המרה של תאריכים המאוחסנים כטקסט לתאריכים

לעתים קורה שתאריכים מעוצבים ומאוחסנים בתאים בתור טקסט. לדוגמה, ייתכן שהזנת נתונים בתא שעוצב כטקסט או שהנתונים יובאו או הודבקו ממקור נתונים חיצוני בתור טקסט.

תאריכים המעוצבים כטקסט מיושרים לימין במקום לשמאל בתא. כאשר בדיקת שגיאות מופעלת, ייתכן שגם תאריכי טקסט עם שנים בעלות שתי ספרות יסומנו במחוון שגיאה תא עם בעיה בנוסחה .

התכונה 'בדיקת שגיאות' ב- Excel יכולה לזהות תאריכים המעוצבים כטקסט עם שנים בעלות שתי ספרות, ולכן תוכל להשתמש באפשרויות תיקון אוטומטי כדי להמיר אותם לתאריכים המעוצבים כתאריכים. באפשרותך להשתמש בפונקציה DATEVALUE כדי להמיר את רוב הסוגים האחרים של תאריכי טקסט לתאריכים.

המרת תאריכי טקסט עם שנים בעלות שתי ספרות באמצעות 'בדיקת שגיאות'

כאשר אתה מייבא נתונים לתוך Excel ממקור אחר, או כאשר אתה מקליד תאריכים עם שנים בעלות שתי ספרות לתוך תאריך שלפני כן עוצבו כטקסט, ייתכן שתראה משולש ירוק קטן בפינה השמאלית העליונה של התא. מחוון שגיאה זה מציין שהתאריך מאוחסן כטקסט, כמוצג בדוגמה זו.

תאים עם מחוון שגיאה ירוק בפינה הימנית העליונה

באפשרותך להשתמש במחוון השגיאות כדי להמיר תאריכים מטקסט לתבנית תאריך.

הערות: יש להתחיל מהתחלה - ודא שבדיקת השגיאות מופעלת ב- Excel. לשם כך:

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > נוסחאות.

  ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Excel > נוסחאות.

 2. תחת בדיקת שגיאות, סמן את אפשר בדיקת שגיאות ברקע. כל שגיאה שתימצא, תסומן עם משולש בפינה הימנית העליונה של התא.

 3. תחת כללי בדיקת שגיאות, בחר תאים המכילים שנים שמיוצגות כשתי ספרות.

פעל בהתאם להוראות ההליך הבא כדי להמיר את התאריך המעוצב כטקסט בחזרה לתאריך רגיל.

 1. בגליון העבודה, בחר כל תא בודד או טווח של תאים סמוכים בעל מחוון שגיאה בפינה הימנית העליונה.

  כיצד לבחור תאים, טווחים, שורות או עמודות

  לשם בחירת

  בצע פעולה זו

  תא בודד

  לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

  טווח תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח, ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש Shift לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

  בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

  טווח גדול של תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח, והחזק את מקש Shift לחוץ תוך כדי לחיצה על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

  כל התאים בגליון עבודה

  לחץ על לחצן בחר הכל.

  לחצן 'בחר הכל'

  כדי לבחור את כל גליון העבודה, ניתן גם להקיש Ctrl+A.

  הערה: אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

  תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

  בחר את התא הראשון או את טווח התאים הראשון, ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

  ניתן גם לבחור את התא הראשון או טווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש Shift+F8 כדי להוסיף לבחירה תא או טווח אחר שאינו סמוך. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש Shift+F8 שוב.

  הערה: לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

  שורה שלמה או עמודה שלמה

  לחץ על כותרת השורה או העמודה.

  כותרות גליונות עבודה

  1. כותרת שורה

  2. כותרת עמודה

  ניתן גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון והקשה על Ctrl+‏Shift+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  הערה: אם השורה או העמודה מכילות נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את כל השורה או את כל העמודה.

  שורות או עמודות סמוכות

  גרור לאורך כותרת השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה והחזק את מקש Shift לחוץ תוך בחירת השורה או העמודה האחרונה.

