הזנת נתונים בתאי גליון עבודה באופן ידני

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עומדות בפניך מספר אפשרויות כאשר ברצונך להזין נתונים באופן ידני ב- Excel. באפשרותך להזין נתונים בתא אחד, במספר תאים בו-זמנית, או על יותר מרשומה אחת גליון עבודה בבת אחת. הנתונים שאתה מזין יכולים להיות מספרים, טקסט, תאריכים או שעות. באפשרותך לעצב את הנתונים במגוון דרכים. ולא, קיימות כמה הגדרות שניתן להתאים כדי להפוך את הזנת הנתונים לקלה יותר עבורך.

נושא זה מסביר כיצד להשתמש בטופס נתונים כדי להזין נתונים בגליון עבודה. לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם טפסי נתונים, ראה הוספה, עריכה, איתור, ומחיקה של שורות באמצעות טופס נתונים.

חשוב: אם אין באפשרותך להזין או לערוך נתונים בגליון עבודה, ייתכן שהחלת עליו הגנה או שמישהו אחר עשה זאת כדי למנוע שינוי נתונים בטעות. בגליון עבודה מוגן, ניתן לבחור תאים לשם הצגת הנתונים, אך לא ניתן להקליד מידע בתאים נעולים. ברוב המקרים, אין להסיר את ההגנה מגליון עבודה ללא הרשאה מהאדם שיצר אותו. כדי לבטל את ההגנה על גליון עבודה, לחץ על הסרת הגנת גיליון בקבוצה שינויים בכרטיסיה סקירה. אם הוגדרה סיסמה כאשר הוחלה ההגנה על גליון העבודה, עליך להקליד תחילה את הסיסמה כדי לבטל את ההגנה על גליון העבודה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הזנת טקסט או מספר בתא

הזן מספר בעל נקודה עשרונית קבועה

הזנת תאריכים או שעה בתא

הזנת נתונים זהים לכמה תאים בו-זמנית

הזנת נתונים זהים לכמה גליונות עבודה בו-זמנית

התאמת הגדרות של גליון עבודה ועיצוב תאים

הזנת טקסט או מספר בתא

 1. בגליון העבודה, לחץ על תא.

 2. הקלד את המספרים הרצויים או הטקסט שבו ברצונך להזין ולאחר מכן הקש ENTER או TAB.

  כדי להזין נתונים בשורה חדשה בתוך תא, הזן מעבר שורה על-ידי הקשה על ALT + ENTER.

לראש הדף

הזנת מספר הכולל נקודה עשרונית קבועה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על מתקדם ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, בחר בתיבת הסימון הוסף נקודה עשרונית באופן אוטומטי.

 3. בתיבה מקומות, הזן מספר חיובי עבור ספרות מימין לנקודה העשרונית או מספר שלילי עבור ספרות מימין לנקודה העשרונית.
  לדוגמה, אם תזין 3 בתיבה מקומות ולאחר מכן תקליד 2834 בתא, הערך יופיע כ 2.834. אם תזין -3 בתיבה מקומות ולאחר מכן תקליד 283, הערך יהיה 283000.

 4. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הזן את המספר הרצוי.

  נתונים שהקלדת בתאים לפני הבחירה באפשרות נקודה עשרונית קבועה לא יושפעו.

  כדי לעקוף באופן זמני את האפשרות נקודה עשרונית קבועה, הקלד נקודה עשרונית בעת הזנת המספר.

לראש הדף

הזנת תאריכים או שעה בתא

 1. בגליון העבודה, לחץ על תא.

 2. הקלד תאריך או שעה כך:

  • כדי להזין תאריך, השתמש בסימון קו נטוי או במקף כדי להפריד בין חלקי התאריך; לדוגמה, הקלד 5/9/2002 או 5-ספטמבר-2002.

  • כדי להזין שעה המבוססת על השעון של 12 שעות, הזן את השעה ואחריו הקלד רווח ולאחר מכן הקלד כותרת או p לאחר השעה; לדוגמה, 9:00 p. אחרת, Excel מזין את השעה כשעה לפנה"צ.

