המידע שעליך לדעת אודות העברת דואר אלקטרוני בשלבים ל- Office 365

כחלק מפריסת Office 365, באפשרותך להעביר את התוכן של תיבות דואר של משתמשים ממערכת דואר אלקטרוני של מקור אל Office 365. בעת ביצוע פעולה זו על-פני תקופת זמן, היא נקראת העברה בשלבים. העברה בשלבים מומלצת במצבים הבאים:

 • מערכת הדואר האלקטרוני של מקור שברשותך היא ‎Microsoft Exchange Server‏ 2003 או Microsoft Exchange Server 2007.

  הערה: אין אפשרות להשתמש בהעברה בשלבים כדי להעביר תיבות דואר של Exchange 2013 או Exchange 2010 ל- Office 365. שקול להשתמש בהעברה בשלב אחד או בהעברת דואר אלקטרוני היברידית במקום זאת.

 • ברשותך יותר מ- 2,000 תיבות דואר.

אם העברה בשלבים אינה מתאימה לך, ראה דרכים להעברת דואר אלקטרוני אל Office 365 לקבלת אפשרויות אחרות.

פרטים שיש לשקול

להלן כמה פריטים שעליך להיות מודע להם:

 • כדי שהעברה בשלבים תפעל, עליך לסנכרן חשבונות בין תחום Active Directory המקומי לבין Office 365 באמצעות סינכרון Azure Active Directory.

 • שם התחום הראשי שבו נעשה שימוש עבור ארגון Exchange המקומי שלך חייב להיות תחום שאומת לארגון Office 365 שלך.

 • באפשרותך להעביר תיבות דואר של משתמשים ותיבות דואר של משאבים בלבד. סוגי נמענים אחרים, כגון קבוצות תפוצה, אנשי קשר ומשתמשים מותאמי דואר מועברים ל- Office 365 בתהליך של סינכרון מדריכי כתובות.

 • הודעות 'מחוץ למשרד' אינן מועברות עם תיבות דואר של משתמשים. אם משתמש מפעיל את התכונה 'מחוץ למשרד' לפני ההעברה, התכונה תישאר זמינה בתיבת הדואר שמועברת, אך הודעת 'מחוץ למשרד' תהיה ריקה. אנשים ששולחים הודעות לתיבת הדואר לא יקבלו הודעת 'מחוץ למשרד'. כדי לאפשר שליחת הודעות 'מחוץ למשרד', המשתמש צריך ליצור מחדש את הודעת 'מחוץ למשרד' לאחר העברת תיבת הדואר.

 • אם הגבלת את החיבורים למערכת הדואר האלקטרוני של מקור, מומלץ להגדיל אותם כדי לשפר את ביצועי ההעברה. מגבלות נפוצות של חיבורים כוללות חיבורים כוללים של לקוח/שרת, חיבורים לכל משתמש וחיבורי כתובת IP בשרת או בחומת האש. אם לא הגבלת חיבורים אלה, תוכל לדלג על משימה זו.

השפעת ההעברה על המשתמשים

 • מנהלי המערכת יכולים לגשת לדואר אלקטרוני        כדי להעביר דואר אלקטרוני, דרושה לך גישה לתיבות הדואר של המשתמשים במערכת הדואר האלקטרוני המקורית.

 • המשתמשים חייבים ליצור פרופילי Outlook חדשים        לאחר העברת תיבות הדואר והמרת החשבונות המקומיים לחשבונות מותאמי דואר, המשתמשים חייבים ליצור פרופיל Office 365 חדש ב- Outlook. לאחר מכן, Outlook יתחבר באופן אוטומטי ל- Office 365.

כיצד פועלת העברה בשלבים?

השלבים העיקריים שאתה מבצע עבור העברה בשלבים והתוצאות עבור המשתמשים מוצגים באיור הבא.

תהליך לביצוע העברת דואר אלקטרוני בשלבים מ- Exchange ל- Office 365

להלן תיאור של ההעברה בשלבים שמוצגת באיור.

 1. מנהל המערכת מסנכרן את רשימת המשתמשים בין הסביבה המקומית ל- Office 365.

