החלת ניהול זכויות מידע על רשימה או על ספריה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להשתמש בניהול זכויות מידע (IRM) עם אתרי Microsoft Office SharePoint Server 2007 כדי לסייע בפיקוח ובהגנה על קבצים שהורדו מרשימות או מספריות.

במאמר זה

מהו ניהול זכויות מידע?

כיצד פועל IRM עם רשימות וספריות SharePoint

החלת IRM על רשימה או ספריה

מהו ניהול זכויות מידע?

ניהול זכויות מידע (IRM) מאפשר לך להגביל את הפעולות אשר משתמשים יכולים לבצע בקבצים אשר הורדו מרשימות או מספריות SharePoint‏. IRM מצפין את הקבצים שהורדו ומגביל את ערכת המשתמשים והתוכניות אשר יכולים לפענח קבצים אלה. IRM יכול גם להגביל את זכויות המשתמשים אשר מותר להם לקרוא קבצים כך שהם אינם יכולים לבצע פעולות כגון הדפסת עותקים של הקבצים או העתקת טקסט מהם.

באפשרותך להשתמש ב- IRM ברשימות או בספריות כדי להגביל את ההפצה של תוכן רגיש. לדוגמה, אם אתה יוצר ספריית מסמכים כדי לשתף מידע אודות מוצרים עתידיים עם נציגי שיווק שנבחרו, באפשרותך להשתמש ב- IRM כדי למנוע מאנשים בודדים שיתוף של תוכן זה עם עובדים אחרים בחברה.

באתר Office SharePoint Server 2007, אתה מחיל IRM על רשימה שלמה או על ספריה שלמה ולא על קבצים בודדים. דבר זה מאפשר לוודא בקלות שקיימת רמה עקבית של הגנה על ערכה שלמה של מסמכים או של קבצים. כך יכול IRM לסייע לארגון שלך לאכוף מדיניות תאגיד אשר מווסתת את הפיקוח ואת ההפצה של מידע סודי או מידע קניין.

כיצד יכול IRM לסייע בהגנה על תוכן

IRM מסייע בהגנה על תוכן מוגבל בדרכים הבאות:

 • סיוע במניעה של העתקה, שינוי, הדפסה, שליחה בפקס או העתקה והדבקה של התוכן לשימוש לא מורשה על-ידי מציג מורשה

 • סיוע במניעה של העתקת התוכן באמצעות התכונה 'הדפס מסך' ב- Microsoft Windows על-ידי מציג מורשה

 • סיוע במניעה של הצגת התוכן על-ידי מציג מורשה אם הוא נשלח בדואר אלקטרוני מהשרת

 • הגבלת גישה לתוכן לתקופת זמן שצוינה אשר אחריה משתמשים מוכרחים לאמת את האישורים שלהם ולהוריד את התוכן שנית

 • סיוע באכיפת מדיניות תאגיד אשר שולטת על השימוש ועל ההפצה של תוכן בתוך הארגון שלך

כיצד לא ניתן להגן על תוכן באמצעות IRM

IRM לא יכול להגן על תוכן מוגבל מפני הדברים הבאים:

 • מחיקה, גניבה, לכידה או מסירה על-ידי תוכניות זדוניות כגון סוסים טרויאניים, מתעדי הקשות וסוגים מסוימים של תוכנות ריגול

 • אובדן או השחתה בשל הפעולות של וירוסי מחשבים

 • העתקה ידנית או הקלדה מחדש של תוכן מתוך התצוגה על מסך

 • צילום דיגיטלי או צילום וידאו של תוכן המוצג על מסך

 • העתקה באמצעות תוכניות ללכידת מסך של ספק חיצוני

 • העתקה של מטה-נתונים של תוכן (ערכי עמודה) באמצעות שימוש בתוכניות לכידת מסך של ספק חיצוני או פעולת העתקה והדבקה

לראש הדף

כיצד פועל IRM עם רשימות וספריות של SharePoint

הגנת IRM מוחלת על קבצים ברמת הרשימה או ברמת הספריה. כאשר אתה הופך את IRM לזמין עבור רשימה או ספריה, באפשרותך להגן על כל סוג קובץ ברשימה זו עבורו מותקן מגן בכל שרתי האינטרנט החזיתיים. מגן הוא תוכנית המפקחת על ההצפנה ועל הפענוח של קבצים מנוהלי זכויות בעלי תבנית קובץ מסוימת.

