המרת ידיעון הדפסה לשימוש באינטרנט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אתה יוצר ידיעון הדפסה ב- Publisher עבור העסק שלך. כעת, כיצד תוכל להשתמש באותו פרסום באינטרנט? עומדות בפניך שתי אפשרויות:

 • באפשרותך ליצור אתר אינטרנט מידיעון ההדפסה.

 • באפשרותך לשנות את קובץ ידיעון ההדפסה ל- PDF או XPS הקובץ ולאחר מכן לפרסם אותו לאתר אינטרנט שאתה יוצר ב- Publisher.

על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני המכילה קישור לידיעון אינטרנט, באפשרותך לחסוך בעלויות דיוור וגם להגיע לקהל רחב יותר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת אתר אינטרנט מידיעון הדפסה

המרת פרסומי הדפסה לקבצי PDF או XPS כדי לפרסם באינטרנט

פרסום קבצים באינטרנט

יצירת אתר אינטרנט מידיעון הדפסה

לפני שתתחיל להמיר את הידיעון

חשוב: בצע שינויים רצויים כלשהם בידיעון ההדפסה לפני שתמיר אותו לפרסום אינטרנט. לאחר שתתחיל בהמרה, כמה אפשרויות עריכה לא יהיו זמינות. (לדוגמה, לאחר שתשתמש באשף המרה לפרסום אינטרנט כדי להמיר את ידיעון ההדפסה לפרסום אינטרנט, האפשרות טורים לא תהיה זמינה בחלונית המשימות אפשרויות עמוד).

שקול לבצע את השינויים הבאים בידיעון ההדפסה לפני שתמיר אותו לפרסום אינטרנט:

 • אם הטקסט המלא של מאמר משתרע על-פני עמודים רבים, שקול להעביר את המאמר לעמוד בודד עבור קריאה קלה יותר. לחלופין, לאחר שתמיר את הפרסום, באפשרותך להשתמש בהיפר-קישורים כדי לחבר בין סעיפים במאמר.

 • אם העמוד האחרון של ידיעון ההדפסה מכיל טקסט המהווה מציין מיקום עבור כתובת משלוח של לקוח ופרטי איש קשר של חברה, ייתכן שתרצה למחוק את העמוד, לשנות את המידע או להעביר את פרטי איש הקשר לעמודים אחרים.

 • כיוון שקל יותר לקרוא טור אחד באינטרנט מאשר טורים מרובים, שקול להשתמש באפשרויות תחת טורים בחלונית המשימות אפשרויות עמוד כדי לשנות ידיעון הדפסה בעל טורים מרובים לפרסום אינטרנט בעל טור בודד.

  הערה: עליך לשנות את בחירת הטורים עבור כל עמוד של הפרסום בנפרד.

 • לידיעון הדפסה יש תכונות עיצוב ספציפיות להדפסה שאינן נדרשות עבור האינטרנט. מספרי עמודים, בתוכן העניינים ובכל עמוד של הפרסום, הם דוגמה אחת לפריטים ספציפיים להדפסה שכדאי להסיר. פרטי משלוח של לקוח הם דוגמה נוספת.

יצירת פרסום אינטרנט מידיעון הדפסה

לאחר שתזהה ותיצור את כל השינויים הרצויים בפרסום ההדפסה, באפשרותך להמשיך להמרה.

המרת ידיעון הדפסה לידיעון אינטרנט

 1. הפעל את Publisher.

 2. ברשימה פרסומים אחרונים, לחץ על קובץ ידיעון ההדפסה. (לחלופין, לחץ על מתוך קובץ, דפדף אל קובץ הידיעון הקיים ובחר אותו ולאחר מכן פתח את הקובץ).

 3. בצע שינויים כלשהם בתוכן או בפריסה של הידיעון (כגון שינוי מאמר בעל עמודים מרובים לעמוד בודד, שינוי פריסה מרובת טורים לפרסום בעל טור בודד, הסרת אזור של כתובת משלוח של לקוח או הסרת תכונות עיצוב ספציפיות להדפסה).

 4. בתפריט קובץ, לחץ על המרה לפרסום אינטרנט.

 5. תחת שמור את פרסום ההדפסה הנוכחי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את השינויים בקובץ ידיעון ההדפסה המקורי לפני שתמשיך בהמרה, לחץ על כן.

