החלת גליון סגנונות מותאם אישית על אתר SharePoint

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מתאר כיצד עותק מותאם אישית של גליון סגנונות שמהווה ברירת מחדל נוצר באופן אוטומטי ברשימת התיקיות של אתר כשאתה משנה סגנון ברירת מחדל באתר זה. מאמר זה מראה גם כיצד להחיל גליון סגנונות חדש זה על אתרים או אתרי משנה אחרים וכיצד לחזור אל גליון הסגנונות שמהווה ברירת מחדל מאוחר יותר אם ברצונך לעשות זאת. לבסוף, מציג מאמר זה כיצד לבצע זאת הן עבור אתרים שלshows you how to do this for both Windows SharePoint Services 3.0 והן עבור אתרים של Microsoft Office SharePoint Server 2007.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ביצוע שינויים לסגנונות באתר

החלת גליון סגנונות מקומי מותאם אישית על אתרים אחרים

הפסקת השימוש של גליון סגנונות מותאם אישית מקומי

שינוי או החלפה של גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל עבור אוסף האתרים כולו

ביצוע שינויים לסגנונות באתר

באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להתאים אישית את המראה והתחושה של אתר SharePoint יחיד על-ידי ביצוע שינויים לסגנונות ברירת המחדל אשר חלים על אתר זה. באפשרותך גם להחיל את הסגנונות המותאמים אישית שלך על אתרים אחרים או לבחור בכל נקודת זמן שהיא להסיר את כל הסגנונות המותאמים אישית ולחזור אל גליון הסגנונות שמהווה ברירת מחדל אשר נמצא בשרת עבור אוסף אתרים זה . באפשרותך לבצע כל אחד משינויים אלה עבור אתרים של Windows SharePoint Services 3.0 ואתרים של Office SharePoint Server 2007.

על-ידי עבודה עם הדף default.master עבור האתר המקומי ובאמצעות חלוניות המשימות מאפייני CSS וניהול סגנונות, באפשרותך לזהות אלו סגנונות חלים על הרכיב החזותי שברצונך לשנות ולאחר מכן לשנות סגנונות אלה.

חשוב: אם ברצונך שהשינויים שלך יופיעו בכל הדפים באתר, ודא שאתה עובד עם הדף default.master עבור האתר ולא עם הדף default.aspx.

פתיחת תיבת הדו-שיח 'שינוי סגנון' מתוך 'מאפייני CSS'

כברירת מחדל, הסגנונות עבור כל אתרי SharePoint באוסף אתרים אחד מוגדרים בגליון סגנונות אחד שנמצא בשרת. ב- Windows SharePoint Services 3.0, שם קובץ זה הוא Core.css. ב- Office SharePoint Server 2007, לקובץ זה יכולים להיות מספר שמות. לדוגמה, הסגנונות עבור הדף הראשי המותאם אישית שנקרא BlackBand.master מוגדרים בגליון סגנונות שנקרא Band.css.

בפעם הראשונה שאתה משנה סגנון כלשהו בדף באתר כלשהו, Office SharePoint Designer 2007 פותח אוטומטית עותק מקומי חדש של גליון הסגנונות שמהווה ברירת מחדל ומעדכן אותו בשינויים שלך. כשאתה שומר או סוגר את הדף או את העותק של גליון הסגנונות שמהווה ברירת מחדל, מופיעה הודעה שעליך לאשר את ההתאמות האישיות שלך.

ההתאמות האישיות המאושרות באות לידי ביטוי בגירסה המקומית החדשה של גליון הסגנונות, המאוחסנת בתיקיה חדשה שנקראת ‎_styles אשר נוצרת אוטומטית ברשימת התיקיות של האתר שלך. כל שינוי שנעשה לאחר מכן בסגנונות באותו אתר יבוא לידי ביטוי בגירסה מקומית זו של גליון הסגנונות, שניתן גם לערוך אותו ישירות.

