המרה של דיאגרמה שנוצרה בגירסה קודמת של Microsoft Office לגרפיקת SmartArt או לצורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה דן המרת דיאגרמות לתוך גרפיקת SmartArt.

במאמר זה

מבט כולל על המרת דיאגרמה לגרפיקת SmartArt

מבט כולל על המרת דיאגרמה לצורות

המרת הדיאגרמה שלך

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

באמצעות Microsoft Office Excel 2007, באפשרותך להמיר דיאגרמה שנוצרה בגירסה קודמת של Microsoft Office על גרפיקת SmartArt או לקבוצה של צורות, או באפשרותך לשמור את הדיאגרמה כפי שהיא.

אם לא תמיר את הדיאגרמה הקיימת שלך, באפשרותך לשמור אותו במסמך Microsoft Office system 2007 והמשך לערוך, שינוי גודל, והזז אותו על-ידי משתמש בגירסה קודמת של Microsoft Office. בנוסף, כל השינויים ב- צבעי ערכת נושא שאתה מחיל על המסמך על-ידי שימוש מוצר מהדורה 2007 של Office מוחלים גם הם הדיאגרמה הקיימת. כדי להשתמש בתוכנית מהדורה 2007 של Office כדי לשנות החלקים של דיאגרמת בודדים שנוצרו בגירסה קודמת של Microsoft Office, עם זאת, עליך תחילה להמיר את הדיאגרמה.

לראש הדף

PowerPoint

באמצעות Microsoft Office PowerPoint 2007, באפשרותך להמיר דיאגרמה שנוצרה בגירסה קודמת של Microsoft Office על גרפיקת SmartArt או לקבוצה של צורות, או באפשרותך לשמור את הדיאגרמה כפי שהיא.

אם לא תמיר את הדיאגרמה הקיימת שלך, באפשרותך לשמור אותו במסמך Microsoft Office system 2007 והמשך לערוך, שינוי גודל, והזז אותו על-ידי משתמש בגירסה קודמת של Microsoft Office. בנוסף, כל השינויים ב- צבעי ערכת נושא שאתה מחיל על המסמך על-ידי שימוש מוצר מהדורה 2007 של Office מוחלים גם הם הדיאגרמה הקיימת. כדי להשתמש בתוכנית מהדורה 2007 של Office כדי לשנות החלקים של דיאגרמת בודדים שנוצרו בגירסה קודמת של Microsoft Office, עם זאת, עליך תחילה להמיר את הדיאגרמה.

לראש הדף

Word

באמצעות Microsoft Office Word 2007, באפשרותך להמיר דיאגרמות שנוצרו בגירסה קודמת של Microsoft Office לגרפיקת SmartArt, אך לא ניתן להמיר דיאגרמות לצורות בודדות, ולא ניתן להמיר תרשים אחד בלבד לגרפיקת SmartArt — בעת המרת דיאגרמה אחת, המסמך כולו ודיאגרמות כל בתוכו להמיר לתבנית הקובץ Office Word 2007.

אם לא תמיר את הדיאגרמה הקיימת שלך, באפשרותך לשמור אותו במסמך Microsoft Office system 2007 והמשך לערוך, שינוי גודל, והזז אותו על-ידי משתמש בגירסה קודמת של Microsoft Office. בנוסף, כל השינויים ב- צבעי ערכת נושא שאתה מחיל על המסמך על-ידי שימוש מוצר מהדורה 2007 של Office מוחלים גם הם הדיאגרמה הקיימת. כדי להשתמש בתוכנית מהדורה 2007 של Office כדי לשנות החלקים של דיאגרמת בודדים שנוצרו בגירסה קודמת של Microsoft Office, עם זאת, עליך תחילה להמיר את הדיאגרמה.

לראש הדף

מבט כולל על המרת דיאגרמה לגרפיקת SmartArt

לאחר להמיר את הדיאגרמה הקיימת שלך לגרפיקת SmartArt, באפשרותך להשתמש בכל עיצוב והכלים העיצוב הזמינות, עבור כל פריט גרפיקה של SmartArt. ההמרה תחיל פריסה מתאימה, סגנון SmartArt וצבעים מתוך ערכת נושא הנוכחית הדיאגרמה הקיימת שלך, שכל אחד מהם באפשרותך לשנות.

ההמרה באופן משמעותי יוכלו לשנות את המראה של הדיאגרמה הקיימת שלך ולאחר מכן הנפשות שהוספת לדיאגרמות הקיים שלך לפני שהם מומרים אינו פועל כצפוי לאחר שהם מומרים. כמו כן, פריסות מסוימות עבור גרפיקת SmartArt כולל מספר קבוע של צורות הזמינות, לכן אם הדיאגרמה הקיימת שלך כוללת צורות נוספות מהמספר זמין, חלק מהנתונים שלך עשויה לא תופיע. לדוגמה, בדיאגרמת חיתוך הקבוצות הזמינות בגירסאות קודמות של Microsoft Office, באפשרותך להשתמש מספר בלתי מוגבל של צורות ברמה העליונה, אך הפריסה של גרפיקת SmartArt חיתוך קבוצות בסיסי מוגבל שבע צורות ברמה העליונה. במקרה זה, מופיעה ההודעה "כל פריט לעיל המסומן ב- X אדום לא יופיע בגרפיקת smartart זו לא יישמרו" מופיע בחלק התחתון של חלונית הטקסט בגרפיקת SmartArt. הנתונים שלך לא יאבד ואותו ניתן לראות אם עבור לפריסה שונה, עבור גרפיקת SmartArt שאינו כולל מספר קבוע של צורות.