  ראה שלבי 'כיצד לבצע' בהתכוננות להעברה בשלבים.

 2. מנהל המערכת יוצר קובץ ערך מופרד באמצעות פסיק (CSV) המכיל שורה עבור כל משתמש שתיבת הדואר המקומית שלו תועבר באצוות ההעברה.

  ראה שלבי 'כיצד לבצע' ביצירת רשימה של תיבות דואר להעברה.

 3. מנהל המערכת יוצר ומפעיל אצוות העברה בשלבים באמצעות לוח המחוונים של ההעברה במרכז הניהול של Exchange.

  ראה שלבי 'כיצד לבצע' בחיבור של Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך, העברת תיבות הדואר והפעלת אצוות ההעברה בשלבים.

  לאחר שמנהל המערכת מפעיל את אצוות ההעברה, Exchange Online מבצע את הפעולות הבאות:

  • אימות שסינכרון מדריכי כתובות זמין.

  • בדיקה שמשתמש מותאם דואר קיים בארגון Office 365 עבור כל משתמש המפורט בקובץ ה- CSV. משתמשים מותאמי דואר נוצרים ב- Office 365 כתוצאה מתהליך סינכרון מדריכי הכתובות.

  • המרת המשתמש מותאם הדואר של Office 365 לתיבת דואר של Exchange Online עבור כל משתמש באצוות ההעברה.

  • התחלת הסינכרון הראשוני. Exchange Online מעבד עד N בקשות העברה בו-זמנית. N מייצג את המספר המרבי של העברות בו-זמניות שמנהל המערכת ציין בעת יצירת נקודת הקצה של ההעברה שבה נעשה שימוש עבור אצוות ההעברה. כברירת מחדל, הסינכרון הראשוני מבוצע ב- 20 תיבות דואר בכל פעם, עד להעברת כל תיבות הדואר באצוות ההעברה.

  • קביעת התצורה של העברת דואר. תצורת המאפיין TargetAddress בתיבת הדואר המקומית נקבעת עם כתובת הדואר האלקטרוני של תיבת הדואר ב- Exchange Online. משמעות תהליך זה היא שדואר שנשלח לתיבת הדואר המקומית מועבר לתיבת הדואר המתאימה ב- Exchange Online.

 4. לאחר ש- Exchange Online יוצר את תיבת הדואר של Exchange Online וקובע את התצורה של העברת דואר עבור כל משתמש בקובץ ה- CSV, הוא שולח הודעת דואר אלקטרוני של מצב למנהל המערכת. הודעת מצב זו מפרטת את מספר תיבות הדואר שהועברו בהצלחה ואת מספר תיבות הדואר שלא היתה אפשרות להעביר. ההודעה כוללת גם קישורים לסטטיסטיקת העברה ולדוחות שגיאה שמכילים מידע מפורט יותר. בשלב זה, המשתמשים יכולים להתחיל להשתמש בתיבות הדואר שלהם ב- Exchange Online.

 5. כחלק מהסינכרון הראשוני, Exchange Online מעביר לאחר מכן את כל הודעות הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה מתיבות הדואר המקומיות לתיבות דואר של Exchange Online.‏ Exchange Online שולח דוח העברה סופי לאחר השלמת העברת הנתונים.

 6. לאחר השלמת אצוות העברה ולאחר שמנהל המערכת מוודא שכל תיבות הדואר באצווה הועברו בהצלחה, באפשרותו להמיר את תיבות הדואר המקומיות למשתמשים מותאמי דואר.

  ראה שלבי 'כיצד לבצע' בהמרת תיבות דואר מקומיות למשתמשים מותאמי דואר.

 7. אם משתמש פותח את תיבת הדואר שלו ב- Outlook, שירות הגילוי האוטומטי מנסה להתחבר לתיבת הדואר המקומית. לאחר המרת תיבות הדואר המקומיות למשתמשים מותאמי דואר, שירות הגילוי האוטומטי עושה שימוש במשתמש מותאם הדואר כדי לחבר את Outlook לתיבת הדואר של Exchange Online לאחר שהמשתמש יוצר פרופיל Outlook חדש.