  שורות או עמודות שאינן סמוכות

  לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירה; לאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת הלחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

  התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

  בחר תא בשורה או בעמודה, ולאחר מכן הקש Ctrl+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

  הקש Ctrl+Home כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

  הקש Ctrl+End כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכיל נתונים או עיצוב.

  תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה)

  בחר את התא הראשון, ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+End כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

  תאים עד לתחילת גליון העבודה

  בחר את התא הראשון, ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Home כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

  יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

  החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

  עצה: כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

 2. לצד התא או טווח התאים הנבחר, לחץ על לחצן השגיאה שמופיע.

  לחצן שגיאה

 3. בתפריט, לחץ על המר XX ל- 20XX או על המר XX ל- 19XX. (אם ברצונך להיפטר ממחוון השגיאות מבלי להמיר את המספר, לחץ על התעלם מהשגיאה.)

  פקודות להמרת תאריכים

  פעולה זו ממירה את תאריכי הטקסט עם שנים בעלות שתי ספרות לתאריכים רגילים עם שנים בעלות ארבע ספרות.

  תאריכים מומרים

  לאחר המרת התאים מתאריכים המעוצבים כטקסט, תוכל לשנות את האופן שבו תאריכים מופיעים בתאים על-ידי החלת עיצוב תאריך.

לראש הדף

המרת תאריכי טקסט באמצעות הפונקציה DATEVALUE

כדי להמיר תאריך טקסט בתא למספר סידורי, יש להשתמש בפונקציה DATEVALUE. לאחר מכן יש להעתיק את הנוסחה, לבחור את התאים המכילים את תאריכי הטקסט ולהשתמש ב- הדבקה מיוחדת כדי להחיל עליהם נוסחת תאריך.

 1. בחר תא ריק וודא שעיצוב המספר שלו הוא 'כללי'.

  כיצד לוודא מהו עיצוב המספר

  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, לחץ על החץ שליד התיבה תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על כללי.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתא הריק:

  1. הקלד ‎=DATEVALUE(‎

  2. לחץ על התא המכיל את התאריך המעוצב כטקסט שאותו ברצונך להמיר.

  3. הקלד )

  4. הקש ENTER.

   הפונקציה DATEVALUE מחזירה את המספר הסידורי של התאריך המיוצג על-ידי תאריך הטקסט.

   מהו מספר סידורי?

   תאריכים ב- Excel מאוחסנים כמספרים סידוריים רציפים כך שניתן יהיה להשתמש בהם בחישובים. כברירת מחדל, 1 בינואר 1900 הוא בעל המספר הסידורי 1 ו-1 בינואר 2008 הוא בעל המספר הסידורי 39448 מכיוון שהוא 39,448 ימים אחרי ה- 1 בינואר 1900.

 3. כדי להעתיק את נוסחת ההמרה אל טווח של תאים רציפים, בחר את התא שבו הקלדת את הנוסחה ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני טווח של תאים ריקים התואמים בגודלם לטווח התאים המכילים את תאריכי הטקסט.

  אחרי שגררת את נקודת האחיזה למילוי, אמור להיות לך טווח של תאים בעלי מספרים סידוריים המקבילים לטווח התאים המכילים את תאריכי הטקסט.

 4. בחר את התא או את טווח התאים המכילים את המספרים הסידוריים, ולאחר מכן בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתקה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים  באפשרותך גם להקיש על CTRL+C.

 5. בחר את התא או את טווח התאים המכילים את תאריכי הטקסט, ולאחר מכן בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ מתחת ל- הדבק ולאחר מכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

 6. בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת, תחת הדבקה, בחר בערכים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח ליד מספר.

  לחצן מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'מספר'

 8. בתיבה קטגוריה, לחץ על תאריך ולאחר מכן לחץ על תבנית התאריך הרצויה ברשימה סוג.

 9. כדי למחוק את המספרים הסידוריים אחרי השלמת ההמרה של כל התאריכים, בחר את התאים המכילים את התאריכים והקש DELETE.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×