החלה או הסרה של סגנונות ואפקטים באובייקטים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי ליצור מראה מקצועי אובייקט, באפשרותך לשנות את המראה על-ידי החלת סגנונות. סגנונות שינוי אופן ההחלה של צבעים, גופנים ואפקטים ולהגדיר אילו מהן הדומיננטי, או שהם להחיל אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדי (תלת-ממד).

Word, PowerPoint, Excel

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

  הערה: שם הכרטיסיה עיצוב משתנה בהתאם האובייקט שלחיצה. לדוגמה, האובייקט שנבחר כאן הוא צורה, ולכן הכרטיסיה נקראת ' עיצוב צורה ' ושנה השמות של כל הפקודות אחרים, מדי.

 2. לחץ על הסגנון הרצוי.

  לחץ על הסגנון שהרצוי

  כדי לראות סגנונות נוספים, לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הסרת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. לחץ על החץ שלצד מילוי או מיתאר ולאחר מכן לחץ על לא מילוי ' או ' ללא מיתאר.

החלת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. לחץ על החץ לצד אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט שהרצוי כגון צל או קצוות רכים.

  בכרטיסיה עיצוב, לחץ על אפקטים.

הסרת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. לחץ על החץ לצד אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על לא [שם אפקט].

  בכרטיסיה עיצוב, לחץ על אפקטים.

למידע נוסף

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או עריכה של גרפיקת SmartArt

הוספה או שינוי של צורה

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הסרת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. לחץ על אפשרויות נוספות.

 4. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על מילוי ולאחר מכן בתפריט המוקפץ צבע, לחץ על ללא מילוי.

 5. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על קו ולאחר מכן בתפריט המוקפץ צבע, לחץ על ללא קו.

החלת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על אפקטים, הצבע על סוג אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

הסרת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על ללא [שם האפקט].

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

למידע נוסף

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או עריכה של גרפיקת SmartArt

הוספה או שינוי של צורה

PowerPoint

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת עיצוב, לחץ על סגנונות מהירים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב' ב- PowerPoint

הסרת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. לחץ על אפשרויות נוספות.

 4. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על מילוי ולאחר מכן בתפריט המוקפץ צבע, לחץ על ללא מילוי.

 5. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על קו ולאחר מכן בתפריט המוקפץ צבע, לחץ על ללא קו.

החלת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת עיצוב, לחץ על סגנונות מהירים, הצבע על אפקט, ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב' ב- PowerPoint

הסרת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת עיצוב, לחץ על סגנונות מהירים, הצבע על אפקט, ולאחר מכן לחץ על ללא [שם האפקט].

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב' ב- PowerPoint

למידע נוסף

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או עריכה של גרפיקת SmartArt

הוספה או שינוי של צורה

Excel

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הסרת סגנון

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. לחץ על אפשרויות נוספות.

 4. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על מילוי ולאחר מכן בתפריט המוקפץ צבע, לחץ על ללא מילוי.

 5. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על קו ולאחר מכן בתפריט המוקפץ צבע, לחץ על ללא קו.

החלת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על אפקטים, הצבע על סוג אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

הסרת אפקט

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על ללא [שם האפקט].

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

למידע נוסף

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או עריכה של גרפיקת SmartArt

הוספה או שינוי של צורה

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×