תאים

החלת אימות נתונים על תאים

החלת אימות נתונים על תאים

ניתן להשתמש באימות נתונים כדי להגביל את סוג הנתונים או הערכים שמשתמשים יוכלו להזין בתא. אחד השימושים הנפוצים ביותר של אימות נתונים הוא ליצירת רשימה נפתחת.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הורד את הדוגמאות שלנו

הורדת חוברת עבודה לדוגמה עם כל הדוגמאות לאימות נתונים במאמר זה

 1. בחר את התא שעבורו ברצונך ליצור כלל.

 2. בחר באפשרות האימות _GT_Data Data.

  אימות נתונים

 3. בכרטיסיה הגדרות , תחת אפשר, בחר אפשרות:

  • מספר שלם -כדי להגביל את התא לקבלת מספרים שלמים בלבד.

  • עשרוני -כדי להגביל את התא לקבלת מספרים עשרוניים בלבד.

  • רשימה -כדי לבחור נתונים מהרשימה הנפתחת.

  • תאריך -כדי להגביל את התא לקבלת תאריך בלבד.

  • זמן -כדי להגביל את התא לקבלת הזמן היחיד.

  • אורך טקסט -כדי להגביל את אורך הטקסט.

  • מותאם אישית -עבור נוסחה מותאמת אישית.

 4.  תחת נתונים, בחר תנאי:

  • בין

  • לא בין

  • שווה ל-

  • לא שווה ל-

  • גדול מ-

  • פחות מ-

  • גדול או שווה ל

  • קטן או שווה ל

 5. בכרטיסיה הגדרות , תחת אפשר, בחר אפשרות:

 6. הגדר את הערכים הדרושים האחרים, בהתאם לפריטים שבחרת עבור האפשרות אפשרונתונים. לדוגמה, אם תבחר ביןולאחר מכן בחר את הערכים המינימליים : והמקסימליים : של התא.

 7. בחר בתיבת הסימון התעלם מתא ריק אם ברצונך להתעלם מרווחים ריקים.

 8. אם ברצונך להוסיף כותרת והודעה עבור הכלל, בחר את הכרטיסיה הודעת קלט ולאחר מכן הקלד כותרת והודעת קלט.

 9. בחר בתיבת הסימון הצג הודעת קלט בעת בחירת התא כדי להציג את ההודעה כאשר המשתמש בוחר או מרחף מעל לתא הנבחר.

 10. בחר אישור.

  כעת, אם המשתמש מנסה להזין ערך שאינו חוקי, מופיע מוקפץ עם ההודעה "ערך זה אינו תואם למגבלות אימות הנתונים עבור תא זה".

אם אתה יוצר גיליון שדורש מהמשתמשים להזין נתונים, מומלץ להגביל את הכניסה לטווח מסוים של תאריכים או מספרים, או לוודא שרק מספרים שלמים וחיוביים מוזנים. Excel יכול להגביל את הזנת הנתונים לתאים מסוימים באמצעות אימות נתונים, לבקש מהמשתמשים להזין נתונים חוקיים כאשר תא נבחר, ולהציג הודעת שגיאה כאשר משתמש מזין נתונים לא חוקיים.

הגבלת הזנת הנתונים

 1. בחר את התאים שבהם ברצונך להגביל את הזנת הנתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים , לחץ על אימות נתונים > נתונים.

  הערה: אם הפקודה אימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה עשויה להיות משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בתיבה אפשר , בחר את סוג הנתונים שברצונך לאפשר ולאחר מכן מלא את הקריטריונים והערכים המגבילים.

  הערה: התיבות שבהן אתה מזין ערכים מגבילים יסומנו בהתבסס על הנתונים והגבלת הקריטריונים שבחרת. לדוגמה, אם תבחר באפשרות תאריך כסוג הנתונים, תוכל להזין ערכים מגבילים בתיבות ערכים מינימום ומרביים המסומנות בתווית תאריך התחלהותאריך סיום.

הצגת משתמשים עבור ערכים חוקיים

כאשר משתמשים לוחצים בתא המכיל דרישות הזנת נתונים, באפשרותך להציג הודעה המסבירה אילו נתונים חוקיים.

 1. בחר את התאים שבהם ברצונך לבקש מהמשתמשים את ערכי הנתונים החוקיים.

