המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

זה אומנם נכון שבאפשרותך להשתמש ב- Microsoft Office Word כדי ליצור מסמך בעל מראה ואופי של טופס, Word פועל באופן הטוב יותר כתוכנית לעיבוד תמלילים ולא כתוכנית לעיצוב טפסים. לעומת זאת, Microsoft Office InfoPath נוצר במיוחד לעיצוב ומילוי של טפסים אלקטרוניים. אם ברצונך להמיר מסמכי Word קיימים לתבניות טופס של InfoPath, באפשרותך להשתמש באשף הייבוא ב- InfoPath כדי לעשות זאת. לאחר מכן תוכל לנצל תכונות InfoPath ייעודיות עבור עיצוב, פרסום ומילוי טפסים. לדוגמה, בתבנית טופס של דוח מכירות, תוכל להשתמש בעיצוב מותנה כדי להחיל באופן אוטומטי צבע רקע אדום כאשר מספרים יורדים מתחת לתחזיות מכירה. באותה תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בכלל כדי לאפשר לטפסים המבוססים על תבנית טופס זו להישלח כקובץ מצורף בהודעת דואר אלקטרוני כאשר מישהו לוחץ על לחצן שלח. בנוסף, תוכל להפוך את תבנית הטופס שלך לזמינה לקהל רחב יותר על-ידי יצירת תבנית טופס עם תמיכה בדפדפן.

בעת המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath, תבנית הטופס הנוצרת תהיה תואמת במידה רבה לפריסה של מסמך ה- Word. בנוסף, פריטים במסמך ה- Word המקיימים תנאים מסוימים מומרים אוטומטית לפקדים המתאימים שמשתמשים יכולים להזין בהם נתונים. לדוגמה, אם מסמך ה- Word מכיל סוגריים מרובעים המקיפים רווחים מרובים, InfoPath מניח שהשתמשת באזור סוגריים זה כשדה הזנת טקסט וממיר אותו לפקד תיבת טקסט בתבנית הטופס הנוצרת. כל שדות הטופס של Word מומרים לפקדים המתאימים ב- InfoPath.

באפשרותך להשתמש בהגדרות בתיבת הדו-שיח אפשרויות ייבוא כדי לשנות את האפשרויות עבור המרה של מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath.

מאמר זה מסביר את הרעיון הבסיס ואת התהליך של המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath, כולל התכונות וההגדרות שאינן נתמכות בתהליך ההמרה.

במאמר זה

אודות המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath

תכונות והגדרות Word שאינן נתמכות באופן מלא במהלך המרה

המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath

הפיכת טבלת פריסה לטבלה חוזרת

שינוי של תיבות סימון לקבוצה של לחצני אפשרויות

סקירת בעיות המרה בחלונית המשימות בודק העיצוב

אודות המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath

בעת המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath, המסמך משמש כתוכנית ליצירת תבנית טופס חדשה. המבנה הבסיסי של המסמך נוצר מחדש במידה הקרובה ביותר האפשרית, בתבנית הטופס. במסמך Word, "שדה טופס" זה המיקום בו מאוחסן סוג מסוים של נתונים, כגון שם או כתובת. אם תבחר לכלול שדות טופס של Word בעת המרת המסמך, נוספים פקדים של תיבת טקסט, תיבת סימון ותיבת רשימה נפתחת לתבנית הטופס של InfoPath במיקום שמתאים למיקום השדות במסמך ה- Word. בנוסף, InfoPath מזהה באופן אוטומטי את החלקים במסמך ה- Word שעשויים לפעול היטב כטבלאות חוזרות ותיבות טקסט עשיר וממיר אותם לפקדים המתאימים. לדוגמה, אם מסמך דוח הוצאות כולל אזור ריק מסומן בקו תחתון בו יש למשתמשים אפשרות להקליד הערות אודות הוצאה מסוימת, InfoPath ימיר אזור זה לתיבת טקסט עשיר. משתמשים יוכלו לאחר מכן להקליד שורות מרובות של טקסט בתיבת הטקסט העשיר ולעצב טקסט זה בהתאם לצורך.

כדי להבין טוב יותר את קשרי הגומלין בין מסמך Word שתמיר באמצעות אשף הייבוא של InfoPath ותבנית טופס InfoPath הנוצרת, דמיין כי מספר השנים האחרונות הארגון שלך השתמש במסמך Word בשם expensereport. Doc כדי לאסוף נתוני דוח הוצאות עובדים. מחלקת ה-IT שלך מעוניינת להמיר מסמך זה לתבנית טופס של InfoPath כך שלא ניתן יהיה לשלוח נתוני טופס כשפת סימון מורחבת (XML) למערכת חשבונות זכאים.