   לחלופין, לאחר שתסיים את האשף, באפשרותך לשמור את הפרסום שהשתנה תחת שם קובץ חדש על-ידי לחיצה על שמירה בשם בתפריט קובץ ולאחר מכן הקלדה של שם קובץ חדש.

   הערה: אם תשמור על-ידי שימוש בשם קובץ הזהה לשם בו השתמשת עבור הפרסום המקורי, תחליף את הפרסום המקורי.

  • כדי להמיר את הידיעון ללא שמירת השינויים בקובץ ידיעון ההדפסה המקורי, לחץ על לא.

 6. לחץ על הבא.

 7. תחת הוסף סרגל ניווט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף סרגל ניווט לפרסום האינטרנט שהומר, לחץ על כן.

  • כדי להמיר את פרסום האינטרנט ללא הוספת סרגל ניווט, לחץ על לא.

   חשוב: ללא סרגל ניווט, למבקרים באתר האינטרנט שלך אין דרך לגשת אל דפים אחרים של פרסום האינטרנט. עם זאת, עדיין באפשרותך להוסיף סרגל ניווט גם לאחר שתמיר את הידיעון.

 8. לחץ על סיום.

 9. אם תבחר לשמור בשלב 5 את הגירסה של ידיעון ההדפסה ששונתה, תיבת הדו-שיח שמירה בשם תציג הצעה לשם קובץ חדש עבור הגירסה ששונתה. שמור את פרסום ההדפסה ששונה תחת שם קובץ תיאורי חדש (כגון יולי2008השתנה) על-ידי שינוי השם המוצע בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן, ברשימה שמור כסוג, בחר ב- Single File Web Page או ב- Web Page, Filtered.

  חשוב: אם תשתמש בשם ברירת המחדל, תחליף את פרסום ההדפסה.

  הערה: על-ידי שימוש בשם קובץ שונה מהשם של פרסום ההדפסה המקורי, תבטיח שפרסום ידיעון ההדפסה המקורי יישאר ללא שינוי.

 10. בפרסום האינטרנט שהומר, בצע שינויי עיצוב רצויים (לדוגמה, ייתכן שתרצה למקם מחדש את סרגל הניווט).

 11. שמור את פרסום האינטרנט החדש על-ידי הקלדת שם קובץ תיאורי (כגון יולי2008אינטרנט).

כוונון סרגל הניווט

אם תוסיף סרגל ניווט בעת המרת הפרסום, ייתכן שתרצה לכוונן את המיקום של סרגל הניווט כדי שיהיה באותו מיקום בכל עמוד. השוליים העליונים של כל עמוד הם לרוב בחירה טובה, בייחוד אם תהפוך את סרגל הניווט לאופקי כך שיתאים יותר טוב לשטח.

הוספת סרגל ניווט חדש

אם תבחר שלא להוסיף סרגל ניווט במהלך המרת הידיעון, תוכל להוסיף אותו מאוחר יותר באמצעות התהליך הבא:

 1. בתפריט הוספה, הצבע על סרגל הניווט ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בתיבת הדו-שיח גלריית עיצוב, לחץ על העיצוב והאפשרויות הרצויים של סרגל הניווט.

  הערה: כדי ליצור קישורים שיש להם גם מצב שלא נבחר (מציגים צבע ברירת מחדל) וגם מצב שנבחר (מציגים צבע שונה בעת לחיצה על הקישור כדי לבחור אותו), לחץ על הצג מצב נבחר.

 3. תחת עדכון אוטומטי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעדכן את סרגל הניווט על-ידי הכללת קישור לכל עמוד קיים בפרסום, בחר בתיבת הסימון עדכן סרגל ניווט זה עם קישורים לעמודים קיימים בפרסום זה.

  • כדי לציין באופן ידני אילו מקושרים מסרגל הניווט, נקה את תיבת הסימון עדכן סרגל ניווט זה עם קישורים לעמודים קיימים בפרסום זה ולאחר מכן ציין לאילו עמודים ברצונך לקשר על-ידי שימוש באפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני סרגל ניווט.

 4. לחץ על הוסף אובייקט.

שינוי הטקסט בסרגל הניווט

 1. בחר בסרגל הניווט בעמוד כלשהו.

 2. בחר את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן הקלד את הטקסט החדש שיחליף אותו.