 2. בכרטיסיה נתונים , לחץ על אימות נתונים > נתונים.

  הערה: אם הפקודה אימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה עשויה להיות משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה הודעת קלט , בחר את תיבת הסימון הצג הודעת קלט כאשר התא נבחר .

 4. בתיבה כותרת , הקלד כותרת עבור ההודעה.

 5. בתיבה הודעת קלט , הקלד את ההודעה שברצונך להציג.

הצגת הודעת שגיאה בעת הזנת נתונים לא חוקיים

אם הגבלות נתונים מתבצעות ומשתמש מזין נתונים לא חוקיים בתא, באפשרותך להציג הודעה המסבירה את השגיאה.

 1. בחר את התאים שבהם ברצונך להציג את הודעת השגיאה.

 2. בכרטיסיה נתונים , לחץ על אימות נתונים > נתונים.

  הערה: אם הפקודה אימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה עשויה להיות משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה התראת שגיאה , בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור ההודעה.

 4. בתיבה הודעת שגיאה , הקלד את ההודעה שברצונך להציג אם נתונים לא חוקיים מוזנים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בסרגל הכלים סגנון תפריט מוקפץ, בחר

  דרוש מהמשתמשים לפתור את השגיאה לפני שתמשיך

  עצור

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים, ודרוש מהם לבחור כן או לא כדי לציין אם ברצונם להמשיך

  אזהרה

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים, אך אפשר להם להמשיך לאחר ביטול הודעת האזהרה

  חשוב

הגבלת הזנת הנתונים

 1. בחר את התאים שבהם ברצונך להגביל את הזנת הנתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים , תחת כלים, לחץ על אמת.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בתפריט המוקפץ אפשר , בחר את סוג הנתונים שברצונך לאפשר.

 4. בתפריט המוקפץ נתונים , בחר את סוג המגבלה הרצויה, ולאחר מכן הזן הגבלת ערכים.

  הערה: התיבות שבהן אתה מזין ערכים מגבילים יסומנו בהתבסס על הנתונים והגבלת הקריטריונים שבחרת. לדוגמה, אם תבחר באפשרות תאריך כסוג הנתונים, תוכל להזין ערכים מגבילים בתיבות ערכים מינימום ומרביים המסומנות בתווית תאריך התחלהותאריך סיום.

הצגת משתמשים עבור ערכים חוקיים

כאשר משתמשים לוחצים בתא המכיל דרישות הזנת נתונים, באפשרותך להציג הודעה המסבירה אילו נתונים חוקיים.

 1. בחר את התאים שבהם ברצונך לבקש מהמשתמשים את ערכי הנתונים החוקיים.

 2. בכרטיסיה נתונים , תחת כלים, לחץ על אמת.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה הודעת קלט , בחר את תיבת הסימון הצג הודעת קלט כאשר התא נבחר .

 4. בתיבה כותרת , הקלד כותרת עבור ההודעה.

 5. בתיבה הודעת קלט , הקלד את ההודעה שברצונך להציג.

הצגת הודעת שגיאה בעת הזנת נתונים לא חוקיים

אם הגבלות נתונים מתבצעות ומשתמש מזין נתונים לא חוקיים בתא, באפשרותך להציג הודעה המסבירה את השגיאה.

 1. בחר את התאים שבהם ברצונך להציג את הודעת השגיאה.

 2. בכרטיסיה נתונים , תחת כלים, לחץ על אמת.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה התראת שגיאה , בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור ההודעה.

 4. בתיבה הודעת שגיאה , הקלד את ההודעה שברצונך להציג אם נתונים לא חוקיים מוזנים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בסרגל הכלים סגנון תפריט מוקפץ, בחר

  דרוש מהמשתמשים לפתור את השגיאה לפני שתמשיך

  עצור

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים, ודרוש מהם לבחור כן או לא כדי לציין אם ברצונם להמשיך

  אזהרה

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים, אך אפשר להם להמשיך לאחר ביטול הודעת האזהרה

  חשוב

הוספת אימות נתונים לתא או לטווח

הערה: שני השלבים הראשונים בסעיף זה משמשים להוספת כל סוג של אימות נתונים. שלבים 3-7 משמשים במיוחד ליצירת רשימה נפתחת. 

 1. בחר תא אחד או יותר שאת חוקיותם יש לוודא.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על אימות נתונים.