אם תשתמש באשף הייבוא כדי להמיר את ExpenseReport.doc לתבנית טופס, InfoPath ייצור תבנית טופס בשם ExpenseReport.xsn. בדוגמה הבאה, הטבלה 'פרטי הוצאות' במסמך ה- Word הומרה לטבלה חוזרת בתבנית הטופס הנוצרת של InfoPath. הטבלה החוזרת מאפשרת למשתמשים להוסיף או להסיר הוצאות בהתאם לצורך על-ידי לחיצה על פקודות בתפריט קיצור.

טבלת Word שהומרה לטבלה חוזרת של InfoPath

בעת המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath, הפריסה ורכיבים אחרים נשמרים. כברירת מחדל, מספר השורות הריקות בטבלה החוזרת של InfoPath תואם למספר השורות הריקות בטבלת ה- Word. עם זאת, באפשרותך לשמור רווח בתבנית הטופס שלך על-ידי הצגת שורה אחת או שתיים בלבד כברירת מחדל.

תבנית טופס חדשה זו מכילה רכיבים הדומים לאלה הנמצאים במסמך ה- Word, כגון הטבלה לאיסוף מידע על הוצאות. עם זאת, בהתאם להגדרות הנבחרות באשף הייבוא, מספר תכונות עשויות להיות שונות בתבנית הטופס הנוצרת:

 • אם תשתמש באשף הייבוא כדי לייבא את מסמך ה- Word על-ידי שמירת הפריסה בלבד    תבנית הטופס הנוצרת תכיל טבלה חוזרת להזנת פריטי שורה בדוח ההוצאות. עם זאת, כל שדות הטופס מהמסמך המקורי, כגון תיבת הטקסט 'שם', הרשימה הנפתחת 'מחלקה' ותיבות הסימון 'אגף', יימחקו מתבנית הטופס הנוצרת.

 • אם תשתמש באשף הייבוא כדי לייבא את מסמך ה- Word הן על-ידי שמירת הפריסה והן על-ידי המרת שדות הטופס של Word לפקדים (ברירת מחדל)    תבנית הטופס הנוצרת תכיל טבלה חוזרת להזנת פריטי שורה בדוח ההוצאות. כל שדות הטופס מהמסמך המקורי, כגון תיבת הטקסט 'שם', הרשימה הנפתחת 'מחלקה' ותיבות הסימון 'חטיבה' יומרו לפקדים המתאימים ב- InfoPath.

 • אם תשתמש באשף הייבוא כדי לייבא את מסמך ה- Word הן על-ידי שמירת הפריסה והן על-ידי המרת שדות טופס לפקדים (מותאם אישית)    באפשרותך להחליט אילו שדות יומרו בעת ייבוא דוח ההוצאות. לדוגמה, באפשרותך להפוך ללא זמינה את האפשרות להמרת תאי טבלה ריקים במסמך לתיבות טקסט בתבנית הטופס הנוצרת.

לראש הדף

תכונות והגדרות Word שאינן נתמכות באופן מלא במהלך המרה

הגדרות ועיצובים מסוימים במסמכי Word אינם נתמכים בתבניות טופס של InfoPath. בעת המרת מסמך Word המכיל הגדרות כאלה, תבנית הטופס הנוצרת לא תכיל תכונות או הגדרות אלה. לדוגמה, אם יש במסמך ה- Word שלך סימני מהדורה, סימני המהדורה יימחקו בתבנית הטופס הנוצרת מכיוון ש- InfoPath אינו תומך בתכונה זו.

באפשרותך להשתמש בחלונית המשימות בודק העיצוב במצב עיצוב כדי לגלות בעיות כלשהן בהמרה. לאחר מכן תוכל לנקוט בפעולות לפתרון בעיות אלה.

הרשימה הבאה היא רשימת התכונות וההגדרות שאינן נשמרות בעת המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath. במקרים מסוימים, עיצוב נמחק אך הטקסט המשמש כבסיס נשמר. לדוגמה, אם יש לך עמודות בסגנון ידיעון, InfoPath ימחק את העמודות, אך ייבא את הטקסט הכלול בעמודות אלה.

