצורות המכילות טקסט ברמה 1 מונפשת תחילה בנפרד, ולאחר מכן כל אחת משלוש הצורות המכילות טקסט ברמה 2 מונפשת d בנפרד.

הערות: 

 • בעת החלת הכל בבת אחת, הנפשות מסוימות פועלות באופן שונה מכפי שהן פועלות כאשר אתה מחיל כאובייקט אחד. לדוגמה, כאשר האפשרות ' הכל בבת אחת ' מוחלת על ' טוס בהנפשה ', צורות שמהירות הטיסה שלהן רחוק יותר עפות במהירות מהירה יותר, כך שכל הצורות יגיעו ליעדם באותו הזמן. כאשר אובייקט אחד מוחל, כל חלקי גרפיקת ה-SmartArt מונפשים באותו אופן (במקרה של הזבוב לדוגמה , באותה מהירות).

 • אם אתה מחיל הנפשה כלשהי על גרפיקת ה-SmartArt שונה מאובייקט אחד, כל הנפשות אחרות שאתה מחיל על אותה גרפיקת smartart לא יכולות להיות אובייקט אחד. הנפשות מרובות שהוחלו על גרפיקת SmartArt חייבות להיות כולן כאובייקט אחד או כולן לא כאובייקט אחד.

 • אם אתה מחיל הנפשה כלשהי (למעט כאובייקט אחד) לגרפיקת smartart, הרקע של גרפיקת smartart גלוי תמיד בשקופית. לא ניתן להנפיש את הרקע, למרות שהרקע עשוי לא להיות גלוי עבורך אם המילוי אינו מוחל על מילוי או שורות.

 • אם אתה מחיל הנפשה, כגון מעופף פנימה, לגרפיקת ה-SmartArt ולאחר מכן מוחק את ההנפשה עבור צורה מסוימת, הצורה שממנה מחקת את ההנפשה מתחילה להיראות בשקופית.

 • אם תעתיק גרפיקת SmartArt שהוחל עליה הנפשה לשקופית אחרת, גם ההנפשה תועתק.

 1. לחץ על גרפיקת ה-SmartArt עם ההנפשה שברצונך להסיר.

 2. בכרטיסיה הנפשות , בקבוצה הנפשות , ברשימה הנפשה , לחץ על ללא הנפשה.

  תמונת הקבוצה 'הנפשות'

כדי להחליט איזו הנפשה פועלת בצורה הטובה ביותר עם הפריסה של גרפיקת ה-SmartArt, הצג את המידע שלך בחלונית הטקסט של גרפיקת SmartArt, מכיוון שרוב ההנפשה מתחילה בחלק העליון של חלונית הטקסט ומעבירה למטה. לחלופין, באפשרותך להפעיל הנפשה בסדר הפוך (עיין בסעיף "הפוך את סדר ההנפשה" לעיל). אם חלונית הטקסט אינה גלויה, באפשרותך להציג אותה.

ההנפשות הזמינות תלויות בפריסה שבחרת עבור גרפיקת SmartArt שלך, אבל באפשרותך להנפיש את כל הצורות בפעם אחת או כל צורה בנפרד.

הדרך הטובה ביותר להנפיש את גרפיקת ה-SmartArt היא להשתמש באפשרויות ברשימת ההנפשה . במידת הצורך, באפשרותך להתאים אישית הנפשה בחלונית משימותהנפשה מותאמת אישית .

פריטים מונפשים מצוינים בשקופית על-ידי תגים ממוספרים שאינם מודפסים. תגיות אלה מתאימות להנפשות ברשימת ההנפשה המותאמת אישית , מוצגות לצד גרפיקת ה-SmartArt, ומופיעות רק בתצוגה רגילה כאשר חלונית המשימות ' הנפשה מותאמת אישית ' מוצגת.

הנפשות שאתה מחיל על גרפיקת SmartArt שונות מהנפשות שניתן להחיל על צורות, טקסט או WordArt בדרכים הבאות:

 • קווים מחברים בין צורות משויכים תמיד לצורה השניה ואינם מונפשים בנפרד.

 • אם אתה מחיל הנפשה על צורות בגרפיקת SmartArt, ההנפשה מופעלת בסדר שבו הצורות מופיעות. ניתן להפוך את הסדר רק כולו. לדוגמה, אם יש לך שש צורות וכל אחת מהן מכילה אות בודדת A עד F, באפשרותך להפעיל את ההנפשה מ-A עד F או F עד A. אין באפשרותך להפעיל את ההנפשה מחוץ לסדר, כגון A עד C ולאחר מכן F עד D. עם זאת, באפשרותך ליצור שקופיות מרובות כדי לחקות הזמנה זו. בדוגמה זו, באפשרותך ליצור שקופית אחת שמהנפיש צורות A עד C ושקופית שניה המהנפיש צורות F עד D.

 • כאשר תעבור לפריסה אחרת, כל ההנפשה שהוספת תועבר לפריסה החדשה.

הערה: החל הנפשה בחסכנות כדי למנוע את הטשטוש של ההודעה או המכריע של הקהל שלך.

למידע נוסף

יצירת גרפיקת SmartArt

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×