המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ארגונים מסוימים משתמשים בחוברות עבודה של Microsoft Office Excel כטפסים לאיסוף נתונים. חוברות עבודה אלה כוללים בדרך כלל תאים ריקים עבור ממשתמשים להזין נתונים. באפשרותך להמיר חוברת עבודה לתבנית טופס Microsoft Office InfoPath באמצעות אשף הייבוא ב- InfoPath. על-ידי המרת חוברת עבודה לתבנית טופס, המשתמשים שלך יכולים ליהנות תכונות InfoPath, כגון אימות סכימה, פקדים דינאמיים כגון חוזרות והמקטעים, יחד עם לוגיקה עסקית כגון אימות נתונים. בנוסף, באפשרותך להפוך תבנית הטופס שלך לזמינה לקהל רחב יותר על-ידי יצירת תבנית טופס המותאמות לשימוש בדפדפן. כדי ליצור תבנית טופס תואמת דפדפן, עליך לפרסם תבנית טופס תואמת דפדפן בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services. ניתן למלא טפסים המבוססים על תבניות טפסים המותאמות לשימוש בדפדפן באמצעות דפדפן אינטרנט.

בעת המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath על-ידי שימוש בהגדרת ברירת המחדל באשף היבוא, תבנית הטופס המתקבלת מכילה את הפריסה של חוברת העבודה של Excel. בנוסף, תאים בחוברת העבודה של Excel העומדים בתנאים מסוימים מומרים באופן אוטומטי לבקרי לפקדי תיבת טקסט שלתוכם משתמשים יכולים להזין נתונים. לדוגמה, אם תא מעוצב כך שיש לו גבול בכל צד, אותו תא מומר לפקד תיבת טקסט בתבנית הטופס שנוצרת. אם תחליט לא להשתמש בהגדרת ברירת המחדל באשף היבוא, באפשרותך לבחור לכלול רק את הפריסה בעת היבוא מחוברת עבודה של Excel או להמיר רק סוגים מסוימים של תאים לפקדים.

מאמר זה מסביר את המושג הבסיסי וההליך להמרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath, כולל התכונות וההגדרות שאינן נתמכות בתהליך ההמרה.

במאמר זה

אודות המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath

תכונות והגדרות שאינן נתמכות במלואן בהמרה

המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath

אודות המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath

בעת המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath, חוברת העבודה משמשת כתוכנית עבודה ליצירת תבנית טופס חדשה. מבנה הטבלה של חוברת העבודה משוחזר כטבלת פריסה בתבנית הטופס. אם תבחר לכלול תאים המשמשים לאיסוף נתונים בעת המרת חוברת העבודה, פקדי תיבת טקסט יוצרפו לתבנית הטופס בתוך תאי פריסת הטבלה התואמים למיקום השדות בחוברת העבודה. גודל התאים הנתמכים ומיקומם, גבולות התאים והצללות וההבחנה אם התאים מפוצלים או ממוזגים - כל אלה נשמרים בתבנית הטופס שנוצרת.

אם חוברת העבודה שלך מכילה מספר גליונות עבודה, הנתונים והעיצוב בגליון העבודה הראשון מצורפים ל תצוגה המהווה ברירת מחדל בתבנית הטופס החדשה וגליונות העבודה הנוספים מומרים לתצוגות תואמות בתבנית הטופס. הכותרות של כל תצוגה נוספת מתאימות לכותרות של גליונות העבודה.

כדי להבין טוב יותר את היחסים בין חוברת העבודה שתמיר באמצעות אשף היבוא של InfoPath לבין תבנית הטופס הנוצרת, דמיין שאתה סוכן ביטוח וברשותך חוברת עבודה בשם Claims.xls המכילה שני גליונות עבודה. גליון העבודה הראשון נקרא Homeוהשני נקרא Automobile. בין העמודות בכל גליון עבודה ישנן עמודות עם כותרות כגון סוג, תיאור, סכום הלוואה ומחיר רכישה. העמודות 'סכום הלוואה' ו'מחיר רכישה' בכל גליון עבודה מעוצבות לשימוש בסוג הנתונים מטבע. כל כותרות העמודות מעוצבות כטקסט מודגש כחול. גליון העבודה Home מכיל נוסחה לחישוב החזרי כספי הלוואות. תא יחיד, בעיצוב גבולות המוחל לכל הצדדים, משמש להזנת שם הלקוח

אם תשתמש באשף היבוא כדי להמיר את Claims.xls לתבנית טופס, תיצור תבנית טופס שנקראת Claims.xsn.