   כדי להזין את התאריך והשעה הנוכחיים, הקש CTRL + SHIFT +; (נקודה-פסיק).

 • כדי להזין תאריך או שעה שיתעדכנו כאשר תפתח מחדש גליון עבודה, באפשרותך להשתמש הפונקציות TODAY ו- NOW .

 • בעת הזנת תאריך או שעה בתא, הוא מופיע בברירת המחדל של תאריך או שעה עיצוב עבור המחשב או בתבנית שהוחלה על התא לפני הזנת התאריך או השעה. תבנית תאריך או שעה ברירת המחדל מבוסס על הגדרות התאריך והשעה בתיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה (לוח הבקרה). אם הגדרות אלה במחשב שלך השתנו, התאריכים והשעות בחוברת העבודה אשר לא עוצבו באמצעות הפקודה ' עיצוב תאים ' מוצגים בהתאם להגדרות אלה.

 • כדי להחיל את תבנית ברירת המחדל של התאריך או השעה, לחץ על התא המכיל את ערך התאריך או השעה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + # או CTRL + SHIFT + @.

לראש הדף

הזנת נתונים זהים לכמה תאים בו-זמנית

 1. בחר את התאים בהם ברצונך להזין את אותם הנתונים. התאים אינם צריכים להיות סמוכים.

  לשם בחירת

  בצע פעולה זו

  תא בודד

  לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

  טווח תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

  בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

  טווח גדול של תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובו-זמנית לחץ על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

  כל התאים בגליון עבודה

  לחץ על לחצן בחר הכל.

  לחצן בחר הכל

  כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

  אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על CTRL+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

  תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

  בחר את התא או טווח התאים הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

  באפשרותך גם לבחור בתא או בטווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא או טווח אחר שאינו סמוך לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

  הערה: לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

  שורה שלמה או עמודה שלמה

  לחץ על כותרת השורה או העמודה.

  כותרות גליון עבודה

  1. כותרת שורה

  2. כותרת עמודה

  באפשרותך גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  אם השורה או העמודה מכילה נתונים, הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את כל השורה או את כל העמודה.

  שורות או עמודות סמוכות

  גרור לאורך כותרות השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר את השורה או העמודה האחרונה.

  שורות או עמודות שאינן סמוכות

  לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירתך; לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

  התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

  בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

  הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

  הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכיל נתונים או עיצוב.

  תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה)

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

  תאים עד לתחילת גליון העבודה

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

  יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

  החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

 2. בתא הפעיל, הקלד את הנתונים ולאחר מכן הקש CTRL+ENTER.

  באפשרותך גם להזין נתונים זהים בתאים כמה באמצעות את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי כדי למלא נתונים בתאי גליון עבודה באופן אוטומטי.

  לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר מילוי נתונים אוטומטי בתאי גליון עבודה.

לראש הדף

הזנת נתונים זהים לכמה גליונות עבודה בו-זמנית

על-ידי הפיכת גליונות עבודה מרובים הפעיל בבת אחת, באפשרותך להזין נתונים חדשים או לשנות את הנתונים הקיימים אחת של גליונות העבודה והשינויים מוחלים באותם תאים בגליונות כל העבודה שנבחרה.

 1. לחץ על הכרטיסיה של גליון העבודה הראשון המכיל את הנתונים שברצונך לערוך. לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על הלשוניות של גליונות עבודה אחרים שבהם ברצונך לסנכרן את הנתונים.

  לחצני גלילה של לשוניות

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיה של גליון העבודה הרצויה, לחץ על לחצני כדי למצוא את גליון העבודה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה שלו הגלילה של הלשוניות. אם עדיין אינך מוצא את לשוניות גליון העבודה הרצויה, ייתכן שיהיה עליך להגדיל את חלון המסמך.

