החלת עיצוב מותנה ב- Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עיצוב מותנה מאפשר לך להחיל צבעים על תאים בהתבסס על תנאים מסוימים, כגון ערכים כפולים, ערכי עומדת בקריטריונים מסוימים, כגון גדול מ- 100, או שווה ל- "הכנסה" עם כללי סימון תאים וכללי עליונים/תחתונים. באפשרותך גם להציג הדירוג תאים בודדים כיצד מול טווח של ערכים באמצעות סרגלי נתונים, סרגלי צבעים וערכות סמלים. עיצוב מותנה הוא דינאמי, כך כאשר ערכי שלך משתנים, העיצוב יתאים אוטומטית.

אפשרויות עיצוב מותנה

עיצוב מותנה עם סרגלי צבעים

בחירות עיצוב מותנה

עיצוב מותנה עם סרגל תלת-צבעי

הערה: הקודמות ל- Excel 2007, כללי עיצוב מותנה הצורך להיווצר עם נוסחה ולאחר תמיכה רק שלוש רמות. מאז Excel 2007, עיצוב מותנה מכיל כללים מוגדרים מראש רבים קלות להחיל, ויכולים לתמוך עד 64 רמות. אם יש לך על מצב עיצוב אין אפשרות ליצור עם העיצובים המותנים מוגדרות מראש, לאחר מכן באפשרותך עדיין להשתמש בנוסחה כדי להחיל עיצוב מותנה.

בנושא זה, נדגים כמה שיטות של החלת חלק כללי עיצוב מותנה מוגדרות מראש אלה. רק זכור כי אין אלפי שילובים שונים, שבאפשרותך ליצור, ולכן מומלץ לנסות אותם עד שתמצא את השיטה הטובה ביותר עבורך. בנוסף, עליך להיות שקולה של הקהל שלך, כפי שהיא לא קשיח להחיל עיצובים מותנים שונים מדי כי אתה להקשות על אנשים ברור לך מה שאתה מנסה להציג.

באפשרותך לסמן פריטים כפולים בעמודה של נתונים:

מותנה עיצוב ערכים כפולים מסומנים

 1. בחר את הטווח שבו ברצונך לעצב ערכים כפולים בצבע, כגון העמודה שם העובד במקרה זה.

 2. בכרטיסיה בית , לחץ על עיצוב מותנה > כללי סימון תאים > ערכים כפולים.

  ערכים כפולים

 3. בחר עיצוב מתוך הרשימה הנפתחת אפשרויות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לעצב את התאים.

  סמן כפילויות אפשרויות עיצוב

כעת המגוון מאותחל עם פריטים כפולים מסומנים בצבע שבחרת.

מיון לפי צבע

תוכל ליהנות החיפוש כפולים שלב רחוק יותר על-ידי מיון הרשימה שלך לפי צבע. כך ניתן להקל על החל שינויים בצובר הכפילויות, כגון מחיקתן.

 1. לחץ במקום כלשהו בטווח הנתונים שלך ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, לחץ על מיין וסנן > מיין.

 2. בחר את שם העובד באפשרות ' מיין לפי, מיין לפי > צבע תא ולאחר מכן סדר > בחר בצבע מיון > עליון, ולחץ על אישור.

נתונים > מיין > מיין לפי אפשרויות צבע

הטבלה ממוינת קיבוץ את הכפילויות בחלק העליון:

עיצוב מותנה עם ערכים כפולים ממוינת לחלק העליון של רשימה

האפשרות 10 פריטים עליונים לזהות במהירות את performers העליון בטווח, כגון 10 הלקוחות העליון ברשימה בהתבסס על הדירוג. באופן דומה, באפשרותך גם לבחור את 10 פריטים תחתונים, עליונים/תחתונים 10%, או Above/Below הממוצע. באפשרותך לשנות את 10 כל הערך הרצוי לאחר שתבחר כלל. בדוגמה הבאה, אנו אתה הדגשת הביצועים הכנסה 10 עליונים.

מותנה עיצוב 10 פריטים עליונים המוחל על טווח
 1. בחר את הטווח שברצונך לעצב. בדוגמה שלעיל הוא העמודה הכנסה.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > כללי עליונים/תחתונים > 10 פריטים עליונים.

  אפשרויות עיצוב 10 עליונים עיצוב מותנה
 3. לאחר מכן, באפשרותך להתאים את המספר של האפשרויות שהרצויות למעלה או למטה, ואת צבע המילוי.

  בחירה 10 פריטים עליונים עיצוב מותנה

בעת שימוש בעיצוב מותנה כדי להציג סרגלי נתונים, Excel ציור קו בכל תא אורך שאת המתאים לערך של התא ביחס לתאים האחרים בטווח שנבחר.

