היערכות להוצאה משימוש של Yammer SSO ושל DSync

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Yammerכניסה יחידה (SSO) סינכרון מדריכי כתובות (DSync) הם כלים מדור קודם זה Yammer שפותחו לפני כעת נרכש על-ידי Microsoft. כפי Yammer מקבל משולבים באופן הדוק עם Office 365, אנו מסיר את הצורך ללקוחות ללמוד ולשמר כלי נפרד עבור Yammer. במקום זאת, לקוחות באפשרותך להשתמש בכלים מוכרים Office 365 להתקנת כניסה יחידה (Office 365 הכניסה עם זהות מאוחדים) וסינכרון מדריכי כתובות (Azure Active Directory Connect ). שים לב הכלי Office 365 עבור כניסה ניתן לקבוע את תצורת בעצמך בעת השוואה Yammer SSO שתדרוש יוצר קשר עם צוות התמיכה Yammer. 

במאמר זה:

הערה: מנהלי מערכת מסוימים הם הנוכחי פועל בבעיה באמצעות כלי השירות Yammer DSync. לקבלת עזרה לפתרון בעיות, עיין KB: "כשל בכניסה לא צפויה" בעת הפעלת כלי השירות סינכרון מדריכי כתובות של Yammer.

לוח זמנים להוצאה משימוש של Yammer SSO ושל DSync

SSO ו- DSync של Yammer הם כלים שכיום כבר הוצאו משימוש. רשתות Yammer המשתמשות כיום ב- Yammer יצטרכו לעבור להשתמש בכניסה של Office 365 עבור Yammer. רשתות המשתמשות ב- DSync של Yammer יצטרכו לעבור להשתמש בסינכרון של Azure Active Directory.

תאריכים חשובים להוצאת כלים אלה משימוש:

 • 18 בנובמבר 2015:    הודעה על הוצאה משימוש של הכלים Yammer SSO ו- Yammer DSync.

 • 1 באפריל 2016:    רשתות Yammer לא יוכלו להגדיר תצורות חדשות או לבצע שינויים משמעותיים בתצורות של SSO או של DSync.

 • 1 בדצמבר 2016:   Yammer SSO ו- DSync יפסיקו לפעול.

אחרי 1 בדצמבר 2016, אם לא תעשה דבר, השינויים הבאים ייכנסו לתוקף:

 • Yammer SSO:    כניסה יחידה של Yammer תפסיק לפעול. הרשת תתחיל להשתמש בזהות של Office 365 (אם הרשת משויכת לדייר Office 365) או בזהות של Yammer (כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה).

 • Yammer DSync:    סינכרון מדריכי כתובות של Yammer יפסיק לפעול. אין עוד שינויים ב- Active Directory המקומי שלך שיבואו לידי ביטוי ב- Yammer.

תרחישים של Yammer SSO וחלופות עבורם

אם אתה משתמש כעת ב- Yammer SSO עבור תרחישים או אופני פעולה ספציפיים, תוכל לעבור לשיטות חדשות כדי להמשיך עם פונקציונליות דומה. הטבלה הבאה מפרטת תרחישים או אופני פעולה אלה ואת החלופה עבור אופן פעולה זה.

תרחיש של Yammer SSO

חלופה

כניסה:    כל משתמשי הרשת מנותבים לכניסה באמצעות Active Directory Federation Services ‏(AD FS). משתמשים ללא אישורי Active Directory Federation Services ‏(AD FS) אינם יכולים להיכנס למערכת.

השתמש בבורר אכוף זהות של Office 365 כדי שהרשת שלך תאפשר כניסות מסוג Office 365/Azure Active Directory בלבד ולאחר מכן הגדר זהות מאוחדת של Office 365. ראה הבנת הזהות של Office 365 ו- Azure Active Directory.

כניסה:    קישור מתמיד וקישורים עמוקים ברשת מעבירים את המשתמש לאימות באמצעות ספק Active Directory Federation Services ‏(AD FS) שלו

הגדר את הרשת שלך כדי להשתמש בבורר זהות Office 365 אכוף כדי ליישר עם אופן פעולה זה.

