המאפיין Properties

חל על

אובייקט AccessObject

אובייקט פקד

אובייקט Label

אובייקט Page

אובייקט SubForm

אובייקט BoundObjectFrame

אובייקט CurrentProject

אובייקט Line

אובייקט PageBreak

אוסף TabControl

אובייקט CheckBox

אובייקט CustomControl

אובייקט ListBox

אובייקט Rectangle

אובייקט TextBox

אובייקט CodeProject

אובייקט Form

אובייקט ObjectFrame

אובייקט Report

אובייקט ToggleButton

אובייקט ComboBox

אובייקט GroupLevel

אובייקט OptionButton

אובייקט Section

אובייקט CommandButton

אובייקט Image

אובייקט OptionGroup

אובייקט SmartTag

המאפיין 'מאפיינים' כפי שהוא חל על האובייקטים AccessObject‏, CodeProject ו- CurrentProject.

הפונקציה מחזירה הפנה לאוסף AccessObjectProperties של אובייקט AccessObject‏, CurrentProject או CodeProject.

ביטוי. מאפיינים

ביטוי נדרש. ביטוי המחזיר אחד מהאובייקטים לעיל.

הערות

אובייקט האוסף AccessObjectPropertiesהוא האוסף של כל המאפיינים הקשורים לאובייקט AccessObject‏, CurrentProject, או CodeProject. באפשרותך להפנות לחברים יחידים באוסף באמצעות האינדקס של האובייקט החבר או ביטוי מחרוזת שהוא שמו של האובייקט החבר. אובייקט החבר הראשון באוסף הוא בעל ערך אינדקס של 0 והמספר הכולל של אובייקטים חברים באוסף הוא הערך של המאפיין ספירה של האוסף AccessObjectProperties פחות 1.

לא ניתן להשתמש במאפיין מאפיינים כדי להחזיר מאפיינים מאובייקט AccessObject שהוא חבר באוסף שניתן לגשת אליו דרך אובייקט CurrentData.

המאפיין 'מאפיינים' כפי שהוא חל על אובייקט SmartTag.

החזרת אוסף SmartTagProperties שמייצג את אוסף המאפיינים עבור תג חכם מסוים.

ביטוי. מאפיינים()

ביטוי נדרש. ביטוי המחזיר אובייקט SmartTag.

המאפיין 'מאפיינים' כפי שהוא חל על כל האובייקטים האחרים ברשימה 'חל על'.

החזר הפניה לאובייקט האוסף מאפיינים של פקד.

ביטוי. מאפיינים

ביטוי נדרש. ביטוי המחזיר אחד מהאובייקטים ברשימה 'חל על'.

הערות

אובייקט האוסף מאפיינים הוא האוסף של כל המאפיינים הקשורים לפקד. באפשרותך להפנות לחברים יחידים באוסף באמצעות האינדקס של האובייקט החבר או ביטוי מחרוזת שהוא שמו של האובייקט החבר. אובייקט החבר הראשון באוסף הוא בעל ערך אינדקס של 0 והמספר הכולל של אובייקטים חברים באוסף הוא הערך של המאפיין ספירה של האוסף מאפיינים פחות 1.

דוגמה

הפרוצדורה הבאה משתמשת במאפיין מאפיינים כדי להדפיס את כל המאפיינים המשויכים לפקדים בטופס לחלון איתור באגים. כדי להפעיל קוד זה, הצב לחצן פקודה הנקרא cmdListProperties בטופס ולאחר מכן הדבק את הקוד הבא במקטע 'הצהרות' של הטופס. לחץ על לחצן הפקודה כדי להדפיס את רשימת המאפיינים בחלון איתור הבאגים.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×