 3. בכרטיסיה הגדרות,‏ בתיבה אפשר, בחר רשימה.

 4. בתיבה מקור, הקלד את ערכי הרשימה, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים. לדוגמה, הקלד נמוך, ממוצע, גבוה.

 5. ודא שתיבת הסימון רשימה נפתחת בתוך תא נבחרה. אחרת, לא תוכל לראות את החץ של הרשימה הנפתחת ליד התא.

 6. כדי לציין כיצד ברצונך לטפל בערכים ריקים (Null), בחר או נקה את תיבת הסימון התעלם מתא ריק.

 7. בדוק את אימות הנתונים כדי לוודא שהוא פועל כראוי. נסה להזין נתונים חוקיים וחוקיים בתאים כדי לוודא שההגדרות פועלות כפי שרצית ושההודעות מופיעות כצפוי.

הערות: 

 • לאחר שתיצור את הרשימה הנפתחת, ודא שהיא פועלת באופן הרצוי. לדוגמה, ייתכן שתרצה לבדוק אם התא רחב מספיק כדי להציג את כל הערכים שלך.

 • הסרת אימות נתונים -בחר את התא או התאים המכילים את האימות שברצונך למחוק ולאחר מכן עבור אל אימות נתונים > נתונים ' ובתיבת הדו אימות נתונים, הקש על לחצן נקה הכל ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטבלה הבאה מפרטת סוגים אחרים של אימות נתונים ומראה לך דרכים כדי להוסיף אותו לגליונות העבודה שלך.

כדי לבצע פעולה זאת:

בצע שלבים אלה:

הגבלת הזנת הנתונים למספרים שלמים במסגרת מגבלות.

 1. בצע את השלבים 1-2 מעל.

 2. מתוך הרשימה אפשר, בחר מספר שלם.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי להגדיר מגבלות עליונות ותחתונות, בחר בין.

 4. הזן ערך מינימום, ערך מקסימום או ערך ספציפי שברצונך לאפשר.

  ניתן גם להזין נוסחה המחזירה ערך מספרי.

  לדוגמה, נניח שאתה מאמת נתונים בתא F1. כדי לקבוע מגבלה מינימלית של ניכויים למספר ילדים כפול שתיים באותו תא, בחר גדול או שווה ל בתיבה נתונים והזן את הנוסחה ‎=2*F1 בתיבה ערך מינימלי.

הגבלת הזנת הנתונים למספר עשרוני במסגרת מגבלות.

 1. בצע את השלבים 1-2 מעל.

 2. בתיבה אפשר, בחר עשרוני.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי להגדיר מגבלות עליונות ותחתונות, בחר בין.

 4. הזן ערך מינימום, ערך מקסימום או ערך ספציפי שברצונך לאפשר.

  ניתן גם להזין נוסחה המחזירה ערך מספרי. לדוגמה, כדי לקבוע מגבלה מינימלית לעמלות ובונוסים בגובה 6% ממשכורת של איש מכירות בתא E1, בחר קטן או שווה ל בתיבה נתונים והזן את הנוסחה ‎=E1*6% בתיבה ערך מקסימלי.

  הערה: כדי לאפשר למשתמש להזין אחוזים, לדוגמה 20%, בחר עשרוני בתיבה אפשר , בחר את סוג ההגבלה הרצוי בתיבה נתונים , הזן את הערך המינימלי, המרבי או הספציפי כמספר עשרוני, לדוגמה . 2ולאחר מכן הצג את תא אימות הנתונים כאחוז על-ידי בחירת התא ולחיצה על ' תמונת לחצן סגנון' בקבוצה ' מספר ' בכרטיסיה ' בית '.

הגבלת הזנת הנתונים לתאריך במסגרת טווח תאריכים.

 1. בצע את השלבים 1-2 מעל.

 2. בתיבה אפשר, בחר תאריך.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי לאפשר תאריכים לאחר יום מסוים, בחר בגדול מ.

 4. הזן את התאריך ההתחלתי, את התאריך הסופי או תאריך ספציפי שיש לאפשר.

  ניתן גם להזין נוסחה המחזירה תאריך. לדוגמה, כדי לקבוע מסגרת זמן בין התאריך של היום לבין 3 ימים מהתאריך של היום, בחר בין בתיבה נתונים, הזן ‎=TODAY()‎ בתיבה תאריך התחלה והזן ‎=TODAY()+3 בתיבה תאריך סיום.