רשימת תיקיות עם תיקיית ‎_styles וגליון סגנונות מותאם אישית Core.css

כשאתה מתאים אישית את גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל (כמו Core.css) כך שמופיע עותק בתיקיה ‎_styles של רשימת התיקיות שלך, גליון הסגנונות המותאם אישית משמש להצגת כל הדפים באתר שלך. באפשרותך לחזור לשימוש בגליון הסגנונות שמהווה ברירת מחדל בכל זמן שהוא על-ידי שינוי שם או מחיקה של גליון הסגנונות המותאם אישית.

חשוב: לאחר התאמה אישית של גליון סגנונות, אל תעביר את הקובץ המותאם אישית או את תיקיית ‎_styles (באמצעות פעולה, למשל, של גרירה-ושחרור או העתקה והדבקה). אם אתה מעביר את הקובץ או התיקיה, כל דף באתר שלך יוצג עם קישור שבור אל גליון הסגנונות המותאם אישית, ואף אחד מהסגנונות לא יחול על אף דף.

יש שתי אפשרויות של שחזור ממצב כזה:

 • כדי להציג דפים באמצעות גליון הסגנונות המותאם אישית, החזר אותו אל התיקיה ‎_styles ברמה העליונה של ספריית האתר.

 • כדי לשחזר את האתר אל גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל, החזר את גליון הסגנונות המותאם אישית אל התיקיה ‎_styles ברמה העליונה של ספריית האתר, ולאחר מכן מחק את גליון הסגנונות או שנה את שמו.

  אם גליון הסגנונות המותאם אישית לא קיים יותר, צור קובץ ריק בעל אותו שם (כמו Core.css) בתיקיה ‎_styles ברמה העליונה של ספריית האתר, ולאחר מכן מחק את גליון הסגנונות או שנה את שמו כדי להפעיל את תהליך השחזור של גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל.

לראש הדף

החלת גליון סגנונות מקומי מותאם אישית על אתרים אחרים

כברירת מחדל, גליון סגנונות מקומי מותאם אישית חל רק על האתר או אתרי המשנה שבו הוא מותאם אישית, כפי שמוצג באיור הבא.

אוסף אתרים עם גליון סגנונות שמהווה ברירת מחדל וגליון סגנונות מותאם אישית יחיד

עם זאת, אפשר גם להחיל את גליון הסגנונות המקומי המותאם אישית על אתרים אחרים. שני המקטעים הבאים מסבירים כיצד לבצע זאת.

אם ברצונך להחיל גליון סגנונות מקומי מותאם אישית יחיד הן על אתר והן על מספר אתרי משנה שלו או על כולם, בדרך כלל קל יותר להתחיל על-ידי יצירה של גליון סגנונות מותאם אישית באתר עצמו ולאחר מכן להשתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להחיל אותו על אתרי המשנה.

צירוף גליון סגנונות אל אתר אחר

בסביבה של Windows SharePoint Services 3.0 או של Office SharePoint Server 2007, באפשרותך לצרף ידנית גליון סגנונות מותאם אישית שממוקם באתר אחד אל אתר אחר.

כשברצונך להחיל גליון סגנונות על אתר אחר, ודא שאתה מצרף את גליון הסגנונות אל הדף הראשי שמהווה ברירת מחדל של אתר זה.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את האתר שעליו ברצונך להחיל את גליון הסגנונות המותאם אישית.

 2. באתר, פתח את הדף הראשי שמהווה ברירת מחדל.

 3. בתפריט עיצוב, הצבע על סגנונות CSS ולאחר מכן לחץ על צירוף גליון סגנונות.

 4. בתיבת הדו-שיח צירוף גליון סגנונות, לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור את גליון הסגנונות המותאם אישית שברצונך להחיל.

 5. במקטע צרף ל, לחץ על דף נוכחי.

 6. במקטע צרף כ, לחץ על קישור ולאחר מכן לחץ על אישור.

  גליון הסגנונות המותאם אישית שצוין חל על הדף הראשי שמהווה ברירת מחדל ועל כל דפי התוכן שמצורפים לדף הראשי הזה.

  כדי לראות את הסגנונות המעודכנים בתצוגת עיצוב, ייתכן שעליך להקיש F5 כדי לרענן את התצוגה.

