החלפת גופנים חסרים בפרסום

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם פרסום מכיל גופנים שאינם מותקנים במחשב שלך ואינם מוטבעים בפרסום, מערכת ההפעלה של Microsoft Windows מספקת חלופות ברירת מחדל עבור גופנים חסרים. בעת פתיחת פרסום ב- Publisher המכיל גופנים שאינם מותקנים במחשב שלך, באפשרותך לבחור באפשרויות באופן זמני או לצמיתות להחליף גופנים במחשב שלך עבור גופנים חסרים שבהם נעשה שימוש בפרסום.

החלפת גופנים שימושית כאשר ברצונך להציג את הפרסום שלך במחשב אחר, וברצונך לוודא שהטקסט נשאר קריא אין זה משנה איזו הגופנים זמינים במחשבים אחרים. תווים מזרח אסיאתיים חסרים הם מקרה מיוחד ולאחר מטופלים בנפרד מגופנים אחרים.

ברוב המקרים, החלפת גופנים גורם שהטקסט יגלוש באופן שונה. מעברי שורה, מעברי עמודה, מעברי עמוד, מרווח בין שורות, מיקוף ככל הנראה ישתנו, גם אם הגופן החלופי דומה לגופן החסר. מאחר החלפת גופנים עלול להשפיע באופן משמעותי על הפריסה של הפרסום שלך, ייתכן שתרצה להימנע או לבטל החלפת גופנים.

כאשר החלפת גופנים מופעלת לך או שירות ההדפסה שלך פותחים את הקובץ במחשב אחר שאינו כולל אותם גופנים שבהם השתמשת, Microsoft Windows מחליף גופנים שבחרת, כך שתוכל לקרוא את הטקסט בפרסום שלך.

 1. בתיבת הדו-שיח גופנים, לחץ על החלפת גופנים.

  הערה: אם תיבת הדו-שיח גופנים אינה נפתחת עם פתיחת הפרסום, לחץ על לחצן קובץ, הצבע על הגדרות הדפסה מסחרית ולאחר מכן לחץ על ניהול גופנים מוטבעים. בתיבת הדו-שיח גופנים, לחץ על החלפת גופנים.

 2. בתיבת הדו-שיח החלפת גופנים, בחר גופן חסר מרשימת הגופנים.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש לבחור המוצע substitute גופנים עבור הפעלה זו בלבד, לחץ על החלף גופן זה לצורך תצוגה והדפסה באופן זמני.

   הערה: גופנים הרשומים בתור זמני אינם נשמרים עם הפרסום.

  • כדי להחליף את הגופנים החסרים האפשרות המוצע של גופנים חלופיים מעתה והלאה, לחץ על החלף גופן זה בפרסום באופן קבוע.

   הערה: פעולה זו הוא שינוי קבוע ולא ניתן לבטל לאחר לחיצה על אישור, אך באפשרותך להשתמש בגופן המקורי אם תתקין אותו במועד מאוחר יותר.

  • כדי להקצות גופנים להחלפה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ברשימה גופן חלופי, בחר גופן אחר.

   2. לחץ על החלף גופן זה לצורך תצוגה והדפסה באופן זמני או לצמיתות החלף גופן זה בפרסום.

לראש הדף

אם הגופן שבו אתה משתמש אינו מכיל תו מסוים, ניקית את תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים (קובץ > אפשרויות > מתקדם ), תראה תיבה קטנה במקום התו החסר בכל מקום שבו תו מופיע בטקסט.

כאשר תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים נבחרת, Publisher מחיל אוטומטית גופן חלופי התו החסר מזרח אסיאתיים. כברירת מחדל, תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים מסומנת. אנו ממליצים להשאיר תיבת סימון זו מסומנת אם בכוונתך להדפיס את הפרסום מהמחשב שלך.

עם זאת, אם אתה מתכנן לקחת את הפרסום למחשב אחר או למדפסת מסחרית, מומלץ לבטל חילוף גופן אוטומטית לפני הקלדת טקסט הפרסום. לאחר מכן, בכל פעם שאתה רואה תיבה קטנה במקום התו החסר, באפשרותך להחליף ידנית את התיבה הקטנה בגופן אחר המכיל את התו שהרצוי.

