החלת גרפיקת נתונים על הצורות שלך

באפשרותך להציג מידע אודות הנתונים הכלולים בצורה באמצעות גרפיקת נתונים. ב- Microsoft Visio 2010, באפשרותך לבנות גרפיקות נתונים משלך הכוללות טקסט, סרגלי נתונים, סמלים או צבעי מילוי ייחודיים.

הערות: 

במאמר זה

מהי גרפיקת נתונים?

יצירת גרפיקת נתונים

החלת גרפיקת נתונים קיימת על צורה

שינוי גרפיקת נתונים קיימת

הסרת גרפיקת נתונים מצורה

מהי גרפיקת נתונים?

גרפיקת נתונים היא שיפור חזותי שבאפשרותך להחיל על צורות כדי להציג נתונים הכלולים בהן. גרפיקות נתונים מייצגות את הנתונים כשילוב של רכיבים טקסטואליים וחזותיים, כגון מספרים, דגלים ומדי התקדמות.

לדוגמה, נניח שיש לך צורה המייצגת תהליך, וכוללת נתונים אודות העלות, מספר התהליך, הבעלים, התפקיד, תאריך התחלה, תאריך סיום והמצב של התהליך:

צורת תהליך ללא גרפיקות נתונים

1. צורת תהליך ללא אף גרפיקת נתונים

2. חלונית המשימות נתוני צורה מציגה את הנתונים הכלולים בצורת התהליך

כעת, דמיין שברצונך לבטא את הנתונים הכלולים בצורה באופן חזותי:

צורת תהליך עם גרפיקת נתונים מוחלת.

1. תפקיד התהליך ("בדיקה") מוצג כצבע מילוי ייחודי.

2. עלות התהליך ("$50,000.00") מוצגת כסרגל נתונים.

3. מצב התהליך ("לא התחיל") מוצג כסמל של סימן שאלה.

4. הבעלים ("גזית ענבר") ותאריך הסיום ("30/09/09") של התהליך מוצגים כהסברי טקסט.

על-ידי החלת גרפיקת נתונים על הצורה, באפשרותך להציג בקלות את הנתונים הכלולים בה מבלי שתצטרך לבחור אותה ולהציג את חלונית המשימות נתוני צורה. בנוסף, באפשרותך להציג במהירות נתונים ספציפיים הכלולים במספר צורות בו-זמנית על-ידי סקירת גרפיקות הנתונים שלהן.

לאחר יצירת גרפיקת נתונים, באפשרותך להחיל אותה על צורות אחרות עם אותם נתונים. כברירת מחדל, בעת שינוי גרפיקת הנתונים, השינוי מוחל אוטומטית על כל הצורות שעליהן חלה גרפיקת הנתונים.

באפשרותך ליצור גרפיקות נתונים רבות ככל הנדרש עבור הצורות שלך. לדוגמה, באפשרותך ליצור גרפיקת נתונים כדי להציג נתוני תהליך ולהחיל אותה על כל צורות העובדים שלך. באפשרותך ליצור גרפיקת נתונים אחרת כדי להציג נתוני ציוד ולהחיל אותה על כל צורות הציוד שלך.

מהיכן מגיעים הנתונים?     הנתונים שבאפשרותך להציג באמצעות גרפיקות נתונים מפורטים בנתוני הצורה של כל צורה. באפשרותך להקליד נתונים בחלונית המשימות נתוני צורה עבור כל צורה בנפרד או להשתמש באשף קישור הנתונים לצורות. אם תייבא את הנתונים באמצעות אשף קישור הנתונים לצורות, תוכל לבחור כיצד ברצונך ש- Visio יציג את הנתונים עבורך. לקבלת מידע נוסף אודות האשף, ראה ייבוא נתונים מ- Excel, ‏SQL Server, אתרי ‏SharePoint ומקורות חיצוניים אחרים.

הערה: כדי להציג את חלונית המשימות נתוני צורה, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, בחר בתיבת הסימון חלון נתוני צורה.