הערה: בעת כניסה ב- Office 365 אכיפת דייר עם ADFS שהוגדרה, ניתוב מחדש login ישלח המשתמש לעמוד הכניסה Office 365, אשר עשויים לדרוש מהמשתמש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלו login לפני מבוצע ניתוב מחדש ADFS של החברה שלהם. פעולה זו נדרשת בפעם הראשונה שמשתמש נכנס למחשב נתון. כניסות נוספת יהיה זכור הדואר האלקטרוני שלהם ולהפעיל לנתב מחדש באופן תקין, אלא אם קבצי cookie מסומנת או מוסרים מהמחשב.

כניסה:    משתמשים שאין להם דואר אלקטרוני

משתמשים שאין להם דואר אלקטרוני יכולים להיכנס באמצעות אישורי Office 365 שלהם, ולהשתמש בשם הראשי של המשתמש (UPN) במקום בשם החשבון.

רישום:    משתמשים שינסו להירשם לרשתות של Yammer ינותבו מחדש לכניסה באמצעות ספק Active Directory Federation Services ‏(AD FS) שלהם.

הגדר את הרשת שלך לשימוש בבורר אכוף זהות של Office 365 כדי להתאים אותה לאופן פעולה זה.

חסימת משתמשים:    ניתן להגדיר כללים ברמת Active Directory Federation Services ‏(AD FS) כדי למנוע ממשתמשים מסוימים גישה ל- Yammer באמצעות SSO.

הגבלת גישת משתמשים:   Yammer תומך למשתמש רישוי ברמת Azure Active Directory, באמצעות את מנגנוני רישוי באותו נתמך היום עבור עבודה אחרים, כגון SharePoint ו- Exchange. כמנהל מערכת Office 365, באפשרותך להשתמש תיבת הסימון Yammer רשיון עבור כל משתמש כדי לשלוט בגישה שלהם אל שירות Yammer. ניתן למצוא פרטים נוספים אודות הגבלת הגישה כאן: Yammer ניהול רשיונות משתמשים ב- Office 365.

רשתות שאינן מחוברות לדיירי Office 365:    ניתן לחבר רשתות לדיירי Office 365, אולם Yammer SSO פועל גם בדיירים שאינם מחוברים ל- Office 365.

עליך להפעיל מהרשת Yammer עד Office 365. לשנת ראשון בדצמבר, 2016, רשתות שאינן משויכות דייר Office 365 יתמוך רק זהות מדור קודם Yammer (יומן באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה).

תרחישים של Yammer DSync וחלופות עבורם

אם אתה משתמש כעת ב- Yammer DSync עבור תרחישים או אופני פעולה ספציפיים, תוכל לעבור לשיטות חדשות כדי להמשיך עם פונקציונליות דומה. הטבלה הבאה מפרטת תרחישים או אופני פעולה אלה ואת החלופה עבור אופן פעולה זה.

תרחיש של Yammer DSync

חלופה

הקצאת משאבים:    משתמשים נוצרים בצובר ב- Yammer באמצעות הכלי Yammer DSync. לאחר מכן כל משתמש נרשם לשירותי Yammer בתהליך הרשמה מרובה שלבים.

משתמשים מקבלים בצובר-שנוצרו ב- Office 365 על-ידי הכלי Azure Active Directory Connect. לאחר מכן כל משתמש ניגש ששירות Yammer ללא צורך תהליך ההרשמה נפרד.

מיפוי:    משתמשים Yammer ממופים Active Directory דרך כתובות דואר אלקטרוני, אך רק הדואר האלקטרוני הראשית מסונכרן ל- Yammer.

המשתמשים ממופים למשתמש Office 365 באמצעות הדואר האלקטרוני הראשי, כתובות ה- Proxy והשם הראשי של המשתמש (UPN) שלהם, בסדר הזה.

סינכרון מאפייני משתמשים:    שינויים במאפייני המשתמשים מ- Active Directory מקומי יסונכרנו עם Yammer באמצעות הכלי Yammer DSync. אפשר לקבוע את התצורה של מיפוי הסינכרון של שדות.

שינויי מאפיינים של משתמש מ- באופן מקומי Active Directory לקבל משתקפים Azure Active Directory על-ידי הכלי Azure Active Directory Connect. מיפוי סינכרון השדה הוא לקביעת - מידע נוסף כאן: כללי סינכרון שינויים. כל המאפיינים מפתח ממשתמשים Azure Active Directory יסונכרנו עם Yammer.