אם תמיר את הדיאגרמה הקיימת שלך לגרפיקת SmartArt ולאחר מכן פתח את הדיאגרמה בגירסה קודמת של Microsoft Office, הדיאגרמה מטופלת כתמונה שלא ניתן לערוך. אם תפתח מחדש את הדיאגרמה בתוכנית מהדורה 2007 של Office, הדיאגרמה הופכת שוב פריט גרפיקה של SmartArt לעריכה.

לראש הדף

מבט כולל על המרת דיאגרמה לצורות

להמיר את הדיאגרמה הקיימת שלך לצורות בודדות לפי רצונך הצורות החדשות יהיה זהה לדיאגרמה הקיימת, או אם ברצונך לערוך את הדיאגרמה באמצעות גירסה קודמת של Microsoft Office או את מהדורה 2007 של Office. הצורות הבודדות לא נחשבים דיאגרמה ולאחר הנפשות (למעט כאובייקט אחד, החלה על הדיאגרמה כולה) יוסרו בעת המרת הדיאגרמה. עם זאת, באפשרותך להוסיף את הנפשת בחזרה לאחר המרת הדיאגרמה לקבוצה של צורות.

באפשרותך לעצב את הצורות בודדים, ניתן לעריכה באמצעות האפשרויות בכרטיסיה ' כלי ציור ', הזמינות עבור כל הצורות. כרטיסיה זו אינה חלק של כלי SmartArt ולאחר הגלריות פריסה, צבעים וסגנונות SmartArt מהירה אינן זמינות עבור הצורות הבודדות.

לראש הדף

המרת הדיאגרמה שלך

אם ברצונך גם לשמור עותק של המסמך בתבנית הקובץ המקורית, לפני ביצוע ההמרה הדיאגרמה ואת כל דבר אחר במסמך, שמור את המסמך בשם אחר.

ב- PowerPoint 2007, באפשרותך להמיר טקסט בשקופיות שלך ישירות לגרפיקת SmartArt. לקבלת מידע נוסף, ראה המרת טקסט שקופית לגרפיקת SmartArt.

באיזו תוכנית מהדורה 2007 של Office אתה משתמש?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. פתח את המסמך המכיל את הדיאגרמה הקיימת שברצונך להמיר ולאחר מכן לחץ פעמיים על צורה בדיאגרמה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להמיר את הדיאגרמה לגרפיקת SmartArt, לחץ על המר לגרפיקת SmartArt ולאחר מכן לחץ על המר.

  • כדי להמיר את הדיאגרמה צורות בודדות, לחץ על המר לצורות ולאחר מכן לחץ על המר.

   לקבלת מידע מפורט יותר אודות האפשרויות בתיבת הדו-שיח, לחץ על תמונת לחצן 'עזרה' בתיבת הדו-שיח המרת דיאגרמה.

עצה: אם תשנה את דעתך ותרצה לבטל את ההמרה לגרפיקת SmartArt או צורות, לחץ על בטל תמונת לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה.

לראש הדף

PowerPoint

 1. פתח את המסמך המכיל את הדיאגרמה הקיימת שברצונך להמיר ולאחר מכן לחץ פעמיים על צורה בדיאגרמה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להמיר את הדיאגרמה לגרפיקת SmartArt, לחץ על המר לגרפיקת SmartArt ולאחר מכן לחץ על המר.

  • כדי להמיר את הדיאגרמה צורות בודדות, לחץ על המר לצורות ולאחר מכן לחץ על המר.

   לקבלת מידע מפורט יותר אודות האפשרויות בתיבת הדו-שיח, לחץ על תמונת לחצן 'עזרה' בתיבת הדו-שיח המרת דיאגרמה.

עצה: אם תשנה את דעתך ותרצה לבטל את ההמרה לגרפיקת SmartArt או צורות, לחץ על בטל תמונת לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה.

לראש הדף

Word

ב- Office Word 2007, לא ניתן להמיר דיאגרמת בודדים לקבוצה של צורות, אך אם בחרת שלא להמיר, באפשרותך עדיין לערוך, שינוי גודל, ולהעביר את הדיאגרמה כולה (אך רכיבים בודדים לא של הדיאגרמה) ב- Office Word 2007 כפי שעשית בגירסאות קודמות של Word. כדי להמיר דיאגרמה, עליך להמיר את המסמך כולו, אשר המרת כל הדיאגרמות במסמך לגרפיקת SmartArt.

 1. פתח את המסמך המכיל את הדיאגרמה הקיימת שברצונך להמיר.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על המר.

  כל הדיאגרמות במסמך יומרו מכן לגרפיקת SmartArt ולאחר מכן הקובץ הישן מוחלף על-ידי הקובץ שהומר החדש.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×