 8. מנהל המערכת יוצר אצוות העברה נוספות ושולח קובץ CSV עבור כל אצווה.

 9. מנהל המערכת מפעיל אצוות העברה נוספות.

 10. מנהל המערכת פותר בעיות. לאחר שכל תיבות הדואר המקומיות באצווה הועברו בהצלחה, מנהל המערכת מוחק את אצוות ההעברה.

  ראה שלבי 'כיצד לבצע' במחיקת אצוות ההעברה בשלבים.

 11. המשתמשים יכולים להשתמש בתיבות הדואר שלהם ב- Exchange Online.

 12. כדי להשלים את המעבר ל- Exchange Online ו- Office 365, מנהל המערכת מבצע משימות לאחר קביעת התצורה, כגון:

  • הקצאת רשיונות למשתמשי Office 365.

  • קביעת התצורה של רשומת MX של הארגון כך שתצביע על ארגון Office 365, כדי שהדואר האלקטרוני יימסר ישירות לתיבות הדואר של Exchange Online.

  • יצירת רשומת מערכת שמות תחומים (DNS) של גילוי אוטומטי עבור ארגון Office 365.

  ראה שלבי 'כיצד לבצע' בניתוב הדואר האלקטרוני ישירות ל- Office 365 והשלמת משימות לאחר ההעברה.

  מנהל המערכת יכול להוציא את שרתי Exchange Server המקומיים משירות (אופציונלי).

  הערה: אם אתה מיישם פתרון כניסה יחידה, מומלץ מאוד לתחזק Exchange Server אחד לפחות כדי שתוכל לגשת ל- Exchange System Manager ‏(Exchange 2003) או ל- Exchange Management Console/מעטפת ניהול Exchange ‏(Exchange 2007) כדי לנהל תכונות הקשורות לדואר במשתמשים מותאמי הדואר המקומיים. עבור Exchange 2007, תפקידי השרת 'תעבורת רכזת', 'גישת לקוח' ו'תיבת דואר' חייבים להיות מותקנים ב- Exchange Server שאתה מתחזק.

מוכן להתחיל?

אם אתה חש בנוח להגדיר העברה ל- Office 365, להלן המשימות שיש לבצע:

 • שימוש בכלי הסינכרון של Microsoft Azure Active Directory‎ או ב- Microsoft ‎Azure Active Directory Sync Services ‏(AAD Sync) כדי לסנכרן וליצור את המשתמשים המקומיים ב- Office 365.

 • קביעת התצורה של Exchange Server באמצעות מרכז הניהול של Exchange.

 • שינוי רשומת MX של הארגון כך שתצביע על Office 365 לאחר השלמת ההעברה. באמצעות רשומת MX, מערכות דואר אחרות מאתרות את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך. שינוי רשומת MX מאפשר למערכות דואר אחרות להתחיל לשלוח דואר אלקטרוני ישירות לתיבות הדואר החדשות ב- Office 365.

כדי לסיים העברת דואר אלקטרוני בשלבים בהצלחה, כדאי שתחוש בנוח לבצע משימות אלה:

 • קביעת התצורה או אימות שסינכרון מדריכי הכתובות פועל.

 • קביעת התצורה או אימות ש- Outlook בכל מקום פועל.

 • יצירת רשימה אחת או יותר של תיבות דואר להעברה ב- Excel.

 • שימוש באשפי שלב-אחר-שלב ב- Office 365 כדי לקבוע את תצורת תהליך ההעברה ולהפעילו.

 • הוספה או שינוי של רשומות ה- DNS של הארגון, כגון רשומת גילוי אוטומטי ורשומת MX.

 • הפיכת תיבות הדואר המקומיות למותאמות דואר.

אם אתה מוכן להתחיל בהעברת דואר אלקטרוני בשלבים, באפשרותך להשתמש בשלבים שסופקו בביצוע העברת דואר אלקטרוני בשלבים ל- Office 365.

למידע נוסף

דרכים להעברת דואר אלקטרוני אל Office 365

שימוש ב- PowerShell כדי לבצע העברה בשלבים אל Office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×