לקבלת פרטים נוספים, ראה ניהול של Yammer המשתמשים על-פני מחזור החיים שלהם מ- Office 365.

מחזור החיים של משתמשים:    משתמשים מושעים ב- Yammer כאשר הם מושעים או נמחקים ב- Active Directory מקומי.

היכולת לנהל Yammer משתמשים על-פני מחזור החיים שלהם מ- Office 365 זמין עוד היום.

הודעות:    למנהלי מערכת יש אפשרות ליצור הודעה שנשלחת למשתמשים בעת היצירה הראשונית של החשבון ב- Yammer.

פונקציונליות זו לא תיתמך.

דוחות:    מנהל מערכת יכול לבקר במקטע ניהול הרשת כדי לקבל דוח של משתמשים ברשת שלא נוצרו במקור באמצעות סינכרון.

פונקציונליות זו לא תיתמך, ולא יהיה בה צורך מכיוון שהשילוב של Office 365 ו- Azure Active Directory כולל הן כניסה והן סינכרון, כך שבאופן ודאי, רשת שסומנה עבורה האפשרות אכוף זהות של Office 365 תאפשר גישה רק למשתמשים מתוך מדריך הכתובות של Office 365 שהם בעלי רשיונות Yammer.

רשתות שאינן מחוברות ל- Office 365:   Yammer DSync פועל ברשתות שאינן מחוברות ל- Office 365.

רשתות שאינן משויכות ל- Office 365 לא ייתמכו לסינכרון מדריכי כתובות.

כיצד לעבור לשימוש בכניסה של Office 365 עבור Yammer ובסינכרון של Azure Active Directory

בצע תהליך זה למעבר משימוש ב- Yammer SSO וב- Yammer DSync לשימוש בכניסה של Office 365 עבור Yammer ובסינכרון של Azure Active Directory.

תרשים זרימה המציג ארבעה שלבים להחלפת Yammer SSO ו- Yammer DSync בכניסה ל- Office 365 עבור Yammer ו- Azure Active Directory Connect.
 1. ודא כי כל התחומים המשויכים לרשת Yammer מאומתים בדייר Office 365 שלך.

  אם יש לך תחומים ב- Yammer שאינם ב- Office 365, יהיה עליך לוודא והוסף תחומים אלה ל- Office 365. זהו הדרושים קדם לשלב הבא. כדי לראות אילו תחומים מהווים חלק רשת Yammer שלך, עבור אל הסעיף מנהל רשת ב- Yammer ונווט לדף העברת רשת. השלב הראשון של העברת רשת רשימות התחומים המשויכות כעת רשת Yammer ולבצע שיחות החוצה מהם לאלה שכבר נוספו לדייר Office 365. כדי להוסיף תחומים נוספים ל- Office 365, ראה הוספת רשומת TXT או רשומת MX לצורך אימות.

 2. ודא שמדריך הכתובות של Office 365 שברשותך כולל את כל המשתמשים בחברה.

  באפשרותך להשתמש Azure Active Directory Connect כדי לסנכרן עם המקומי שלך Active Directory או לנהל אותם באופן ידני. לקבלת מידע נוסף אודות Azure Active Directory Connect, ראה שילוב הזהויות המקומי שלך עם Azure Active Directory.

 3. בדוק את תצורת Azure Active Directory Connect,‏ Office 365 ו- Active Directory Federation Services ‏(AD FS) וודא שהיא עונה על הצרכים שלך.

  השתמש בכלי Azure Active Directory Connect כדי לשנות את ההגדרות בהתאם לצורך. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות הכניסה עבור Azure Active Directory Connect, ראה התקנה מותאמת אישית של Azure AD Connect.

 4. העבר את רשת Yammer שלך להגדרה אכוף זהות של Office 365 לצורך אימות וניהול.

  אין צורך להתקשר לתמיכה כדי לעבור מ- SSO לאכיפת זהות של Office 365; הבורר אכוף זהות של Office 365 עוקף כל תצורת SSO.

נושאים קשורים

Yammer הביטול SSO ו- DSync - שאלות נפוצות
והבנת Office 365 זהות ו- Azure Active Directory
Yammer ניהול משתמשים על-פני מחזור החיים שלהם מ- Office 365
זהות לאכוף Office 365 עבור משתמשי Yammer

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×