Office SharePoint Server 2007 כולל מגנים עבור סוגי הקבצים הבאים:

 • טפסי Microsoft Office InfoPath

 • תבניות הקובץ 97-2003 עבור תוכניות Microsoft Office הבאות: Word‏, Excel ו- PowerPoint

 • התבניות Office Open XML עבור Microsoft Office Word 2007, ‏Microsoft Office Excel 2007 ו- Microsoft Office PowerPoint 2007

 • התבנית XML Paper Specification (XPS)‎

אם בכוונת הארגון שלך להשתמש ב- IRM כדי להגן על סוגי קובץ אחרים כלשהם בנוסף לאלה המפורטים לעיל, מנהל השרת שלך מוכרח להתקין מגנים עבור תבניות קובץ נוספות אלה.

כאשר IRM זמין עבור ספריה, ניהול זכויות חל על כל הקבצים בספריה זו. כאשר IRM זמין עבור רשימה, ניהול זכויות חל רק על קבצים המצורפים לפריטי רשימה ולא על פריטי הרשימה עצמם.

כאשר אנשים מורידים קבצים ברשימה או בספריה בעלות IRM זמין, הקבצים מוצפנים כך שרק אנשים מורשים יכולים להציג אותם. כל קובץ מנוהל זכויות מכיל גם רישיון הנפקה אשר כופה הגבלות על האנשים אשר מציגים את הקובץ. הגבלות אופייניות כוללות הפיכת קובץ לקובץ לקריאה בלבד, הפיכת העתקת טקסט ללא זמינה, מניעת שמירה של עותק מקומי על-ידי אנשים ומניעת הדפסת הקובץ על-ידי אנשים. תוכניות לקוח אשר יכולות לקרוא סוגי קובץ הנתמכים על-ידי IRM משתמשות ברישיון ההנפקה בתוך הקובץ מנוהל הזכויות כדי לאכוף הגבלות אלה. בצורה כזו שומר קובץ מנוהל זכויות על ההגנה שלו גם לאחר שהוא הורד מהשרת.

סוגי ההגבלות החלים על קובץ כאשר הוא מורד מרשימה או מספריה מבוססים על הרשאות המשתמש הבודד באתר Office SharePoint Server המכיל את הקובץ. הטבלה הבאה מסבירה כיצד ההרשאות באתרי Office SharePoint Server 2007 מתאימות להרשאות IRM.

Office SharePoint Server 2007הרשאות

הרשאות IRM

ניהול הרשאות, ניהול אתר אינטרנט

שליטה מלאה (כפי שמוגדר על-ידי תוכנית הלקוח): הרשאה זו מתירה בדרך כלל למשתמש לקרוא, לערוך, להעתיק, לשמור ולשנות הרשאות של תוכן מנוהל זכויות.

עריכת פריטים, ניהול רשימות, הוספה והתאמה אישית של דפים

עריכה, העתקה ושמירה: משתמש יכול להדפיס קובץ רק אם תיבת הסימון אפשר למשתמשים להדפיס מסמכים נבחרה בדף הגדרות ניהול זכויות המידע עבור הרשימה או הספריה.

הצגת פריטים

קריאה: משתמש יכול לקרוא את המסמך, אבל אינו יכול להעתיק או לשנות את תוכנו. משתמש יכול להדפיס רק אם תיבת הסימון אפשר למשתמשים להדפיס מסמכים נבחרה בדף הגדרות ניהול זכויות המידע עבור הרשימה או הספריה.

אחר

אין הרשאות נוספות המתאימות ישירות להרשאות IRM.

לראש הדף

החלת IRM על רשימה או על ספריה

לפני שניתן להפוך את IRM לזמין עבור רשימות וספריות, Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) Client עם Service Pack 2 מוכרח להיות מותקן בכל שרת אינטרנט חזיתי עבור אתר SharePoint שלך. בנוסף, ניהול זכויות מידע צריך להיות זמין בניהול מרכזי עבור האתר שלך. כמו כן, מנהל שרת מוכרח להתקין מגנים בכל שרתי האינטרנט החזיתיים עבור כל סוג קובץ אשר האנשים בארגון שלך רוצים להגן עליו באמצעות IRM.

כדי להחיל IRM על רשימה או על ספריה, עליך להיות בעל הרשאת עיצוב לכל הפחות עבור רשימה או ספריה זו.

