הזנת עלויות עבור משאבים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Project מחשב את העלויות עבור משאבים בהתבסס על תעריפי שכר, עמלות לכל שימוש, עלויות קבועות או סכומים עבור משאבי עלות (כגון כרטיסי טיסה או ארוחה) המוקצים לפעילויות.

הערה: לפני שתוכל לשמור שינויים עלות ומידע תוכנית בסיסית עבור משאב ארגון, יש לפתוח את המשאב לעריכה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הזנת תעריפי עלות עבור משאב עבודה

הזנת עלות לכל שימוש עבור משאב עבודה

הזנת עלות קבועה עבור פעילות או עבור הפרוייקט

הזנת עלויות עבור משאב עלות

הזנת תעריף עבור משאב חומרים

הזנת עלות לכל שימוש עבור משאב חומרים

הזנת תעריפי עלות עבור משאב עבודה

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על גליון משאבים.

 2. בשדה שם המשאב, בחר משאב או הקלד שם משאב חדש.

 3. בשדה תעריף רגיל ותעריף שעות נוספות, הקלד את תעריף המשאב הרגיל ותעריף השעות הנוספות.

יש לך תעריפי מורכבות יותר מזה? לעתים, ערכה אחת של תעריפי המשאב אינו מספיק כדי ללכוד ערכות חיוב מורכבות ("תעריפי ממוזג").

לדוגמה, ייתכן משאב תעריפים משתנים התלויים:

 • סוג העבודה

 • מיקום העבודה

 • הנחת כמות שנובעת מהעבודה

 • שינוי, לאורך זמן

 • משאבים שנעשה בהם שימוש, כגון מיומן לעומת מוכשר

באפשרותך לעצב ערכות חיוב מורכבות יותר באמצעות תכונות טבלת תעריפים ב- Project:

 1. לחץ פעמיים על המשאב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עלויות.

 2. תחת טבלאות תעריפים, בכרטיסיה (ברירת מחדל), הזן את התאריך שבו שינוי התעריף ייכנס לתוקפו בעמודה תאריך תוקף.

 3. בעמודות תעריף רגיל ותעריף שעות נוספות, הקלד את תעריפי המשאב.

 4. כדי להזין שינוי תעריף שיתרחש בתאריך אחר, בשורות הנוספות של טבלאות תעריף העלות, הקלד או בחר את התאריך החדש ואת התעריפים הרגילים ותעריפי השעות הנוספות החדשים.

 5. כדי להזין קבוצות נוספות של תעריפי שכר עבור אותו משאב, לחץ על הכרטיסיה B ולאחר מכן חזור על שלבים 2 עד 4.

הערות: 

 • שימוש בטבלאות תעריף עלות כדי לשקף שינויים קצב פתיחת בלאחר תאריך מסוים. פעולה זו להימנע במהלך חישוב נתונים ישנים.

 • אם אתה משתמש בטבלאות תעריף עלות באופן קבוע, הוסף את העמודה טבלת תעריף עלות לתצוגה שימוש בפעילות כדי להציג ולבחור את טבלת התעריפים של ההקצאה.

 • Project מחשב סכומי עלויות כאשר משאבים מבוססי-תעריף, משאבים בעלי עלויות לפי שימוש, ואת ומשאבי עלות מוקצים לפעילויות. הגדרת אופן תשלום בחלק המשאבים תהיה השפעה על כך.

 • שינוי התעריף הרגיל עבור משאב משפיע על עלות הפעילויות שהושלמו 100% ביצוע שאותו משאב מוקצה להן.

 • לאחר שהזנת תעריפים מרובים עבור משאב בודד באמצעות טבלאות תעריף עלות, באפשרותך לשנות את תעריפי המשאב עבור משאב זה עבור כל הקצאה באמצעות טבלת תעריף עלות שונה. כדי לשנות את טבלת תעריף העלות עבור הקצאה מסוימת, בתצוגה שימוש בפעילות, בחר את המשאב המוקצה לפעילות, ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לבחור מידע. בכרטיסיה עלויות, ברשימה טבלת תעריף עלות, לחץ על טבלת תעריף העלות שבה ברצונך להשתמש.