סרגלי נתונים של עיצוב מותנה המוחל על טווח
 1. בחר את הטווח שברצונך לעצב. במקרה זה, הוא העמודה הכנסה.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > סרגלי נתונים > בחר בסגנון הדרגתי או מילוי מלא שתבחר.

  גלריית סגנונות של סרגל נתונים עיצוב מותנה
 3. אם ברצונך למיין את הרשימה לאחר החלת שלך סרגלי נתונים, פשוט בחר את העמודה ולאחר בכרטיסיה ' נתונים ', לחץ על מיין וסנן, בחר באפשרות מיון מהיר בסדר עולה או מיון מהיר בסדר יורד כדי למיין בסדר עולה או יורד.

באמצעות ערכת סמלים, באפשרותך באופן חזותי לציין את מיקומם ערכים לאורך בתוך טווחים מסוימים מספר או קנה מידה של אחוז. בדוגמה הבאה, אנו אתה מציג ביצועים אזוריות למטרה עם חיובי סמל חיובי עיצוב מותנה , ניטראלי סמל ניטראלי עיצוב מותנה וסמלים שלילי סמל שלילי עיצוב מותנה .

מותנה עיצוב ערכת סמלים המוחל על טווח
 1. בחר את הטווח שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > ערכות סמלים > בחר בסמל להגדיר סגנון שתבחר.

  אפשרויות ערכת סמלים של עיצוב מותנה
 3. Excel מנסה לפרש את הנתונים שלך ולעצב בהתאם, אך אם ברצונך לשנות זאת, באפשרותך לעבור אל הכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > ניהול כללים > בחר את סמל הגדרת כלל > עריכת כלל. לאחר מכן להתאים את המקטע "הצג את כל סמל בהתאם לכללים אלה". במקרה זה, אנו אתה מגדיר את הכלל כך דבר הגדול מ- 45,000 הוא חיובי, דבר בין 40,000 45,000 נמצא ניטרליים, דבר 40,000 בפחות שלילי.

  הדו-שיח אפשרויות ערכת סמלים של עיצוב מותנה

עיצוב מותנה עם סרגל תלת-צבעי

באמצעות סרגלי צבעים, באפשרותך לסמן ערכים כדי להציג טווח ולהשוות השיא והשפל, במקרה זה, ינו-יוני.

 1. בחר את הטווח המכיל את הערכים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > סרגלי צבעים > בחר קנה המידה של בחירתך. במקרה זה, השתמשנו סרגל צבעים של ירוק-צהוב - אדום.

  סרגל בצבעים אדום-צהוב-ירוק

אם ברצונך להחיל עיצוב על כל שורה שניה בנתונים שלך, תוכל לעשות זאת באמצעות נוסחה עיצוב מותנה, אך קל הרבה פשוט לעצב את הנתונים שלך כטבלה. בחר תא בטווח הנתונים שלך ועבור אל בית > סגנונות > עצב כטבלה > בחר בסגנון שתבחר מתוך גלריית סגנונות והמרה Excel באופן מיידי את הנתונים לטבלה.

גלריית סגנונות טבלה של Excel

אם אתה מעוניין רק את עיצוב הטבלה, אך לא את פונקציונליות נוספת של טבלה, באפשרותך להמיר את הטבלה בחזרה לטווח. לחץ במקום כלשהו בתוך הטווח טבלה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה כלי טבלה ברצועת הכלים > עיצוב > כלים > המר לטווח.

באפשרותך ללמוד עוד אודות טבלאות Excel כאן: יצירה או מחיקה טבלת Excel בגליון עבודה.

אם אף אחת מהאפשרויות לעיל אינה מה שאתה מחפש, באפשרותך ליצור כלל עיצוב מותנה משלך.

 1. בחר את התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית , לחץ על עיצוב מותנה > כלל חדש.

  כלל עיצוב חדש

 3. ליצור את הכלל, ציין את אפשרויות העיצוב שלו ולאחר מכן לחץ על אישור. באפשרותך גם לראות השתמש בנוסחה כדי להחיל עיצוב מותנה לקבלת פרטים נוספים.

זקוק לעזרה נוספת?

תמיד תוכל לבקש מומחה ב- Excel קהילה, קבל תמיכה ב- התשובות קהילה, או הצע תכונה חדשה או לשיפור ב- Excel משתמש קול.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

התחלה מהירה: החלת עיצוב מותנה

השתמש בנוסחה כדי להחיל עיצוב מותנה

שימוש בעיצוב מותנה כדי להדגיש תאריכים ב- Excel

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×