לראש הדף

יצירת גרפיקת נתונים

ניתן להוסיף ארבעה סוגי רכיבים לגרפיקת הנתונים: טקסט, סרגלי נתונים, סמלים וקידוד צבעים. בסעיפים הבאים מוסבר כיצד להוסיף כל סוג רכיב.

הערה: הליכים אלה פועלים בצורה מיטבית אם הצורה כבר מכילה נתונים. לקבלת מידע נוסף אודות החלת נתונים על צורות, ראה ייבוא נתונים מ- Excel, ‏SQL Server, אתרי ‏SharePoint ומקורות חיצוניים אחרים.

הוספת גרפיקת טקסט לצורה

ניתן לבחור מבין הסברי טקסט או כותרות טקסט. הסברי טקסט מכילים הן את שם העמודה והן את הערך שלה. כותרות מציגות את ערך הנתונים בלבד.

 1. בחר את הצורה שעבורה ברצונך ליצור גרפיקת נתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות יצירת גרפיקת נתונים חדשה.

  הקבוצה 'הצג נתונים' בכרטיסיה 'נתונים' ברצועת הכלים של Visio 2010.

 3. בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על פריט חדש.

  תיבת הדו-שיח 'גרפיקת נתונים חדשה'.

 4. בתיבת הדו-שיח פריט חדש, תחת תצוגה, ברשימה שדה נתונים, בחר את שדה הנתונים שברצונך לייצג.

  תיבת הדו-שיח 'פריט חדש' עם האפשרות 'טקסט' נבחרת

 5. ברשימה מוצג כ, בחר באפשרות טקסט.

 6. ברשימה סגנון, בחר סגנון רצוי של גרפיקת טקסט.

 7. תחת מיקום, בחר מיקום עבור גרפיקת הטקסט באחת מהדרכים הבאות:

  • כדי להשתמש במיקום ברירת המחדל שמופיע, בחר בתיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל.

  • כדי לציין מיקום שונה, נקה את תיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל, לחץ על אופקי או על אנכי ולאחר מכן בחר את המיקומים הרצויים.

 8. תחת פרטים, בחר את האפשרויות עבור המראה הרצוי של ההסבר או הכותרת.

 9. עם סיום יצירת פריט גרפיקת הנתונים החדש, לחץ על אישור.

 10. כדי להוסיף פריטים נוספים לגרפיקת הנתונים, חזור על שלבים 3 עד 9.

 11. עם סיום הוספת פריטים לגרפיקת הנתונים שלך, בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת סרגל נתונים לצורה

סרגלי נתונים מציגים את הנתונים בצורה דינאמית בתרשימים ובגרפים ממוזערים, כגון מדי התקדמות, דירוגי כוכבים, מדי-חום ומדי-מהירות.

 1. בחר את הצורה שעבורה ברצונך ליצור גרפיקת נתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות יצירת גרפיקת נתונים חדשה.

  הקבוצה 'הצג נתונים' בכרטיסיה 'נתונים' ברצועת הכלים של Visio 2010.

 3. בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על פריט חדש.

  תיבת הדו-שיח 'גרפיקת נתונים חדשה'.

 4. בתיבת הדו-שיח פריט חדש, תחת תצוגה, ברשימה שדה נתונים, בחר את שדה הנתונים שברצונך לייצג.

  תיבת הדו-שיח 'פריט חדש' עם האפשרות 'סרגל נתונים' נבחרת.

 5. ברשימה מוצג כ, בחר באפשרות סרגל נתונים.

 6. ברשימה סגנון, בחר סגנון רצוי של סרגל נתונים.

 7. תחת מיקום, בחר מיקום עבור סרגל הנתונים באחת מהדרכים הבאות:

  • כדי להשתמש במיקום ברירת המחדל שמופיע, בחר בתיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל.

  • כדי לציין מיקום שונה, נקה את תיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל, לחץ על אופקי או על אנכי ולאחר מכן בחר את המיקומים הרצויים.

 8. תחת פרטים, בחר את האפשרויות כדי לבחור את המראה הרצוי עבור סרגל הנתונים.

 9. עם סיום יצירת פריט גרפיקת הנתונים החדש, לחץ על אישור.