 • סימניות

 • טקסט מונפש

 • ערכות נושא

 • סימני מים

 • מספור שורות

 • גבולות עמודים

 • הערות שוליים והערות סיום

 • פריסות עמודות בסגנון ידיעון

 • קבצים מצורפים

 • אובייקטים מקושרים או מוטבעים, כגון גליונות עבודה של Microsoft Office Excel וציורים של Microsoft Office Visio

 • אובייקטים של ציור (כולל צורות אוטומטיות, עקומות, קווים ו- WordArt)

 • מרווח בין תווים (כולל קנה מידה, מרווח מורחב או דחוס, מיקום מוגבה או מונמך של טקסט ושינוי לובן אות עבור גופנים)

 • פקדי ActiveX

 • הערות ושינויים מסומנים (כולל הוספות, מחיקות ושינויי עיצוב)

 • תכונות מסוימות ספציפיות Microsoft Office Word 2007 (כולל אבני בניין פקדי תוכן)

 • הגדרות הדפסה מסוימות (עיצובי תווים מעורבים בכותרות עליונות ותחתונות, כותרות עליונות ותחתונות אי זוגיות וזוגיות שונות, כותרות עליונות ותחתונות שונות עבור עמוד ראשון, הגדרות שוליים לכריכה, ערכים שליליים עבור שוליים עליונים ותחתונים, כיווני עמודים שונים והגדרות מקטע בודד)

הערה: אין אפשרות לשנות מסמכי Word מסוימים ללא סיסמה. אם זהו המצב עם המסמך, לא ייתכן שתוכל לייבא אותו בהצלחה לתוך InfoPath. כדי לפתור את הבעיה, נסה להסיר את הגנה באמצעות סיסמה ממסמך לפני שאתה מייבא אותו. בנוסף, מסמכים מסוימים להגביל משתמשים סוגים מסוימים של פעולות, כגון הזנת נתונים בשדות טופס עריכה. אם זהו המצב עם המסמך, לא ייתכן שתוכל לייבא אותו בהצלחה לתוך InfoPath. כדי לפתור בעיה זו, נסה להסיר את הגבלות העריכה עבור המסמך שלך לפני שאתה מייבא אותו.

הרשימה הבאה מסבירה את התכונות וההגדרות הנתמכות באופן חלקי בעת המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath:

טקסט אנכי    InfoPath שומר עיצוב טקסט אנכי במסמך Word אם הטקסט האנכי נמצא בתוך תא של טבלה. InfoPath מוחק עיצוב טקסט אנכי בעת המרת מסמך Word אם הטקסט האנכי נמצא מחוץ לתא של טבלה, בחלק אחר של מסמך ה- Word.

תיבות טקסט    במסמכי Word, תיבות טקסט הן גורמים מכילים עבור טקסט שאפשר למקמו בדף ולשנות את גודלו. אם מסמך ה- Word מכיל תיבת טקסט, תיבת טקסט זו תומר לתא של טבלה בתבנית הטופס הנוצרת. כל הטקסט בתיבת הטקסט יופיע בתא של הטבלה בתבנית הטופס הנוצרת.

טקסט מסומן בקו תחתון    קו תחתון נתמך בתבניות טופס של InfoPath. עם זאת, כל הקווים התחתונים הדקורטיביים או הכפולים במסמכי Word מומרים לקווים תחתונים בודדים בתבנית הטופס הנוצרת.

היפר-קישורים המפנים לפרוטוקלים שאינם נתמכים     כל ההיפר-קישורים עוברים המרה, אך אם ההיפר-קישור משתמש בפרוטוקול שאינו ‏HTTP, ‏HTTPS, ‏FILE, ‏FTP או MAILTO, ההיפר-קישור לא יפעל כאשר המשתמש ילחץ על הקישור בתבנית הטופס הנוצרת.

סגנונות תווים ואפקטי טקסט    סגנונות עיצוב של כתב עילי, כתב תחתי וקו חוצה יחיד נשמרים במהלך תהליך ההמרה. סגנונות עיצוב ואפקטים אחרים, כולל טקסט עם מיתאר, טקסט מוסתר ועיצוב צל, נמחקים במהלך תהליך ההמרה. טקסט מובלט או טקסט חרוט מומר לטקסט אפור בתבנית הטופס הנוצרת.

הגדרות מקטע    ב- Word, מקטעים משמשים לשינוי הפריסה של מסמך בתוך עמוד או בין עמודים. InfoPath אינו תומך בסוגי מקטעים אלה, שנמחקים במהלך תהליך ההמרה. כל ההגדרות החלות על המקטע הראשון במסמך ה- Word מוחלות על תבנית הטופס הנוצרת ב- InfoPath.

