החלת מראה מקצועי לציורים באמצעות ערכות נושא

ערכת נושא ב- Microsoft Visio 2010 היא ערכה של צבעים ואפקטים שבאפשרותך להחיל על ציור בלחיצת עכבר אחת. ערכות נושא הן דרך קלה ומהירה להעניק לציורים מראה של עיצוב רענן ומקצועי.

במאמר זה

החלת ערכת נושא

יצירת ערכת נושא מותאמת אישית

שכפול ערכת נושא

עריכת ערכת נושא מותאמת אישית

העתקת ערכת נושא מותאמת אישית לציור אחר

מניעת ההשפעה של ערכות נושא על צורה

הסרת ערכת נושא מצורה

מחיקת ערכת נושא מותאמת אישית

לערכת נושא יש שני חלקים:

 • צבעי ערכת נושא - ערכה של צבעים המשתלבים יפה ביחד

 • אפקטים של ערכת נושא - ערכה של אפקטים לגופנים, מילוי צבע, צלליות, קווים ומחברים

באפשרותך לשלב ולהתאים צבעים ואפקטים בכל צירוף.

תרשים ארגוני פשוט לפני החלת ערכת נושא.

תרשים ארגוני פשוט לפני החלת ערכת נושא.

אותו תרשים ארגוני לאחר החלת ערכת נושא.

אותו תרשים ארגוני לאחר החלת ערכת נושא.

ב- Microsoft Office Visio כלולה מערכת של ערכות נושא מוכללות, אך באפשרותך ליצור ולערוך ערכות נושא מותאמת אישית. לדוגמה, באפשרותך ליצור ערכת נושא בהתאם לסמל ולמותג של החברה שלך.

צבעי ערכות הנושא המוכללות מתאימים לצבעי ערכת הנושא הזמינים ביישומי Microsoft Office אחרים, כגון PowerPoint ו- Word.

החלת ערכת נושא

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על עוד תמונת לחצן .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל ערכת נושא על דף הציור הנוכחי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונה ממוזערת ולאחר מכן לחץ על החל על הדף הנוכחי.

  • כדי להחיל ערכת נושא על כל הדפים בדף הציור שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונה ממוזערת ולאחר מכן לחץ על החל על כל הדפים.

   עצה: באפשרותך גם ללחוץ על תמונה ממוזערת. לחיצה על תמונה ממוזערת תחיל את ערכת הנושא על הדף הנוכחי או על כל הדפים בדף הציור, בהתאם לפעולה האחרונה שביצעת.

   הערות: 

   • כדי להסיר את צבעי ערכת הנושא או את אפקטי ערכת הנושא הנוכחיים מכל הצורות, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על עוד תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ללא ערכת נושא.

   • ערכות נושא מסוימות מכילות גם צבע רקע. כדי להחיל את צבע הרקע החדש עם ערכת הנושא, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רקעים, לחץ על רקעים ובחר ברקע הרצוי.

   • אם אינך מעוניין שצבע הרקע של ערכת הנושא יופיע בעת ההדפסה, בחר בתיבת הסימון ללא רקע בתיבת הדו-שיח הדפסה.

   • לאחר החלת ערכת נושא, ערכת נושא זו תוחל על כל צורה שתוסיף לציור. כדי להפוך פונקציונליות זו ללא זמינה באופן זמני, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על עוד תמונת לחצן ולאחר מכן נקה את הבחירה באפשרות החל ערכת נושא לצורות חדשות.

לראש הדף

יצירת ערכת נושא מותאמת אישית

כדי ליצור צבעי ערכת נושא מותאמים אישית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן צבעים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על יצירת צבעי ערכת נושא חדשים.

 2. בתיבת הדו-שיח צבעי ערכת נושא חדשים, בחר בצבעים או באפקטים הרצויים ולחץ על אישור.

  הערה: בעת שינוי צבעי ערכת הנושא, הצבעים בלחצן צבעים תמונת לחצן משתנים בהתאם.

כדי ליצור אפקטי ערכת נושא מותאמים אישית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן אפקטים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על יצירת אפקטי ערכת נושא חדשים.

 2. בתיבת הדו-שיח אפקטי ערכת נושא חדשים, בחר בצבעים או באפקטים הרצויים ולחץ על אישור.

עצה: לפני יצירת ערכת נושא מותאמת אישית, החל תחילה ערכת נושא הדומה לערכת הנושא שברצונך ליצור. לאחר מכן, כאשר תפתח את תיבת הדו-שיח צבעי ערכת נושא חדשים או אפקטי ערכת נושא חדשים, תגלה כי רוב האפשרויות הרצויות כבר נבחרו.

לראש הדף

שכפול ערכת נושא

כדי לשכפל צבעי ערכת נושא, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן צבעים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת עבור צבעי ערכת הנושא הרצויים ובחר באפשרות שכפל.

  צבעי ערכת הנושא המשוכפלים נוספים לרשימה צבעים תמונת לחצן תחת מותאם אישית.

כדי לשכפל אפקטים של ערכת נושא, בצע את השלבים הבאים:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן אפקטים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת עבור אפקטי ערכת הנושא הרצויים ובחר באפשרות שכפל.