 2. בגליון העבודה הפעיל, בחר את התא או טווח שבה ברצונך לערוך גליונות קיימים או להזין נתונים חדשים.

  לשם בחירת

  בצע פעולה זו

  תא בודד

  לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

  טווח תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

  בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

  טווח גדול של תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובו-זמנית לחץ על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

  כל התאים בגליון עבודה

  לחץ על לחצן בחר הכל.

  לחצן בחר הכל

  כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

  הערה: אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על CTRL+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

  תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

  בחר את התא או טווח התאים הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

  באפשרותך גם לבחור בתא או בטווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא או טווח אחר שאינו סמוך לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

  הערה: לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

  שורה שלמה או עמודה שלמה

  לחץ על כותרת השורה או העמודה.

  כותרות גליון עבודה

  1. כותרת שורה

  2. כותרת עמודה

  באפשרותך גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  הערה: אם השורה או העמודה מכילה נתונים, הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את כל השורה או את כל העמודה.

  שורות או עמודות סמוכות

  גרור לאורך כותרות השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר את השורה או העמודה האחרונה.

  שורות או עמודות שאינן סמוכות

  לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירתך; לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

  התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

  בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

  הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

  הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכיל נתונים או עיצוב.

  תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה)

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

  תאים עד לתחילת גליון העבודה

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

  יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

  החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

 3. בתא הפעיל, הקלד נתונים חדשים או לערוך את הנתונים הקיימים ולאחר מכן הקש ENTER או TAB כדי להעביר את הבחירה לתא הבא.

 4. חזור על השלב הקודם עד שתסיים להזין או לערוך את הנתונים.

 • כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם גליון עבודה שלא נבחר אינו נראה, ניתן ללחוץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על הלשונית של גליון עבודה שנבחר, ולאחר מכן ללחוץ על פרק קבוצת גליונות.

 • כאשר אתה מזין או עורך נתונים, השינויים משפיעים על כל גליונות העבודה שנבחרו ועלולים להחליף בטעות נתונים שלא התכוונת לשנות. כדי למנוע בעיה זו, ניתן להציג את כל גליונות עבודה בו-זמנית כדי לזהות התנגשויות אפשריות בין נתונים.

  1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה חלון, לחץ על חלון חדש.

  2. עבור לחלון החדש ולאחר מכן לחץ על גליון העבודה שברצונך להציג.

  3. חזור על שלבים 1 ו- 2 עבור כל גליון עבודה שברצונך להציג.

  4. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה חלון, לחץ על סדר הכל ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.
   כדי להציג גליונות עבודה בחוברת העבודה הפעילה בלבד, בחר את תיבת הסימון חלונות חוברת עבודה פעילה.

לראש הדף

התאמת הגדרות של גליון עבודה ועיצוב תאים

קיימות כמה הגדרות ב- Excel שניתן לשנות כדי להקל על הזנת נתונים ידנית. שינויים מסוימים משפיעים על כל חוברות העבודה, חלקם משפיעים על כל גליון העבודה, וחלקם משפיעים רק על התאים שאתה מציין.

שינוי הכיוון עבור מקש ENTER

בעת הקשה על TAB כדי להזין נתונים במספר תאים בשורה ולאחר מכן הקש ENTER בסוף שורה זו, כברירת מחדל, עובר הקטע הנבחר לתחילת השורה הבאה.

הקשת ENTER מעבירה את הבחירה תא אחד למטה ולאחר מכן הקשה על TAB מעבירה את הבחירה תא אחד שמאלה. אין באפשרותך לשנות את כיוון התזוזה עבור מקש TAB, אך באפשרותך לציין כיוון שונה עבור מקש ENTER. שינוי הגדרה זו משפיעה על גליון העבודה כולו, כלשהו פתוח בגליונות עבודה אחרים, כל אחרים חוברות העבודה הפתוחות ולאחר כל חוברות העבודה החדשות.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. בקטגוריה מתקדם, תחת אפשרויות עריכה, בחר בתיבת הסימון לאחר הקשת Enter, הזז את הבחירה ולאחר מכן לחץ על הכיוון הרצוי בתיבה כיוון.