עיצוב כותרת עליונה ותחתונה    טקסט כותרת עליונה ותחתונה במסמך ה- Word יומר לטקסט כותרת עליונה ותחתונה בתבנית הטופס הנוצרת ב- InfoPath. ייתכן שעיצובי תווים מסוימים יימחקו במהלך תהליך ההמרה. לדוגמה, אם השתמשת הן בעיצוב מודגש והן בעיצוב נטוי בכותרת העליונה של מסמך ‏Word,‏ InfoPath ישתמש בסגנון העיצוב הראשון שהוא נתקל בו בתבנית הטופס הנוצרת וימחק את שאר העיצובים. בדומה לכך, כל ההגדרות החלות על מקטע הכותרת העליונה או התחתונה הראשון במסמך ה- Word מוחלות על טקסט הכותרת העליונה או התחתונה הנוצר בתבנית הטופס ב- InfoPath.

המרת גופנים    אומנם InfoPath מייבא את הגופנים ממסמך Word בעת יצירת תבנית טופס חדשה, אך אם הגופנים במסמך אינם זמינים במחשב בו מתבצעת פעולת הייבוא, נבחרים גופנים חלופיים באופן אוטומטי עבור תבנית הטופס.

שולי עמוד שליליים    שוליים עליונים ותחתונים שליליים ייובאו כ- 0.

הגדרות שוליים, מרווח וכניסה שליליים    הגדרות שוליים, מרווח וכניסה שליליים עבור ייובאו כ- 0.

לראש הדף

המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath

 1. אם מסמך ה- Word שברצונך לייבא פתוח, סגור אותו.

 2. במצב עיצוב, בתפריט קובץ, לחץ על ייבוא טופס.

 3. באשף הייבוא, לחץ על מייבא InfoPath עבור מסמכי Word ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. לחץ על עיון.

 5. אתר את מסמך ה- Word שברצונך להמיר, לחץ עליו ולאחר מכן לחץ על פתח.

  הערה: אם אתה מייבא מסמך Word שיש בו הרשאה מוגבלת, חייבת להיות לך גישה ברמת שליטה מלאה למסמך. אם יש לך רק הרשאת קריאה או הרשאת שינוי למסמך, תראה הודעת שגיאה כאשר תנסה לייבא אותו.

 6. כדי לשנות את אופן הפעולה המוגדר כברירת המחדל בעת ייבוא, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה.

 7. לחץ על סיום.

לראש הדף

הפיכת טבלת פריסה לטבלה חוזרת

אם מסמך ה- Word שלך כולל טבלה, InfoPath עשוי להמיר אותה לטבלת פריסה או לטבלה חוזרת בתבנית הטופס הנוצרת. סוג הטבלה הנבחר תלוי בהחלטות העיצוב שלך במסמך ה- Word. באפשרותך להשתמש בהליך הבא כדי להפוך במהירות את טבלת הפריסה המומרת לטבלה חוזרת.

באפשרותך להשתמש טבלאות חוזרות להציע המשתמשים של מידת גמישות נוספת בעת מילוי טפסים. בעת שימוש טבלאות חוזרות, אין תבנית הטופס שלך להציג מספר רב של שורות ריקות כאשר המשתמש פותח אותו תחילה. במקום זאת, בדרך כלל רואה רק שורה אחת ומשתמשים להוסיף עוד רק כאשר ואם הם זקוק להן. פעולה זו חוסכת מקום בטופס והצעות משתמשים של מידת להתאמה אישית נוספת.

 1. בתבנית הטופס, באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בתוך טבלת הפריסה שברצונך להמיר.

 2. בתפריט הקיצור, הצבע על שנה ל ולאחר מכן לחץ על טבלה חוזרת.

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי כדי טבלה חוזרת, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין את שורות כותרת עליונה עבור הטבלה החוזרת, הזן ערך בתיבה מספר שורות לשמירה ככותרת טבלה. אתה משתמש בדרך כלל על שורת הכותרת עבור כותרות עמודה.

  • כדי לציין את שורות כותרת תחתונה עבור הטבלה החוזרת, הזן ערך בתיבה מספר שורות לשמירה בשם כותרת תחתונה טבלה. טבלאות רבות אל תכלול שורות כותרת תחתונה.

  • כדי לציין את מספר השורות נתונים לשימוש, הזן ערך בתיבה מספר חזרה על שורות כדי לכלול בעת הממלא את הטופס. שורת הנתונים היא שורה שיכולה "לחזור" בטופס פעמים רבות ככל הנדרש

 4. בתפריט הוספה, לחץ על פקדים נוספים, או הקש ALT + ה, ק.