  הטקסט ששונה ישתנה בסרגל הניווט בכל עמוד.

הוספה אוטומטית של קישורים בסרגל הניווט

אם תוסיף דפים לידיעון האינטרנט, קישורים לדפים אלה יצורפו אוטומטית לסרגל ניווט קיים.

 1. בחר בסרגל הניווט בעמוד כלשהו.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על מאפייני סרגל הניווט.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני סרגל ניווט, בחר בתיבת הסימון עדכן סרגל ניווט זה עם קישורים לדפים חדשים המתווספים לפרסום זה.

הוספה ידנית של קישורים לסרגל הניווט

 1. בפרסום שהומר, לחץ על סרגל הניווט, ולאחר מכן לחץ על לחצן אשף לחצן האשף .

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני סרגל הניווט, לחץ על הוספת קישור.

 3. בתיבת הדו-שיח הוסף קישור, תחת קישור אל, לחץ על מקום במסמך זה.

 4. תחת בחר מקום במסמך זה, לחץ על העמוד אליו ברצונך לקשר מסרגל הניווט.

 5. בתיבה טקסט שיוצג, הקלד את טקסט הקישור שברצונך שיופיע בסרגל הניווט ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתיבת הדו-שיח מאפייני סרגל הניווט, לחץ על אישור.

המרת תוכן עניינים לרשימה של תכני אינטרנט

אם לידיעון ההדפסה היה תוכן עניינים המפרט את כל המאמרים ומספרי העמודים המתאימים שלהם, תוכן עניינים זה יכול להפוך לסרגל ניווט המספק קישורים לכל הדפים בפרסום האינטרנט.

בדף הראשון של הפרסום, באפשרותך לכלול תוכן עניינים קטן יותר המספק קישורים למאמרים ספציפיים. מחק את מספרי העמודים ועצב את כותרות המאמרים כהיפר-קישורים כדי לקפוץ אל המאמרים המתאימים.

עיצוב כותרת מאמר כהיפר-קישור

 1. בתוכן העניינים, בחר את כותרת המאמר.

 2. בתפריט הוספה, לחץ על היפר-קישור.

 3. תחת קישור אל, לחץ על מקום במסמך זה.

 4. תחת בחר מקום במסמך זה, לחץ על הדף אליו ברצונך לקשר מהכותרת ולאחר מכן לחץ על אישור

לבצע התאמות אחרות עבור האינטרנט

תכונות עיצוב הדפסה שאינן מוצגות כראוי בדפדפני אינטרנט אינן זמינות במצב אינטרנט. לאחר ש- Publisher ממיר את פרסום ההדפסה לפרסום אינטרנט, תצטרך לבצע כמה כוונונים נוספים לעיצוב של הפרסום כדי להכין אותו לתצוגת אינטרנט.

לאחר ההמרה, טקסט לא יגלוש עוד באופן אוטומטי סביב מסגרות תמונות. אם מסגרת תמונה נמצאת מעל מסגרת טקסט, הטקסט מוסתר. באפשרותך להעביר או לשנות את גודל מסגרת הטקסט, או להעביר את מסגרת התמונה כדי שלא יהיה מצב של חפיפה.

בדרך כלל יש יותר שטח בין מסגרות טקסט לבין קצות הפרסום ממהנחוץ באתר אינטרנט. באפשרותך לכוונן כל מסגרת טקסט או תמונה כדי למלא טוב יותר את השטח הריק.

ערכות גופנים הזמינות עבור פרסומי אינטרנט שונות מערכות גופנים הזמינות עבור פרסומי הדפסה. הגופנים ששימשו בידיעון ההדפסה אינם מומרים אוטומטית לגופנים המותאמים טוב יותר עבור האינטרנט. כדאי לשנות את כל הגופנים בידיעון שהומר לגופני אינטרנט כדי להפוך אותם לקלים יותר לקריאה באינטרנט.

לשם בחירה של ערכת גופני אינטרנט

 1. בחר טקסט בפרסום.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 3. בתיבת הדו-שיח גופן, תחת כללי, ודא כי תיבת הסימון הצגת גופני אינטרנט בלבד נבחרה.

 4. בתפריט עיצוב, לחץ על ערכות גופנים.

 5. בחר באחד הגופנים ברשימה תחת החל ערכת גופנים.

