החלטה אם לתת אמון במסד נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft Office Access 2007 משתמש מודל אבטחה חדש פשוט יותר מאשר בגירסאות קודמות. ב- Access 2007, תוכל לציין אם אתה נותן אמון במסד נתונים, כל החלטות האבטחה האחרות מתבצעים עבורך באופן אוטומטי, בהתבסס על החלטתך יחסי האמון. מאמר זה מכיל מבט כולל על אופן הפעולה של יחסי האמון ב- Access 2007, כיצד הוא שונה מאבטחה בבגירסאות קודמות וגורמים שעליך לשקול כשאתה מחליט אם לתת אמון במסד נתונים.

מאמר זה מסביר את השימוש חתימות דיגיטליות בהחלטות אמון. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת אמון על-ידי הוספת חתימה דיגיטלית.

בנושא זה

סקירה

הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת קבלת החלטה אם לתת אמון במסד נתונים

דרכים למתן אמון במסד נתונים

סקירה

אם השתמשת תכונות האבטחה בגירסאות קודמות של Access, היה להפוך סידרה של אפשרויות בעת פתיחת מסד נתונים. לדוגמה, היה עליך לבחור בין רמות אבטחת (נמוך, בינוני או גבוהה), אם ברצונך להפעיל קוד שעלולים להיות לא בטוחים או לא. דרושה לך עוד ביצוע החלטות סוגי אלה בעת פתיחת מסד נתונים ב- Access 2007. כברירת מחדל, Access 2007 הופך ללא זמינים כל קוד שעלולים להיות לא בטוחים או רכיבים אחרים במסד נתונים, ואין זה משנה גירסת Access השתמשת ליצירת מסד הנתונים.

כאשר Access הופך תוכן ללא זמין, הוא מיידע אותך באשר לפעולה על-ידי הצגת סרגל ההודעות.

סרגל ההודעות

אם אתה רואה את סרגל ההודעות, באפשרותך לבחור אם לתת אמון את תוכן לא זמין במסד הנתונים. אם תבחר לתת אמון תוכן לא זמין, באפשרותך לעשות זאת בשתי דרכים:

 • אמון במסד הנתונים רק עבור ההפעלה הנוכחית (כאשר מסד הנתונים פתוחה)    לחץ על אפשרויות בסרגל ההודעות. מופיעה תיבת דו-שיח שבה באפשרותך לבחור לתת אמון במסד הנתונים. כאשר אתה בוחר באפשרות זו, עליך לחזור על ההליך בכל פעם שאתה פותח את מסד הנתונים.

 • מתן אמון קבוע במסד הנתונים    הצב את מסד הנתונים במיקום מהימן — תיקיה בכונן או רשת שאתה מסמן כמהימנה. בעת בחירה באפשרות זו, אינך רואה עוד את סרגל ההודעות ולעולם אינך צריך עוד להפוך את תוכן מסד הנתונים לזמין, כל עוד מסד הנתונים נשאר במיקום המהימן.

אם אינך מעוניין לתת אמון במסד הנתונים, התעלם מסרגל ההודעות או סגור אותו. בעת התעלמות מסרגל ההודעות או סגירה שלו, עדיין ניתן להציג את הנתונים במסד הנתונים ולהשתמש ברכיבים בו ש- Access לא הפך ללא זמינים.

לראש הדף

הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת קבלת החלטה אם לתת אמון במסד נתונים

בטרם תחליט אם לתת אמון במסד נתונים, עליך לשקול את הגורמים הבאים.

 • מדיניות האבטחה הפרטית שלך    ייתכן שלך או לחברה שלך יש מדיניות אבטחה המציינת כיצד יש לטפל בקבצי מסד נתונים של Access. לדוגמה, עשויה להיות לך מערכת גיבוי רבת-עוצמה, ולכן אתה מחליט שברצונך לתת אמון במרבית קבצי מסד נתונים, אלא אם יש לך סיבה ספציפית שלא לתת אמון. ובצורה הפוכה, ייתכן שאין לך מערכת גיבוי טובה, ולכן ברצונך להיות זהיר מאוד בבואך להחליט אם לתת אמון במסד נתונים.

 • המטרה שלך    כאשר Access הופך תוכן במסד נתונים לא נתת אמון ללא זמין, אפשרות זו אינה חוסמת את הגישה לנתונים במסד נתונים זה. אם ברצונך לסקור את הנתונים במסד נתונים וברצונך לא לבצע פעולות העשויים להיות לא בטוחים, כגון הפעלת שאילתת פעולה או באמצעות פעולות מאקרו מסוימות, לא תצטרך אמון במסד הנתונים. אם אינך בטוח אם פעולה נחשב בטוח, שבאפשרותך לנסות לבצע את הפעולה בזמן תוכן מסד הנתונים נחסמה על-ידי מצב לא זמין. אם הפעולה שעלולים להיות לא בטוחים, שהוא יהיה חסום בנסיבות אלה.

 • מקור מסד הנתונים    אם יצרת את מסד הנתונים, או אם ידוע לך שהגיעה ממקור שבו אתה נותן אמון, באפשרותך להחליט לתת אמון במסד הנתונים. אם מסד הנתונים הגיע ממקור שעלולות להיות אמינים, מומלץ להשאיר את מסד הנתונים שאינם מהימנים של עד תוכל להבטיח את התוכן שלה הוא בטוח.