 7. כדי לשמור את הדף הראשי עם הקישור של גליון הסגנונות החדש, בתפריט קובץ, לחץ על שמור. (לחלופין, באפשרותך להקיש CTRL+S.)

  כדי להחיל אותו גליון סגנונות על אתרים אחרים, חזור על פרוצדורה זו עבור כל אתר, אתר אחד בכל פעם. אם אתה עובד בסביבה של Office SharePoint Server 2007 וברצונך להחיל גליון סגנונות מותאם אישית אחד על אתר וכל אתרי המשנה שלו, עיין במקטע הבא.

החלת גליון סגנונות על אתר וכל אתרי המשנה שלו

אם אתה עובד בסביבה של Office SharePoint Server 2007, באפשרותך להשתמש בממשק הדפדפן כדי להחיל גליון סגנונות מותאם אישית אחד על אתרים מרובים בפעולה אחת.

הערה: פונקציונליות זו זמינה רק ב- Office SharePoint Server 2007 ולא ב- Windows SharePoint Services 3.0.

לתהליך זה יש יתרון של פונקציונליות שנקראת הורשה. אפשר להגדיר אתר כך שיקבל בהורשה את הסגנונות המשמשים את אתר האב שלו  — האתר שנמצא ישירות מעליו בהיררכיית האתרים. באיור הבא, האתר ברמה השניה שמימין מכיל גירסה מקומית מותאמת אישית של גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל. לכל אחד מכל ששת אתרי המשנה באוסף אתרים זה מוגדרת הורשה של סגנונות מאתר האב שלו. כלומר, כל שבעת האתרים באוסף האתרים משתמשים באותה גירסה מותאמת אישית של גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל. חיצים מציינים הורשה.

אוסף אתרים עם גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל וגליון סגנונות מותאם אישית

כדי להחיל גליון סגנונות מותאם אישית קיים שנמצא באתר של Office SharePoint Server 2007 על כל אתרי המשנה של האתר הזה:

 1. בדפדפן, פתח את אתר Office SharePoint Server 2007 שבו נמצא גליון הסגנונות המותאם אישית הקיים.

 2. בתפריט פעולות אתר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הגדרות האתר.

  • הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 3. בדף 'הגדרות האתר', תחת מראה ותחושה, לחץ על דף ראשי.

 4. בדף הגדרות דף ראשי של אתר, במקטע כתובת URL של CSS חלופי, לחץ על ציין קובץ CSS לשימוש באתר פרסום זה ובכל האתרים היורשים ממנו, ולאחר מכן הקלד את הנתיב המלא עבור גליון הסגנונות המותאם אישית, כולל שם הקובץ, בתיבה.

  הערות: 

  • מכיוון שהתיקיה ‎‎_styles היא תיקיה נסתרת ואין אפשרות להציג אותה בדפדפן, אין באפשרותך להשתמש בלחצן עיון כדי לחפש ולבחור גירסה מותאמת אישית של קובץ גליון סגנונות שמאוחסן בתיקיה ‎‎_styles.

  • באפשרותך להעתיק ולהדביק את החלק הראשון של הנתיב, כולל שם האתר, מהתיבה כתובת בחלק העליון של הדפדפן. עצור לאחר שם האתר, עם זאת, וכלול אל כל שם תיקיה או קובץ חיצוניים בתוך האתר. לדוגמה, אם http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx הנתיב בתיבה כתובת, העתק ולהדביק רק את החלק http://My_site/Subsite_1/ ולאחר מכן הקלד את שאר הנתיב באופן ידני. (שאר הנתיב בדרך כלל תהיה _ styles/customized_style_sheet, כאשר customized_style_sheet הוא השם של גליון סגנונות מותאם אישית שברצונך להחיל.)

 5. בחר בתיבת הסימון אפס את כל אתרי המשנה כך שיקבלו בירושה כתובת URL זו של CSS חלופי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  גליון הסגנונות המותאם אישית, שכבר חל על האתר הנוכחי, חל כעת על כל אתרי המשנה שלו.

  כדי לראות את הסגנונות המעודכנים באתרי המשנה, ייתכן שעליך לרענן את התצוגה.

