החלטה אם לתת אמון במסד נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Access 2010 משתמש במודל אבטחה פשוט יותר מזה ששימש בגירסאות קודמות. ב- Access 2010, אתה מציין אם אתה נותן אמון במסד נתונים, וכל שאר ההחלטות בנושא אבטחה מבוצעות עבורך באופן אוטומטי, על בסיס החלטת האמון שלך. תהליך זה זהה לזה שהיה ב- Access 2007, אך הוא פשוט יותר ב- Access 2010.

מאמר זה מכיל מבט כולל על אופן הפעולה של יחסי האמון ב- Access 2010, כיצד הוא שונה מאבטחה בגירסאות קודמות של Access וגורמים שעליך לשקול כשאתה מחליט אם לתת אמון במסד נתונים. מאמר זה מסביר את השימוש חתימות דיגיטליות בהחלטות אמון. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת אמון על-ידי הוספת חתימה דיגיטלית.

בנושא זה

מבט כולל

גורמים שיש לקחת בחשבון כאשר אתה מחליט אם לתת אמון במסד נתונים

דרכים לתת אמון במסד נתונים

סקירה

אם השתמשת בתכונות האבטחה בגירסאות של Access הקודמות ל- Access 2007, היה עליך לבחור בין מספר אפשרויות בעת פתיחת מסד נתונים. לדוגמה, היה עליך לבחור בין רמות אבטחה (נמוכה, בינונית או גבוהה) ולהחליט אם ברצונך להפעיל קודים שעלולים להיות לא בטוחים. אינך צריך עוד לקבל החלטות כאלה בעת פתיחת מסד נתונים ב- Access 2010. כברירת מחדל, Access 2010 הופך כל קוד או רכיבים אחרים במסד נתונים שעלולים להיות לא בטוחים ללא זמינים, ללא קשר לגירסת Access ששימשה אותך ליצירת מסד הנתונים.

שינויים מ- Access 2007

Access 2007 גם מציג אפשרות מתן אמון אחת בעת פתיחת מסד נתונים ממיקום שאינו מהימן, אך בעת לחיצה על הלחצן בסרגל ההודעות, מוצגות לך מספר אפשרויות נוספות. ב- Access 2010, אפשרויות אלה שימושיות אף יותר וכעת יש ללחוץ פעם אחת בלבד כדי לתת אמון במסד נתונים.

כיצד מאפשר לך Access 2010 לתת אמון במסד נתונים

כאשר Access הופך תוכן ללא זמין, הוא מיידע אותך באשר לפעולה על-ידי הצגת סרגל ההודעות.

סרגל ההודעות

אם אתה רואה את סרגל ההודעות, באפשרותך לבחור אם לתת אמון בתוכן הלא זמין במסד הנתונים. אם אתה מחליט לתת אמון בתוכן הלא זמין, עומדות לרשותך שתי אפשרויות לשם כך:

 • שימוש בסרגל ההודעות    לחץ על הפוך תוכן לזמין בסרגל ההודעות. בעת בחירה באפשרות זו, ייתכן שיהיה עליך לחזור על הפרוצדורה אם מסד הנתונים ישתנה.

 • מתן אמון קבוע במסד הנתונים    הצב את מסד הנתונים במיקום מהימן — תיקיה בכונן או רשת שאתה מסמן כמהימנה. בעת בחירה באפשרות זו, אינך רואה עוד את סרגל ההודעות ולעולם אינך צריך עוד להפוך את תוכן מסד הנתונים לזמין, כל עוד מסד הנתונים נשאר במיקום המהימן.

אם אינך מעוניין לתת אמון במסד הנתונים, התעלם מסרגל ההודעות או סגור אותו. בעת התעלמות מסרגל ההודעות או סגירה שלו, עדיין ניתן להציג את הנתונים במסד הנתונים ולהשתמש ברכיבים בו ש- Access לא הפך ללא זמינים.

לראש הדף

הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת קבלת החלטה אם לתת אמון במסד נתונים

בטרם תחליט אם לתת אמון במסד נתונים, עליך לשקול את הגורמים הבאים.

 • מדיניות האבטחה הפרטית שלך    ייתכן שלך או לחברה שלך יש מדיניות אבטחה המציינת כיצד יש לטפל בקבצי מסד נתונים של Access. לדוגמה, עשויה להיות לך מערכת גיבוי רבת-עוצמה, ולכן אתה מחליט שברצונך לתת אמון במרבית קבצי מסד נתונים, אלא אם יש לך סיבה ספציפית שלא לתת אמון. ובצורה הפוכה, ייתכן שאין לך מערכת גיבוי טובה, ולכן ברצונך להיות זהיר מאוד בבואך להחליט אם לתת אמון במסד נתונים.

 • המטרה שלך    כאשר Access הופך תוכן ללא זמין במסד נתונים שלא נתת בו אמון, הוא אינו חוסם את הגישה שלך לנתונים במסד נתונים זה. אם ברצונך לסקור את הנתונים במסד נתונים, אך אינך מעוניין לבצע כל פעולה שעלולה להיות לא בטוחה, כגון הפעלת שאילתת פעולה או שימוש בפעולות מאקרו מסוימות, אינך צריך לתת אמון במסד הנתונים. אם אינך בטוח אם פעולה מסוימת נחשבת ללא בטוחה, באפשרותך לנסות לבצע אותה בעוד שתוכן מסד הנתונים נחסם על-ידי מצב לא זמין. אם הפעולה עשויה להיות לא בטוחה, היא תיחסם בנסיבות אלה.