 10. כדי להוסיף פריטים נוספים לגרפיקת הנתונים, חזור על שלבים 3 עד 9.

 11. עם סיום הוספת פריטים לגרפיקת הנתונים שלך, בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת ערכת סמלים לצורה

באפשרותך להציג את הנתונים שלך באמצעות ערכות סמלים כגון דגלים, סימני תעבורה וחצי מגמה. באפשרותך להגדיר שהסמלים יוצגו על בסיס ערכים מסוימים, תאריכים, ביטויים ואפילו שדות נתונים אחרים באותה צורה.

לדוגמה, באפשרותך להשתמש בדגלים כדי לציין את המכירות הנוכחיות בהשוואה לאלה של השנה שעברה. כפי שמוצג בדוגמה הבאה, באפשרותך להגדיר את ערכי הדגלים כך שדגל כחול, משמעו שהמכירות עלו בצורה משמעותית, דגל צהוב, משמעו שהמכירות עלו בצורה מתונה ודגל אדום, משמעו שהמכירות ירדו באותה שנה.

 1. בחר את הצורה שעבורה ברצונך ליצור גרפיקת נתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות יצירת גרפיקת נתונים חדשה.

  הקבוצה 'הצג נתונים' בכרטיסיה 'נתונים' ברצועת הכלים של Visio 2010.

 3. בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על פריט חדש.

  תיבת הדו-שיח 'גרפיקת נתונים חדשה'.

 4. בתיבת הדו-שיח פריט חדש, תחת תצוגה, ברשימה שדה נתונים, בחר את שדה הנתונים שברצונך לייצג.

  תיבת הדו-שיח 'פריט חדש' עם האפשרות 'ערכת סמלים' נבחרת.

 5. ברשימה מוצג כ, בחר באפשרות ערכת סמלים.

 6. ברשימה סגנון, בחר את ערכת הסמלים הרצויה.

 7. תחת מיקום, בחר את מיקום הסמל באחת מהדרכים הבאות:

  • כדי להשתמש במיקום ברירת המחדל המופיע, תחת מיקום, בחר בתיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל.

  • כדי לציין מיקום אחר, נקה את תיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל, לחץ על אופקי או על אנכי ולאחר מכן בחר את המיקומים הרצויים.

 8. תחת כללים עבור הצגת כל סמל, בחר בערכים שאותם אמור לייצג כל סמל.

 9. עם סיום יצירת פריט גרפיקת הנתונים החדש, לחץ על אישור.

 10. כדי להוסיף פריטים נוספים לגרפיקת הנתונים, חזור על שלבים 3 עד 9.

 11. עם סיום הוספת פריטים לגרפיקת הנתונים שלך, בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

החלת צבע מילוי לפי ערך נתונים

באמצעות האפשרות 'צביעה לפי ערך', תוכל להחיל צבע מילוי כדי לציין ערכים או טווחי ערכים ייחודיים.

הערה: אם אתה יוצר יותר מפריט גרפיקת נתונים אחד מסוג 'צביעה לפי ערך', ושני הפריטים נכונים לצורה יחידה, Visio מחיל את מילוי גרפיקת הנתונים על הצורה המופיעה ראשונה בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים.

 1. בחר את הצורה שעבורה ברצונך ליצור גרפיקת נתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות יצירת גרפיקת נתונים חדשה.

  הקבוצה 'הצג נתונים' בכרטיסיה 'נתונים' ברצועת הכלים של Visio 2010.

 3. בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על פריט חדש.

  תיבת הדו-שיח 'גרפיקת נתונים חדשה'.

 4. בתיבת הדו-שיח פריט חדש, תחת תצוגה, ברשימה שדה נתונים, בחר את שדה הנתונים שברצונך לייצג באמצעות גרפיקת נתונים.

  תיבת הדו-שיח 'פריט חדש' עם האפשרות 'צביעה לפי ערך' נבחרת.

 5. ברשימה מוצג כ, בחר באפשרות צביעה לפי ערך.