  ערכת הגופנים עבור הפרסום כולו מומרת לגופנים המתאימים להצגה באינטרנט.

שינוי גודל דף במהלך המרה

שים לב שגודל הדף השתנה לאחר שהמרת פרסום הדפסה לפרסום אינטרנט. השטח שנוסף בתחתית הדף מאפשר לך להעביר מסגרות טקסט ומסגרות תמונות מדפים אחרים לדף יחיד כדי להפוך את אתר האינטרנט לפשוט יותר.

בדיקת הגרפיקה

סקור את תבנית הקובץ של כל תמונות הגרפיקה בידיעון. אם הידיעון המקורי הכיל צילומים או איורים ברזולוציה גבוהה, השתמש בתוכנית לעריכת תמונות כגון Microsoft Picture It!‎ או Microsoft Digital Image Pro כדי לשנות את גודלם וכדי לשמור אותם מחדש בתבנית ידידותית לאינטרנט. פעולה זו תאיץ את זמני הורדת הקובץ.

בתפריט כלים, לחץ על מנהל הגרפיקה, כדי לסקור במהירות את כל פריטי הגרפיקה בפרסום.

חזרה לפרסום המקורי

הערה: אם המרת ידיעון לפרסום אינטרנט ולאחר מכן אתה מעוניין לחזור לידיעון המקורי, אל תבחר בהמרה לפרסום הדפסה בתפריט קובץ. פעולה זו תמיר קובץ שכבר הומר ותביא לשינויים בפרסום המקורי. במקום זאת, בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה ולאחר מכן אתר את פרסום הידיעון המקורי.

לשם הצגת אתר האינטרנט בתצוגה מקדימה

 1. בתפריט קובץ, לחץ על תצוגה מקדימה של דף אינטרנט.

 2. אתר האינטרנט נפתח בחלון דפדפן. באפשרותך לנווט מדף לדף על-ידי לחיצה על היפר-קישורים בפרסום ועל קישורים בסרגלי הניווט באינטרנט.

פרסום הידיעון כאתר אינטרנט לאינטרנט

עם סיום העריכה, אתה מוכן ליצור קבצי האינטרנט. בצע את ההוראות שסופקה על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך כדי לפרסם את אתר האינטרנט שלך, או קרא את הסעיף קבצים פרסם באינטרנט במאמר זה.

תוכל למצוא סקירה קצרה של אופן פרסום הקבצים לאינטרנט להלן בפרסוםקבצים באינטרנט.

לראש הדף

המרת פרסומי הדפסה לקבצי PDF או XPS כדי לפרסם באינטרנט

לפני שתפרסם קבצי Publisher באינטרנט, עליך להמיר אותם בקבצי PDF או XPS.

הערה: ניתן לשמור כקובץ PDF או XPS מתוך תוכנית של Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת תמיכה בתבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

חפש קישורים למידע אודות אופן שמירת קבצי Publisher בתבניות שאחרים יכולים להציג בסעיף למידע נוסף.

שמירת קבצי Publisher כקבצי PDF או XPS

כדי לשמור את הפרסום בתבנית PDF

השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמור את הפרסום בתבנית נפוצה שניתן לשתף בקלות ואשר משמשת בבתי דפוס מסחריים רבים.

 1. ב- Publisher, פתח את הפרסום שברצונך לאפשר לאחרים להציג.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 3. ברשימה שמור כסוג בתיבת הדו-שיח פרסום כ- PDF או XPS, לחץ על PDF ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הפרסום שלך נשמר כברירת מחדל כקובץ. שם הפרסום. pdf בתוך התיקיה המסמכים שלי במחשב שלך. לחיצה על שנה ולאחר מכן לחץ על גודל רגיל או מינימום בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום. הגדרות אלה מיועדות להצגה מקוונת.

באפשרותך גם לשמור את הקובץ כ- PDF באמצעות תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

כדי לשמור את הפרסום בתבנית XPS

השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמור את הפרסום בדחיסה עוד יותר גבוהה מתבנית PDF תוך שמירה על קובץ שניתן להדפסה באיכות גבוהה המתאים עבור הדפסה שולחנית.