באיור הבא, גירסה מקומית מותאמת אישית שניה של גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל נוספה לאוסף האתרים מימין וחלה על כל אתרי המשנה של האתר שבו היא נמצאת. שוב, חיצים מציינים הורשה.

אוסף אתרים עם גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל ושני גליונות סגנונות מותאמים אישית

הגדר תצורה של אתר משנה שיירש סגנונות מאתר האב שלו

אם אתה עובד בסביבה של Office SharePoint Server 2007, באפשרותך להשתמש בממשק הדפדפן כדי להגדיר תצורה של אתר משנה יחיד שיקבל בהורשה את הסגנונות שנמצאים בשימוש של האתר שנמצא ישירות מעליו.

הערה: פונקציונליות זו זמינה רק ב- Office SharePoint Server 2007 ולא ב- Windows SharePoint Services 3.0.

כדי להגדיר תצורה של אתר משנה יחיד כך שיקבל בהורשה את הסגנונות שנמצאים בשימוש של האתר שנמצא ישירות מעליו:

 1. ב- Office SharePoint Server 2007, פתח את אתר המשנה שעליו ברצונך להחיל את הסגנונות.

 2. בתפריט פעולות אתר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הגדרות האתר.

  • הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 3. בדף 'הגדרות האתר', תחת מראה ותחושה, לחץ על דף ראשי.

 4. בדף הגדרות דפים ראשיים של אתר, במקטע כתובת URL של CSS חלופי, לחץ על קבל בירושה כתובת URL של CSS חלופי מהאב של אתר זה.

 5. בחר או נקה את תיבת הסימון אפס את כל אתרי המשנה כך שיקבלו בירושה כתובת URL זו של CSS חלופי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  עצה: כדי לראות את הסגנונות המעודכנים, ייתכן שתצטרך לרענן את התצוגה.

לראש הדף

הפסקת שימוש בגליון סגנונות מקומי מותאם אישית

אם אינך מעוניין להשתמש יותר בגליון סגנונות מקומי מותאם אישית עבור אתר אחד או יותר, יש לך מספר אפשרויות. באפשרותך לבצע:

 • הפסקת החלה של גליון סגנונות מקומי מותאם אישית על אתרים אחרים שאליהם הוא מצורף או שאליהם הוא עובר בהורשה    אם ברצונך להמשיך להשתמש בגליון הסגנונות המותאם אישית לפחות באתר שבו הוא נמצא, באפשרותך להפסיק את ההחלה שלו על אתרים אחרים שעליהם הוא חל כעת.

 • הפסקת החלה של גליון הסגנונות המותאם אישית על האתר שבו הוא נמצא, אך שמירה של עותק באתר זה לשימוש או התייחסות עתידיים    בעזרת אפשרות זו, באפשרותך לחזור בקלות לשימוש בגליון סגנונות מותאם אישית בכל זמן שהוא.

 • מחק את גליון הסגנונות המותאם אישית והתיקיה ‎_styles מהאתר שבו הם נמצאים    זוהי הדרך הפשוטה, הבטוחה והשלימה ביותר להסרת גליון סגנונות מותאם אישית משימוש.

הפסקת החלה של גליון סגנונות על אתרים אחרים

אם ברצונך להמשיך להשתמש בגליון הסגנונות המותאם אישית לפחות באתר שבו הוא נמצא, אך להפסיק את החלתו על אתרים אחרים שאליהם הוא מצורף או שמופנים אליו דרך הורשה, השתמש באחת משתי הפרוצדורות הבאות.

אם גליון הסגנונות מצורף (Office SharePoint Server 2007 או Windows SharePoint Services 3.0)

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את האתר שבו ברצונך להפסיק החלה של גליון סגנונות מותאם אישית.

 2. באתר, פתח את הדף default.master.

 3. בתפריט עיצוב, הצבע על סגנונות CSS ולאחר מכן לחץ על ניהול קישורים של גליון סגנונות.

 4. בתיבת הדו-שיח קישור גליון סגנונות, לחץ על כל הדפים.