הזנת עלות לכל שימוש עבור משאב עבודה

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על גליון משאבים.

 2. לחץ על טבלאות > ערך.

 3. מלא את העמודה עלות/שימוש עבור משאב בעל ערכת תשלום עבור כל הקצאה. משאבים יכולים להיות עלות לכל שימוש בנוסף מבוססות תעריף שכר.

באפשרותך להזין יותר מעלות אחת לכל שימוש עבור כל משאב כדי לשקף ערכות תעריפים מעורבים:

 1. לחץ פעמיים על המשאב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עלויות.

 2. תחת טבלאות תעריפים, בכרטיסיה (ברירת מחדל), הזן את התאריך שבו שינוי התעריף ייכנס לתוקפו בעמודה תאריך תוקף.

 3. מלא את העמודה עלות לכל שימוש.

 4. כדי להזין עלות לכל שימוש שתתרחש בתאריך אחר, בשורות הנוספות של טבלאות תעריף העלות, הקלד או בחר את התאריך החדש ואת העלות החדשה לכל שימוש.

 5. כדי להזין קבוצות נוספות של עלויות עבור אותו משאב, לחץ על הכרטיסיה B ולאחר מכן חזור על שלבים 2 עד 4.

עצה:  הערך אופן התשלום אינו ספציפי לטבלת תעריף עלות מסוימת, משום שהוא מאפיין ברמת משאב.

Project יכול לחשב סכומי עלויות כאשר משאבים מבוססי-תעריף, משאבים בעלי עלויות לפי שימוש ומשאבי עלות מוקצים לפעילויות.

הערות: 

 • לאחר שהזנת עלויות מרובות עבור משאב בודד באמצעות טבלאות תעריף עלות, באפשרותך לשנות את עלויות המשאב עבור הקצאה באמצעות טבלת תעריף עלות שונה. כדי לשנות את טבלת תעריף העלות עבור הקצאה מסוימת, בתצוגה שימוש בפעילות, בחר את המשאב המוקצה לפעילות, ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לבחור מידע. בכרטיסיה עלויות, ברשימה טבלת תעריף עלות, לחץ על טבלת תעריף העלות שבה ברצונך להשתמש.

 • אם אתה משתמש בטבלאות תעריף עלות באופן קבוע, הוסף את העמודה טבלת תעריף עלות לתצוגה שימוש בפעילות כדי להציג ולבחור את טבלת התעריפים של ההקצאה.

הזנת עלות קבועה עבור פעילות או עבור הפרוייקט

עלויות קבועות מוקצות לפעילות, והן שימושיות לתכנון וללכידה של עלות פעילות שמתעוררת, בנוסף לאלה שמקורן במשאבים שהוקצו. עלויות קבועות חלות על פעילות, ולא על משאב.

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. לחץ על טבלאות > עלות.

 3. בשדה שם פעילות, בחר את הפעילות בעל עלות קבועה.

 4. בשדה עלות קבועה, הקלד ערך עלות.

עצה:  באפשרותך להשתמש בערך אופן תשלום של עלות קבועה כדי לקבוע מתי עלויות קבועות ממומשות, ובאפשרותך להשתמש בהקצאות שימוש במשאב עלות כדי לשלוט טוב יותר בעלויות.

באפשרותך גם להזין עלויות קבועות עבור הפרוייקט כולו, ואתה עשוי לבחור לעשות זאת אם אתה מעוניין רק בעלויות פרוייקט כוללות (ולא בעלויות ברמת הפעילות), או אם ברצונך להוסיף עלויות תקורה של פרוייקט (כגון עלויות השירותים הציבוריים).

 1. בכרטיסיה עיצוב, בחר את תיבת הסימון של פעילות הערסל של הפרוייקט.

 2. הקלד עלות עבור הפרוייקט בשדה עלות קבועה עבור פעילות הערסל של הפרוייקט.