כדי למנוע הדפסה מסחרי או ממשתמש אחר להחיל החלפת גופנים על התווים בפרסום, עליך להטביע את הגופנים בפרסום שלך לפני שליחתה להדפסה.

הפעל החלפת גופנים או ביטול של תווים מזרח אסיאתיים חסרים

 1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

 2. בחר או נקה את תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים.

לראש הדף

אם ברצונך לשמור על העיצוב של הפרסום — כולל מעברי שורה, מעברי עמודות ועמודים, מרווח בין שורות ומיקוף — כדאי להימנע החלפת גופנים.

כדי להימנע מהחלפת גופנים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • הטבעת גופני TrueType בפרסום שלך. כאשר ברצונך להטביע גופני TrueType, הם נשמרים בתוך הפרסום. פרסומים הכוללים גופנים מוטבעים יכולים להציג ולהדפיס את הטקסט בכותרת הגופנים המקורי, גם אם בדרך כלל גופנים אלה אינם מותקנים במחשב שבו אתה משתמש.

  הערה: ניתן רק גופני TrueType מוטבעים ורק אם הם מורשים להטבעה.

 • אם אתה רושם הפרסום שלך למחשב אחר, ודא שהמחשב שלך כולל מותקנים אותם הגופנים שבהם השתמשת בפרסום שלך.

 • אם השתמשת בגופני PostScript בפרסום שלך אתה מעביר את הקובץ דפוס מסחרי, ברר אם המדפסת מכיל את הגופנים שבהם השתמשת, או לרכוש אותם.

לראש הדף

בעת הדפסת פרסום במדפסת PostScript, המדפסת מחליפה בגופני PostScript המותקנים במדפסת כל גופני TrueType בעלי אותו שם שבהם נעשה שימוש בפרסום שלך. פעולה זו עלולה לגרום לטקסט הזרמה מחדש, והתוצאה מעברי שורה בלתי צפויים, מיקוף ו- גלישה שעשויות לשנות את מראה הפרסום. כדי לבטל החלפת גופנים בעת הדפסת ושימוש רק את הגופנים המוטבעים בפרסום שלך או מותקן במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על קובץ > הדפסה, ולאחר מכן הרחב את הרשימה הנפתחת של המדפסת.

 2. בחר את המדפסת PostScript שבה תשתמש להדפסת הפלט הסופי.

 3. לחץ על הגדרות פלט מתקדמות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה גרפיקה וגופנים.

 4. תחת גופנים, לחץ על השתמש בגופני פרסום בלבד.

לראש הדף

כאשר החלפת גופנים מופעלת לך או שירות ההדפסה שלך פותחים את הקובץ במחשב אחר שאינו כולל אותם גופנים שבהם השתמשת, Microsoft Windows מחליף גופנים שבחרת, כך שתוכל לקרוא את הטקסט בפרסום שלך.

 1. בתיבת הדו-שיח טעינת גופנים, לחץ על החלפת גופנים.

  הערה: אם תיבת הדו-שיח טעינת גופנים אינה נפתחת עם פתיחת הפרסום, בתפריט כלים, הצבע על כלי הדפסה מסחרית ולאחר מכן לחץ על גופנים. בתיבת הדו-שיח גופנים, לחץ על החלפת גופנים.

 2. בתיבת הדו-שיח החלפת גופנים, בחר גופן חסר מרשימת הגופנים.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש לבחור המוצע substitute גופנים עבור הפעלה זו בלבד, לחץ על החלף גופן זה לצורך תצוגה והדפסה באופן זמני.

   הערה: גופנים הרשומים בתור זמני אינם נשמרים עם הפרסום.

  • כדי להחליף את הגופנים החסרים האפשרות המוצע של גופנים חלופיים מעתה והלאה, לחץ על החלף גופן זה בפרסום באופן קבוע.