 1. ב- Publisher, פתח את הפרסום שברצונך לאפשר לאחרים להציג.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 3. ברשימה שמור כסוג בתיבת הדו-שיח פרסום כ- PDF או XPS, לחץ על XPS ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הפרסום שלך נשמר כברירת מחדל כפרסום שם.. xps בתוך התיקיה המסמכים שלי במחשב שלך. ניתן למטב את הפרסום עבור הדפסה באיכות גבוהה, אך באפשרותך לשנות להגדרה נמוכה יותר על-ידי לחיצה על שנה.

באפשרותך גם לשמור את הקובץ כקובץ XPS באמצעות תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

לראש הדף

פרסום קבצים לאינטרנט

באפשרותך לפרסם אתר אינטרנט של שרת אינטרנט, בשרת רשת, שרת פרוטוקול העברת קבצים (FTP) או בתיקיה במחשב שלך.

פרסום אתר אינטרנט למיקום באינטרנט או ברשת

כדי לפרסם את אתר האינטרנט שלך ב- World Wide Web (WWW), עליך להירשם כמנוי בשירות אירוח אינטרנט. שירות אירוח אינטרנט מספק גישה לאינטרנט ושטח אחסון בשרתי אינטרנט. לפני שתפרסם את אתר האינטרנט שלך, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP) או למנהל המערכת כדי לקבל את המידע הדרוש לך כדי לפרסם ואת מאתר משאבים אחיד (URL) של אתר האינטרנט שבו ניתן לשמור קבצים.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום לאינטרנט.

 2. בתיבה שם הקובץ בתיבת הדו-שיח פרסום לאינטרנט, הקלד את כתובת ה- URL של שרת האינטרנט או שרת הרשת בהם ברצונך לשמור את אתר האינטרנט — לדוגמה, http://www.northwindtraders.com — ולאחר מכן לחץ על שמור.

 3. אם תוצג בקשה, הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הספריה המשויכת ל- URL שלך תופיע בתיבת הדו-שיח פרסום לאינטרנט.

 4. לחץ פעמיים על התיקיה בה ברצונך לשמור את אתר האינטרנט שלך.

 5. בתיבה שם הקובץ, בחר ב- index כשם ברירת המחדל עבור דף הבית שלך ולאחר מכן לחץ על שמור.

 6. בעת הצגת בקשה, לחץ על אישור.

פרסום אתר אינטרנט באמצעות FTP

קודם לביצוע הליך זה, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או מנהל המערכת שלך כדי לקבל את המידע הדרוש לשם פרסום באתר FTP. עליך גם ליצור אתר FTP במיקומי FTP.

כיצד?

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום לאינטרנט.

 2. בתיבה שמור ב, לחץ על מיקומי FTP.

 3. לחץ פעמיים על הוספה/שינוי של מיקומי FTP.

 4. הזן את המידע שקיבלת מספק שירותי האינטרנט שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על ביטול.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום לאינטרנט.

 2. בתיבה שמור ב, לחץ על מיקומי FTP.

 3. ברשימה של אתרי FTP, לחץ פעמיים על האתר הרצוי ולאחר מכן לחץ פעמיים על התיקיה בה ברצונך לפרסם את אתר האינטרנט.

  הערה: אם ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך דורש שתשתמש בתוכנית מסוימת כדי להעלות את אתר האינטרנט שלך, או אם אתה מפרסם את אתר האינטרנט לאינטרא-נט של חברה, ייתכן שתצטרך לשמור גירסה של אתר האינטרנט בתבנית קובץ ספציפית של HTML ולבצע הליך שונה לפרסום אתר האינטרנט. בקש מה- ISP או ממנהל המערכת מידע לגבי אופן השמירה והפרסום של אתר האינטרנט.

שמירת אתר אינטרנט עם תיקיה במחשב שלך

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום לאינטרנט.

 2. ברשימה שמור ב, בתיבת הדו-שיח פרסום לאינטרנט, לחץ על הכונן או התיקיה בהם ברצונך לפרסם את אתר האינטרנט, כגון התיקיה המסמכים שלי.

  אם ברצונך להוסיף את אתר האינטרנט שלך לתיקיה חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום בו ברצונך להוסיף תיקיה חדשה, בחר באפשרות חדש, לחץ על תיקיה כדי ליצור תיקיה חדשה ולאחר מכן הקלד שם עבור התיקיה החדשה בתיבה שם.

 3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם קובץ עבור דף הבית.

 4. לחץ על שמור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×