הזנת עלויות עבור משאב עלות

משאב עלות מאפשרים לך להחיל עלות על פעילות על-ידי הקצאת פריט עלות (כמו הוצאת הון על ציוד או עלויות משתנות כגון כרטיסי טיסה או לינה) לפעילות זאת. בניגוד לעלויות קבועות, באפשרותך להחיל כל מספר שהוא של משאבי עלות על פעילות. משאבי עלות מעניקים לך שליטה רבה יותר בעת החלת סוגים שונים של עלויות על פעילויות.

לפני שאתה מזין עלות עבור משאב עלות, עליך ליצור את משאב העלות:

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על גליון משאבים.

 2. בשדה שם המשאב, הקלד שם עבור משאב העלות (כגון Lodging), ולאחר מכן באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לבחור מידע.

 3. בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, בכרטיסיה כללי, בחר עלות ברשימה סוג ולאחר מכן לחץ על אישור.

לאחר שמשאב העלות נוצר, באפשרותך להקצות את משאב העלות לפעילות. לאחר שמשאב העלות מוקצה לפעילות, באפשרותך להזין עלויות עבור הקצאת המשאב באמצעות התצוגה 'שימוש בפעילות'.

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על שימוש בפעילויות.

 2. לחץ פעמיים על הפעילות שאליה מוקצה משאב העלות, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

 3. לחץ על הכרטיסיה משאבים, הזן ערך עלות בשדה עלות ולאחר מכן לחץ על אישור.

כאשר עלות מוחלת באמצעות משאב עלות המוקצה לפעילות, כמות משאבי העלות עשויה להשתנות בהתאם לאופן שבו משאב העלות נמצא בשימוש.

הערות: 

 • בניגוד לעלויות קבועות, משאבי עלות נוצרים כסוג של משאב ולאחר מכן מוקצים לפעילות.

 • בניגוד למשאבי עבודה, לא ניתן להחיל לוח שנה על משאבי עלות. עם זאת, אם אתה מקצה משאב עלות לפעילות ומוסיף ערך מטבע בתאריך ספציפי אשר חורג מתאריך ההתחלה או תאריך הסיום הנוכחי של פעילות, Project 2010 מתאים את תאריך התחלה או תאריך הסיום כך שיכלול את התאריך של משאב העלות שהוקצה. לדוגמה, אם הפעילות מתחילה ב- 1 באוגוסט ומסתיימת ב- 15 באוגוסט, ואתה מזין סכום משאב עלות של $500 ב- 21 באוגוסט, תאריך הסיום של הפעילות יהיה 21 באוגוסט, כדי לשקף את משאב העלות שהוקצה.

 • אם אתה משוער של ערכים מרובים עבור משאב עלות במשך פרק זמן, הערכים בפועל נבדלים מאלה מעריכה, Project מחליף מעריכה את הנתונים בפועל. אופן פעולה זה של משאב עלות שונה סוגים אחרים של משאב מאחר משאבי עלות לא קשורים עבודה בפועל.

 • ערך המטבע של משאבי עלות אינו תלוי בכמות העבודה שבוצעה בפעילות שהוקצה לה.

 • עלויות שהוזנו בלוח זמנים של פרוייקט אינן מוגנות כמו אלה שהוזנו במערכת הנהלת חשבונות של פרוייקט. קיימים מצבים שבהם העלויות עשויות להשתנות, בהתבסס על שינויים בפעילות שלהן. אם משך הפעילות משתנה, ייתכן שהתפלגות העלות, לאורך זמן, תשתנה.

הזנת תעריף עבור משאב חומרים

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על גליון משאבים.

 2. לחץ על טבלאות > ערך.

 3. בשדה שם המשאב, בחר משאב חומרים או הקלד שם משאב חומרים חדש.

 4. אם זהו משאב חומרים חדש, בצע את הפעולות הבאות:

  • בחר חומר בשדה סוג.

  • הקלד שם יחידת מידה בשדה חומר, כגון lit (עבור ליטרים), cu.‎ m (עבור מטרים מעוקבים), או ea (עבור כל אחד מהם).