   הערה: פעולה זו הוא שינוי קבוע ולא ניתן לבטל לאחר לחיצה על אישור, אך באפשרותך להשתמש בגופן המקורי אם תתקין אותו במועד מאוחר יותר.

  • כדי להקצות גופנים להחלפה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ברשימה גופן חלופי, בחר גופן אחר.

   2. לחץ על החלף גופן זה לצורך תצוגה והדפסה באופן זמני או לצמיתות החלף גופן זה בפרסום.

לראש הדף

אם הגופן שבו אתה משתמש אינו מכיל תו מסוים, ניקית את תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים (תפריטכלים, הפקודה ' אפשרויות ', הכרטיסיה ' עריכה '), תראה תיבה קטנה במקום חסרות תו בכל מקום שבו מופיע התו בטקסט.

כאשר תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים נבחרת, Publisher מחיל אוטומטית גופן חלופי התו החסר מזרח אסיאתיים. כברירת מחדל, תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים מסומנת. אנו ממליצים להשאיר תיבת סימון זו מסומנת אם בכוונתך להדפיס את הפרסום מהמחשב שלך.

עם זאת, אם אתה מתכנן לקחת את הפרסום למחשב אחר או למדפסת מסחרית, מומלץ לבטל חילוף גופן אוטומטית לפני הקלדת טקסט הפרסום. לאחר מכן, בכל פעם שאתה רואה תיבה קטנה במקום התו החסר, באפשרותך להחליף ידנית את התיבה הקטנה בגופן אחר המכיל את התו שהרצוי.

כדי למנוע הדפסה מסחרי או ממשתמש אחר להחיל החלפת גופנים על התווים בפרסום, עליך להטביע את הגופנים בפרסום שלך לפני שליחתה להדפסה.

הפעל החלפת גופנים או ביטול של תווים מזרח אסיאתיים חסרים

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עריכה.

 2. בחר או נקה את תיבת הסימון החלף אוטומטית גופן עבור תווים מזרח אסיאתיים חסרים.

לראש הדף

אם ברצונך לשמור על העיצוב של הפרסום — כולל מעברי שורה, מעברי עמודות ועמודים, מרווח בין שורות ומיקוף — כדאי להימנע החלפת גופנים.

כדי להימנע מהחלפת גופנים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • הטבעת גופני TrueType בפרסום שלך. כאשר ברצונך להטביע גופני TrueType, הם נשמרים בתוך הפרסום. פרסומים הכוללים גופנים מוטבעים יכולים להציג ולהדפיס את הטקסט בכותרת הגופנים המקורי, גם אם בדרך כלל גופנים אלה אינם מותקנים במחשב שבו אתה משתמש.

  הערה: ניתן רק גופני TrueType מוטבעים ורק אם הם מורשים להטבעה.

 • אם אתה רושם הפרסום שלך למחשב אחר, ודא שהמחשב שלך כולל מותקנים אותם הגופנים שבהם השתמשת בפרסום שלך.

 • אם השתמשת בגופני PostScript בפרסום שלך אתה מעביר את הקובץ דפוס מסחרי, ברר אם המדפסת מכיל את הגופנים שבהם השתמשת, או לרכוש אותם.

לראש הדף

בעת הדפסת פרסום במדפסת PostScript, המדפסת מחליפה בגופני PostScript המותקנים במדפסת כל גופני TrueType בעלי אותו שם שבהם נעשה שימוש בפרסום שלך. פעולה זו עלולה לגרום לטקסט הזרמה מחדש, והתוצאה מעברי שורה בלתי צפויים, מיקוף ו- גלישה שעשויות לשנות את מראה הפרסום. כדי לבטל החלפת גופנים בעת הדפסת ושימוש רק את הגופנים המוטבעים בפרסום שלך או מותקן במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת.

 2. בתיבה שם מדפסת, בחר את המדפסת PostScript שבה תשתמש להדפסת הפלט הסופי.

 3. לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה גרפיקה וגופנים.

 4. תחת גופנים, לחץ על השתמש בגופני פרסום בלבד.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×