הכנת תכונות מדריך הכתובות לסינכרון עם Office 365 באמצעות הכלי IdFix

נושא זה מכיל הוראות מפורטות לגבי הפעלת הכלי, שגיאות נפוצות שתיתקל בהן, תיקונים מוצעים, דוגמאות ושיטות עבודה מומלצות למקרים שבהם יש לך מספר רב של שגיאות.

תיקון שגיאות במדריך הכתובות באמצעות IdFix GUI

הפעל את הכלי IdFix של Office 365 כדי לחפש בעיות במדריך הכתובות, ותקן את השגיאות ב- GUI כפי שמתואר בנושא זה. אם הכלי מחזיר טבלה ריקה, לא התגלו שום שגיאות. אם קיימות הרבה בעיות במדריך הכתובות, אתה עלול להיות קצת המום כשהכלי מחזיר את השגיאות. דרך אחת להתמודד עם כך היא לתקן את כל השגיאות מסוג מסוים ואז לעבור לסוג הבא.

 1. לפני שתתחיל לבצע שינויים, הבט בהמלצות המוצגות על-ידי IdFix.

  בחן את רשימת השגיאות שהחזיר IdFix. באפשרותך למיין את השגיאות לפי סוג שגיאה על-ידי לחיצה על ERROR בחלק העליון של העמודה המפרטת את סוגי השגיאות. אם יותר משגיאה אחת משויכת לתכונה אחת, השגיאות משולבות לשורה אחת. במידת האפשר, IdFix מציג המלצה לתיקון בעמודה UPDATE. התיקון מבוסס על בדיקת תכונות אחרות המשויכות לאובייקט. אף על פי שלרוב המלצות אלה טובות יותר ממה שכבר קיים במדריך הכתובות, רק אתה יכול להחליט מה המידע המדויק ביותר.

  אם IdFix מציע תיקון של שגיאת שכפול, התיקון מזוהה באמצעות אחד מתוך שלושה דגלים בתחילת הערך בעמודה UPDATE, לדוגמה, [E]john.doe@contoso.com. אם אתה מקבל את ההצעה, בעת החלת השינוי, הדגל לא נוסף למדריך הכתובות. רק הערך שאחרי דגל ההצעה מוחל, לדוגמה, john.doe@contoso.com. אם ברצונך לקבל את ההצעה, בחר את הפעולה התואמת מהעמודה ACTION. הדגלים מציינים פעולות באופן הבא:

  • [C]    הפעולה המוצעת COMPLETE. אין צורך לערוך את הערך.

  • [E]    הפעולה המוצעת EDIT. יש לשנות את הערך כדי למנוע התנגשות עם ערך אחר במדריך הכתובות.

  • [R]    הפעולה המוצעת REMOVE. הערך הוא קובץ Proxy של SMTP באובייקט שאינו מותאם לדואר וניתן כנראה להסיר אותו בבטחה.

 2. לאחר שקראת והבנת את השגיאות, עדכן את הערך בעמודה UPDATE עם השינויים שלך, ולאחר מכן בעמודה ACTION בחר מה ברצונך ש- IdFix יעשה כדי ליישם את השינוי. לדוגמה, ייתכן שלשני משתמשים יש proxyAddress המזוהה כערך כפול. רק משתמש אחד יכול להשתמש ב- proxyAddress למסירת דואר. כדי לתקן זאת, סמן את העמודה ACTION בתור COMPLETE עבור המשתמש עם הערך הנכון, וסמן את העמודה ACTION בתור REMOVE עבור המשתמש האחר. פעולה זו מסירה את התכונה proxyAddress מהמשתמש ש- proxyAddress זה לא שייך לו, ואינה מבצעת שום שינוי אצל המשתמש ש- proxyAddress זה שייך לו.

 3. הטבלה הבאה מתארת את השגיאות שמזהה IdFix, מספקת את התיקונים המוצעים הנפוצים ביותר מהכלי ומציגה דוגמאות לתיקון בחלק מהמקרים.

  שגיאות נפוצות ותיקונים שזוהו על-ידי IdFix

  שגיאה

  תיאור סוג השגיאה

  תיקון מוצע

  דוגמה

  character

  תווים לא חוקיים. הערך מכיל תו שאינו חוקי.

  התיקון המוצע עבור השגיאה שבעמודה UPDATE מציג את הערך ללא התו הלא חוקי.

  רווח נגרר בסוף כתובת דואר חוקית הוא תו לא חוקי, לדוגמה:

  "user@contoso.com "

  רווח מוביל בתחילת כתובת דואר חוקית הוא תו לא חוקי, לדוגמה:

  " user@contoso.com"

  התו ú הוא תו לא חוקי.

  duplicate

  ערך כפול. לערך יש ערך כפול בטווח של השאילתה. כל הערכים הכפולים יוצגו כשגיאות.