 5. בשדה תעריף רגיל, הקלד תעריף.

באפשרותך להזין יותר מתעריף אחד לכל משאב חומרים:

 1. לחץ פעמיים על המשאב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עלויות.

 2. תחת טבלאות תעריפים, לחץ על הכרטיסיה (ברירת מחדל), ולאחר מכן הקלד תעריף בעמודה תעריף סטנדרטי.

 3. בשורה הבאה, הקלד שינוי ערך או אחוז לעומת התעריף הקודם בעמודה תעריף רגיל. לדוגמה, הקלד ‎+10% כדי לציין שהתעריף עלה ב- 10% לעומת התעריף הקודם.

 4. בעמודה תאריך תוקף, הזן את התאריך שבו שינוי התעריף ייכנס לתוקפו.

 5. כדי להזין קבוצות נוספות של תעריפים, לחץ על הכרטיסיה B ולאחר מכן חזור על שלבים 2 עד 4.

הערות: 

 • הזן תעריפי משאב חומרים, אם ברצונך ש- Project לחישוב עלויות משאב חומרים בהתבסס על שיעורי משאב חומרים. לדוגמה, כדי להקצות משימה בשם מלט בעל מחיר יחידה הנקוב $100 לכל טון משאב חומרים, בשדה סוג בחר את סוג משאב חומר, ולאחר מכן הקלד או בחר את שם המשאב מלט, התווית טון, ולחץ תעריף סטנדרטי הנקוב $100.

 • הזן תעריפים מרובים עבור משאב חומרים אם אתה עובד עם מספר דרגות של החומר או אם עליך לשלב שינויים בתעריפי חומר בתאריכים ספציפיים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת תעריף עלות כדי להזין תעריפים עבור דרגות שונות של שטיח וכדי לכלול הגברת עלות או הוזלת עלות שאתה צופה במועדים ספציפיים במהלך הפרוייקט.

הזנת עלות לכל שימוש עבור משאב חומרים

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על גליון משאבים.

 2. לחץ על טבלאות > ערך.

 3. בשדה שם המשאב, בחר משאב חומרים או הקלד שם משאב חומרים חדש.

 4. אם זהו משאב חומרים חדש, בחר חומר בשדה סוג.

 5. אם זהו משאב חומרים חדש, הקלד שם יחידת מידה בשדה תווית חומרים, כגון מוארת (עבור ליטרים), מטר מעוקב (עבור מעוקבים) או ea (עבור כל).

 6. בשדה עלות/שימוש, הקלד ערך עלות.

באפשרותך להזין יותר מעלות אחת לכל שימוש עבור כל משאב:

 1. אם זהו משאב חומרים חדש, בחר חומר בשדה סוג.

 2. הקלד שם יחידת מידה בתיבה חומר.

 3. לחץ פעמיים על המשאב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עלויות.

 4. תחת טבלאות תעריפים, לחץ על הכרטיסיה (ברירת מחדל), ולאחר מכן הקלד ערך עלות בעמודה עלות לכל שימוש.

 5. בשורה הבאה, הקלד שינוי ערך או אחוז לעומת העלות הקודמת בעמודה עלות לכל שימוש.

 6. בעמודה תאריך תוקף, הזן את התאריך שבו שינוי העלות ייכנס לתוקפו.

 7. כדי להזין קבוצות נוספות של עלויות לכל שימוש, לחץ על הכרטיסיה B ולאחר מכן חזור על שלבים 4-6.

הערות: 

 • הזן עלות אחת לכל שימוש עבור משאב חומרים, אם ברצונך להזין רק עלות אחת לכל שימוש עבור משאב חומרים זה ואין ברצונך לשלב שינויים עתידיים בעלות.

 • הזן מספר עלויות לכל שימוש עבור משאב חומרים, אם ברצונך להזין יותר מעלות אחת לכל שימוש עבור משאב זה או כדי לשלב שינויים עתידיים בעלות חומר לכל שימוש.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×