חוברת עבודה של Excel לפני ואחרי המרה לתבנית טופס של InfoPath.
בעת המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath, הפריסה ואלמנטים אחרים נשמרים.

תבנית הטופס החדשה מכילה שתי תצוגות. תצוגת ברירת המחדל, שנקראת Home (ברירת מחדל), מכילה את הפריסה והעיצוב של גיליון העבודה Home. התצוגה השניה, שנקראת Automobile, מכילה את הפריסה והעיצוב של גיליון העבודה Automobile. כל תצוגה מכילה טבלה עם כותרות העמודות סוג, תיאור, סכום ההלוואה ומחיר רכישה, מעוצבות בטקסט מוגדש כחול, ממש כמו בחוברת העבודה המקורית. עם זאת, חלק מהתכונות עלולות להיות שונות בתבנית הטופס שנוצרה, תלוי בהגדרות שבחרת באשף היבוא:

 • אם אתה משתמש באשף היבוא כדי להמיר את Claims.xls לתבנית טופס על-ידי שמירת הפריסה בלבד    תבנית הטופס שנוצרה מכילה טבלת פריסה שתואמת לטבלה בחוברת העבודה של Excel. תבנית הטופס אינה מכילה פקדי תיבת טקסט כלשהם.

 • אם השתמשת באשף היבוא כדי לייבא את Claims.xls הן על-ידי שמירת הפריסה והן על-ידי המרת התאים לפקדים     תבנית הטופס שנוצרה מכילה טבלה חוזרת. תאים שעומדים בתנאים מסוימים, כגון התא עם עיצוב הגבול המוחל על כל הצדדים והתאים שמכילים הפניה או נוסחה לחישוב החזרי הלוואות, מומרים לפקדי תיבת טקסט.

  הערה: אף שהתאים המכילים הפניה או נוסחה מומרים לפקדי תיבת טקסט, הנוסחאות אינן נשמרות בתבנית הטופס שנוצרה. עליך לשחזר את הפונקציונליות שסיפקה הנוסחה על-ידי שימוש בתכונות המתאימות ב- InfoPath.

לראש הדף

תכונות והגדרות שאינן נתמכות במלואן בהמרה

חלק מההגדרות והעיצובים של חוברות העבודה של Excel לא נתמכים לגמרי על-ידי InfoPath. בעת המרת חוברת עבודה שמכילה הגדרות כאלה, תבנית הטופס של InfoPath שנוצרה לא תכיל את התכונות או ההגדרות האלה. לדוגמה, אם בחוברת העבודה שלך יש כותרת שמכילה תמונה, התמונה לא תישמר בתבנית הטופס של InfoPath שנוצרה כיוון ש- InfoPath אינו תומך בתמונות בכותרות עליונות או בכותרות תחתונות.

להלן רשימה של תכונות והגדרות שאינן נשמרות בעת המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath:

 • תאים עם עיצוב "כווץ להתאמה"

 • תמונות ברקע התא

 • תבנית רקע התא

 • הדרגות תא

 • עיצוב מותנה

 • אימות נתונים

 • נוסחאות

 • פקודות מאקרו

 • הגדרות הדפסה (כולל שינוי גודל דף A4, שחור ולבן, מרכוז בדף, מספר עמוד בדף הראשון, סדר דפים, תמונות, קווי רשת של הדפסה, איכות הדפסה, כותרות שורות ועמודות, שורות ועמודות בכל עמוד, שינוי קנה מידה והגדרת אזור הדפסה)

 • יישור טקסט אנכי

 • שורות שהן צרות יותר מגובה הגופן 10pt המהווה ברירת המחדל

 • WordArt

הרשימה שלהלן מפרטת את התכונות וההגדרות שנתמכות באופן חלקי בעת המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath:

תאים עם עיצוב נתונים     סגנונות או צבעים המוחלים על תאים עם עיצוב נתונים אינם מומרים. לדוגמה, אם תא מעוצב להציג מספרים שליליים כטקסט אדום, ערך המספר יומר, אך עיצוב הטקסט האדום לא יומר.

היפר-קישורים המפנים לפרוטוקולים שאינם נתמכים     כל ההיפר-קישורים מומרים, אך אם ההיפר-קישור משתמש בפרוטוקול שונה מהפרוטוקולים http:‎,‏ https:‎,‏ ftp:‎ או mailto:‎, ההיפר-קישור לא יפעל כשהמשתמש ילחץ על הקישור.