 5. ברשימה URL, לחץ על כתובת ה- URL של גליון הסגנונות שברצונך להסיר, לחץ על הסר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  גליון הסגנונות המותאם אישית אינו חל יותר על אתר זה.

  כדי לראות את הסגנונות המעודכנים, ייתכן שתצטרך לרענן את התצוגה.

אם גליון הסגנונות עובר בהורשה (Office SharePoint Server 2007 בלבד)

 1. ב- Office SharePoint Server 2007, פתח את האתר שברצונך להפסיק הורשה של גליון סגנונות מותאם אישית עליו.

 2. בתפריט פעולות אתר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הגדרות האתר.

  • הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 3. בדף 'הגדרות האתר', תחת מראה ותחושה, לחץ על דף ראשי.

 4. בדף הגדרות דפים ראשיים באתר, במקטע כתובת URL של CSS חלופי, לחץ על השתמש בסגנונות ברירת המחדל של Windows SharePoint Services ולאחר מכן לחץ על אישור.

  גליון הסגנונות המותאם אישית אינו עובר יותר בהורשה אל אתר זה.

  כדי לראות את הסגנונות המעודכנים, ייתכן שתצטרך לרענן את התצוגה.

הפסקת החלה של גליון סגנונות, אך שמירת עותק

אם ברצונך להפסיק שימוש בגליון סגנונות מותאם אישית מקומי ולחזור אל גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל, אך ברצונך לשמור עותק של הגירסה המותאמת אישית לשימוש או הפניה עתידיים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ברשימת התיקיות, בתיקיה ‎_styles, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ של גליון הסגנונות המותאם אישית ולאחר מכן לחץ על איפוס להגדרת אתר בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח אזהרת דף בנושא הגדרת אתר, לחץ על כן כדי לאמת שברצונך לאפס.

  נוצר עותק של הגירסה המותאמת אישית,ונוצר עותק מקומי של גירסת ברירת המחדל של השרת.

  הערות: 

  • שני האתרים שמקבלים בהורשה מאתר זה והאתרים שאליהם מצורף גליון הסגנונות המותאם אישית ידנית עוברים אוטומטית לשימוש בעותק המקומי של גירסת ברירת המחדל של השרת.

  • כדי לראות את הסגנונות המעודכנים, ייתכן שתצטרך לרענן את התצוגה.

מחיקת גליון הסגנונות לחלוטין

אם ברצונך להפסיק שימוש בגליון סגנונות מותאם אישית מקומי ולחזור אל גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל, ואינך רוצה לשמור עותק של הגירסה המותאמת אישית לשימוש או הפניה עתידיים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה המקומית ‎_styles שבה נמצאת הגירסה המותאמת אישית, ולאחר מכן לחץ על מחק בתפריט הקיצור.

 2. כשמופיעה הודעה, אשר שברצונך לבצע מחיקה, כדי לבטל התאמות אישיות, ולחזור אל גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל. (ייתכן שיופיעו הודעות מרובות.)

  הערות: 

  • אתרים שמקבלים בהורשה מאתר זה עוברים אוטומטית לשימוש בגליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל.

  • אתרים שאליה מצורפים את גליון סגנונות מותאם אישית באופן ידני חייב לכלול את גליון הסגנונות באופן ידני כדי שהם כראוי לעבור אליהן באמצעות גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל. השתמש בפרוצדורה אם גליון הסגנונות מצורף קודם לכן בסעיף זה.

  • כדי לראות את הסגנונות המעודכנים, ייתכן שתצטרך לרענן את התצוגה.

לראש הדף

שינוי או החלפה של גליון הסגנונות שמהווה ברירת מחדל עבור אוסף האתרים כולו

אם ברצונך לבצע שינויים בגליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל כך שהשינויים יחולו על כל האתרים באוסף האתרים, או אם ברצונך להחליף את גליון הסגנונות המהווה ברירת מחדל באתר שברמה העליונה של האוסף בגליון סגנונות אחר, פנה אל מנהל השרת. פעולה זו יש לבצע בשרת ואין אפשרות לבצע אותה בדפדפן או ב- Office SharePoint Designer 2007.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×