הגבלת הזנת הנתונים לשעה בתוך מסגרת זמן.

 1. בצע את השלבים 1-2 מעל.

 2. בתיבה אפשר, בחר שעה.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי לאפשר שעות לפני שעה מסוימת ביום, בחר בפחות מ.

 4. הזן את שעת ההתחלה, שעת הסיום או שעה ספציפית שיש לאפשר. אם ברצונך להזין שעות מסוימות, השתמש בתבנית השעה hh:mm.

  לדוגמה, נניח שהגדרת את תא E2 לשעת התחלה (08:00) ואת תא F2 לשעת סיום (17:00), וברצונך להגביל את מועדי הפגישות למסגרת זמן זו, בחר בין בתיבה נתונים, הזן ‎=E2 בתיבה שעת התחלה ולאחר מכן הזן ‎=F2 בתיבה שעת סיום.

הגבלת הזנת הנתונים לטקסט באורך מוגדר.

 1. בצע את השלבים 1-2 מעל.

 2. בתיבה אפשר, בחר אורך טקסט.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי לאפשר הזנה עד למספר מסוים של תווים, לחץ על קטן או שווה ל.

 4. במקרה זה, אנו רוצים להגביל את הכניסה ל-25 תווים, ולכן בחר קטן או שווה ל בתיבה נתונים והזן 25 בתיבה מרבי.

חישוב הנתונים המותרים בהתבסס על תוכן של תא אחר.

 1. בצע את השלבים 1-2 מעל.

 2. בתיבה אפשר, בחר את סוג הנתונים הרצוי.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי.

 4. בתיבה או בתיבות מתחת לתיבה נתונים, לחץ על התא שבו ברצונך להשתמש כדי לציין את הנתונים המותרים.

  לדוגמה, כדי להתיר ערכים עבור חשבון רק אם התוצאה לא תהיה גבוהה מהתקציב בתא E1, בחר אפשר >מספר שלם, נתונים, קטן או שווה ל, ומקסימום ‎>= =E1.

הערות: 

 • בדוגמאות הבאות נעשה שימוש באפשרות 'מותאם אישית', שבה אתה כותב נוסחאות כדי להגדיר את התנאים שלך. אינך צריך לדאוג לגבי התוכן שמוצג בתיבה 'נתונים', מכיוון שהוא אינו זמין עם האפשרות 'מותאם אישית'.

 • צילומי המסך במאמר זה נלקחו ב- Excel 2016; אך הפונקציונליות זהה ב- Excel באינטרנט.

כדי לוודא כי

הזן נוסחה זאת

התא המכיל מזהה מוצר (C2) מתחיל תמיד בקידומת הסטנדרטית ID ואורכו 10 תווים לפחות (גדול מ- 9).

= AND (LEFT (C2, 3) = "ID-", LEN (C2) >9)

דוגמה 6: נוסחאות באימות נתונים

התא המכיל שם מוצר (D2) מכיל רק טקסט.

‎=ISTEXT(D2)‎

דוגמה 2: נוסחאות באימות נתונים

התא שמכיל תאריך יום הולדת (B6) חייב להיות גדול יותר ממספר השנים שהוגדר בתא B4.

‎=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)‎

דוגמה של אימות נתונים כדי להגביל את הערך לגיל מינימלי

כל הנתונים בטווח התאים A2:A10 מכילים ערכים ייחודיים.

‎=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

דוגמה 4: נוסחאות באימות נתונים

הערה: עליך להזין תחילה את נוסחת אימות הנתונים עבור תא A2 ולאחר מכן להעתיק את A2 ל- A3:A10 כך שהארגומנט השני ב- COUNTIF יתאים לתא הנוכחי. כלומר, המקטע A2)=1 ישתנה ל- A3)=1 A4)=1 וכדומה

לקבלת מידע נוסף

הערך עבור כתובת דואר אלקטרוני בתא B4 מכיל את הסימן @.

= ISNUMBER (FIND ("@", B4))

דוגמה של אימות נתונים שמבטיח שכתובת דואר אלקטרוני תכיל את הסימן @

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

מידע נוסף על אימות נתונים

הוספה או הסרה של פריטים מרשימה נפתחת

הסרת רשימה נפתחת

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×