יישור ועיצוב כותרת עליונה ותחתונה     כותרת עליונה או כותרת תחתונה בחוברת עבודה של Excel יכולה להכיל חלק שמאלי, אמצעי וימני. כל אלה ישורשרו בעת היבוא מ- InfoPath. לדוגמה, חוברת עבודה עם כותרת שמאלית המכילה את השם "וונדי ווילר," כותרת אמצעית המכילה את הכותרת "דו"ח מצב" וכותרת ימנית המכילה את התאריך "13 באוקטובר, 2007" יומרו לתבנית טופס של InfoPath המכילה כותרת אחת שבה הטקסט הבא: "וונדי ווילר דו"ח מצב 13 באוקטובר, 2007." אם רק חלק אחד בכותרת העליונה או התחתונה של חוברת העבודה מכיל טקסט, הטקסט שנוצר בתבנית הטופס יעבור יישור בהתאמה. לדוגמה, אם רק החלק השמאלי של הכותרת מכיל טקסט בחוברת העבודה, הטקסט המתאים בתבנית הטופס ייושר לשמאל. אם לא, כל טקסט בכותרת עליונה או תחתונה מיושר לימין בעת הייבוא. הגדרות הגופן המוחלות על הכותרת העליונה או התחתונה הראשונה בחוברת העבודה מוחלות לכל הכותרת העליונה או התחתונה בתבנית הטופס של InfoPath שנוצרה.

המרת גופן    אף ש- InfoPath מייבא את הגופנים מחוברת עבודה בעת יצירת תבנית טופס חדשה, אם הגופנים בחוברת העבודה אינם זמינים במחשב בו ביצעת את הייבוא, ייבחרו גופנים חלופיים באופן אוטומטי עבור תבנית הטופס.

תאים ממוזגים בעקיפין     ב- Excel, בעת הקלדת טקסט ארוך ממה שניתן להתאים לתא הנוכחי, הטקסט יופיע בראש התאים הבאים כאילו שהתאים ממוזגים. InfoPath אינו תומך בתכונה זו. אם תא מומר מכיל יותר טקסט ממה שרוחב התא יכול להכיל, הטקסט יגלוש לשורה הבאה ב- InfoPath. למניעת הגלישה, לפני ייבוא חוברת העבודה, בחר את התא ואת מספר התאים העוקבים הנחוצים להכלת הטקסט ומזג את התאים כך שהטקסט יתאים לתוך התא הממוזג.

דוחות PivotTable     דוחות PivotTable מומרים לטבלאות פריסה.

טבלאות גדולות מאוד     InfoPath תומך בטבלאות עד לרוחב של 63 עמודות ולאורך של 999 שורות. אם חוברת עבודה של Excel עוברת גבולות אלה, 63 העמודות הראשונות ו- 999 השורות הראשונות בלבד יומרו.

הערה: אין אפשרות לפתוח חוברות עבודה של Excel מסוימים ללא סיסמה. אם זהו המצב בחוברת העבודה, לא ייתכן שתוכל לייבא אותו בהצלחה לתוך InfoPath. כדי לפתור את הבעיה, נסה להסיר את דרישת הסיסמה עבור חוברת העבודה לפני שאתה מייבא אותו. בנוסף, חוברות עבודה מסוימות מיועדות כדי למנוע ממשתמשים העברה, מחיקה, הסתרה או שינוי השם של גליונות עבודה ולאחר מכן, לשנות את רכיבי מבנה אחרים בחוברת העבודה. אם זוהי במקרה של גליון העבודה, לא ייתכן שתוכל לייבא אותו בהצלחה לתוך InfoPath. כדי לפתור בעיה זו, נסה להסיר את מבנה הגבלות עריכה עבור חוברת העבודה שלך לפני שאתה מייבא אותו.

לראש הדף

המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath

 1. בתפריט קובץ, לחץ על ייבוא טופס.

 2. בתיבת הדו-שיח אשף הייבוא, לחץ על מייבא של InfoPath עבור חוברות עבודה של Excel, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. לחץ על עיון.

 4. אתר את חוברת העבודה של Excel שברצונך להמיר ולחץ עליה ולאחר מכן לחץ על פתח.

 5. על מנת לשנות את התנהגות ברירת המחדל של הייבוא, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות.

 6. לחץ על סיום.

  הערה: ייתכן שחלק ממרכיבי הפריסה והפקדים לא יופיעו כפי שתרצה בתבנית הטופס של InfoPath שנוצרה. הכל תלוי בפריסה ובמורכבות של חוברת העבודה של Excel. כתוצאה מכך, ייתכן שתצטרך להתאים את תבנית הטופס החדשה לאחר ההמרה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×