  ערוך או הסר ערכים כדי למנוע כפילויות. הכלי לא יספק תיקון מוצע עבור כפילויות. במקום זאת, עליך לבחור איזה ערך הוא הנכון ולמחוק את הערך או הערכים הכפולים.

  format

  שגיאת עיצוב. הערך מפר את דרישות העיצוב לשימוש בתכונה.

  העדכון המוצע יציג את הערך ללא תווים לא חוקיים. אם לא קיימים בו תווים לא חוקיים, העדכון והערך ייראו זהים. עליך לקבוע מה רצוי בעדכון. הכלי לא יספק תיקון מוצע עבור כל שגיאות העיצוב.

  לדוגמה, כתובות SMTP חייבות לציית ל- RFC 2822 ו- mailNickName לא יכול להתחיל או להסתיים בנקודה. לקבלת מידע נוסף על דרישות עיצוב עבור תכונות מדריך הכתובות, ראה "הכנת אובייקטים ותכונות של המדריך" בנושא הכנה להקצאת משתמשים על-ידי סינכרון מדריכי כתובות עם Office 365.

  topleveldomain

  תחום ברמה העליונה. אפשרות זו חלה על ערכים הכפופים לעיצוב RFC 2822. אם התחום ברמה העליונה אינו ניתן לניתוב באינטרנט, הוא יזוהה כשגיאה. לדוגמה, כתובת SMTP המסתיימת ב- ‎.local אינה ניתנת לניתוב באינטרנט והיא תגרום לשגיאה.

  שנה את הערך לתחום הניתן לניתוב באינטרנט, כגון .com או .net.

  שנה את myaddress@fourthcoffee.local ל- fourthcoffee.com או לתחום אחר הניתן לניתוב באינטרנט.

  לקבלת הוראות, ראה כיצד להכין תחום שאינו ניתן לניתוב (כגון תחום ‎.local) לסינכרון מדריכי כתובות.

  domainpart

  שגיאה בחלק בתחום. אפשרות זו חלה על ערכים הכפופים לעיצוב RFC 2822. אם חלק מהתחום של הערך אינו חוקי ואינו תואם ל- RFC 2822, תיווצר שגיאה זו.

  שנה את הערך לערך התואם ל- RFC 2822. לדוגמה, ודא שהוא לא מכיל רווחים או תווים לא חוקיים.

  שנה את myaddress@fourth coffee.com ל- myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  שגיאה בחלק מקומי. אפשרות זו חלה על ערכים הכפופים לעיצוב RFC 2822. אם החלק המקומי של הערך אינו חוקי ואינו תואם ל- RFC 2822, תיווצר שגיאה זו.

  שנה את הערך לערך התואם ל- RFC 2822. לדוגמה, ודא שהוא לא מכיל רווחים או תווים לא חוקיים.

  שנה את my”work”address@fourthcoffee.com ל- myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  שגיאת אורך. הערך מפר את מגבלת האורך עבור התכונה. זה קורה לרוב כשסכימת מדריך הכתובות משתנה.

  העדכון המוצע על-ידי IdFix יחתוך את הערך לאורך המקובל.

  שים לב שזה עלול לגרום לתוצאות בלתי רצויות. עליך לבחון את התיקון המוצע ולשנות אותו במידת הצורך לפני הלחיצה על Apply.

  blank

  שגיאה של ערך ריק או null. הערך מפר את ההגבלה של ערכי null עבור תכונות שיש לסנכרן. רק מספר מועט של תכונות חייבות להכיל ערך.

  אם ניתן, העדכון המוצע ימנף ערכי תכונה אחרים כדי ליצור תחליף סביר.

  mailmatch

  אפשרות זו חלה על Office 365 Dedicated בלבד. הערך אינו תואם לתכונת הדואר.

  העדכון המוצע יהיה ערך תכונת הדואר ולפניו "SMTP:‎".

 4. כדי לתקן שגיאה, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת ACTION.

  הטבלה הבאה מתארת את הפעולות תחת ACTION שניתן לבצע בתכונות באמצעות הכלי IdFix. אם תשאיר את העמודה ACTION ריקה, הכלי IdFix לא ינקוט שום פעולה לגבי השגיאה הספציפית הזו במדריך הכתובות.

  פעולות שניתן לבצע באמצעות IdFix

  פעולה

  תיאור הפעולה

  דוגמה

  COMPLETE

  הערך המקורי מתקבל ואין לשנות אותו אף על פי שהמערכת זיהתה אותו כשגיאה.