 5. הוסף את הפקדים הרצויים לך בתאי הטבלה.

לראש הדף

שינוי של תיבות סימון לקבוצה של לחצני אפשרויות

אם השתמשת בתיבות סימון מרובות במסמך ה- Word שלך, InfoPath מייבא אותן כתיבות סימון בתבנית הטופס הנוצרת של InfoPath. אם תעדיף להשתמש בקבוצה של לחצני אפשרויות, בצע את השלבים הבאים כדי להמיר את תיבות הסימון ללחצני אפשרויות בתבנית הטופס שלך.

באפשרותך להשתמש קבוצה של לחצני אפשרויות בתבנית טופס Microsoft Office InfoPath כאשר ברצונך שמשתמשים יוכלו לבצע מספר מוגבל של אפשרויות של בחירת בלחיצה אחת.

 1. בתבנית הטופס, לחץ על אחת מתיבות הסימון שברצונך להמיר, ולאחר מכן החזק את מקש ctrl לחוץ ולחץ על כל אחת מתיבות הסימון נוספים שברצונך להמיר.

 2. בתפריט עריכה, הצבע על שנה ל ולאחר מכן לחץ על לחצן אפשרויות.

  קבוצה של לחצני אפשרויות מופיע כעת במקום תיבות הסימון בתבנית הטופס שלך. כל לחצן אפשרויות מאוגד לאותו שדה במקור הנתונים. כאשר משתמש לוחץ על לחצן אפשרויות, הערך המשויך לחצן אפשרויות זה מאוחסן בשדה.

לראש הדף

סקירת בעיות המרה בחלונית המשימות בודק העיצוב

רכיבים ממסמך Word המקורי אינם מופיעים לעתים כצפוי בתבנית הטופס הנוצרת של InfoPath או שהם נמחקים במהלך תהליך ההמרה. לדוגמה, InfoPath אינו תומך בתכונה WordArt של Word ומחליף אובייקטים של WordArt בתמונות של מציין מיקום בתבנית הטופס הנוצרת.

אם InfoPath מזהה בעיות במהלך תהליך ההמרה, חלונית המשימות בודק העיצוב תיפתח באופן אוטומטי לאחר סגירת אשף הייבוא. בחלונית המשימות, באפשרותך לסקור רשימה של הבעיות ולנקוט בפעולות הדרושות כדי לפתור אותן.

 1. אם חלונית המשימות בודק העיצוב אינה גלויה, לחץ על בודק העיצוב בתפריט כלים.

  אם יש בעיות כלשהן עם תבנית הטופס, יופיעו הודעות בחלונית המשימות.

 2. בחלונית המשימות בודק העיצוב, לחץ על טקסט ההודעה שברצונך לסקור.

  תיבת דו-שיח מציגה מידע נוסף אודות הבעיה.

  הערה: אם מסמך ה- Word מכיל אובייקט שאינו נתמך על-ידי InfoPath, כגון אובייקט ציור של Word‏, InfoPath מוסיף תמונה של מציין מיקום לתבנית הטופס הנוצרת, המציינת את המיקום המקורי של האובייקט במסמך ה- Word. כדי לברר פרטים נוספים אודות האובייקט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונת מציין המיקום בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על פרטים נוספים בתפריט הקיצור.

 3. במידת הצורך, פתור את הבעיות בתבנית הטופס. לדוגמה, ייתכן שתרצה למחוק את כל תמונות מציין המיקום, שאינן מיועדות לשימוש בתבנית הטופס הסופית.

הערה: אולי שמת לב חלונית המשימות בודק העיצוב מכילה לחצן רענן. לחיצה על לחצן רענן לא יעדכן הודעות המופיעות כתוצאה ייבוא מסמך Word אל InfoPath. אם ברצונך להסיר ייבוא הודעות מתוך חלונית המשימות בודק העיצוב, עליך לפתוח את תיבת הדו-שיח של קבצי משאבים (תפריטכלים ), ולאחר מכן להסיר את הקובץ בשם ImportErrors.xml. קובץ זה נוצר באופן אוטומטי בעת ייבוא מסמך Word ל- InfoPath. לאחר שתסיר את הקובץ ImportErrors.xml, לחץ על רענן בחלונית המשימות בודק העיצוב כדי למחוק לצמיתות את ההודעות ייבוא. הקובץ ImportErrors.xml אינו נדרש עבור תבנית הטופס יפעל כהלכה. למעשה, מטעמי אבטחה, מומלץ להסיר קובץ זה לפני פרסום תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×