 1. אם הרשימה או הספריה לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הרשימה או שם הספריה שלך לא מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

  1. תפריט ' הגדרות ' תפריט הגדרות , לחץ על הגדרות רשימה, או לחץ על ההגדרות עבור סוג הספריה שאתה פותח.

   לדוגמה בספריית מסמכים, לחץ על הגדרות ספריית מסמכים.

 2. תחת הרשאות וניהול, לחץ על ניהול זכויות מידע.

  הערה: אם הקישור ניהול זכויות מידע אינו מופיע, ייתכן ש- IRM אינו זמין עבור האתר שלך. צור קשר עם מנהל השרת שלך כדי לראות אם ניתן להפוך את IRM לזמין עבור האתר שלך. הקישור ניהול זכויות מידע אינו מופיע עבור ספריות תמונות.

 3. בדף ההגדרות של ניהול זכויות המידע, בחר בתיבת הסימון הגבל הרשאה עבור מסמכים בספריה זו בעת ההורדה כדי להחיל הרשאה מוגבלת על מסמכים שהורדו מרשימה או מספריה זו.

 4. תחת כותרת מדיניות הרשאה, הקלד שם תיאורי עבור המדיניות בה באפשרותך להשתמש בהמשך כדי להבחין בין מדיניות זו לבין השאר.

  לדוגמה, באפשרותך להקליד תוכן סודי של חברה אם אתה מחיל הרשאה מוגבלת על רשימה או על ספריה שתכיל מסמכי חברה סודיים.

 5. תחת תיאור מדיניות הרשאה, הקלד תיאור שיופיע בפני אנשים אשר משתמשים ברשימה או בספריה זו אשר מסביר את האופן שבו עליהם לטפל במסמכים ברשימה או בספריה זו.

  לדוגמה, באפשרותך להקליד מותר לשוחח על התוכן של מסמך זה עם עובדים אחרים בלבד אם ברצונך להגביל את הגישה למידע במסמכים אלה לעובדים פנימיים.

 6. כדי להחיל הגבלות נוספות על המסמכים ברשימה או בספריה זו, בצע כל אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  התר לאנשים להדפיס מסמכים מרשימה או מספריה זו.

  בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים להדפיס מסמכים.

  אפשר לאנשים שיש להם לפחות את ההרשאה 'הצגת פריטים' להפעיל קוד או פקודות מאקרו מוטבעות במסמך.

  בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לגשת לתוכן בצורה תיכנותית.

  הערה: אם תבחר באפשרות זו משתמשים יוכלו להפעיל קוד כדי להוציא את התכנים של מסמך.

  דרוש שאנשים יאמתו את האישורים שלהם במרווחי זמן מסוימים.

  בחר באפשרות זו אם ברצונך להגביל גישה לתוכן לתקופת זמן שצוינה. אם תבחר באפשרות זו, רשיונות הניפוק של אנשים לקבלת גישה לתוכן יפוגו לאחר מספר הימים שצוין ואנשים יידרשו לחזור לשרת כדי לאמת את האישורים שלהם ולהוריד עותק חדש.

  בחר בתיבת הסימון משתמשים חייבים לאמת את האישורים שלהם כל ולאחר מכן ציין את מספר הימים עבורו ברצונך שהמסמך יהיה ניתן להצגה.

  מנע מאנשים להעלות מסמכים שאינם תומכים ב- IRM עבור רשימה או ספריה זו.

  אם תבחר באפשרות זו, אנשים לא יוכלו להעלות את כל אחד מסוגי הקבצים הבאים:

  • סוגי קבצים שאינם בעלי מגני IRM תואמים המותקנים בכל שרתי האינטרנט החזיתיים.

  • סוגי קבצים אשר Office SharePoint Server 2007 אינו יכול לפענח.

  • סוגי קבצים מוגני IRM בתוכנית אחרת.

  בחר בתיבת הסימון אל תאפשר למשתמשים להעלות מסמכים שאינם תומכים ב- IRM.

  הסר הרשאות מוגבלות מרשימה או מספריה זו בתאריך מסוים.

  בחר בתיבת הסימון הפסק להגביל הרשאה עבור מסמכים בספריה זו ב ולאחר מכן הזן את התאריך הרצוי.

 7. לאחר שתסיים לבחור באפשרויות הרצויות, לחץ על אישור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×