  לשני משתמשים יש proxyAddress המזוהה כערך כפול. רק אחד מהם יכול להשתמש בערך למסירת דואר. סמן את המשתמש עם הערך הנכון בתור COMPLETE.

  REMOVE

  ערך התכונה יימחק מאובייקט המקור. במקרה של תכונת עם ערכים מרובים, לדוגמה, proxyAddresses, רק הערך הבודד המוצג יימחק.

  לשני משתמשים יש proxyAddress המזוהה כערך כפול. רק אחד מהם יכול להשתמש בערך למסירת דואר. סמן את המשתמש עם הערך הכפול בתור REMOVE.

  EDIT

  המידע בעמודה UPDATE ישמש לשינוי ערך התכונה. אם IdFix הציע ערך UPDATE חוקי, מהעמודה ACTION, בחר EDIT ועבור לשגיאה הבאה. אם ההצעה לא מוצאת חן בעיניך, הקלד הצעה חדשה בעמודה UPDATE ולאחר מכן, מהעמודה ACTION, בחר EDIT.

  UNDO

  אפשרות זו זמינה רק אם שחזרת מיומן טרנזקציות. אם תבחר באפשרות UNDO, ערך התכונה ישוחזר לערך המקורי.

  FAIL

  ערך זה מוחזר רק אם ערך UPDATE מתנגש באופן לא ידוע עם הכללים של AD DS. במקרה זה, באפשרותך לערוך את הערך בעמודה UPDATE שוב אם ידוע לך מה הכשל. ייתכן שתצטרך לנתח את הערכים באובייקט באמצעות ADSI Edit. לקבלת מידע נוסף, ראה ADSI Edit ‏(adsiedit.msc).

 5. לאחר בחירת פעולת ACTION עבור שגיאה או קבוצת שגיאות, לחץ על Apply. בעת לחיצה על החל, הכלי מבצע את השינויים במדריך הכתובות. באפשרותך לספק תיקונים עבור שגיאות מרובות לפני הלחיצה על Apply, ו- IdFix יבצע את כל התיקונים בבת אחת.

 6. הפעל שוב את IdFix כדי לוודא שהתיקונים שביצעת לא גרמו לשגיאות חדשות. באפשרותך לחזור על שלבים אלה פעמים רבות ככל הנדרש. מומלץ לעבור את התהליך כמה פעמים לפני הסינכרון.

שינוי קבוצת הכללים שבשימוש IdFix

כברירת מחדל, IdFix משתמש בערכת הכללים Multi-Tenant כדי לבדוק את הערכים במדריך הכתובות. זוהי ערכת הכללים הנכונה עבור רוב לקוחות Office 365. עם זאת, אם אתה לקוח של Office 365 Dedicated או ITAR‏ (International Traffic in Arms Regulations - התקנות הבינלאומיות לסחר בנשק), באפשרותך לקבוע את תצורת IdFix לשימוש בערכת הכללים Dedicated במקום זאת. אם אינך בטוח איזה סוג של לקוח אתה, באפשרותך לדלג בבטחה על שלב זה. כדי להגדיר את ערכת הכללים ל- Dedicated, לחץ על סמל גלגל השיניים בשורת התפריטים ולאחר מכן לחץ על Dedicated.

שינוי טווח החיפוש שבשימוש IdFix

כברירת מחדל, IdFix מחפש במדריך הכתובות כולו. אם תרצה, תוכל להגדיר את הכלי כדי לחפש בעץ משנה ספציפי במקום זאת. לשם כך, בשורת התפריטים, לחץ על סמל המסנן והזן עץ משנה חוקי.

החזרת השינויים למצב קודם באמצעות GUI IdFix

בכל לחיצה על Apply להחלת השינויים, הכלי IdFix יוצר קובץ נפרד בשם יומן טרנזקציות המפרט את השינויים שביצעת זה עתה. באפשרותך להשתמש ביומן הטרנזקציות כדי להחזיר לאחור רק את השינויים שביומן העדכני ביותר למקרה שנעשתה טעות. אם אתה עושה טעות במהלך העדכון, באפשרותך לבטל את השינויים האחרונים שהוחלו על-ידי לחיצה על Undo. בעת הלחיצה על Undo, ‏IdFix משתמש ביומן הטרנזקציות כדי להחזיר לאחור רק את השינויים הנמצאים ביומן הטרנזקציות האחרון. לקבלת מידע נוסף על השימוש ביומן הטרנזקציות, ראה חומר עזר: יומן הטרנזקציות של IdFix של Office 365.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×