 • מקור מסד הנתונים    אם אתה יצרת את מסד הנתונים, או אם ידוע לך כי הוא הגיע ממקור שאתה נותן בו אמון, באפשרותך להחליט לתת בו אמון. אם מסד הנתונים הגיע ממקור שעשוי להיות לא מהימן, מומלץ להשאיר אותו במצב בלתי מהימן עד שתהיה בטוח שהתוכן שלו בטוח לשימוש.

 • התוכן של קובץ מסד הנתונים    אם אינך יכול לקבל החלטה לגבי מתן אמון בהתבסס על מידע אחר, ייתכן שתצטרך לשקול בחינה יסודית של תוכן מסד הנתונים כדי לראות איזה מידע שעשוי להיות לא בטוח מסד הנתונים מכיל. לאחר בדיקה מקיפה וודאות לגבי כך שהתוכן בטוח, תוכל להחליט לתת אמון במסד הנתונים.

 • אבטחת המיקום שבו מסד הנתונים מאוחסן    גם אם ידוע לך שהתוכן של קובץ מסד נתונים בטוח, אם הקובץ מאוחסן במיקום שאינו מאובטח במלואו, מישהו עלול להכניס למסד הנתונים תוכן שאינו בטוח. עליך להיזהר בעת קבלת ההחלטה לתת אמון בקבצי מסדי נתונים המאוחסנים במיקומים שייתכן כי אינם מאובטחים.

לראש הדף

דרכים למתן אמון במסד נתונים

לאחר שתחליט לתת אמון במסד נתונים, באפשרותך לתת בו אמון באמצעות סרגל ההודעות או על-ידי הצבת קובץ מסד הנתונים במיקום מהימן.

הפיכת תוכן לזמין באמצעות סרגל ההודעות

סרגל ההודעות מופיע ממש מתחת לרצועת הכלים.

סרגל ההודעות

 • בסרגל ההודעות, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

אם אינך רואה את סרגל ההודעות אך יש תוכן בלתי זמין, ודא שסרגל ההודעות זמין.

הפיכת סרגל ההודעות לזמין

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ. תצוגת Backstage נפתחת.

 2. מימין, תחת Access, לחץ על אפשרויות.

 3. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 4. בחלונית השמאלית, תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Office Access, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 5. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח מרכז יחסי האמון, לחץ על סרגל ההודעות.

 6. בחלונית השמאלית, לחץ על הצג את סרגל ההודעות בכל היישומים לאחר חסימה של תוכן פעיל, כגון פקדי ActiveX ופקודות מאקרו ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. סגור ופתח מחדש את מסד הנתונים כדי להחיל את ההגדרה ששונתה.

לאחר שסרגל ההודעות גלוי וזמין, באפשרותך להשתמש בו להפיכת תוכן לזמין.

העברת קובץ מסד נתונים למיקום מהימן

כדי לציין שמסד נתונים נתון הוא מהימן ויש להפוך אותו לזמין כברירת מחדל, ודא כי קובץ מסד הנתונים נמצא במיקום מהימן. מיקום מהימן הוא תיקיה או נתיב קובץ במחשב שלך או מיקום באינטרא-נט שמהם הפעלת קוד נחשבת לבטוחה. מיקומים מהימנים המוגדרים כברירת מחדל כוללים את התיקיות Templates‏, AddIns ו- Startup. באפשרותך גם לציין מיקומים מהימנים משלך.

עצה: אם ברצונך לדעת מהו הנתיב של מסד הנתונים הנוכחי, לחץ על הכרטיסיה קובץ כדי לפתוח את התצוגה Backstage. הנתיב המלא של מיקום מסד הנתונים הנוכחי מפורט בכרטיסיה מידע.

 • פתח את התיקיה שבה ממוקם כעת קובץ מסד הנתונים ולאחר מכן העתק את קובץ מסד הנתונים אל המיקום המהימן הרצוי.

קביעת מיקום מהימן

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, מימין, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 3. משמאל, תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Office Access, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 4. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח מרכז יחסי האמון, לחץ על מיקומים מהימנים.

 5. כדי להוסיף מיקום ברשת, בחלונית השמאלית, בחר בתיבת הסימון אפשר מיקומים מהימנים ברשת שלי.

 6. לחץ על הוספת מיקום חדש.

 7. בתיבת הדו-שיח מיקום מהימן של Microsoft Office‏, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתיבה נתיב, הקלד את הנתיב המלא של המיקום שברצונך להוסיף.

  • לחץ על עיון כדי לאתר את המיקום.

 8. כדי לציין שיש לתת אמון גם בתיקיות המשנה של המיקומים המהימנים החדשים, בחר בתיבת הסימון גם תיקיות משנה של מיקום זה נחשבות למהימנות.

 9. אופציונלית, בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור המיקום המהימן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×