שינוי רוחב עמודה

לפעמים, ניתן לראות בתא את הסימון #####. הסימון מופיע כאשר התא מכיל מספר או תאריך ורוחב העמודה לא יכול להציג את התווים שהתבנית דורשת. לדוגמה, נניח שתא עם תבנית התאריך "mm/dd/yyyy" מכיל 31/12/2007. עם זאת, העמודה רחבה מספיק רק כדי להציג שישה תווים. התא יציג #####. כדי לראות את כל תוכן התא עם התבנית הנוכחית, עליך להרחיב את העמודה.

 1. לחץ על התא שעבורו ברצונך לשנות את רוחב העמודה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. תחת גודל תא, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתאים את כל הטקסט בתא, לחץ על התאם אוטומטית לרוחב עמודה.

  • כדי לציין רוחב עמודה גדול יותר, לחץ על רוחב עמודה ולאחר מכן הקלד את הרוחב הרצוי בתיבה רוחב עמודה.

הערה: כחלופה להרחבת העמודה, באפשרותך לשנות את התבנית של עמודה זו או אפילו של תא מסוים. לדוגמה, תוכל לשנות את תבנית התאריך כך שהתאריך יציג רק את החודש והיום (התבנית "mm/dd"), כגון 31/12, או יציג מספר בתבנית מדעית (מעריכית), כגון 4E+08.

גלישת טקסט בתא

באפשרותך להציג שורות טקסט מרובות בתוך תא באמצעות גלישת טקסט. גלישת טקסט בתא אינה משפיעה על תאים אחרים.

 1. לחץ על התא בו ברצונך להגדיר גלישת טקסט.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה יישור, לחץ על גלישת טקסט.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  הערה: אם הטקסט נמצא מילה ארוכה, התווים לא גלישת (לא ניתן לפצל את המילה); במקום זאת, באפשרותך להרחיב את העמודה או להקטין את גודל הגופן כדי לראות את כל הטקסט. אם כל הטקסט אינה גלויה לאחר גלישת הטקסט, ייתכן שיהיה עליך להתאים את גובה השורה. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב ולאחר מכן, תחת גודל תא, לחץ על התאם אוטומטית שורה.

שינוי תבנית של מספר

ב- Excel, תבנית התא נפרדת מהנתונים המאוחסנים בתא. להבדל זה בתצוגה יכולה להיות השפעה משמעותית כאשר הנתונים הם מספריים. לדוגמה, כאשר מספר שאתה מזין מעוגל, לרוב רק המספר שמוצג מעוגל. החישובים משתמשים במספר הממשי המאוחסן בתא, ולא במספר המעוצב המוצג. לפיכך, ייתכן שהחישובים ייראו לא מדויקים עקב העיגול בתא אחד או יותר.

לאחר הקלדת מספרים בתא, באפשרותך לשנות את התבנית בה הם מוצגים.

 1. לחץ על התא המכיל את המספרים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, הצבע על כללי ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: כדי לבחור תבנית מספר מרשימת התבניות הזמינות, לחץ על עוד ולאחר מכן לחץ על התבנית בה ברצונך להשתמש ברשימה קטגוריה.

עיצוב מספר כטקסט

כשמדובר במספרים שאין לחשב ב- Excel, כגון מספרי טלפון, ניתן לעצב אותם כטקסט על-ידי החלת התבנית 'טקסט' על תאים ריקים לפני הקלדת המספרים.

 1. בחר תא ריק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, הצבע על כללי ולאחר מכן לחץ על טקסט.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. הקלד את המספרים הרצויים בתא המעוצב.

  הערה: מספרי שהזנת לפני החלת עיצוב הטקסט צורך תאים כדי להזין שוב בתאים המעוצבים. כדי להזין מחדש במהירות מספרים כטקסט, בחר כל תא, הקש F2 ולאחר מכן הקש ENTER.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×