 6. ברשימה שיטת צביעה, בחר כיצד Visio מחיל מילוי על הצורה בהתבסס על שדה נתונים זה:

  • כל צבע מייצג ערך ייחודי      באפשרותך להחיל את אותו צבע על כל הצורות בעלות אותו ערך. לדוגמה, באפשרותך לצבוע את כל הצורות עבור עובדים במחלקת המכירות בצהוב ואת כל הצורות עבור עובדים במחלקת הנהלת חשבונות באדום.

  • כל צבע מייצג טווח ערכים      באפשרותך להשתמש בטווח צבעים, מבהיר למעומעם, כדי לציין טווח ערכים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטווח של צבעים שהולכים ונעשים חוורים מאדום לוורוד כדי לייצג אזורים בעלי גידול גבוה, בינוני ונמוך במכירות.

 7. תחת הקצאות צבעים, הקלד את ערכי שדות הנתונים שיש להחיל על כל אחד מצבעי המילוי ובחר את צבעי המילוי והטקסט שיש להחיל.

 8. אם עליך ליצור צבעי מילוי אפשריים נוספים, לחץ על הוספה.

 9. עם סיום יצירת פריט גרפיקת הנתונים החדש, לחץ על אישור.

 10. כדי להוסיף פריטים נוספים לגרפיקת הנתונים, חזור על שלבים 3 עד 9.

 11. עם סיום הוספת פריטים לגרפיקת הנתונים שלך, בתיבת הדו-שיח גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

החלת גרפיקת נתונים קיימת על צורה

הערה: הצורה שעליה אתה מחיל את גרפיקת הנתונים הקיימת חייבת להכיל את שדות הנתונים שאליהם מתייחסת גרפיקת הנתונים.

 1. בחר את הצורה שעליה ברצונך להחיל את גרפיקת הנתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן, תחת גרפיקת נתונים זמינות, בחר את גרפיקת הנתונים הרצויה.

  בחר באפשרות 'ללא גרפיקת נתונים' כדי להסיר גרפיקת נתונים מהצורה.

הערה: באפשרותך להניח את המצביע מעל לגרפיקה כדי לראות תצוגה מקדימה של הצורה כאשר גרפיקת הנתונים מוחלת עליה.

לראש הדף

שינוי גרפיקת נתונים קיימת

 1. בחר צורה הכוללת את גרפיקת הנתונים שברצונך לערוך.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות עריכת גרפיקת נתונים.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת גרפיקת נתונים'.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי לשנות את שדה הנתונים שהגרפיקה מייצגת, בעמודה שדה נתונים, בחר שדה נתונים אחר עבור פריט זה.

  2. כדי לשנות את הצבע, ההגדרות, הגופן, העיצוב או הסוג של הגרפיקה המוצגת, בעמודה מוצג כ, בחר את הפריט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על עריכת פריט. בתיבת הדו-שיח עריכת פריט, תחת תצוגה, ברשימה מוצג כ, בחר את סוג הגרפיקה הרצוי.

  3. כדי לשנות את המיקום של פריט גרפיקת הנתונים ביחס לצורה, בעמודה מוצג כ, בחר את הפריט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על עריכת פריט. בתיבת הדו-שיח עריכת פריט, תחת מיקום, בחר את המיקום הרצוי.

 4. אם ברצונך להחיל את השינויים על כל הצורות הכוללות את אותה גרפיקת נתונים, תחת החל שינויים על, בחר באפשרות כל הצורות עם גרפיקת נתונים זו.

 5. אם ברצונך להחיל את השינויים רק על צורות נבחרות, תחת החל שינויים על, בחר באפשרות הצורות הנבחרות בלבד.

לראש הדף

הסרת גרפיקת נתונים מצורה

 1. בחר את הצורה שממנה ברצונך להסיר את גרפיקת הנתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה הצגת נתונים, לחץ על גרפיקת נתונים ולאחר מכן, תחת ללא גרפיקת נתונים, בחר באפשרות ללא גרפיקת נתונים.

  בחר באפשרות 'ללא גרפיקת נתונים' כדי להסיר גרפיקת נתונים מהצורה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×