  צבעי ערכת הנושא המשוכפלים נוספים לרשימה אפקטים תמונת לחצן תחת מותאם אישית.

לראש הדף

עריכת ערכת נושא מותאמת אישית

כדי לערוך צבעי ערכת נושא, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן צבעים תמונת לחצן ולאחר מכן, תחת מותאם אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת עבור צבעי ערכת הנושא שברצונך לערוך ובחר באפשרות עריכה.

 2. בתיבת הדו-שיח עריכה של צבעי ערכת נושא, בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על אישור.

כדי לערוך אפקטים של ערכת נושא, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן אפקטים תמונת לחצן ולאחר מכן, תחת מותאם אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת עבור אפקטי ערכת הנושא שברצונך לערוך ובחר באפשרות עריכה.

 2. בתיבת הדו-שיח עריכה של אפקטי ערכת נושא, בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על אישור.

הערה: אינך יכול לערוך את ערכות הנושא המוכללות של Visio. אם ברצונך לבצע שינוי באחת מערכות הנושא המוכללות, שכפל את ערכת הנושא ולאחר מכן ערוך את ערכת הנושא המשוכפלת.

לראש הדף

העתקת ערכת נושא מותאמת אישית לציור אחר

 1. פתח את דף הציור שבו נמצאת ערכת הנושא שברצונך להעתיק.

 2. בחר צורה שערכת הנושא המותאמת אישית חלה עליה.

 3. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק לחצן 'העתק'. .

 4. פתח את הציור אליו ברצונך להעתיק את ערכת הנושא המותאמת אישית.

 5. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק. הצבעים והאפקטים של ערכת הנושא המותאמת אישית נוספים לרשימה צבעים תמונת לחצן ואפקטים תמונת לחצן תחת מותאם אישית.

 6. כעת באפשרותך למחוק את הצורה שהדבקת לתוך הציור.

הערה: אינך יכול להעתיק ערכת נושא מתוכנית Microsoft Office אחרת, כגון PowerPoint או Word, ל- Visio. כמו כן, אינך יכול להעתיק ערכת נושא מ- Visio לתוכנית Microsoft Office אחרת.

לראש הדף

מניעת ההשפעה של ערכות נושא על צורה

ייתכן שלא תרצה שערכת נושא תחול על כל צורה בציור. לדוגמה, אם יש תמרור בציור שלך, סביר להניח שלא תרצה שצבע המילוי שלו או התבנית שלו ישתנו בעת החלת ערכת נושא.

כדי למנוע מערכות נושא לחול על צורה ספציפית, ניתן לא לאפשר שימוש בערכות נושא עבור צורה זו או להגן על הצורה מפני צבעי ערכת נושא או אפקטי ערכת נושא.

הערה:  חלק מהצורות המוכללות ב- Visio אינן מושפעות מערכות נושא כברירת מחדל. כאשר מאפשרים השפעה של ערכות נושא על צורות אלה, עלולות להיות לכך תוצאות בלתי צפויות.

הגנה על צורה מפני ערכות נושא

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, הצבע על עיצוב ובטל את סימון הפקודה אפשר ערכות נושא.

הגנה על צורה מפני צבעי ערכת נושא או אפקטי ערכת נושא

 1. בחר את הצורה.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה עיצוב צורה, לחץ על הגנה.

  היכן ממוקמת הכרטיסיה מפתחים?

  כדי להציג את הכרטיסיה מפתחים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על אפשרויות.

  3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Visio, לחץ על הכרטיסיה התאם אישית את רצועת הכלים.

  4. ברשימה התאם אישית את רצועת הכלים, בחר באפשרות כרטיסיות ראשיות ולאחר מכן, תחת כרטיסיות ראשיות, בחר בתיבת הסימון מפתחים.

  5. לחץ על אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח הגנה, בחר בתיבת הסימון מפני צבעי ערכת נושא או מפני אפקטי ערכת נושא.

שימוש בטקסט, קו או צבע מילוי שאינו משתנה עם ערכת הנושא

 • בחר את הצורה.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על מילוי או על קו ולאחר מכן בחר באחד מהצבעים תחת צבעים רגילים.

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על לחצן צבע גופן לחצן 'צבע גופן' ולאחר מכן בחר באחד הצבעים תחת צבעים רגילים.

לראש הדף

הסרת ערכת נושא מצורה

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, הצבע על עיצוב ולאחר מכן לחץ על הסר ערכת נושא.

  עצה: כדי להסיר את צבעי ערכת הנושא או את אפקטי ערכת הנושא הנוכחיים מכל הצורות, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על עוד תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ללא ערכת נושא.

לראש הדף

מחיקת ערכת נושא מותאמת אישית

כדי למחוק צבעי ערכת נושא, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן צבעים תמונת לחצן ולאחר מכן, תחת מותאם אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת עבור צבעי ערכת הנושא שברצונך למחוק ובחר באפשרות מחק.

כדי למחוק אפקטים של ערכת נושא, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על לחצן אפקטים תמונת לחצן ולאחר מכן, תחת מותאם אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת עבור אפקטי ערכת הנושא שברצונך למחוק ובחר באפשרות מחק.

הערה: אין באפשרותך למחוק את ערכות הנושא המוכללות ב- Visio.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×