 • התוכן של קובץ מסד הנתונים    אם אינך יכול לקבל החלטה לגבי מתן אמון בהתבסס על מידע אחר, ייתכן שתצטרך לשקול בחינה יסודית של תוכן מסד הנתונים כדי לראות איזה מידע שעשוי להיות לא בטוח מסד הנתונים מכיל. לאחר בדיקה מקיפה וודאות לגבי כך שהתוכן בטוח, תוכל להחליט לתת אמון במסד הנתונים.

 • אבטחת המיקום שבו מאוחסן מסד הנתונים    גם אם ידוע לך כי התוכן של קובץ מסד נתונים בטוחים, אם הקובץ מאוחסן במיקום שאינו מאובטח באופן מלא, שייתכן כי מישהו עשוי להציג תוכן מסוכן אל מסד הנתונים. עליך להיות זהיר בעת קבלת החלטה לתת אמון קבצי מסד נתונים המאוחסנים במיקומים שייתכן שלא יהיה מאובטח.

לראש הדף

דרכים למתן אמון במסד נתונים

לאחר שתחליט לתת אמון במסד נתונים, באפשרותך לתת אמון אותו פעם אחת — ולאפשר תוכן מסד הנתונים עבור הפעלה — או באפשרותך בו אמון לזמן בלתי מוגבל על-ידי הצבת קובץ מסד נתונים במיקום מהימן.

הפיכת תוכן מסד הנתונים לזמין עבור הפעלה

כדי להפוך את תוכן מסד הנתונים לזמין עבור הפעלה, השתמש בסרגל ההודעות.

סרגל ההודעות

סרגל ההודעות מופיע מתחת לרצועת הכלים ולאחר מהווה חלק Microsoft Fluent ממשק המשתמש של Office.

שימוש בסרגל ההודעות כדי להפוך תוכן לזמין

אם אינך רואה את סרגל ההודעות, הוא עשוי מוסתרים או ללא זמין. כדי להשתמש בו, תחילה עליך להציג או להפוך אותה לזמינה.

הצגת סרגל ההודעות

אם אתה רואה את סרגל ההודעות, באפשרותך לדלג על שלב זה.

 • בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, בחר בתיבת הסימון סרגל ההודעות.

  אם תיבת הסימון סרגל ההודעות ללא זמין, באפשרותך להפעיל אותו.

הפיכת סרגל ההודעות לזמין

אם תיבת הסימון סרגל ההודעות מופעלת, באפשרותך לדלג על שלב זה.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 3. בחלונית השמאלית, תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Office Access, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 4. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח מרכז יחסי האמון, לחץ על סרגל ההודעות.

 5. בחלונית השמאלית, לחץ על הצג את סרגל ההודעות בכל היישומים כאשר יש תוכן חסום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. סגור ופתח מחדש את מסד הנתונים כדי להחיל את ההגדרה ששונתה.

לאחר שסרגל ההודעות גלוי וזמין, באפשרותך להשתמש בו להפיכת תוכן לזמין.

הפיכת תוכן באמצעות סרגל ההודעות
 1. בסרגל ההודעות, לחץ על אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח יחסי אמון ב- Office, לחץ על הפוך תוכן זה לזמין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הפיכת מסד נתונים כברירת מחדל

כדי לציין שמסד נתונים נתון הוא מהימן ויש להפוך אותו לזמין כברירת מחדל, ודא כי קובץ מסד הנתונים נמצא במיקום מהימן. מיקום מהימן הוא תיקיה או נתיב קובץ במחשב שלך או מיקום באינטרא-נט שמהם הפעלת קוד נחשבת לבטוחה. מיקומים מהימנים המוגדרים כברירת מחדל כוללים את התיקיות Templates‏, AddIns ו- Startup. באפשרותך גם לציין מיקומים מהימנים משלך.

עצה: אם ברצונך לדעת את הנתיב של מסד הנתונים הנוכחי, לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על ניהול ולאחר מכן לחץ על מאפייני מסד נתונים. הנתיב המלא של המיקום של מסד הנתונים הנוכחי מופיע בכרטיסיה כללי של תיבת הדו-שיח מאפייני מסד נתונים.

העברת קובץ מסד נתונים למיקום מהימן

 • פתח את התיקיה שבה ממוקם כעת קובץ מסד הנתונים ולאחר מכן העתק את קובץ מסד הנתונים אל המיקום המהימן הרצוי.

קביעת מיקום מהימן

 1. בסרגל ההודעות, לחץ על אפשרויות.

 2. בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח אפשרויות אבטחה של Microsoft Office, לחץ על פתיחת מרכז יחסי האמון.

 3. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח מרכז יחסי האמון, לחץ על מיקומים מהימנים.

 4. כדי להוסיף מיקום ברשת, בחלונית השמאלית, בחר בתיבת הסימון אפשר מיקומים מהימנים ברשת שלי.

 5. לחץ על הוספת מיקום חדש.

 6. בתיבת הדו-שיח מיקום מהימן של Microsoft Office, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה נתיב, הקלד את הנתיב המלא של המיקום שברצונך להוסיף.

  • לחץ על עיון כדי לאתר את המיקום.

 7. כדי לציין שיש לתת אמון גם בתיקיות המשנה של המיקומים המהימנים החדשים, בחר בתיבת הסימון גם תיקיות משנה של מיקום זה נחשבות למהימנות.

 8. אופציונלית, בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור המיקום המהימן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×